dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Istina se očituje u karakteru

Novi zavjet objavljuje da je Bog Istina ( u karakteru) u sljedećim stihovima:

- Jedini pravi Bog". (Ivan, 17:3)

- Živi i pravi Bog." (I Solunjanima, 1:9)

- Ovo govori Sveti i Istiniti. "( Otkrivenje, 3:7)

- Ovo govori Vjerni i Istiniti Svjedok, Početak Božjega stvorenja." (Otkrivenje, 3:14)

- Sveti i pravi Vrhovnik. "( Otkrivenje 6:10)

Istina vidi sve onako kako doista jest, i ne udaljuje se od činjenica; istina se ne boji stvranosti.

Pilat je Isusu postavio pitanje: " Što je istina? " ( Ivan, 18:38), a da nije shvatio kako govori personificiranoj Istini. Kristov karakter ne iznosi ništa nego samo istinu.

Gospod izražava svako od svojih svojstava. On posjeduje svaki od njih na najvišoj razini. On je zapravo taj pravi karakter. On je Istina.

Sveto pismo nam opisuje:

Gospod je istiniti kruh ( Ivan 6:32), pravi čokot ( Ivan 15:1), istinito svjetlo ( I.Iv.2:8 i Iv. 1:9) Ti stihovi upravo otkrivaju njegov karakter.

Njegova riječ je Istina kao i sve što Bog posjeduje, sve njegovo bogatstvo:

- Ako niste bili vjerni u lažnom bogatstvu, tko će vam povjeriti pravo" (Lk. 16: 11), Njegovi su putovi istiniti:

- Pravedni su i ispravni tvoji putovi, Kralju naroda" ( Otkr.15:3),

kao što su i njegovi sudovi istiniti:

- Da, Gospodaru, Bože, Svemogući, istiniti su i pravedni tvoji sudovi " ( Otkr.16: 7).

Istina se otkriva u izrečenoj riječi.

Mi možemo govoriti istinu ili laž. Ljudi će nas smatrati ispravnim ili vjerodostojnim ako govorimo istinu.

Naše riječi izgrađuju ili ruše naš ugled. Iskrenost pritome nije dovoljna; mi moramo biti istiniti u riječi isto tako kao i u karakteru I postupcima.

-Uistinu, Gospode Jahve, ti si Bog, tvoje su riječi istinite i ti daješ ovo lijepo obećanje svome sluzi." (II. Samuelova 7:28)

- Ja sam put, istina i život - reče mu Isus. ( Iv. 14:6)

- Posveti ih istinom - tvoja riječ je istina" ( Iv.17 : 17)

- Ja sam se za to rodio i zato došao na svijet da svjedočim istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas." ( Iv. 18:37)

Možemo li naći bilo kakvu neistinitost, laž, ili pokvarenost u riječima Gospoda? Je li on zavodio ljude, ili im govorio laž, da bi ih pridobio za sebe?

Izrečena riječ je način na koji mi objašnjavamo istinu.. Apostol Ivan piše da je Gospod Isus Riječ, iako je on i otkriće istine ( Iv.1: 1-5).

Istina se vidi u ispunjenim obećanjima

-Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni? " ( Brojevi 23: 19).

- Koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima ; koji ostaje vjeran dovijeka." ( Ps. 146:6)

Evanđelje je istina, i ako vjerujemo Evanđelju i otkrijemo da se Božja obećanja ostvaruju u našim životima, Bog pokazuje istinu u svakom vjerniku :

- "Nismo im se pokorili zato da istina Evanđelja ostane kod vas netaknuta." ( Gal. 2: 5).

Ako imamo Božju riječ u našim srcima, i ako imamo dokaze da su obećanja čvrsta, tada možemo biti sačuvani od svih grešnih napada.

Istina je najsvjetlija kada je sučeljena s laži, izmišljotinama i grijehom

U svakom društvu, s mladima ili starima, osoba koja govori istinu je otkrivena protiv onih što su spremni na laž i pokvarenost, ili onih koji ne koriste istinu. To je slično s Gospodom koji neprestano govori istinu, koji se na kraju pokazuje kao autor i čuvar istine.

Istina je stvarnost što leži u dubini nečega. To je suština tvari. Bog zna sve o svačemu i ne bi bilo logično da govori bilo što drugo do li istinu o svemu. Samo onaj koji ne zna sve, ili onaj koji želi nešto sakriti, boji se istine.

- On je stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan. " ( Pon.Zakon 32: 4)

- Na temelju nade u vječni život- život koji prije vječnih vremena obeća Bog, koji nikada ne laže." ( Titu 1: 2)

Istina je živa, pokretna, aktivna, traži svoju sudbinu

Budući da je istina živa, ona mora utjecati na one s kojima se susretne i učiniti nešto za njih. Kroz taj utjecaj mi doznajemo istinu. Je li nas Sin oslobodio? Tim oslobođenjem mi znamo da je on Istina.

Gospod je utjelovljenje istine. On je istina ( Iv.14: 6)

" Ja sam put, istina i život."

On ne samo što ima istinu, što govori istinu, što živi pod utjecajem istine, nego je Bog sam istina. Bog je istina u svome biću.

Tako je nevjerojatno da je Pilat mogao gledati u Gospoda Isusa, slušati njegove riječi, obraćati pažnju na njegova svjedočanstva, a ipak pitati: " Što je istina?" ( Iv. 18:38).

Istina je konačna, cjelovita, ništa joj ne manjka

Laž i zastranjivanje su nepotpune, okovane, zaplašuju i dijele. Istina je potpuno suprotna u cjelovitu kontrastu.

Korijen sve spoznaje je upoznati Boga i primijeniti tu osobnu spoznaju na vlastito područje aktivnosti, bilo u trgovini, bilo u uredu, bilo u istraživačkom laboratoriju, ili u kući. Kao što Ivan piše u svojoj Prvoj poslanici:

- "Znamo, također, da je Sin Božji došao i da nam je dao razum, da upoznamo Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je Istiniti, Bog i vječni život." (I.Iv.5:20)

Bog je Istina, što znači da je on sve u vezi sa značenjem istine, ukupna sveobuhvatnost. Zar nas to ne ohrabruje da nastavimo, usprkos propustima?