MOLIMO SE ZA ŽENE KOJE TRPE NASILJE U OBITELJI


Obiteljsko nasilje je tragedija koja uništava živote žena, djece te starijih i nemoćnih osoba u cijelom svijetu. Nasilne riječi i postupci, čiji je cilj emocionalno, tjelesno ili psihološki manipulirati nekime, nešto su dužnosnici u društvenoj zajednici i vjerski vođe uglavnom prihvaćaju kao stvar koja se tiče samo obitelji. Mnoge žrtve financijski ovise o svojim partnerima ili pak roditeljima koji ih zlostavljaju, a bez novca ili sigurnog utočišta čini im se da nemaju kamo i kako otići.

Mnoge žrtve su uvjerene da će njihova ljubav promijeniti njihove roditelje ili partnere koji ih zlostavljaju. Međutim, većina zlostavljača su manipulatori koji znaju vješto uvjeriti žrtve zlostavljanja da su one same nekako izazvale nasilje koje su doživjele. Zlostavljači će često svojim šarmom navesti žrtve da im oproste ili će ih zastrašivanjem spriječiti da ne zatraže pomoć.

Bilo da je riječ o okrutnim riječima, manipulativnom ponašanju ili tjelesnom i seksualnom zlostavljanju, nasilje pretrpljeno od skrbnika, dečka, člana obitelji ili druge voljene osobe ponižavajuće je i razorno. Majke i očevi prodaju svoje maloljetne kćeri kao nevjeste ili prostitutke, ili ih primoravaju na obrezanje. Muževi i svekrve maltretiraju i napadaju supruge kiselinom ili vrelom vodom zbog “sramoćenja obitelji”.

Djelatnici i volonteri TWR-ovih Žena punih nade nude žrtvama obiteljskog nasilja u većem broju zemalja obuku zastrukovna zanimanja, pružajući im priliku da prehrane djecu i umaknu kontroli svojih zlostavljača. Emisija Žene pune nade nudi riječi nade i iscjeljenja slušateljima na 71 jeziku, pokazujući ženama da su dragocjene pred Bogom i da ih se treba tretirati s poštovanjem.

Molimo za...


1. Žene i djevojčice koje trpe zlostavljanje u svom domu. Molimo se da im Bog pomogne pronaći prijateljice koje će ih potaknuti da se zaštite i shvate da, kao Božja djeca, ne zaslužuju takvo ružno ophođenje.


2. Da služba TWR-ovih Žena punih nade transformira obitelji, poučavajući ljude da nasilje nije prihvatljiv oblik ponašanja i da je svaka osoba posebno Božje stvorenje dostojno časti i poštovanja.


3. Za promjenu mišljenja majki i očeva koji prisiljavaju svoje maloljetne kćeri da se udaju prerano ili ih prisiljavaju na obrezanje. Molimo se da roditelji vole i cijene svoje kćeri i pruže im potrebnu skrb.


4. Da kršćani drže svoje pastore i crkvene starješine odgovornima za način na koji se ophode prema svojim ženama i djeci. “Stoga nadglednik treba biti besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, pristojan, gostoljubiv, sposoban poučavati; ne sklon vinu, ne nasilnik, ne sklon prljavom dobitku, nego pravičan, ne ratoboran, ne srebroljubac.” (1. poslanica Timoteju, 3. poglavlje, stihovi 2-3).


5. Da pastori i crkveni starješine podignu glas protiv bračne nevjere i zlostavljanja među članovima crkve te pozovu žrtve zlostavljanja da zatraže pomoć i utočište od starješina. Molimo se da starješine budu oštri prema zlostavljačima i da se pobrinu da zlostavljanje prestane.


6. Da nasilni članovi obitelji shvate da njihov gnjev i nasilje nisu krivnja žrtve. Molimo se da potraže pomoć i budu voljni učiniti sve kako bi prestali s nasilničkim ponašanjem. Molimo se da Božja milost promijeni zlostavljače. “Nek opaki put svoj ostavi, a čovjek bezakonik namisli svoje: i nek se vrati GOSPODU, i on će mu se smilovati, i k Bogu našemu, jer on prašta mnogo.” (Izaija, 55. poglavlje, 7. stih).


7. Za osobe koje doživljavaju nasilje u kršćanskim domovima, gdje ih se pogrešno uči da se moraju pokoravati članu obitelji koji ih vrijeđa, manipulira njima ili ih tjelesno ili seksualno zlostavlja. “GOSPOD proniče pravednika, a opakoga i onog što nasilje ljubi mrzi duša njegova. Na opake podaždit će zamkama: oganj i sumpor i plameni vihor bit će dio čaše njihove.” (Psalam 11., stihovi 5-6).


8. Za žene koje žele počiniti samoubojstvo kako bi pobjegle od mučenja i poniženja koje trpe u svojim domovima. Molimo se za žene koje su primorane stupati u poligamne brakove i prema kojima se ophode kao prema sluškinjama.


9. Da roditelji pouče svoju djecu da konzumiranje alkohola može dovesti do nasilnog, nesmotrenog i nepromišljenog ponašanja koje može razoriti obitelj i uništiti živote.


10. Za zlostavljane žene koje niječu ili umanjuju zlo koje trpe kako bi zaštitile svog zlostavljača. Molimo se da mogu razumjeti kako onemogućuju zlostavljaču da primi potrebnu pomoć i pružaju mu priliku da nastavi zlostavljati i njih, ali i druge.


11. Da žene mogu znati da ih Bog voli i da ne odobrava zlostavljačko ponašanje njihovih očeva, muževa i drugih osoba koje ih zlostavljaju.


