Molimo se za pobožne brakove


Bračni trendovi u svijetu vrlo su kompleksni. U mnogim državama odrasli odlučuju da ne žele stupati u brak. Izvanbračni zajednički život je u porastu, poligamija se još uvijek prakticira, a napuštanje bračnog partnera i razvodi brakova mnogima predstavljaju najlakše rješenje. Nažalost, u nekim kulturama se i dalje dopušta roditeljima da prisiljavaju svoje mlade kćeri u brak i omogućuje se njihovim bitno starijim muževima da se bez previše problema razvedu od svojih mladih žena, koje su potpuno obespravljene.


Međutim, Božji pogled na brak nije se promijenio od stvaranja. “Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku svoju i prionuti uza svoju ženu, i bit će dvoje jedno tijelo” (Postanak, 2. poglavlje, 24. stih). I premda je grijeh razorio čistotu braka, Bog i dalje aktivno radi u nama i po nama u izgradnji brakova koji će Mu donijeti čast. Grozote poput seksualnog nemorala, pornografije, pohlepe, alkoholizma, sebičnosti, napuštenosti, tjelesnog i verbalnog nasilja te drugih štetnih oblika ponašanja mogu predstavljati prepreku za stvaranje dobrih i snažnih brakova.


Kao i svaki odnos između dvije osobe, brak iziskuje odlučnost i posvećenost. Potrebni su veliki napori kako bi se razvio bračni odnos u kojem će dvije osobe sazrijevati i zbližavati se u životnim radostima i teškoćama. Oba bračna druga trebaju biti svjesna vlastitih vrlina i mana te biti postupati i razmišljati odgovorno. Ne možemo promijeniti druge ljude, možemo jedino promijeniti sebe.


Kod osoba koje razmišljaju o stupanju u brak odabir bračnog partnera je jedna od najvažnijih odluka koje će ikada donijeti. Slaganje u pogledima na svijet (kultura, vjera, itd.) svakako će znatno olakšati proces združivanja dviju života u jedan. Isto tako je bitno imati jednake poglede na imovinu, financije, djecu, obrazovanje i odnos prema široj obitelji.

Snažno predanje Bogu i ponizno pouzdanje u djelo Svetoga Duha u našem životu osnažit će naš brak i donijeti slavu Bogu.Molimo…


 1. Za mudrost za 73 produkcijska tima emisije Žene pune nade i njihova nastojanja da educiraju slušatelje o Božjim načelima braka i obiteljskih odnosa.


 1. Da bračni partneri razviju dobre komunikacijske vještine i pomognu jedno drugome u suočavanju s frustracijama i osjećajima koji ih priječe u rješavanju problema.


 1. Za bračne parove koji tuguju nakon što su proživjeli tragediju poput spontanog pobačaja ili smrti djece. Takve tragedije često mogu dovesti do razvoda braka.


 1. Da roditelji pouče djecu kako je odabir bračnog partnera iznimno važna odluka, jer to će odrediti budućnost, kako samog bračnog para, tako i djece koja će im se roditi. Roditelji mogu naučiti djecu kako će im određivanje životnih ciljeva pomoći u donošenju te odluke.


 1. Da roditelji i prosvjetni djelatnici mogu naučiti mlade da će im uzdržavanje od spolnih odnosa do braka omogućiti zdraviji život i zdravije međuljudske odnose.


 1. Da kršćanke smognu snage i mudrosti kako bi se mogle oduprijeti preprekama i teškoćama koje donosi samački život te da mogu napredovati u svom hodu s Bogom. (1. poslanica Korinćanima 7. poglavlje, 38. stih)


 1. Za žene koje dopuštaju muževima da ih verbalno ili fizički zlostavljaju zato što nemaju dovoljno samopoštovanja ili zato što ne vjeruju da su dostojne ljubavi.


 1. Za udovice, napuštene žene i samohrane majke koje se trude prehraniti djecu. Molimo se društvene zajednice poduzmu više kako bi zaštitile ove žene. 1. Da kršćanski roditelji odluče poštovati osobu s kojom će njihovo punoljetno dijete stupiti u brak i da ne govore ružno o toj osobi, kako bi pokazali poštovanje prema njihovom braku.


