dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" A ti ostani u onome što si naučio i čvrstom vjerom prihvatio, jer znaš od kojih si to naučio i jer od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa. Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi." ( II. Tim 3: 14-17). U svim je generacijama Biblija ili Sveto Pismo izazivala mnoga pitanja. Kakva je to knjiga ? Tko je njen autor? U čemu se ispoljava njena tajanstvenost? Ima li u njoj sličnosti s ostalim knjigama? Kako je treba razumjeti ? Kakvu poruku ima ta knjiga? Je li to stvarno Božja riječ? Ako je, kakvi dokazi za tu tvrdnju postoje? Najbolji dokaz za tvrdnju da je Biblija Božja riječ, možemo naći u njoj samoj. Ona sama sebe svjedoči: " Jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga." (II. Petr. 1:21) Uistinu, ako u njoj samoj ne bi bilo toliko dokaza da je to od Boga nadahnuta knjiga, Biblija bi davno nestala sa svjetske pozornice. Biblija je, stvarno, najrasprostranjenija knjiga na cijelome svijetu. U čemu se nalazi njena posebnost.

Moral

Biblija u sebi pretstavlja najidealniji obrazac morala koji je ikada bio poznat svijetu. Nikada svijet nije znao tako visoku kvalitetu pravila koji bi propisivali odnose među ljudima, kao što je zlatno pravilo postavljeno u Bibliji: " Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima! U tome je sav zakon i proroci."( Mt.7:12). Moralna pravila što ih je donio Isus Krist, jasnija su i djelotvornija od bilo kojeg učenja, što je nemoguće drukčije objasniti, nego kao Božje otkrivenje čovjeku.

Jedinstvenost poruke

Bibliju je pisalo oko četrdeset pisaca na tri različita jezika u vremenskom razdoblju od 1.500 godina. Ipak je u njoj zapaženo potpuno jedinstvo misli, bez suštinskih proturječja, što ukazuje na božansko nadahnuće njenih pisaca. Jedna sveopća tema se provlači kroz sve knjige Biblije - spasenje čovjeka preko Mesije, u suglasnosti s vječnim Božjim ciljem. Slično jedinstvo misli i poruke bi bilo nemoguće bez Božjeg nadahnuća.

Osoba Isusa Krista

Tko istražuje ili proučava povijest čovječanstva mora zapaziti da je Isus Krist ostavio duboke tragove u svjetskoj povijesti, više od bilo koga tko je živio na ovoj zemlji. Međutim, on nije učinio niti jedan vojni poduhvat, nije pisao niti jednu knjigu, čak nije imao niti svoga doma, kojega bi mogao nazvati svojim vlasništvom. Kako da to objasnimo. Zar nam to ne ukazuje na njegovo Božanstvo? Gdje se još može naći tako savršeno bezprekorni lik, takva dobrota bez najmanje sjenke grijeha? Tko bi mogao biti sličan njegovim odlikama? Bez svake sumnje, taj čovjek, koji je bio podvrgnut svakojakom ljudskom iskušenju i stradanju, nije podlegao, on nije bio običan smrtni čovjek. Svatko, tko izučava osobu Isusa Krista, dolazi do zaključka da je on bio utjelovljenje dobrote, što samo po sebi potvrduje njegovo Božanstvo. Od prvih stranica Sveto pismo najavljuje njegov dolazak na ovaj svijet, iako su te stranice to objavile tisućama godina ranije.

Nepristranost

Biblija govori na najljepši način o najgorim ljudima i iznosi najgoere stvari za najbolje ljude. U tome se pojavljuje sasvim suprotnom od književnog naprezanja pogrešivih ljudi kao autora. čak i grijesi Davida, kojega Biblija naziva kao: " čovjeka po srcu Božjem" nisu bili uljepšavani u opisu nadahnutih pisaca. Biblija govori jedino istinu i pravdu, iako bi se to moglo brojiti na štetu Božjim ljudima.

Sačuvanost

Niti jedna knjiga nije pretrpjela takvo uništavanje i književni napad kritika različitog oblika i stupnja kao Biblija. Progonstva od strane rimskih imperatora uništila su mnoge izvorne rukopise Svetih Pisama, ali se ipak Biblija sačuvala čitava. Mnogi pisci su u svojim knjigama napadali Bibliju i željeli uništiti njeno postojanje, međutim, danas nitko ne čita njihove knjige. Francuski skeptik Volter je pretskazao da će za sto godina Biblija biti odbačena knjiga, koja će se moći naći jedino u muzejima. Upravo, kada je prošlo sto godina, u kući gdje je Volter živio, bilo je otvoreno Ženevsko biblijsko društvo. Bez obzira na napade svih vrsta, Biblija je još uvijek najrasprostranjenija knjiga na cijelome svijetu. Jedino božansko nadahnuće je pravovaljani odgovor na tu činjenicu.

