dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

“ Promatrajući kako su uzvanici sebi izabrali prva mjesta, reče im usporedbu:’ Kad te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto, da ne bi bio pozvan tko odličniji od tebe i da ti tvoj i njegov gostoprimac, kada dođe, ne bi rekao: ‘Ustupi mjesto ovomu!’ Tada bi ti, postiđen, morao zauzeti zadnje mjesto. Nego, kad si već pozvan, hajde i sjedni na zadnje mjesto, da ti gostoprimac, kada dođe, rekne:’ Prijatelju, pomakni se naviše!’ Tada ćeš biti počašćen pred svim uzvanicima. Jer svaki koji se uzvisi bit će ponižen, a svaki koji se ponizi, bit će uzvišen.”(Lk. 14:7-11).

Kada je Gospodin Isus iznio ovaj princip, i dao ovo obećanje, kako će svaki koji se ponizi, biti uzvišen, on je to govorio miješanom društvu, koje je tamo bilo prisutno, a ne samo svojim učenicima. Zapazimo, kako je Isus dao ovo obećanje uz jednu usporedbu. Neki ljudi misle da je Isus time samo dao jednu pouku o etičkom ponašanju, neki drugi će možda kazati, kako je to iznijeto samo radi toga što se Isus našao u takvoj situaciji. Ako je Isus ovaj princip iznio u dva različita slučaja, onda to ima, zasigurno, veliko značenje.
Pogledajmo zajedno kako Isus ovaj princip – tko se ponizi, bit će uzvišen -  objašnjava u Evanđelju po Mateju u 23. poglavlju: “ Ne dopustite da vas nazivaju rabbi, jer imate samo jednog Učitelja, a svi ste braća! Nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem, jer imate samo jednog Oca, onoga nebeskoga! Također ne dopustite da vas nazivaju vođama, jer imate samo jednog Vođu: Krista! Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga! Tko se uzvisi, bit će ponižen; a tko se ponizi, bit će uzvišen.” (Mat.23:8-12).
Znači, ovdje Isus ne podučava o etici. Ovo obećanje ima vrlo značajnu primjenu.

Što to znači, da se netko uzvisuje?

 1. Najjednostavnije to znači da netko sebe uzdiže. U Evanđelju po Ivanu čitamo, kako je trebala biti uzdignuta mjedena zmija. “ Nitko nije uzišao na nebo, osim Sina Čovječjega koji je sišao s neba. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni.” (Iv.3:13-14). Tu vidimo značenje te riječi.
 2. Slikovito, to znači podizanje položaja ili časti iznad svoje razine. U Evanđelju po Mateju čitamo, kako je grad Kafarnaum bio osuđen radi svog ponosa: “ A ti, Kafarnaume, zar ćeš se dići do neba? Sići ćeš do pakla! Ta, da su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostala bi do dana današnjega. Ali će, kažem vam, zemlji sodomskoj biti lakše na Sudnji dan nego tebi.” (Mat.11:23-24).
 3. To nadalje znači, da netko misli o sebi mnogo više nego što jest. Zapazimo, kako i apostol Pavao na to upozorava: “Dakako, po milosti koja mi je dana, kažem svakom od vas da ne drži do sebe previše – više nego treba do sebe držati – već neka drži do sebe pristojno prema mjeri vjere koju je Bog udijelio svakomu pojedinomu.” (Rimlj.12:3). To znači, biti ponosan na sebe, misleći kako smo bolji od drugih, i namećući svima oko sebe da to prihvate. Pogledajmo zajedno, kako apostol Pavao savjetuje mladog suradnika Timoteja: “ Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti i ako su se odrekli njezine sile. I njih se kloni.” (II.Tim.3:1-5).
 4. Ako se mi sami uzdižemo, tada ćemo ohrabrivati druge oko sebe da upiru prst na nas, da o nama raspravljaju, da nas napadaju, čak i ako smo divni. To je ono kako su Farizeji činili: “ Vole pročelje na gozbama, prva mjesta u sinagogama, pozdrave na javnim mjestima i da ih ljudi nazivaju ‘rabbi’.” Mat.23:6-7). Baš, nastavno na takvo ponašanje  Isus iznosi ovo obećanje o kojem upravo govorimo: “Tko se uzvisi, bit će ponižen; a tko se ponizi, bit će uzvišen.” (Mat 23:12)

Radi čega ljudi uzdižu sebe?