 1. Za mlade žene koje razmišljaju o tome da počnu živjeti sa svojim dečkom. Molimo se da mogu imati poštovanja prema sebi i da pričekaju dok ne nađu muškarca koji će biti spreman voljeti ih u svim životnim radostima i žalostima.


 1. Za uvođenje i provedbu zakona u mnogim zemljama, koji će spriječiti roditelje u primoravanju njihovih mladih kćeri da se udaju za starije muškarce, koji su u nekim slučajevima stariji od njih 10 do čak 30 godina.


 1. Za duboku i nepokolebljivu vjeru kršćanki čiji muževi nisu kršćani. Molimo Svetog Duha da uvjeri ove muškarce da prihvate Božji dar spasenja.


 1. Za žene koje imaju nezdravu želju za tjelesnom pažnjom muškaraca, što ih navodi na podlijeganje spolnom grijehu. Molimo se da im Bog otkrije snagu svoje ljubavi u prevladavanju kušnji (Psalam 73,26).


 1. Za kršćanske muževe čije žene nisu kršćanke. Molimo se da svojom ljubavlju i blagošću pomognu svojim ženama da se otvore i prihvate Božju ljubav i dar spasenja.


 1. Da roditelji i crkveni vođe pouče mlade o opasnostima pornografije, koja uništava istinsku ljepotu tjelesnih odnosa (1. poslanica Solunjanima, 4. poglavlje, stihovi 3-5)


 1. Da žene koje su silno usamljene zato što su ih muževi napustili, odnosno zato što se nikad nisu udale, mogu doživjeti blizinu Božje prisutnosti.


 1. Da žene mogu biti svjesne da je, unatoč tome što je usamljenost teška, bolje ne udavati se nego živjeti s muškarcem koji ne poštuje ni njih ni Boga i koji može loše utjecati na djecu.


 1. Za žrtve obiteljskog nasilja. Molimo se da svaki muškarac može shvatiti da je Bog stvorio žene kao njihove družbenice i da ih trebaju voljeti, poštovati i štititi.


 1. Za nevjeste koje nisu u mogućnosti ispuniti zahtjeve za mirazom koje im postavlja muževljeva obitelj. Takvi slučajevi često dovode do mučenja, ubojstava i samoubojstava.


 1. Da se žene koje rade u misijskoj službi mogu ohrabriti i doživjeti Božju snagu i prisutnost. Mnoge od njih nose teško breme misijske službe, posla i obiteljskih obveza.


 1. Da kršćani štite svoje misli i pažljivo odabiru što će čitati, gledati i slušati. “Što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto... o tome promišljajte!” (Poslanica Filipljanima, 4. poglavlje, 8. stih).


 1. Za djecu koja žive u obiteljima gdje postoji zlostavljanje. Mnoga od njih bi mogla postati muževi zlostavljači, odnosno plašljive žene koje će prihvaćati zlostavljanje kao nešto normalno.


 1. Za udovice koje žive u društvima u kojima se često smatra da su upravo one krive za smrt svojih muževa. Molimo se i za udovice koje su prisiljene udavati se za rođake svojih pokojnih muževa.


 1. Za neudane kršćanke na koje obitelj vrši pritisak da se udaju za nevjernike.


 1. Da kršćanski parovi mogu proučavati Božju riječ, učiti stihove napamet te se međusobno voljeti i poštovati tako što će se u razvijanju svojeg braka držati biblijskih načela.


 1. Za mogućnost zapošljavanja u mjestu življenja, kako bi očevi mogli zarađivati za potrebe obitelji i da ne bi morali odlaziti u druga mjesta u potrazi za poslom, ostavljajući obitelj u zavičaju.


 1. Za udovice čije obitelji ne priznaju njihovo pravo na zadržavanje skrbi nad djecom i naslijeđivanje zajedničkog doma i zemljišta. 1. Da se muževi i žene mogu ponizno pouzdati u vodstvo Svetog Duha pri suočavanju s vlastitim stavovima i osjećajima koji mogu naštetiti braku.