MOLIMO SE ZA ŽENE U ZAPADNOJ I SREDIŠNJOJ AFRICI

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Srednjoafrička Republika, Narodna Republika Kongo, Gana, Obala Bjelokosti, Liberija, Mali, Niger, Nigerija, Sierra Leone i Togo


Zemlje zapadne i središnje Afrike bogate su dijamantima, zlatom, naftom, uranijem i drugim mineralima, međutim njihovi stanovnici su među najsiromašnijima na svijetu. Obilje prirodnih resursa je lokalnim stanovnicima češće prokletstvo nego blagoslov. Zloporaba ovih resursa dovodi do limitirane infrastrukture: manjka škola, bolnica, struje i drugih usluga, što frustrira narod koji nastoji spojiti kraj s krajem. Njihova je frustriranost dovela do brojnih pobuna i sukoba, koji su pak doveli do raseljavanja više milijuna osoba koje se sada bore s neuhranjenošću, manjkom čiste vode, neadekvatnim sanitarnim uvjetima i budućnošću bez nade.


U potrazi za izvorom zarade, mnoge žene putuju u druge zemlje tražeći posao. Neke od njih su prisiljene baviti se prostitucijom ili ostaju zarobljene do njihova obitelj ne plati otkupninu za njihovo oslobađanje. Djevojčice koje pohađaju školu u nadi da će jednog dana moći živjeti bolje ponekad završavaju kao žrtve otmičarskih pobunjenika, od kojih su i sami mnogi tek djeca vojnici koji traže izlaz iz takvog strašnog života.


Žene na ovom području Afrike često su podvrgnute običaju ženskog obrezanja i maloljetničkoj udaji što, u kombinaciji s lošom zdravstvenom skrbi, dovodi do visoke stope smrtnosti rodilja. Mnoge žene koje i prežive trudnoću kasnije pate od opstetričkih fistula, što je težak zdravstveni problem koji ih ometa u svakodnevnom životu. Uz to, bolesti koje se mogu spriječiti i jednostavno liječiti, kao što su malarija, proljev i infekcije dišnih puteva i dalje su glavni uzroci smrti među ženama i djecom.


Duhovni mrak je okovao stanovnike zapadne i središnje Afrike strahom i robovanjem magičnim fetišima, vudu magiji, vračevima i manipulativnim kulturnim i vjerskim običajima. Ograničeno obrazovanje dodatno je pomračilo živote nedosegnutih naroda i pripadnika usmenih kultura, zbog čega je teže donijeti im Kristovo evanđelje. TWR-ove radijske emisije dopiru u njihovu tamu i očaj. Emisija Žene pune nade donosi važne savjete, ljubav i nadu u Isusu Kristu.Molimo za


 1. Žene u zapadnoj i središnjoj Africi, koje nastoje prehraniti obitelj unatoč manjku sredstava, neobrazovanosti i izostanku bilo kakve pomoći od članova šire rodbine i društva u cjelini.


 1. Da Božji Sveti Duh promijeni srca lidera koji su uključeni u sukobe i pobune koji haraju zapadnom i središnjom Afrikom i okonča patnje i nevolje koje razaraju društvo i obitelji. “Zaklinjem dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja, zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da uzmognemo provoditi miran i spokojan život u svoj pobožnosti i dostojanstvu.” (1. Poslanica Timoteju, 2. poglavlje, stihovi 1-2).


 1. Da kršćani pomognu ženama i djevojčicama da shvate koliko su dragocjene pred Bogom i da vide kakvo im dostojanstvo i snagu Bog nudi putem novog života u Kristu.


 1. Za zaštitu djelatnika i opreme na TWR-ovom predajniku u zapadnoj Africi, kako bi se emisija Žene pune nade i dalje mogla emitirati na engleskom, francuskom i jeziku bambara, za sve slušatelje kojima treba nada što je Isus pruža.


 1. Za nacionalnu koordinatoricu TWR-ovih Žena punih nade za Srednjoafričku Republiku, kao i za sve druge koji donose Božju ljubav ženama u bolnicama i u rodilištima dijeleći hranu i druge potrepštine. Molimo se da zlostavljane žene budu voljne testirati se da vide boluju li od kakvih bolesti i infekcija, kako bi se onda mogle pravilno liječiti.


 1. Da se žene iz Srednjoafričke Republike prijevoda molitvenog pisma na jezik sango priključe nekoj od 39 molitvenih grupa s preko 1300 žena, koje se mole na pet drugih lokalnih jezika (banda, kaba, ngbaka, nzakara i yakoma).


 1. Za volontere koji prevode scenarije za emisiju Žene pune nade na jezik sango i nadaju se da će ih moći snimiti i emitirati putem lokalnih srednjoafričkih radijskih postaja.


 1. Da Bog blagoslovi 30 voditelja molitvenih grupa u Liberiji, kao i žene koje se mole za mjesečne molitvene potrebe koje se emitiraju putem dvije radijske postaje. Molimo se da oni koji posjećuju crkve mogu ohrabrivati žene u hodu s Bogom i motivirati ih da i same pokreću molitvene grupe.


 1. Da Bog promijeni srca, stavove i emocije zatvorenica u zatvorima u Kamerunu, Srednjoafričkoj Republici, Liberiji, Nigeriji i Maliju te da im pomogne živjeti za Njega u tako teškom okruženju.“Spominjite se uznika, kao suuznici; zlostavljanih, kao oni koji su i sami u tijelu.” (Hebrews 13:3).


 1. Za žene i djevojčice koje su i dalje u opasnosti od zaraze HIV-om, rodno prouzročenog nasilja i siromaštva, a uz to su nisu u prilici obrazovati se i nemaju pristup adekvatnim zdravstvenim uslugama.


