dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

(Mk.12:28-34) (Iv.14:15-26)

"Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi." (Iv.14:15)

„ Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih taj me ljubi." (Iv.14:15)

Uzmi moj um i upotrijebi svu moju snagu kako Ti želiš!

Kada je Isus bio upitan koja je najveća zapovijed, Gospod Isus je odgovorio: „ Prva glasi: ,'Čuj, Izraele, Gospodin Bog naš jest jedini Bog. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!' Druga je ova:' Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Druge zapovijedi veće od ovih nema." (Mk.12:29-31) Kada je književnik komentirao on je odgovorio: „Njega ljubiti svim srcem, svim razumom i svom snagom" parafrazirajući značenje što obuhvaća: sposobnost shvaćanja i razumijevanja, inteligenciju, oštroumnost, osjetljivost, pronicljivost. Ta riječ je upotrebljena kada je Isus kao dječak mudro odgovarao učiteljima u hramu, a svi koji su bili tamo i slušali ga „ divili su se njegovu umu i odgovorima." (Lk.2: 41-47) Trebamo ljubiti Boga svim svojim umom, sa svim svojim intelektom. Nije dosta da imamo religiozni prostor ili odjeljak u našem mišljenju. Cjelokupni um i naša pamet trebaju biti predani Bogu u Njegovu službu! Trebamo misliti o našoj vjeri i njenoj primjeni u našem svakodnevnom životu. Ne smije biti izgovora za našu intelektualnu lijenost.

Trebamo biti duboko zabrinuti i zainteresirani za istinu: ne samo za tu istinu što je božanski otkrivena, nego i onu istinu što je Bog ostavio čovjeku da otkrije veličinu Boga. Psalam 111. nam govori: „Silna su djela Jahvina, nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube. Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, i pravda njegova ostaje dovijeka. Silna djela svoja objavi svom narodu, u posjed im dade zemlju pogana. On posla spasenje svom narodu, Savez svoj postavi zauvijek, sveto je i časno ime njegovo! Početak mudrosti strah Gospodnji! Mudro čine koji ga poštuju. Slava njegova ostaje dovijeka!" (Ps.111: 2,6,9-10)

Moramo dati svoj um i svoju pamet Gospodinu da upotrebljava tako da možemo razumjeti i objasniti kršćansku istinu drugima, i da se možemo radovati u istini. Naravno, Kršćanin treba misliti, ali mora misliti Kristovim umom.

Kakve su misli Božjih protivnika?

„S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Jer njima je očito ono što se može doznati o Bogu: Bog im je to zapravo objavio. Uistinu, njegova se nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstvo, promatrana po njihovim djelima, opažaju od postanka svijeta. Tako nemaju isprike. Jer iako su upoznali Boga, nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnost kao Bogu. Naprotiv, postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo. Umišljajući da su mudri, postali su ludi, te su zamijenili slavu besmrtnoga Boga kipovima, to jest slikama smrtnog čovjeka, ptica, četveronožaca i gmazova." (Rimlj.1:18-23)

Zato je težnja tijela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božjem zakonu niti to može." (Rimlj.8:7)

Kao kršćani, mi moramo misliti; i jednostavno, moramo misliti na drukčiji način nego što smo mislili kao nevjernici.

Ta istina je naglašena u Novom Zavjetu kao promjena uma ili promjena mišljenja. To je riječ koju upotrebljavamo kao pokajanje. Kada postaneš Kršćanin moraš imati promijenjen um i novi način mišljenja. Sve to znači da stvarni Kršćanin ljubi Boga svim svojim umom, svom svojom snagom i svom svojom dušom.

Duh Sveti mijenja naš um

Upravo kao što je Isus otvorio um svojim učenicima da razumiju Pismo, tako Sveti Duh rasvjetljuje naš um da razumijemo otkrivenje.

