Udruga VAL EVANĐELJA osnovana je da kroz rad svojih članova promiče kršćanske vrijednosti.

Djelatnost udruge je medijska (radio, televizija, audio, video, tisak i sl.), humana, humanitarna, ekološka, gospodarska, kulturna i izdavačka. Registrirana je 29. veljače 2000. godine.

Puni naziv udruge je "Udruga za promicanje Evanđelja - Val Evanđelja".

Naši su ciljevi promicanje kršćanskih vrijednosti utemeljenih na Svetom Pismu iskazanih kroz Apostolsko vjerovanje, Carigradsko-Nicejsko vjerovanje i Lausanski zavjet, te ukorjenjivanje biblijskih vrijednosti i načina života.

Udruga svoju djelatnost ostvaruje:

  • Širenjem biblijskih vrijednosti putem medija.
  • Promicanjem tolerancije, mira, uzajamnog razumijevanja, trpeljivosti i dijaloga.
  • Promicanjem kršćanskih vrijednosti koje će u konačnici dovesti do podizanja kvalitete življenja i života uopće svih građana Republike Hrvatske.
  • Osnivanjem i organiziranjem skupina ili pojedinaca koji će raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge.
  • Izradom i realizacijom medijskog programa sukladno posebnim propisima.
  • Organiziranjem okruglih stolova, seminara, i kongresa sa aktualnim temama.
  • Drugim aktivnostima koje će biti usmjerene na ostvarivanje ciljeva Udruge.
  • Humanitarna djelatnost.

Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pod jednakim uvjetima u skladu sa Statutom Udruge, na osnovi dobrovoljnosti.

Pomognite nam promicati evanđelje vašim dobrovoljnim prilozima na IBAN: HR6923600001101473413 ili iz inozemstva na IBAN: HR6923600001101473413 Swift: ZABA HR 2X.