"Projekt Hannah" je jedna od službi Trans World Radija. Cilj projekta je iskazati suosjećanje, pružiti ohrabrenje i podariti nadu ženama koje pate po cijelom svijetu, a to činimo putem molitve, podizanja svijesti i radijskim emisijama. Svrha Projekta Hannah je: podići svijest i razumijevanje za muke žena po cijelom svijetu moliti se za žene koje trpe emotivno, tjelesno ili duhovno emitirati poruku o evanđelju Isusa Krista ženama po cijelom svijetu i poticati ih da: - dožive Božju ljubav, slobodu i snagu za suočavanje sa svakodnevnim životnim izazovima - prigrle sudbinu koju im je Bog podario i slavno nasljeđe u Kristu Isusu, bez obzira na svoje kulturno, društveno i ekonomsko stanje - svojoj djeci predaju nasljeđe vjere, mudrosti i pobožnoga karaktera.

PRIDRUŽITE NAM SE Bez vaših vjernih molitava i novčane pomoći, mnogi muškarci, žene i djeca ne bi nikada dobili priliku čuti za Kristovu ljubav i spasenje.

Ako želite novčano pomoći emitiranje emisija “Žene pune nade” Projekta Hannah, uplatu možete izvšiti na žiro račun:
HR6923600001101473413. U “Opis plaćanja” upišite da je to uplata za emisiju “Žene pune nade”.