dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Božja je volja da realiziraš bogatstvo Božje milosti  kroz praktični život

U Bibliji – Svetome pismu, nalazimo u Novome zavjetu, generalno dva velika područja; prvo, što predstavlja Božje djelo milosti što je već učinjeno za vjernika, i drugo, što predstavlja život i djela vjernika za Boga. Prvih osam poglavlja Poslanice Rimljanima iznosi cjelovitu doktrinu spasenja u njenom prošlom i sadašnjem aspektu: dok posljednji dio, od početka dvanaestog poglavlja ( jer poglavlje 9. do 11. prikazuje sadašnju namjeru Božju za Izraela), je jedan apel spašenog čovjeka da živi život što je dostojan spašenog čovjeka. Taj odjeljak počinje s riječima:
« Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje.» (Rimlj.12:1)
Takav način života je prirodno očekivan za vjernika koji je božanskim rođenjem promijenjen. To je ta « odgovorna služba». Dakle, apostol Pavao vjernika upravo zaklinje tom milošću kojom je spašen, da sada živi život duhovnog bogoštovlja, koji od njega Bog očekuje i to:

 1. nemoj se prilagođavati ovom svijetu što te okružuje,
 2. preobličavaj se obnovom svoga uma
 3. uočavaj i upoznaj Božju volju, što je dobro, ugodno i savršeno.

Prva tri poglavlja poslanice Efežanima ističu djelo Božje za pojedinog čovjeka dovodeći ga u božanski odnos kroz Isusa Krista. Nikakva se opomena ne nalazi u tom odjeljku. Bespomoćni grešnik ne može ništa učiniti nego prihvatiti Božju milost. Posljednji odjeljak, počevši od četvrtog poglavlja, je u potpunosti apel za čovjeka da živi život kakav dolikuje njegovoj nebeskoj poziciji. Taj odjeljak upravo započinje, slično onom odjeljku iz Rimljanima 12:1. riječima:
« Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani:

 1. sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti,
 2. sa strpljenjem podnosite jedni druge s ljubavlju,
 3. nastojite sačuvati jedinstvo Duha povezani mirom,
 4. jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste svojim pozivom pozvani samo k jednoj nadi,
 5. jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje,
 6. jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, koji djeluje po svima i u svima stanuje.»  (Ef.4:1-6)

Prva dva poglavlja Poslanice  Kološanima otkrivaju slavu Božjega Sina i sadašnju poziciju vjernika kao pojedinca koji se izjednačuje s njim u uskrslom životu. To se nastavlja u iduća dva poglavlja, što su jedan apel koji ponovo počinje, kao što smo vidjeli u Rimlj.12:1 i Ef. 4:1-6) riječima:
« Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane! Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu!» (Kol.3:1-3)
Dakle, vidimo, novi život, rođenjem od Boga – milošću Božjom, proizvodi sasvim novi način života u skladu s Božjom riječi. Djelovanjem Božje milosti nastaje potpuna transformacija odmah na početku i to se nastavlja konstantno u svakodnevnom  životu vjernika.
Bog je vjeran prema svojoj djeci i svakoga dana daje novu milost. Tako nam i govori pjesnik poznate kršćanske pjesme:
„ Vjernost je velika Tvoja, moj Oče! Gle, nema kod Tebe sjene nikad. Ne mijenjaš se ljubav Ti ne prestaje. Kao što nekoć bje, takav si sad. Vjernost je velika Tvoja, moj Gospode. Svakoga jutra je milost nova. Sve što ja trebam, gle, rukom svom daješ. Vjernost je velika k meni Tvoja. Oprost od grijeha svih, blažen duše mir, svojom prisutnošću pružaš svakom. Snagu za sadašnjost, za sutra nadu, svakoga darivaš vjernošću svom. Vjernost je velika Tvoja, moj Gospode. Svakoga jutra je milost nova. Sve što ja trebam, gle, rukom svom daješ. Vjernost je velika k meni Tvoja!“
To je božanska svrha da Kršćanin treba biti potaknut činjenicom da je već spašen bogatstvom Božje milosti u Isusu Kristu, a ne da imitira kršćanske standarde kako bi postigao spasenje.

Bogatstvo Božje milosti se ispoljava na mnogim činjenicama što su vrlo jasno prikazane i možete ih naći u Bibliji – Svetome Pismu. Izazivamo vas, dragi prijatelju, da sami proučavate koje je to bogatstvo Božje milosti za svakoga tko vjeruje i prihvati Isusa Krista za svoga osobnog Spasitelja. Da ih bar ovdje pobrojimo:

 1. Uključeni smo u vječni Božji plan Spasenja
 2. Pomireni s Bogom
 3. Otkupljeni
 4. U Božjoj obitelji kroz žrtvu
 5. Svi su naši grijesi pokriveni okajničkom krvlju
 6. Životno smo ovisni o Kristu radi osude pomirnicu «staroga čovjeka, da u novomn hodimo
 7. Slobodni od Zakona
 8. Djeca Božja
 9. Posinjeni
 10. Prihvaćeni od Boga kroz Isusa Krista 
 11. Opravdani
 12. Imamo oproštenje grijeha
 13. Učinio nas blizima Bogu
 14. Istrgnuti smo iz vlasti tame
 15. Preneseni u kraljevstvo Ljubljenog Sina
 16. Postavljeni na temelj Isusa Krista
 17. Darovani od Boga Kristu
 18. Obrezani u Kristu
 19. Sveto svećenstvo
 20. Izabrani rod  i narod dobitka
 21. Imamo pristup Ocu kroz Krista
 22. Mnogo veća briga Božja za nas kada smo ga primili
 23. Njegova baština
 24. Naša baština:
 25. Postavljeni na nebesima:
 26.  Nebeski stanovnici
 27. „Obitelj i ukućani Božji: «
 28. Svjetlo u Gospodinu
 29. Životno ujedinjeni s Ocem, Sinom i Svetim Duhom.
 30. Blagoslovljeni s plodovima Duha
 1.   Proslavljeni
 2.   Potpuno ispunjeni Kristom
 3.   Blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom

To je Božje djelo što je sada potpuno dovršeno u grešniku i za grešnika koji vjeruje u Isusa Krista. Sve je to nadnaravno i to može učiniti jedino Bog, i ako čovjek može imati neki dio u tome, ali po njemu samom to je nesavršeno. To je jedino djelo neograničene Božje milosti što je ostvareno u onima koji se pouzdaju u Njega.
Apostol Pavao iznosi svoju tvrdnju u Filiplj.1:6: „ Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.“