12. Da žene i djevojčice mogu naći načina kako pobjeći nakon što ih članovi obitelji prodaju za prostitutke. “’Zbog tlačenja ubogih, zbog jauka potrebitih sada ću ustati’, govori GOSPOD, ‘stavit ću ih na sigurno, jer za tim čeznu’” (Psalam 12., 5. stih).


13. Za udovice u Albaniji i drugim zemljama, koje su ostale usamljene i slomljenih srca kad su im članovi obitelji pokojnih muževa oduzeli domove, zemlju, a u nekim slučajevima i malu djecu.


14. Da Bog zaštiti supruge koje su muževi ostavili ili se razveli od njih te im treba hrana i smještaj. Molimo se da žene koje nepravedno izgube skrbništvo nad svojom djecom nađu utjehu i pomoć među kršćanima.


15. Za izolirane žene i djevojčice u menonitskim zajednicama u Boliviji i drugim zemljama. One ne smiju čak ni s drugim ženama razgovarati o užasnom seksualnom zlostavljanju i obiteljskom nasilju koje proživljavaju. Nije im dopušteno ispoljavati ljutnju niti preispitivati grešne postupke koji su protiv njih učinjeni.


16. Za žene koje ostaju u vezi sa zlostavljačem jer se plaše da će izgubiti skrbništvo nad djecom, odnosno zato što su nezaposlene te nemaju ni vlastitog novca ni imovine.


17. Da policija ponudi veću potporu ženama koje trpe nasilje u obitelji. Tražimo da policija ne tretira obiteljsko nasilje kao sitnu svađu, nego kao krivično djelo. Molimo se da sudovi osude zlostavljače i zahtijevaju od njih da se liječe i plate naknadu štete.


18. Za osiguravanje većeg broja skloništa i jeftinog smještaja za zlostavljane žene koje pokušavaju okrenuti novi list i izgraditi siguran dom za sebe i svoju djecu.


19. Za provedbu zakona protiv nasilja i trgovine ženama i djevojčicama za prostituciju. Molimo se da zlostavljači budu uhvaćeni i kažnjeni, kao i da njihova uhićenja budu javna, kao primjer svima da ovakva zlodjela nisu prihvatljiva.


20. Da roditelji mogu s ljubavlju poučiti svoje kćeri koliko je važno očuvati spolnu čistotu do braka i udati se kršćanina, koji će poštovati i voljeti svoju ženu i omogućiti joj da ispuni svoj potencijal, Bogu na slavu.


21. Da zlostavljači budu svjesni da nisu vlasnici svojih žena i djece te da im ne mogu raditi štogod požele. Molimo se da društvene zajednice pozovu zlostavljače na odgovornost zbog njihovih postupaka i da pouče muškarce da vole i poštuju članove svojih obitelji te da brinu o njima.


22. Za djevojčice koje članovi obitelji prisiljavaju da se udaju zbog siromaštva ili zaduženosti obitelji, ili jednostavno zato što obitelj želi kupiti televizor. Molimo se za djevojčice koje žele počiniti samoubojstvo zbog duga u koji će njihov miraz i svadba dovesti njihove obitelji. Molimo se da se stavovi promijene i da ljudi nauče kako je zlostavljanje protuzakonito i neprihvatljivo.


23. Da oni koji skrbe o djeci te starijim i nemoćnim osobama najprije potraže pomoć kako njihova frustriranost ne bi dovela do nasilnih riječi i djela.


24. Da roditelji mogu cijeniti svoju djecu i učiti ih da proslavljaju Boga i poštuju ljude. Molimo se da očevi pouče svoje sinove da ne zlostavljaju djevojčice, kako riječima, tako ni djelima.


25. Za djecu koja svjedoče nasilju među svojim roditeljima. Mnoga od njih imat će ozbiljne emocionalne probleme, poput problema s pamćenjem i koncentracijom, bit će nepovjerljivi prema odraslima, pretjerano će se brinuti, osjećat će krivnju, sram, gnjev i ponašat će se agresivno.


26. Za žene i djevojčice koje pohađaju školu iako znaju da su druge djevojčice u sličnim okolnostima bile napadnute ili ubijene samo zato što su se željele obrazovati.


27. Za žene koje muževi tuku, a koje okrivljuju same sebe i misle da nisu dovoljno duhovne jer im je rečeno da se ne mole dovoljno žarko i da nisu dovoljno dobre. Zbog toga one vjeruju da su same krive za zlostavljanje koje trpe. Molimo se da kršćani ne izvrću Sveto pismo kako bi objasnili, ispričali ili opravdali zlostavljanje u obitelji.


28. Za milijune napuštene i odbjegle djece koja žive na ulici i često prose, kradu i prostituiraju se ne bi li preživjela. Mnoga od njih se drogiraju i udišu ljepilo ne bi li pobjegli od boli koju im nameću glad i trauma zbog napuštenosti.


29. Za muškarce koji slušaju emisiju Žene pune nade, dolaze na molitvene grupe TWR-ovih Žena punih nade i nastoje biti pobožni muževi, očevi i braća.


30. Za uvođenje i provedbu zakona protiv tzv., “ubijanja u ime časti”. U nekim zemljama su osobe koje ubiju svoje rođakinje kako bi obranili, navodno ukaljanu, čast svoje obitelji pošteđeni krivičnog progona i kazne.


31. Da državne vlasti zaštite žene i djecu koja trpe zlostavljanje i podnose prijetnje te da im omoguće da ne moraju napustiti svoj dom ne bi li se osjećali sigurnima. Molimo se da zlostavljači budu strogo kažnjeni, kako više ne bi mogli zlostavljati druge.