dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Jedno vam, ljubljeni, ne smije biti nepoznato: da je u očima Gospodnjim jedan dan kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju. Ali će doći dan Gospodnji kao lopov; u taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom, počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći.
Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega, dolazak kojim će se nebesa u plamenu raspasti, a počela u ognju rastopiti! Ali mi očekujemo, prema njegovu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost.
Zato ljubljeni, dok ovo čekate, revno nastojite da bez ljage i mane budete u njegovim očima u miru! A strpljivost našega Gospodina smatrajte prilikom za spasenje, kao što vam je i naš ljubljeni brat Pavao prema danoj mu mudrosti pisao. On to čini i u svim poslanicama u kojima govori o ovome. U tim poslanicama ima teško razumljivih mjesta koja neuki i nepostojani ljudi izvrću - kao i ostala Pisma - na svoju vlastitu propast." (II.Petr.3: 8-18)

Ne smije vam biti nepoznato

U Svetom Pismu neprestano nalazimo informaciju o tome, kako se Bog brine i nastoji uputiti čovjeka na istiniti put prema cilju ispunjenom blaženstvom, srećom i vječnim životom.
Mnoge opasnosti vrebaju na naš život sa svih strana. Naš je život više ili manje ugrožen neistinama, krivim informacijama i zabludama. Gdje je izvor tih opasnosti i lažnih informacija? Svatko treba biti informiran o opasnostima što ga mogu zadesiti u životu. Tko nam može dati istinitu informaciju o nama samima, o našem stvarnom stanju i o životnom putu u sigurnu budućnost? A posebno vječnu budućnost za naš život? To vječno pitanje je pred svakim čovjekom: A što je istina? Kako se to događa, kada bi svatko htio čuti istinu o sebi i o svojoj budućnosti, da ipak to teško nalazi? Ima tu više razloga:
- čovjek želi čuti onu informaciju koja mu se sviđa, koja mu godi i paše, koja govori   samo sve najljepše o njemu, a i sam zna da na kraju to nije ona prava istina,
-  mnoge lažne informacije nam na prvi pogled izgledaju kao istinite, a kada je već kasno, ili kada uzaludno izgubimo mnogo vremena pa čak i sredstava, uvjerimo se da to nije prava istina,
- mnogo sredstava se ulaže u razne propagandne svrhe, samo za to, da nas se privuče, da prihvatimo, da pođemo za tim, da to kupimo, da tako živimo, a na kraju, gdje nas sve to odvede?
- teško se pojedinom čovjeku u svemu tome i snaći, pa je često zaveden većinom koja ide ovamo ili onamo, vjeruje ovo ili ono, živi ovako ili onako. Čovjek želi da pođe za većinom, tamo mu se čini da je nekako sigurniji. Ali do kada? Kuda ide većina? Tko nam može kazati tu istinu?
Učenici Isusovi su bili, također, potaknuti tim pitanjem broja pa su jednom pitali Isusa : " Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju"?  Isus je odgovorio: njegov ponos u vezi
" Trudite se - reče im - da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći." (Lk.13:24).
Danas to svuda čujete da vas pitaju: "A koliko vas ima?"  "Jeste li u većini?" Nedavno, u razgovoru s nadbiskupom, o statističkim podacima, kako je u našoj zemlji rimokatolička crkva u većini, rekao sam, kako još uvijek vrijedi Isusov princip o "malom" stadu i o tome kako većina ide u propast. Na žalost! Postavlja se pitanje: Koliko je u toj većini duhovno mrtvih a koliko duhovno živih, kako ih Bog gleda. Prema Isusovu učenju, Bog ne broji, kao svoju djecu one, koji su duhovno mrtvi, one koji su djeca đavola.
Isus Krist, Božji Sin, došao je na ovaj svijet baš zato da pomogne čovjeku, da nađe pravi put, pravi život i pravu istinu. Znao je naš Stvoritelj, Bog, koja nas pitanja muče, i što nam je potrebno da se oslobodimo lutanja, zablude i laži što nas svuda okružuje.
Isus je gledao mnoštvo naroda kako luta i govorio:
" A kad vidje mnoštvo naroda, sažali se nad njima, jer bijahu satrveni i zapušteni kao ovce bez pastira." ( Mat.9:36). Zato im je htio ukazati pravi put.
Da, to je istina. Postoje dva puta i svaki se čovjek nalazi na raskrsnici pred odlukom kojim će putem poći i kako će provesti svoj ovozemaljski život. A o toj odluci ovisi i gdje će svaki čovjek provesti svoju vječnost.
Isus vrlo određeno govori o tome, kako postoje dvoja vrata i dva puta kuda čovjek može poći:
" Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze!" ( Mat.7: 13-14).
Tko su ta vrata i tko je taj put na koji nas Isus poziva?
Isus nam govori: " Ja sam vrata" i " Ja sam put, istina i život - reče mu Isus. - Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni." (Iv. 14: 6).
Da, to su tijesna i uska vrata i to je uski i trnovit put i po njemu ne idu mnogi. Tu ne vrijede ovozemaljska mjerila, kako je bolje ići za većinom i mnogi se ponose time što su većina. Ali, želiš li biti u većini duhovnih mrtvaca, koji putuju u propast, ili ići s onim malim brojem duhovno živih, koji putuju s Isusom prema blagoslovljenoj vječnosti?

