Molimo se da žene prime dar spasenja


Što je evanđelje? Evanđelje je “Radosna vijest” od Boga o tome da “Krist umrije za grijehe naše po Pismima, i da bi pokopan i da bi uskrišen treći dan po Pismima” (1. poslanica Korinćaima, 15. poglavlje, stihovi 1-4). Ne samo da evanđelje o Isusu Kristu, jer On jest evanđelje!


Zašto je Isus došao umrijeti? Bog je stvorio Adama, našeg predstavnika, kao čovjeka bez grijeha. Pa ipak, Adam je odbacio Božji autoritet i oglušio se o Njegove zapovijedi. U tom trenu su grijeh, smrt, patnja i odvojenost od svetoga Boga došli na svijet, kako na duhovnoj, tako i na fizičkoj razini. Cijelo stvorenje je postalo okaljano, a čovjekova grešna narav zarazit će sve naraštaje. Kakva beznadna situacija!


Otac je, u svojoj milosti, poslao svoga božanskoga Sina na svijet da se rodi od djevice i zaodjene se u ljudsku narav. Isus je za života savršeno održao zakon kojeg je Adam prekršio. Isus je, u za to određeno vrijeme, na križu dragovoljno podnio Božji gnjev zbog grijeha, što je obuhvaćalo sve grijehe koje ćemo ikada počiniti; taj dug kojeg ne možemo otplatiti. Tri dana kasnije Bog je, po Svetom Duhu, pobjedonosno podigao Isusa iz mrtvih!


U tome se sastoji radosna vijest: po Isusovoj žrtvi mi, Njegova djeca, izmireni smo s Bogom, grijesi su nam oprošteni, proglašeni smo pravednima pred Bogom i primili smo sigurnost vječnog života u nebu. Ovo je spasenje, od početka do kraja, djelo samoga Boga i Njegov dar, a ne rezultat naših dobrih djela (Poslanica Efežanima, 2. poglavlje, stihovi 8-9).


Što ćemo reći na tako dobru vijest? Ustima svojim ispovijedamo Gospodina Isusa i srcem svojim vjerujemo da ga je Bog uskrisio iz mrtvih (Poslanica Rimljanima, 10. poglavlje, stihovi 9-10). Iz zahvalnosti za tako veliko spasenje, jednostavno govorimo drugima: “On me je ljubio i predao se za mene, grešnika.”


Molimo se…


 1. Da kršćanke mogu znati da smo “njegova... Tvorevina, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja unaprijed pripravi Bog da u njima hodimo.” (Poslanica Efežanima, 2. poglavlje, 10. stih).


 1. Da žene mogu znati da nam Bog posredstvom svojega stvorenja otkriva istinu o sebi i poziva nas na odgovornost. “Jer ono nevidljivo njegovo, njegova vječna i sila i božanstvo, umom se razabire u djelima od stvaranja svijeta, tako da nemaju isprike.” (Poslanica Rimljanima, 1. poglavlje, 20. stih).


 1. Da spašene žene shvate da poslušnost Božjoj riječi, koliko god slabašna i nesavršena, jest dokaze naše ljubavi prema Kristu. Isus ističe: “Ako me ljubite, zapovijedi moje održite.” (Evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje, 15. stih).


 1. Da slavna Božja obećanja mogu ohrabriti kršćanke u cijelom svijetu. Radujmo se, jer “nikakve sada nema osude onima koji su u Kristu Isusu” (Poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 1. stih) i što nas ništa ni na zemlji ni na nebu neće “moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našemu.” (Poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 39. stih).


 1. Da žene mogu znati istinu: “da Krist umrije za grijehe naše po Pismima, i da bi pokopan i da bi uskrišen treći dan po Pismima” (1. poslanica Korinćanima, 15. poglavlje, stihovi 1-4).


 1. Da kršćanke mogu biti uvjerene u činjenicu da “Onaj koji u vama započe dobro djelo, dovršit će ga do dana Isusa Krista” (Poslanica Filipljanima, 1. poglavlje, 6. stih).


 1. Da žene mogu razumjeti da sveti Bog mrzi grijeh i da je svaki grijeh protivan Bogu. “Tebi, samomu tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo u očima tvojim” (Psalam 51,4).


 1. Da se kršćanske majke educiraju o Božjoj riječi kako bi mogle učiti svoju djecu Božjim zapovijedima: “govori o njima kad sjediš u domu svojemu i kad ideš putem, i kad liježeš i kad ustaješ.” (Ponovljeni zakon, 11. poglavlje, 19. stih).


 1. Da žene mogu znati da spasenja nema ni u kome drugome osim u Isusu Kristu: “Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” (Evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje, 6. stih).


 1. Da emisija Žene pune nade uputi žene ka otkrivanju nade i iscjeljenja u Isusu Kristu, koga je Bog pomazao da “navijesti radosnu vijest siromasima”. ” Poslan je da proglasi “sužnjima oslobođenje i slijepima vraćanje vida, da na slobodu pustim potlačene, da proglasim godinu prihvaćanja Gospodnjeg.” (Evanđelje po Luki, 4. poglavlje, stih 18-19).


