dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

"Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako u prvom redu, Židovu tako Grku. Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjer u vjeru, kao što stoji pisano:' Pravednik će živjeti od vjere." (Rimlj.1:16-17).

Pravo svjedočenje kršćanina - vjernika u ovome svijetu u kojem svakodnevno živi, mora biti obznanjivanje Isusa Krista u svoj punini njegove Osobe i njegova djela. Sadržaj tog objavljivanja je da je Isus Krist Božji Sin koji je postao čovjekom; koji je bio osuđen na smrt, razapet za naše grijehe, a koga je Bog ponovno uskrsnuo, tako da je svima pružena prilika potpuno i besplatno oproštenje od kazne za grijeh i oslobođenje od sile grijeha, ovdje i sada. Ono što je potrebno posebno naglašavati jest da je Isus Krist uskrsnuo i da živi. Zato što On živi živjet će i oni koji ga prihvate za svoga osobnog Spasitelja. To je rekao sam Gospodin Isus Krist:
" .... jer ja živim i vi ćete živjeti." (Iv. 14:19).
To nije samo dijeljenje Isusova života, bez obzira kako je to divno, nego također, dijeljenje njegove pobjede. To znači okusiti i uživati plodove njegova veličanstvenog tijumfa u uskrsavajućoj sili.
Isus Krist je umro kako bi spasio čovjeka od grijeha. Isus Krist živi kako bi  prebivao u životima i čuvao od grijeha sve one koji ga prihvate za svoga osobnoga Spasitelja.
Osim toga, Isus želi da izrazi sebe, što znači, da želi živjeti i ispoljavati svoje božanske karakteristike kroz svakoga koji mu se preda. To je pravo obraćenje, što dovodi do potpune transformacije života i karaktera vjernika. Rezultat takve transformacije života je svjedočenje o Isusu Kristu drugim ljudima koji trebaju Spasenje.
Apostol Pavao je bio uspješan svjedok, kako pojedincima, tako i velikim skupinama ljudi. On je pisao kršćanima u Rimu.
" Tako sam od Jeruzalema i naokolo do Ilirika potpuno izvršio dužnost propovijedanja Radosne vijesti o Kristu." (Rimlj. 15:19). 
On je bio izravan u svojim postupcima i poruci koju je naviještao. On piše vođama crkve u Efezu:
" .. jer nisam ništa propustio da vam u potpunosti saopćim Božji naum."
On se ponosio Evanđeljem, zato što se odnosilo na uskrslog Krista, a time se dokazuje sila Božja za spasenje svima koji vjeruju.
Svjedočenje koje ne pruža potpunu objavu, ili ne obznanjuje Isusa Krista u potpunosti, površno je i neprikladno, koje nam je svima donijelo štetu i loše posljedice.

Obznanjivanje Krista u svoj njegovoj punini

Ali, je li to sve? Jesmo li, time što smo rekli, iscrpili djelokrug pravog svjedočenja? Sigurno da ima nešto više, čak i od toga.
To je obznanjivanje Krista u svoj njegovoj punini i uskrsloj živoj sili. Pogledajmo na trenutak poruku njegovim učenicima prije njegova odlaska s ove zemlje iznesenu u Matejevu Evanđelju 28. poglavlju:
" Tada im se približi Isus te im reče: ' Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta." (Mat.28:18-20).
Zapovijed uključuje više od jednostavnog obznanjivanja Gospodina Isusa Krista kome je podređena sva sila. U to je uključen vrlo realan stav. Svrha te realnosti je u tome da rezultira vrlo određenim učinkom.
Trebalo je obznaniti Isusa Krista tako, da bude primljen u srca i živote slušatelja i da postanu učenici ili sljedbenici Isusa Krista.
Učenik je onaj koji, ne samo da zna, već koji, također, slijedi. U ovoj "Velikoj zapovijedi" Isus Krist naglasak daje na riječi" učinite sve narode učenicima mojim".
Mnogi u tumačenju ove zapovijedi naglašavaju kao glavnu riječ " idite". Međutim, to je pomoćna radnja - glagol, za rezultat, a to je "učinite".
Tu je osnovni sadržaj i svrha zapovijedi, da oni koji slušaju Evanđelje, koji slušaju o Isusu kao Spasitelju, da ga prime u svoje srce i život,
Svjedočenje je obznanjivanje Isusa Krista u njegovoj sili i punini tako da bude prihvaćen i slijeđen javno pred drugim ljudima, tako da i oni traže spasenje i Spasitelja. To je jedan trajni lanac od Isusova uskrsnuća do danas širom svijeta.

Naučavanje i svjedočenje vodi praktičnoj poslušnosti

Predanje srca i života slušatelja je uključeno u zapovijedi "učinite učenicima", a vodi otvorenom priznavanju Isusa Krista u činu javnog priznavanja vjere, vjernosti i poistovjećenosti s Gospodinom Isusom Kristom.
Ali, Gospodinov nalog za pokret u njegovoj Crkvi u cjelini, kao i svakom pojedinom članu ili udu njegova Tijela, ne prestaje kod te točke.
Oni koji postanu učenici i koji otvoreno priznaju Krista moraju također biti podučeni u " svim stvarima koje sam vam zapovjedio", a to je svekoliko Kristovo naučavanje iskazano u Evanđeljima. To je kompletna Biblija - Božja Riječ. To naučavanje treba voditi poslušnosti Božjoj volji i svjedočenju Isusa Krista drugima koji trebaju upoznati put spasenja i Spasitelja Isusa Krista. Drugim riječima, istina Božje riječi treba biti naučavan tako da se ona odražava u praktičnom životu i svakodnevnom ponašanju sljedbenika Isusa Krista ili učenika. 
Je li to moguće postići?  Je li to postavljanje prevelikih zahtjeva? Gospod Isus je dao garanciju za potvrdan odgovor na ta pitanja:
" Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim ... Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta." (Mat:28:18-20).
Isus Krist ima vlast i silu. On šalje - On ide zajedno sa svojim sljedbenicima. To je Isus koji se obvezao da će ispuniti zapovijed svojom prisutnošću i svojom silom, kada nađe spremne, voljne i poslušne muškarce ili žene, koji će "ići" i "svjedočiti" i time mu pružiti mogućnost da ispuni svoj plan i svoju svrhu. Isus treba na zemlji tebe i mene da kroz naše srce i život Svetim Duhom djeluje s neba, da se na zemlji izgrađuje Božje kraljevstvo.
Da zaključimo. Neka nam bude jasno; da kršćanski život, život vjernika, treba biti  svjedočenje i obznanjivanje Isusa Krista, tako, da muškarci i žene, omladina,, dječaci i djevojčice budu suočeni s pozivom ljubavi Isusa Krista, te da mogu imati priliku da prihvate za sebe osobno Isusa Krista i nastave ga slijediti i provoditi u poslušnosti zapovijed Gospodina Isusa Krista, na blagoslov sebi i drugima.
Dragi prijatelju, kako je to s tobom? Jesi li poslušan Isusovoj zapovijedi? Moja je iskrena molitva da dozvoliš Isusu da potpuno ispuni tvoj život!