dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Kao da sve oko nas vrije od života, kuda se god okrenemo vidimo i doživljavamo obilježje tog pojma, što ga nazivamo život. U nama samima se javlja mnogo pitanja o tome što se zbiva s nama dok smo živi, a što kada smrću završi taj život. A što je to što nazivamo život?

Sve oko nas je ispunjeno tolikom raznolikosti da naša mašta i razmišljanje ne može dosegnuti granice tih događanja. Kako je sve nastalo? Od kuda sve oko nas? Od kuda sam ja, od kuda ti? Od kuda je to na čemu stojimo i to što nas okružuje?

Koliko je god sve to oko nas i u nama različito, tako su kroz stoljeća i tisućljeća različita mišljenja i zaključci, pretvoreni u teorije ili dokaze.

Kako naći pravi odgovor na to pitanje?

Od kuda smo mi došli? Jesmo li se slučajno našli na ovoj zemlji kao živa bića, kao ljudi? To je pitanje koje se postavlja pred čovjeka u svim vremenima i na svim područjima. Mnogi bježe od pravog traženja odgovora na to pitanje, dok mnogi u predrasudama ili gotovim prihvaćenim za njih tzv. „rješenjima" i ne žele dublje ulaziti u traženje pravoga odgovora.

Činjenice iz poznate nam povijesti i arheologije nas vode natrag za 10-tak tisuća godina, ne više! Sve su ostalo samo teorije.

Kada je sve počelo i kako? To su važna pitanja. Kada i kako je nastao ljudski život? Do sada postoje mnoge znanstvene i tzv. znanstvene teorije što pokušavaju naći odgovor na pitanje nastanka ljudskoga života na zemlji.

Tako na primjer Colin Chapman, u svom djelu „Kršćanstvo na kušnji", sumira tri teorije o ljudskom životu.

1. Čovjek je stvorenje stvoren na sliku Božju – i to sliku Boga Biblije ( Pogled kršćana koji se oslanjaju na Bibliju)

2. Čovjek je stvorenje stvoren od Boga – ali ne Boga Biblije ( Pogled primitivnih religija, Islama i deizma – religiozno – filozofski nazor koji tvrdi postojanje boga izvan ovoga svijeta, ali koji smatra da bog poslije akta stvaranja svijeta dalje na njega ne utječe)

3. Čovjek nije stvorenje Božje jer ne postoji stvoritelj kao osoba. ( Pogled koji zastupa humanizam, egzistencijalizam, komunizam i istočne religije).

Svaki čovjek ima potrebu da neprestano otkriva tajne svoga bića. Kroz svako stoljeće javljaju se pitanja što se tiču života, naravi i postojanja čovjeka dok se u svakodnevnom životu bori za opstanak u unutarnjoj i izvanjskoj napetosti između ograničenosti kratkotrajnoga života i težnje za svoje oslobođenje i vječnost.

Zanima nas ovdje, što kaže Biblija – Božja Riječ, koja upravo tim sadržajima daje svrhu. U Bibliji nalazimo i pravi odgovor o nastanku života svakoga živog bića, a posebno čovjeka.

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše Život i Život bijaše svijetlo ljudima." (Ivan 1:1-4)

„Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života - da, život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao – što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo. A naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim Isusom Kristom." (I.Ivanova 1:1-3)

Nismo mi sebe stvorili, nismo sami sebi dali život u početku i ne dajemo ga sada. Znamo li to ili ne, mislimo li o tome ili ne mislimo, Bog nas je stvorio i drži sva stvorenja i čitavi svijet. Drugim riječima, kuca li naše srce, dišu li naša pluća, razmišlja li naš mozak, Bog uvijek i sada održava naš život.

„Bog, Stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, on koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u hramovima sagrađenim ljudskom rukom niti ga poslužuju ljudske ruke, kao da bi trebao nešto on koji svima daje životni dah i sve ostalo. On je izveo sav ljudski rod od jednoga čovjeka i nastanio ga po svoj površini zemaljskoj, pošto je ljudima odredio ustaljena godišnja doba i međe postojbine njihove, s nakanom da traže Boga, ne bi li ga možda napipali i našli, jer zbilja nije daleko ni od jednoga od nas. Po njemu, naime, živimo, mičemo se i jesmo." (Djela apostolska 17:24-28)

Bog je izvor svakoga života, svake materije i svih vrijednosti:

„Dostojan si, naš Gospodine i naš Bože, da primiš slavu, čast i moć, jer ti si stvorio sve: sve tvojoj volji duguje postojanje i stvaranje." (Otkrivenje 4:11)

„U ruci mu leži život svakog bića i dah životvorni svakog ljudskog tijela." (Job 12:10)

Bog nije samo stvorio svijet; On Sam i dalje održava svijet i sve što je stvorio.