Kako razumjeti Bibliju?

Kako shvatiti Bibjiju? Može li čovjek razumjeti Božju poruku, ako je Biblija najjedinstvenija knjiga na svijetu? Treba li zato neka posebnost? Mnogi se pitaju: Kome je ta poruka upućena? Biblija je jedinstvena knjiga i po tome što u svim okolnostima govori, što je neophodno učiniti za spasenje duše. Možete pročitati čitavu povijest, sve znanstvene knjige na svijetu, sve poetske i druge knjige, ali nećete naći niti jednu riječ kako možete spasiti svoju dušu. Svaki čovjek, koji ima iskrenu želju da otkrije i upozna volju svoga nebeskog Oca razumjet će Božje riječi zapisane u Bibliji. Što je cilj Biblije? Da ukaže, kako grešni i zalutali čovjek može saznati što Bog od njega traži i kako je spreman da ponovo uspostavi ispravan odnos između čovjeka i Boga. Kada se upustiš u istraživanje Božjih istina brzo ćeš uvidjeti s kakvom jasnoćom Biblija iznosi te istine. Evo nekoliko primjera o tome, koji je cilj Biblije: " Da, sin čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno."(Lk. 19:10). " Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave" ( Rimlj.3:23). " Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi." ( Iv.8:32) " Posveti ih istinom; tvoja je riječ istina." ( Iv. 17:17) " Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti koji valjano propovijeda istinu." ( II. Tim. 2:15).

Kako se početnik može snaći u Bibliji?

Sve je to vrlo jednostavno ali i jako značajno. Svih 66 knjiga je razdijeljeno na dva dijela - Stari zavjet i Novi zavjet. U Strome zavjetu se nalazi 39 knjiga, a 27 knjiga u Novome zavjetu. Stari zavjet počinje knjigom Postanka a završava knjigom Malahije. Novi zavjet počinje Evanđeljem po Mateju a završava knjigom Otkrivenja. Riječ "zavjet" označava zavjetovanje ili dogovor. Kada gledamo u prošlost imamo Stari zavjet, Mojsijevo vrijeme i Zakon Mojsijev. Kada se usmjeravamo na sadašnje vrijeme u kojemu živimo upućeni smo na Novi zavjet, kršćansko vrijeme i Evanđelje Kristovo, kako nas Biblija upućuje: " Prema tome, zakon nam je bio čuvar da nas vodi u Krista, da se vjerom opravdamo. I dolaskom vjere nismo više podložni čuvaru." ( Gal. 3:24,25). Savjetujemo da počnete čitati Evan|elje po Ivanu u Novom zavjetu. Tu ćete biti uvedeni na put spasenja vjerom u Isusa Krista kojega vam Bog Otac daruje iz ljubavi, " da koji u nj vjeruje ne pogine već da ima život vječni."( Iv.3:16)

Biblija je kao:

- Kruh: " Ovo je onaj kruh koji s neba silazi da onaj tko od njega jede ne umre. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek." ( Iv.6:50,51).

- Vatra: " Nije li riječ moja poput vatre - riječ je Jahvina." ( Jerem.23:29).

- Svjetlo: " Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi." (Ps.119:105).

- Mlijeko: " Budući da ste tek rođena dječica, čeznite za onim čistim duhovnim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste zbilja iskusili da je dobar Gospodin." ( I.Petr.2:2,3).

- Zlato: " Savršen je Zakon Jahvin- dušu krijepi: dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga." (Ps.19:11) - Med: " Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi: slađi od meda, meda samotoka."(Ps.19:11).

- Ogledalo: " Jer, ako tko sluša Riječ, a ne izvršuje je, sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u ogledalu; pogleda se i ode, i odmah zaboravi kakav je bio. Ali tko pomno promotri Zakon slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušalac, nego kao zbiljski izvršilac, tome će biti blago u njegovu radu." ( Jakov 1:23-25).

- Malj: " Nije li riječ moja slična malju što razbija pećinu?" - Mač: " Prihvatite kacigu - ono čim se spasava - i mač Duha, to jest riječ Božju." (Efe'.6:17). " Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjekolg mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca. I nema stvorenja skrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun." ( Hebr. 4:12,13).

- Sjeme: " Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga." ( I.Petr.1:23).

- Zauvijek ostaje: " Svaki je, naime, čovjek kao trava, sva njegova slava kao cvijet od trave: trava se osuši i cvijet joj otpadne, a riječ Gospodnja zauvijek ostaje! A to je ta riječ koja vam je naviještena kao Radosna vijest." (I.Petr.1:24).