dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hr« Jer ja, Jahve Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.» (Pon.zak. 5:9-10).

« Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda – vi ste zapravo najmanji – nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima.» (Pon.zak.7:7,8).

«Ali Jahve, Bog tvoj, ne htjede uslišati Bileama, nego ti Jahve, Bog tvoj, prometnu prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Jahve, Bog tvoj.» (Pon.zak. 23:6).

«Jahve, Bog tvoj, obrezat će tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubiš Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve duše svoje, i da živiš». (Pon.zak. 30:6).

«Ljubim te, Jahve, kreposti moja!» (Ps.18:1).

«Ljubim Jahvu, jer čuje vapaj molitve moje; uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah».(Ps.116:1).

« Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.

Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe».(Pjesma nad pjesmama 8:6,7).

«Slavit ću ljubav Jahvinu, slavna djela njegova – za sve što nam Jahve učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu, što nam je iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi». (Iz.63:7).

«Nitko ne može služiti dvojicu gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga pristajati, a drugoga prezirati.» (Mat.6:24).

«Koja je prva od svih zapovijedi? Isus odgovori: Prva glasi:' Čuj Izraele: Gospodin Bog naš jest jedini Bog. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!' Druga je ova: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Druge zapovijedi veće od ovih nema.» (Mk.12:28-31).

« Zato, kažem ti, oprošteni su joj grijesi, i to mnogi, jer je pokazala mnogo ljubavi. A komu se manje oprašta, taj manje pokazuje ljubavi.» (Lk.7:47).

« Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni». (Iv. 3:16).

« Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu još veća djela od ovih, da se čudite».(Iv. 5:20).

«Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem». (Iv.10:17).

« I sestre poslaše k Isusu  glasnika da mu rekne: ' Gospodine, bolestan je onaj koga ljubiš.» Ova bolest nije smrtonosna – odgovori Isus kad to ču – već je određena za slavu Božju: da proslavi Sina Božjega.' Isus je ljubio Martu, njezinu sestru i Lazara.» (Iv.11:3-5).

«Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.» (Iv. 13:34,35).

« Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe. Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne drži mojih riječi. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu.» (Iv.14:21-24,28).

«Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi! Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam. Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga!» (Iv.15: 9,10, 12-14,17).

«Ne kažem vam da ću ja moliti za vas, jer vas sam  Otac ljubi, budući da ste vi mene ljubili i vjerovali da sam izišao od Boga.» (Iv.16:27).

«Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima, a ti u meni – da postanu potpuno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio. Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Objavio sam im tvoje ime, i ubuduće ću ga objavljivati, da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima.» (Iv.17:22-24,26).

«Pošto su doručkovali, Isus upita Šimuna Petra: 'Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?' ' Da, Gospodine – odgovori mu – ti znaš da te ljubim.' 'Pasi jaganjce moje!' reče mu Isus. Upita ga drugi put: 'Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me'? 'Da, Gospodine – odgovori mu – ti znaš da te ljubim.' 'Pasi ovce moje!' reče mu Isus. Upita ga treći put: ' Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me?' Ražalosti se Petar što ga upita po treći put:' Ljubiš li me?' pa mu reče: ' Gospodine, ti znaš sve. Ti znaš da te ljubim.' 'Pasi ovce moje!' reče mu Isus.» (Iv. 21:15-17).

«A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.» (Rimlj. 5:5,8).

«Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, onih koji su odlukom Božjom pozvani.

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? 'Zbog tebe – stoji pisano – ubijaju nas cijeli dan; drže nas kao ovce određene za klanje.' Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.» (Rimlj.8: 28, 35-39).

«Neka vaša ljubav bude bez pretvaranja! Mrzite zlo, prianjajte uz dobro! Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavi.» (Rimlj.12:9,10).

«Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon. Uistinu: 'Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi!' i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: ' Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: ljubav je ispunjeni Zakon.» (Rimlj.13:8-10).

«Ako ti jelom žalostiš brata svoga, već ne postupaš po ljubavi. Ne upropašćuj svojim jelom onoga za koga je Krist umro.» (Rimlj.14:15)

«Ali znanje napuhuje, a ljubav izgrađuje. Ako tko umišlja da zna nešto, još ne zna kako treba znati! Ali ako tko Boga ljubi, njega Bog priznaje svojim.» (I.Kor.8:1-3).

« Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči.

Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo nebi.

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.

Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

Ljubav nigda ne prestaje.

Proroštva? Ona će iščeznuti!

Jezici? Oni će umuknuti!

Znanje? Ono će nestati.

Jer, nesavršeno je naše znanje, i nesavršeno naše proricanje.

Kada dođe što je savršeno, iščeznut će što je nesavršeno.

Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete.

Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje.

Sad vidimo u ogledalu, nejasno, a onda ćemo licem u lice.

Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat.

Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali je najveća među njima ljubav.»

«Težite za ljubavlju» (I.Kor.13:1-13, 14:1).

«Ljubav Kristova potpuno nama ovladava pri ovoj pomisli: Jedan je umro mjesto sviju, dakle, oni su svi umrli. A on je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih.» (II.Kor.5:14,15)

« Uostalom, braćo, veselite se, usavršavajte se, opominjite se, budite složni i živite u miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama!» (II.Kor.13:11).

« Živim – ali ne više ja, nego Krist živi u meni: život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao.» (Gal.2:20).

« Uistinu, u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje ni neobrezanje, nego vjera koja očituje svoju snagu ljubavlju.

Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani. Samo, neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugomu, jer je sav Zakon ispunjen jednom jedinom zapovijedi: ' Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!» (Gal. 5:6,13,14).

«Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon.» (Gal:5:22,23).

«On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu, prema odluci svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njom nas dobrostivo obdari u Ljubljenome.» (Ef.1:3-6).

«Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni! – s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas: to je dar Božji!» (Ef 2: 4-8).

« Da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri; da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina, i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju; da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga.» (Ef.3:17-19).

«Nasljeđujte Boga, budući da ste ljubljena djeca, i živite u ljubavi kao što je Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas ' kao prinos i žrtvu' – 'Bogu na ugodan miris.» (Ef.5:1,2).

«Muževi ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju. Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe.» (Ef.5:25,28).

«Mir braći i ljubav s vjerom od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! Milost zajedno s neraspadljivošću bila sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista.» (Ef6:23,24).

« I ovo je moja molitva: Neka vaša ljubav raste u pravoj spoznaji i svakom rasuđivanju da mognete prosuditi ono što je bolje: da budete čisti i besprijekorni za Kristov dan.» (Filiplj.1:9,10).

«Učinite potpunom moju radost: budite složni, imajte istu ljubav, isto srce i jednu te istu misao! Ne činite ništa iz sebičnosti ili tašte slave, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe! Ne gledajte pojedini samo na svoju vlastitu korist nego i na korist drugih!» (Filiplj.2:2-4).

«Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, uvijek kad molimo za vas, jer smo čuli za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju imate prema svima svetima radi dobra kojem se nadate i koje se za vas čuva na nebesima.» (Kol.1:3,4).

« A povrh svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene skladnosti.»(Kol.3:14).

« Bez prestanka se sjećamo pred Bogom, našim Ocem, vaše djelotvorne ljubavi i postojane nade u Gospodina našega Isusa Krista. Znamo, od Boga ljubljena braćo, da ste izabrani.» (I.Sol.1:3,4).

« Tako smo vam, ovladani ljubavlju prema vama, jer ste nam omiljeli, htjeli predati ne samo Radosnu vijest Božju nego i svoj život.» (I.Sol.2:8).

«A vas neka Gospodin učini da rastete i obilujete u ljubavi jedan prema drugomu i prema svima, kako i mi obilujemo u ljubavi prema vama.» (I.Sol.3:12).

« Za bratsku ljubav nema potrebe da vam pišem, jer vas je sam Bog poučio da ljubite jedan drugoga i jer to činite prema svoj braći, ali vas usrdno molim, braćo, da u tome još više napredujete.» (I.Sol.4:9,10).

«Ali mi koji pripadamo danu budimo trijezni; 'obucimo se u oklop', to jest vjeru i ljubav i u spasonosnu nadu kao 'u kacigu'. Molimo vas, braćo, da poštujete one koji se trude među vama, koji upravljaju vama u Gospodinu, koji vas opominju. Iskazujte im izvanrednu ljubav zbog njihove službe!» (I.Sol.5:8,12-13).

«Moramo, braćo, uvijek zahvaljivati Bogu za vas, kako i dolikuje, jer vrlo napreduje vaša vjera i jer raste ljubav svakoga pojedinog među vama.» (II.Sol.1:3).