„ On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno – sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega. On je prije svega, i sve se u njemu drži u redu." (Kološanima 1:15-17)

Pojam „ŽIVOT" je vrlo kompleksan s različitim značenjem. Može značiti životinjski ili ljudski život, fizički ili naravni život, tjelesni ili duhovni život, vremenski ili vječni život.

I. Tako vidimo da se u slijedećim navodima govori o životu životinja: Postanak 1:20, gdje kaže:

„ I reče Bog:' Nek povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek polete nad zemljom, svodom nebeskim.'" Ili u Postanak 6:17, gdje kaže:

„Ja ću, evo, pustiti potop – vode na zemlju – da izgine svako biće pod nebom , sve u čemu ima dah života." Ili u Levitskom zakoniku 17:14) kaže:

„Jer život svakoga živog bića jest njegova krv. Zato sam i rekao Izraelcima: ne smijete jesti krvi ni od kakva živog bića, jer život svakoga živog bića jest njegova krv. Tko god je bude jeo, neka se odstrani."

U Knjizi Otkrivenja 8:9 kada govori o „brdima koja se strovaljuju u more":

„tako poginu trećina živih stvorenja u moru i propade trećina lađa."

Slijedeći navodi govore o životu čovjeka – ljudi gdje je vitalni princip ili dah životni za čovjeka da mu je Bog udahnuo živu dušu. To je dragocjeni dar od Boga i Bog će tražiti obračun za darovani život: „Ne ubij" (Izlazak 2o:13)

„A za vašu krv, za vaš život, tražit ću obračun" (Postanak 9:5)

„Jahve,Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša." (Postanak 2:7)

„ U srca svoja usadite sve riječi koje danas uzimam za svjedoka protiv vas: Ta nije to za vas prazna riječ, jer ona je vaš život." (Ponovljeni zakon 32: 45-47)

Koliko traje život na zemlji?

- „Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije." (Postanak 5:5)

- „Metušalah poživje u svemu devet stotina i šezdeset i devet godina. Potom umrije." (Postanak 5:27)

- „U svemu poživje Noa devet stotina i pedeset i pedeset godina: potom umrije." (Postanak 9:29)

- „Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a većina od njih muka je i ništavost." (Psalam 90:10)

Može se vidjeti kako se darovani život nastavlja kroz generacije. Odražava razdoblje egzistencije od rođenja do fizičke smrti kao vrijeme života na zemlji, kroz odnose, aktivnosti, ili iskustva što se ostvaruju u životu:

„Ogorčavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu." (Izlazak 1:14)

Pojam života se nastavlja, kao i produženje trajnoga života u vječnosti:

„Abraham mu reče: 'Sjeti se, sine, da si ti primio svoje dobro za svoga života, a Lazar zlo! On je sad ovdje utješen, a ti se mučiš." (Luka 16:25)

„ Jer duljina dana ne čini starost časnom, niti se ona mjeri brojem godina. Već razboritost – to su sjedine ljudske, i krepostan život – zrela starost. I jer je ugađao Bogu, On ga je zavolio i jer je živio među grešnicima, On ga je uzeo k sebi." (Mudrost 4:8-10)

Trebamo živjeti tako da smo uvijek svjesni vječnosti prema kojoj putujemo u ovom kratkom životu. U knjizi Q "Samo jednom se živi" William Mac Donald, nam objašnjava:

- Vrijeme je kratko, Brzo prolazi. Moramo ga koristiti svaku minutu,

- Ne pripadamo sebi. Isus Krist nas je otkupio na križu. Sada pripadamo Njemu,

- Isus je Gospod. I kao Gospodar ima pravo apsolutno vladati našim životom,

- Mi smo upravitelji. Sve što imamo pripada Njemu. Odgovorni smo služiti Njegovom kraljevstvu,

- Muškarci i žene oko nas propadaju. Treba nam biti stalo do njih. Ne smijemo se zabavljati svjetovnim stvarima kada su u pitanju ljudske duše,

- Mi imamo odgovor na potrebe svijeta. Grozno je imati odgovor a ne dati ga nikome. Mi smo dužnici svim ljudima,

- Veliko poslanje je jasna Kristova zapovijed. Svako Božje dijete je ili misionar ili misijsko polje. Isus je rekao „Idite",

- Uskoro ćemo jednoga dana stati pred Kristov sudski prijestol. Ono što će tada biti važno treba okupirati našu pažnju sada.

- Što ćemo učiniti?

- Preporučamo svakome da preda svoj život Isusu Kristu, dopuštajući Mu da On bira umjesto nas i budimo Mu poslušni u izvršavanju Njegove volje.