„Tada im prosvijetli razum da razumiju Pisma...." (Lk.24:45)

„A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje. Ta tko od ljudi zna čovjekove tajne, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha. A mi nismo primili duha ovoga svijeta, nego Duha koji dolazi od Boga, da upoznamo darove koje nam Bog dobrostivo darova.. I mi o tom govorimo, ne riječima kakve uči ljudska mudrost, nego riječima kakve uči Duh, izražavajući duhovnim pojmovima duhovne stvarnosti.. Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati. Naprotiv, čovjek duhovan prosuđuje sve, a sam ne podliježe ničijem sudu, jer: 'Tko je upoznao misao Gospodnju da ga može poučiti?' Ali mi posjedujemo Kristovu misao." ( I.Kor.2: 10-16)

Taj Kristov um, možda, nije popularan u ovome neprosvijetljenom svijetu, ali taj um iskazuje pravu istinu, svrhu, uzroke i posljedice. Moramo znati da biblijske istine možemo otkrivati jedino Kristovim umom – božanskim svjetlom. Kršćanski um, ili razum je ostvaren Svetim Duhom i utjecajem Božjih svjedoka.

Kršćanin mora misliti

Novi Zavjet je pun poticaja kršćanima za razmišljanje. Prisvajanje Božjih obećanja u Bibliji, objašnjavana Svetim Duhom, ne oslobađaju nas od razmišljanja.

„Zato opašite svoje bokove, to jest svoj um, budite trijezni, potpuno stavite svoju nadu u milost koja će vam se donijeti u času kad se objavi Isus Krist. Budući da ste poslušna djeca, ne oblikujte se prema negdašnjim strastima – strastima iz vremena vašega neznanja, već kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svemu življenju, jer stoji pisano: 'Budite sveti jer sam ja svet!'"

Bog želi da napredujemo u našim razmišljanjima u razumu i duhovnim spoznajama:

„ I uistinu, premda biste po vremenu morali biti učitelji, vama je ponovno potrebno da vas tko pouči osnovno, to jest početak proročanstva. Takvi ste da vam treba mlijeko, a ne jaka hrana. Uistinu, koji je god još pri mlijeku , ne snalazi se u nauci o pravednosti, jer je dijete. A jaka je hrana za odrasle, za one koji navikom imaju uvježbana osjetila za razlikovanje dobra i zla." (Hebr.5:12-14) Nema izgovora za intelektualnu duhovnu lijenost. Moramo čvrsto držati razložno otkriće, a ne da budemo u slijepim pretpostavkama. Naš duhovni rast u razmišljanju, spoznajama i njihovoj primjeni označava našu ljubav prema Bogu svim našim razumom, dušom i srcem.

Ograničenja kršćanskog uma

To je vrlo važno da imamo određeni respekt, da budemo potpuno iskreni prema stvarima što ih ne znamo. Postoji mnogo ukazivanja u Novom Zavjetu o ograničenjima u spoznajama u kršćanskom životu. Nama se govori kako je Bog-jedino Bog neograničen i kako može učiniti mnogo više nego možemo mi moliti ili misliti:

„ Onomu koji prema snazi što silu očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti – njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja i sve vjekove! Amen." (Ef.3:20,21)

„ I mir će Božji koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu." (Fil.4:7)

Apostol Pavao naglašava kako je naš razum i naše znanje nesavršeno i da mi imamo samo djelomičnu spoznaju. (Kao kroz maglu, kaže Biblija).

Ali zato naglašava tko je neograničen u spoznajama i znanju.

„ O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučive njegove odluke, i kako neistraživi njegovi putovi! Tko je naime upoznao Gospodnju misao? Tko li mu je bio savjetnik? Tko li mu je nešto prije dao da bi mu morao uzvratiti? Sve je od njega, po njemu i za njega. Njemu pripada slava zauvijek. Amen." (Rimlj.11:33-36)

Što treba biti sadržaj naših misli?

„ Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu! „ (Kol. 3:2-3) „ Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli! Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti, pa će Bog, izvor mira, biti s vama!" (Filiplj.4:8,9) „Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje će se namisli ostvariti." (Izreke 16:3) „ Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj, i on će sve voditi." (Psalam 37:5)