dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Ako postoji bilo što što ljude mistificira o Božjoj prirodi to je činjenica da Bog zna sve o bilo čemu što je moglo biti poznato, što je sada , ili što će ikada biti.

Bog zna sve o zemlji

Ako je Bog stvorio zemlju, sve što je na zemlji i u morima, on mora i znati sve o tome.

- "U početku stvori Bog nebo i zemlju." ( Post.1:1)

-"U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga - i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što postoji nije bez nje postalo." ( Iv.1: 1-3)

On je znao o zemlji sve otpočetka. Ne postoji ništa na svijetu o čemu on ne bi znao.

Bog zna sve o svim stvorenjima u Stvorenom

Ništa što je stvoreno nije skriveno od Božjeg viđenja:

- "I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je otkriveno očima onoga komu moramo dati račun." ( Hebr. 4:13)

Bog posjeduje savršeno znanje; Bog nije nikada ništa učio. Nemoguće je za Njega da nešto uči. On oduvijek sve zna.

- "S kim se on posavjetova, tko je njemu mudrost ulio?" ( Iz. 40: 14)

- "Tko je naime upoznao Gospodnju misao?" ( Rimlj.11: 34)

Bog zna sve o svemiru

On je Bog sveg svemira:

-"I ništa što postoji nije bez njega postalo." (Iv.1:3)

Ako vi nešto napravite vi znate sve o tome.

Bog zna što se zbiva po cijelome svemiru, danju i noću:

- "Reknem li: Nek me barem tmine sakriju, i nek me noć umjesto svjetla okruži! Ni tmina tebi neće biti tamna: noć sjaji kao dan i tama kao svjetlost." ( Ps. 139: 11,12)

Bog zna sve u svako vrijeme, na svakom mjestu, bez stanke

Bez nekog opterećenja, Bog ima potpunu spoznaju svih činjenica. Kada bi on trebao biti podučen o tome što se u svemiru događa, tada on ne bi bio Bog. Bog ima svoje glasnike, ali niti jedan ne savjetuje njega ili ga podučava.

Zato što je on Bog, a ne čovjek, on ne zaboravlja ono što je bilo rečeno ili učinjeno. On jedino zaboravlja grijehe svojega naroda kada su oni oprošteni.

-"Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša."( Ps. 103:12)

Bog zna sve o prošlosti

Ovdje ne treba dokaza za objašnjenje. Ako je Bog učinio sve stvari i ako je gledao vrijeme otpočetka, on mora znati prošlost.

Bog zna sve o sadašnjosti

- "Ne proniče li on sve moje putove, ne prebraja li on sve moje korake. "( Job 31:4)

- "Jer on nadzire pute čovjekove, pazi nad svakim njegovim korakom. " ( Job 34: 21)

Bog zna sve o nebu i o paklu

- "Pred njegovim okom otkriven zja Šeol, i bezdan smrtni nema vela na sebi." ( Job 26: 6)

- "Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u podzemlje legnem, i ondje si."( Ps. 139: 8)

- "On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega." ( Danijel 2:22)

- Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre."( Izreke 15: 3)

Bog zna sve o svakome

Ako on zna koliko kose ima na našoj glavi, on sigurno zna sve o nama bolje nego mi sami, i to je samo mali korak da se vidi da on zna sve što bi se moglo znati o svakome.

To ne znači samo da Bog zna temeljne činjenice, to znači da on zna sve totalno; naše dobre strane , ali i naše loše:

- "Ali im se sam Isus nije povjeravao jer ih je sve poznavao. Njemu nije trebalo da mu tko dadne svjedočanstvo o čovjeku, jer je sam poznavao čovjekovu nutrinu." ( Iv. 2:24,25)

Bog zna naše tajnovite misli:

- "Znao je, naime, tko će ga izdati." ( Iv. 13:11)

Bog zna Svoje sljedbenike u svim vremenima

Kada je Ivan pisao ( u svom Evan|elju 6: 64):

- "Jer je Isus otpočetka znao koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati."

Zar to neće uzbuditi grešnika da shvati da Bog zna sve o njemu ili njoj? Ista je obavijest stavila pouzdanje u srce jednog od Božjih ljudi :

-" Naše si grijehe stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega." ( Ps. 90:8)

Kada smo mi nanovo rođeni od Gospoda, kada smo došli Kristu, mi smo treperili od spoznaje da Gospod zna naše potrebe, razumije naše probleme, i da može riješiti svaki problem s kojim se susretnemo:

- "Jer Gospodin ima oči na pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim, a lice se Gospodnje okreće protiv onih koji čine zlo." ( I. Petr. 3:12)

- On poznaje sve." ( I.Iv.3:20)

Bog zna budućnost, isto tako dobro, kao što zna prošlost i sadašnjost

Sve što je Bog učinio, što će učiniti, ili što čini dobro mu je poznato:

- "Tako govori Gospodin koji čini ovo što je od vječnosti predvidio."( Dj. 15: 18)

Gospod je znao sve što će se njemu dogoditi:

-" A Isus, koji je znao sve što mu se ima dogoditi, stupi naprijed te ih upita..."( Iv. 18: 4)

Gospod je rekao da njegovi sljedbenici mogu također znati budućnost, ako im Sveti Duh to pokaže:

- A kada dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće."( Iv.16: 13, Vidi Dj. 21: 10- 14)

Gospodnje predznanje je predvidjelo s Božanskom točnošću one stvari koje se trebaju dogoditi.