Bog ne odustaje od izvršenja obećanja

U našem tekstu smo čitali da " Gospodin ne odustaje od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi." (II.Petr.3:9).
Bog gleda svakog čovjeka kako se muči na tom raskrižju. Teško mu je donijeti tu najveću odluku, na koja vrata i kojim putem da krene. Mnogi se pitaju: " Zašto Bog tako dugo čeka da se odlučim"? A ovdje vidimo odgovor na to pitanje. Bog ne želi da se itko izgubi. Zašto čeka i tebe dragi prijatelju? Isus zna za tebe! Isus se moli svome Ocu za tebe, i želi da dođeš u Njegovo "malo" stado. Isus čeka, jer zna i za tebe. On kaže kao Dobri pastir:
"Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka; i njih mi treba dovesti; oni će čuti glas moj, te će biti jedno stado i jedan pastir:" (Iv.10:16). Kada ćeš čuti glas? Evo upravo sada slušaš taj glas koji i tebe zove:
" Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti." ( Mat. 11:28). Možda se i sada kolebaš u odluci bojeći se da nećeš biti tamo gdje je većina. Ali ta većina ide u propast.
Isus ohrabruje Svoje "malo" stado, kada nam govori:
" Ne boj se stado malo, jer je odlučio vaš Otac da vam dadne Kraljevstvo!"               ( Lk.12:22).

Gospod želi da svi pristupe obraćenju

Gospod neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju. Što znači obraćenje. To jednostavno znači, ta odluka na raskrižju, taj prvi korak vjere prema uskim vratima, na uski put. To znači predanje vjerom života Isusu i život s Isusom.
Pogledajmo, kako to opisuje apostol Pavao:
" Blizu je tebi riječ: u tvojim ustima i u tvom srcu, to je riječ vjere koju mi propovijedamo.
Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje, jer Pismo veli: ' Tko god vjeruje u nj, neće se razočarati'. Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se." (Rimlj.10: 8- 13). 
Božja Riječ nam jasno govori , kako Bog želi da nam objavi informaciju. Čitali smo:

" Ne smije vam biti nepoznato!" (II.Petr.3:8).

Ali, ta informacija nije još kompletna. Ova objava najavljuje i veliku opasnost. Zato ne čekaj dugo!
-" Dolazi Dan Gospodnji kao lopov
- u taj će dan nebesa iščeznuti  s velikom lomljavom
- počela će se u ognju rastopiti
- zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći.
Budući da će se ovo sve tako raspasti:
- kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega.
Ali mi očekujemo, prema njegovu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost." 
Kako izgleda to sveto življenje i pobožnost?
- "revno nastojite da bez ljage i mane  budete u njegovim očima u miru!
- Strpljivost našega Gospodina smatrajte prilikom za spasenje." , svoje i onih oko nas.(II.Petr.3:11-15).
" Rastite u milosti i pravoj spoznaji našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista. Njemu slava sada i do vječnosti! Amen" (18.st.).