 1. Da se kršćanke mogu držati ove zapovijedi: “Ljubi Gospoda, Boga svojega, iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz svega uma svojega i iz sve snage svoje.... A druga (zapovijed) je slična ovoj: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.” (Evanđelje po Marku, 12. poglavlje, stihovi 30-31).


 1. Za nespašene žene, moleći “ne bi li im Bog dao pokajanje da spoznaju istinu, otrijezne se i izvuku iz zamke đavla koji ih drži u ropstvu da provode njegovu volju.” (2. poslanica Timoteju, 2. poglavlje, stihovi 25-26).


 1. Da kršćanke dopuste da njihovo “svjetlo tako zasja pred ljudima”, kako je Isus rekao, “da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.” (Evanđelje po Mateju, 5. poglavlje, 16. stih).


 1. Da emisija Žene pune nade ohrabri vjernike, uputi nevjernike ka Kristu i da vjerno donese evanđelje Isusa Krista svim narodima.


 1. Da žene objave: “Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi života vječnoga. I mi vjerujemo i znamo: ti si Krist, Sin Boga živoga.” (Evanđelje po Ivanu, 6. poglavlje, stihovi 68-69).


 1. Da svaka udana kršćanka dopusti da njezina ljepota proistječe iz njezine nutrine i “neprolazne ljepote krotka i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. (1. Petrova poslanica, 3. poglavlje, 4. stih).


 1. Da Bog, naš Otac, sruši duhovne utvrde koje zasljepljuju žene koje ne vjeruju, “da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.” (2. Poslanica Korinćanima, 4. poglavlje, 4. stih).


 1. Da timovi TWR-ovih Žena punih nade u cijelom svijetu budu pod Božjom milošću i da Bog “djelo naših ruku učvrsti” (Psalam 90., 17. stih).


 1. Da oni koji su prihvatili Gospodina Isusa Krista u njemu žive, “ukorijenjeni i nadograđivani na njemu i učvršćivani u vjeri... obilujući njome sa zahvalnošću” (Poslanica Kološanima, 2. poglavlje, stihovi 6-7).


 1. Da kršćanke budu spremne reći: “Ta ne stidim se evanđelja Kristova, jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje” (Poslanica Rimljanima, 1. poglavlje, 16. stih).


 1. Da Gospodin otvori oči nespašenim ženama, da “se obrate od tame k svjetlu i od vlasti Sotonine k Bogu, da bi primili oproštenje grijeha” (Djela apostolska, 26. poglavlje, 18. stih).


 1. Da kršćani mogu navješćivati da “Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.” (Evanđelje po Ivanu, 3. poglavlje, 16. stih).


 1. Da žene mogu čuti Isusove suosjećajne riječi i odazvati im se: “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim.” (Evanđelje po Mateju, 11. poglavlje, 28., stih).


 1. Da žene koje slušaju emisiju Žene pune nade, posjećuju Hanine kuće ili sudjeluju u molitvenim grupama čuju i “s krotkošću (prime) usađeni riječ koja može spasiti duše vaše.” (Jakovljeva poslanica, 1. poglavlje, 21. stih).

 1. Da kršćanke objave da je Isus ispunjenje Božjeg proroštva danoga preko proroka Izaije: “Gle, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel, što je u prijevodu: Bog je s nama.” (Evanđelje po Mateju, 1. poglavlje, 23. stih; Izaija, 7. poglavlje, 14. stih).


 1. Da Bog podari kršćankama hrabrost i smjelost da navijeste evanđelje Isusa Krista ondje gdje ih je postavio. “Kako su krasne po gorama noge glasnika radosne vijesti, koji objavljuje mir, koji navješćuje dobro, koji objavljuje spasenje” (Izaija, 52. poglavlje, 7. stih).


 1. Da kršćanke pronađu ohrabrenje u Božjim obećanjima: “Ako je Bog za nas, tko je će protiv nas? On ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njim neće i sve darovati? Tko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog opravdava. Tko osuđuje? Krist umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu, on se i zauzima za nas.” (Poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, stihovi 31-34).


 1. Da Božji vjernici proslavljaju Boga zbog Njegovog strpljenja prema nama: “ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju.” (2. Petrova poslanica, 3. poglavlje, 9. stih).


 1. Da se kršćani raduju ispunjenju Božjih nakana u Isusu Kristu: “... Jer si (Kriste) bio zaklan i svojom nas krvlju otkupio za Boga iz svakog plemena i jezika i puka i naroda, i učinio nas kraljevima i svećenicima Bogu našemu; i kraljevat ćemo na zemlji.” (Otkrivenje, 5. poglavlje, stihovi 9-10).


 1. Da žene mogu poznavati Njega, “jedinoga istinskoga Boga, i onoga koga si poslao - Isusa Krista”, kako bi mogle primiti vječni život (Evanđelje po Ivanu, 17. poglavlje, 3. stih).


 1. Da svi ljudi mogu shvatiti da ćemo jednog dana svi “stati pred sudište Kristovo. Jer pisano je: Tako ja živ bio, govori Gospod, meni će se prignuti svako koljeno i svaki jezik priznat će Boga. Svatko će dakle od nas za sebe Bogu dati račun.” (Poslanica Rimljanima, 14. poglavlje, stihovi 10-12).