« I neka Gospodin upravlja vaša srca prema Božjoj ljubavi i prema Kristovoj postojanosti.» (II.Sol.3:5).

« I to preobilna bijaše milost našega Gospodina zajedno s vjerom i ljubavlju kojima je korijen u Kristu Isusu.» (I.Tim.1:14).

« Uistinu, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti. Prema tome, ne stidi se svjedočanstva za našega Gospodina ni mene, njegova sužnja!» (II.Tim.1:7,8).

« Ali kad se očitova dobrota Boga, našega Spasitelja, i njegova ljubav prema ljudima, tada nas – ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu – spasi kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti koga obilno izli na nas po našem Spasitelju Isusu Kristu, da opravdani njegovom milosti, budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo. Ovo je sigurna riječ, i hoću da ovo uvijek tvrdiš, da bi se oni koji vjeruju u Boga nastojali posvetiti vršenju djela ljubavi. To je dobro i korisno ljudima.» (Titu 3:4-8)

« Zahvaljujem Bogu svome uvijek kad te se sjećam u svojim molitvama – čujem, naime, za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu i prema svim svetima.... Zbilja me uvelike obradovala i utješila tvoja ljubav, jer si, brate, okrijepio srca svetih.»(Filem.4,5,7).

« Uistinu, Bog nije nepravedan da zaboravi ono što ste učinili, ljubav koju iskazaste prema njemu služeći u prošlosti i sadašnjosti svetima.» (Hebr.6:10).

« Držimo nepokolebljivim ispovijedanje naše nade – vjeran je, naime, onaj koji je obećao – i pazimo jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djela!» (Hebr.10:23,24).

«Doista, ako vršite kraljevski Zakon u skladu s Pismom: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' – dobro postupate. Ali ako činite pristranost prema osobama, činite grijeh, i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.»(Jak.2:8,9).

«Pošto ste pokoravanjem istini očistili svoje duše da postignete bratsku ljubav, čistim srcem ljubite žarko jedan drugoga.» (I.Petr.1:22).

«Na kraju svi budite jednodušni, puni suosjećanja, bratske ljubavi, milosrđa i poniznosti.»(I.Petr.3:8).

« Prije svega, imajte žarku ljubav jedan prema drugomu; jer 'ljubav oprašta mnoge grijehe'.»(I.Petr.4:8).

« Zbog toga uložite svu revnost da sa svojom vjerom spojite poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav uopće!» (II.Petr.1:5-7).

«Ali tko god vrši njegovu riječ, uistinu, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja.

Tko ljubi svoga brata, stalno je u svjetlu, i u njemu nema sablasni. Ali tko mrzi svoga brata, u tami je; on živi u tami i ne zna kamo ide, jer mu je tama zaslijepila oči.» (I.Iv. 2:5,10,11).

«Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja.

Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome: tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga. Jer ovo je poruka koju smo čuli od početka: ljubimo jedan drugoga!

Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću. Tko god posjeduje zemaljska dobra i vidi svoga brata u nevolji i od njega zatvori svoje srce – kako će ljubav Božja ostati u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, nego djelom i iskreno. A njegova je zapovijed ovo: vjerovati u Sina njegova Isusa Krista i ljubiti jedan drugoga kako nam je naredio.» (I.Iv. 3:14-23).

« Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. Boga nikad nitko nije gledao; ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena.

A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji, nije savršen u ljubavi. Što se nas tiče, mi ljubimo, jer je on nas ljubio prije. Ako netko tvrdi: 'Ljubim Boga', a mrzi svoga brata, lažac je; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata!» (I.Iv.4:7-21).

« Tko god vjeruje da je Isus Krist, rođen je od Boga; tko god ljubi roditelja, ljubi i od njega rođenoga. Po tom znamo da ljubimo djecu Božju: kada god ljubimo Boga i vršimo njegove zapovijedi; jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi.» (I.Iv.5:1-3).

«Ljubav se sastoji u tome da živimo prema njegovim zapovijedima.» (II.Iv.6).

«Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se u suradnji Duha Svetoga! Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj.» (Jud.20,21).

«Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio.» (Otkr.2:4).

« Ja korim i karam sve koje ljubim. Prema tome, budi revan i obrati se! Evo stojim na vratima i kucam.» (Otkr.3:19).