 1. Da se lideri pozabave problemom manjka primalja. Posljedica toga jest veliki broj komplikacija u trudnoći, česta pojava fistula i visoka stopa smrtnosti.


 1. Da slušatelji engleskog izdanja TWR-ovih Žena punih nade u Gani, Liberiji, Nigeriji i Sijera Leoneu svakodnevno slijede Krista i poučavaju svoju djecu Božjoj riječi.


 1. Da žene s invaliditetom mogu pronaći nadu, dostojanstvo, osobnu sigurnost, prihvaćanje i ljubav u zajednicama koje vjeruju da su žene proklete od Boga.


 1. Da se TWR-ove Žene pune nade mogu povezati sa ženama u zapadnoj i središnjoj Africi koje govore španjolski te ih pozvati da se mole s nama pomoću španjolskog prijevoda mjesečnog molitvenog kalendara.


 1. Da majke shvate kakvu veliku emocionalnu i fizičku bol njihove kćeri trpe uslijed običaja ženskog obrezanja, koje je vrlo rašireno u zapadnoj i središnjoj Africi.


 1. Za kršćanske organizacije koje organiziraju obrtničke aktivnosti za majke, pomoću kojih mogu zarađivati za školske kute i udžbenike za svoju djecu.


 1. Da očevi, muževi, braća, ujaci i drugi muškarci mogu poštovati žene i djevojčice u svojim obiteljima i štititi ih te zahtijevati i od drugih da ih poštuju kao dragocjene Božje kćeri.


 1. Za žene s Obale Bjelokosti koje produciraju francusko izdanje emisije Žene pune nade koje se sluša u Beninu, Burkini Faso, Obali Slonovači, Maliju, Nigeru i Togou. Molimo se za nabavku licencije za emitiranje na srednjim valovima, kako bi još mnogi koji nisu čuli evanđelje u Kamerunu, Čadu, Gvineji, Mauritaniji, Nigeriji i Senegalu mogli slušati emisiju na svom jeziku.


 1. Za 35 molitvenih grupa na Obali Slonovače, koje se sastoje od 2200 žena koje se ohrabruju molitvama, slušanjem, učenjem, duhovnim rastom i davanjem kako bi i drugi mogli upoznati Boga. Zahvaljujmo Bogu za to što se molitvene potrebe na francuskom sada mogu čuti putem Facebooka ili putem memorijskih kartica, što je vrlo bitno za nepismene osobe!


 1. Za dovoljne zalihe cjepiva, antibiotika, dodataka prehrani, mreža za krevete tretiranih sredstvima protiv napasnika te za poboljšanje prakse dojenja i usvajanje sigurnih higijenskih navika, kako bi se prevenirale sprječive bolesti koje koje odnose živote djece i žena.


 1. Za mudrost i snažnu vjeru obitelji koje odgajaju svoju djecu tako da ona razumiju kako im Božji zakoni omogućuju da žive zdravim i produktivnim životima koji donose slavu Bogu i vode ka boljoj budućnosti. “Blažen je čovjek koji me sluša, danomice bdijuć’ na vratima mojim i čekajuć’ na dovratnicima dveri mojih!” (Izreke, 8. poglavlje, 34. stih).


 1. Za Božju zaštitu žena i djece koja žive bez adekvatne zdravstvene skrbi u područjima gdje haraju malarija, tifus, žutica i meningitis.


 1. Da Sveti Duh ispuni kršćane koji žive u sredinama ogrezlima u duhovnoj tami i utjecajima drugih religija i vjerskih običaja poput talismana, eksploatacije djece i ritualnog žrtvovanja djece.


 1. Da TWR-ove Žene pune nade mogu nastaviti s prevođenjem i dijeljenjem molitvenih u Gani te da započnu s produkcijom i emitiranjem emisije Žene pune nade na jeziku twi.


 1. Za tisuće nigerijskih žena koje su kidnapirane i zlostavljanje od trgovaca ljudima u Libiji, a pokušavale su se preseliti u inozemstvo, gdje bi pronašle posao i zarađivale za obitelj.


 1. Da crkveni vođe pouče muškarce da trebaju poštovati i štititi žene i djevojčice. Molimo se da žene i djevojčice mogu poštovati same sebe i da ne dopuštaju muškarcima da ih zavedu, nego da traže da se odnose s njima dostojanstveno, da se ožene njima i da brinu za obitelj.


 1. Za malobrojne kršćanke u Narodnoj Republici Kongo koje se mole s nama, čak i usred sveg razaranja koje su donijeli brojni sukobi u njihovoj zemlji. Molimo se za mir, kako bi se milijuni raseljenih osoba mogli vratiti u Kongo i ponovno početi izgrađivati svoj život. http://www.unhcr.org/en-us/dr-congo-emergency.html

 2. Za žene koje žive u Maliju, gdje krajnje siromaštvo i niska stopa pismenosti čine život vrlo teškim. Slavimo Gospodina za 22 radijske postaje u Maliju koje emitiraju emisiju Žene pune nade na jeziku bambara.


 1. Da Bog nastavi doticati one koji su slomljena srca, uplašeni, usamljeni i očajni. Njegova velika ljubav poziva žene da prihvate Njegovu radost i mir unatoč svim okolnostima. “Čvrsti je toranj ime GOSPODNJE; k njemu hita pravednik, i siguran je” (Izreke, 18. poglavlje, 10. stih).


 1. Za žene koje su izolirane uslijed dominantnih kulturnih i vjerskih uvjerenja protivnih evanđelju. Jedino će putem radijskih emisija koje dopiru u njihove domove i iza zatvorenih vrata mnoge od njih moći čuti za Božju ljubav i dar spasenja.