 1. Radi toga što su oholi i odbacuju činjenicu da su grešnici kao i svi drugi: “ Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio.” (Iz.53:6).
 2. Radi toga što ne shvaćaju, da kada ne bi bilo milosti Božje, oni bi bili još uvijek mizerniji nego što su sada. Isus je upozorio svoje učenike, kada su željeli zauzeti prva mjesta: “ Nastade prepirka među njima o tome tko bi od njih bio najveći. Isus im reče:’ Kraljevi naroda gospodare nad njima, i oni koji vrše vlast nad njima hoće da se zovu dobrotvori. A vi ne tako! Naprotiv, tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, a starješina kao poslužnik.” (Lk. 22:24-26).

Ako mi sebe uzdižemo biti ćemo poniženi

 1. Biti ponižen znači da smo posramljeni, stavljeni u niži položaj, spušteni, bačeni dolje.
 2. Možemo biti poniženi u ovom životu na zemlji, ali i u životu koji dolazi za vječnost: “ Oholost ponizuje čovjeka, a ponizan duhom postiže časti.” (Izreke 29:23). U Hvalospjevu Marija govori o Isusu: “ Zbaci s prijestolja vladare, a uzvisi neznatne.” (Lk.1:52).

Tko nas ponizuje?

 1. Ponižavanje može imati različita značenja na ovom svijetu; može dolaziti od ljudi, od zemaljskih stvari, od Sotone, može imati i božansko značenje, kao što vidimo u biblijskim događajima.
 2. Kada ponižavanje dolazi od Boga onda to ne pričinja nikome zadovoljstvo, kao što se desilo kod mnogih. Pogledajmo primjer kralja Nabukodonozora: “ Tebi se objavljuje kralju Nabukodonozore! Kraljevstvo ti se oduzelo; bit ćeš izgnan iz društva ljudi, sa životinjama ćeš poljskim boraviti; hranit ćeš se travom kao goveda, i sedam će vremena proći nad tobom dok ne spoznaš da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim, i da ga on daje kome hoće.” ( Danijel 4:28-29). Ili u Djelima apostolskim imamo primjer kralja Heroda: “ U dogovoreni dan Herod, odjeven u kraljevsko ruho, sjede na prijestolje i održa govor skupljenom narodu. Narod mu je oduševljeno klicao: ‘ To je glas Božji, a ne čovječji!’ Ali u isti čas anđeo Gospodnji udari Heroda što nije Bogu priznao slavu, i on izdahnu izjeden od crvi.” (Dj.12:21-23).
 3. Biti ponižen od Boga u nebu znači da nećemo moći ući u nebo, i da ćemo biti bačeni u tamu za vječnost, kao što se vidi iz Isusovog opisa sudbine Lazara i bogataša u Evanđelju po Luki 16: 19-31. Ili kada Isus govori: “ Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti! Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu.” (Mat.10:28).
 4. Kao što se može vidjeti iz Svetoga Pisma, upućuje nas da je određivanje mjesta gdje ćemo provesti vječnost u vlasti Svetoga Duha. Bog je taj koji nas uzdiže na nebo, ili nas ponižava do pakla.

Dakle, Božje obećanje nam govori da ćemo biti uzvišeni ako smo ponizni. To znači da ćemo primiti Božju milost sada, i primiti blagoslove na ovoj zemlji, ali to isto znači da ćemo biti uzdignuti i primljeni od Gospoda Isusa u nebo za čitavu vječnost.