dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Nema večeg subjekta ili teme, što bi mogla okupirati našu pažnju, nego što je istraživanje o Bogu i odnosa čovjeka prema Bogu.

1. Prije svega nam se pojavljuje pitanje egzistencije ili postojanje Boga

Biblija ne traži dokaze o postojanju Boga. Činjenica da Bog postoji je istaknuta u čitavoj Bibliji ili Svetom pismu. Prvi stih Biblije je dobar primjer, kako jednostavno polazi od tvrdnje te činjenice i kaže: „ U početku stvori Bog nebo i zemlju."(Post. 1:1) Postojanje Boga je izneseno kao stajalište o činjenici koju ne treba dokazivati. Čovjek, koji kaže da nema Boga nazvan je u Bibliji kao bezuman čovjek: „ Bezumnik reče u srcu: 'Nema Boga.'" „Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži." (Ps. 14:1-2)

Naravno, čak i izvan Biblije, postoje mnoge informacije o postojanju Boga:

- čovječanstvo je od uvijek vjerovalo u univerzalno biće,

- stvorenje mora imati stvoritelja. Univerzum nije mogao nastati bez povoda i razloga.

- Predivan dizajn ili oblikovanje što ga vidimo u stvorenjima otkriva nam jednog neograničenog dizajnera ili stvaraoca.

- Kako je čovjek jedno inteligentno i moralno biće, njegov stvoritelj mora biti mnogo višega reda ili vrste kako bi stvorio takvoga čovjeka.

2. Zatim nam se postavlja pitanje prirode ili naravi Boga

- Bog nam se u Bibliji otkriva kao Duh. „ Bog je Duh", izjavljuje Isus, koji je došao na ovu zemlju da nam otkrije prirodu ili narav Boga. (Iv.4:24)

To znači da Bog nema tijelo. Bog je nevidljiv. Naravno, Bog se može otkriti čovjeku u vidljivom obliku ili formi. U osobi Isusa Krista, Bog je došao na ovaj svijet u tijelu, kao što to čitamo:

„ I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama, i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine." (Iv.1:14)

„ Boga nitko nikada nije vidio: Jedinorođenac – Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio." (Iv.1:18)

„ On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja."

„ Sin, koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi, sjede, pošto je ostvario očišćenje grijeha, s desne strane Veličanstva u nebu." (Hebr.1:3)

- Bog je osoba. Osobno ime je upotrjebljeno u opisivanju Boga:

„ Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: ' Ovako kaži Izraelcima: ' Ja jesam' posla me k vama." (Izlazak 3:14)

„U ono vrijeme reče Isus:" Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a obajvio malenima." (Mat.11:25)

Karakteristike osobnosti su opisane za Boga, kao što su:

- znanje: „ Jer misli vaše nisu moje misli, i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli." (Iz.55:8,9)

- emocije: „ Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji." (Post. 6:6)

- volja: „Oče moj! Ako nije moguće da me mine ovaj kalež, a da ga ne pijem, neka bude volja tvoja." (Mat.26:42)

- Bog je jedan. Sveto pismo uči da je jedan Bog: „ Jedan je Bog" (I.Tim.25) Lažna učenja da postoje mnogi bogovi su suprotna razumu. Može postojati samo jedno vrhunsko biće.

- Trojedini Bog – Trojstvo. Biblija uči, ne samo da postoji jedan Bog, nego i to da postoje tri osobe u Božanstvu: Otac, Sin i Sveti Duh. To je misterij - tajnovito za ljudski um, ali iako nije moguće razumjeti, moguće je vjerovati jer Božja Riječ kaže da je to tako. Tu riječ „ trojstvo" u tom obliku nije moguće naći u Bibliji, ali tu istinu nalazimo u slijedećim odlomcima Svetoga pisma:

- Kod Isusova krštenja: „ Kad je Isus bio kršten, odmah iziđe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa te on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče: 'Ovo je Sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao" (Mat.3:16,17). Vidimo jedinstvo i zajedništvo Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetoga Duha.

- U Velikoj zapovijedi : „ Tada im se približi Isus te im reče: ' Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!" (Mat.28:18,19) Ponovo vidimo jedinstvo OCA i SINA i SVETOGA DUHA.

- U podjeli blagoslova: „ Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga neka bude sa svima vama!" (II.Kor.13:13). Ponovo vidimo kako Biblija naglašava jedinstvo u Trojstvu.

Dragi slušatelju, Biblija – Sveto Pismo nam vrlo jasno otkriva Boga i zato je svakomu od nas, njegovih stvorenja, omogućeno da upoznamo Boga, da istražujemo u Bibliji sve tajne što nam ih je Bog želio otkriti i da poslušamo poziv Božje ljubavi prema nama kada želi da nas vrati u zajedništvo s njim, da nam otkrije i oprosti naše grijehe po svojoj milosti i žrtvi Isusa Krista našega Spasitelja.

Bog nas upozorava da odgovorno prihvatimo njegov poziv i ponudu Spasenja.

" Pazite da ne odbijete onoga koji vam govori! Jer ako nisu izbjegli kazni oni što su odbili da slušaju onoga koji im je htio govoriti na zemlji, kako ćemo izbjeći mi ako odbijemo da slušamo onoga koji nam govori s nebesa! " ( Hebr.12: 25).

" Poslušajte, dobro čujte, okanite se oholosti: Jahve sad govori! Dajte slavu Jahvi, Bogu svojemu, prije nego što se smrkne, prije nego što se noge vaše spotaknu po planinama mračnim. Vi se nadate svjetlosti, a on će je u mrak pretvoriti, prometnuti u crnu tamu."(Jeremija 13:15-16).

„ Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Tko vjeruje u Sina ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu." (Iv. 3:16,36)