dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Božja je volja da realiziraš bogatstvo Božje milosti  kroz praktični život

U Bibliji – Svetome pismu, nalazimo u Novome zavjetu, generalno dva velika područja; prvo, što predstavlja Božje djelo milosti što je već učinjeno za vjernika, i drugo, što predstavlja život i djela vjernika za Boga. Prvih osam poglavlja Poslanice Rimljanima iznosi cjelovitu doktrinu spasenja u njenom prošlom i sadašnjem aspektu: dok posljednji dio, od početka dvanaestog poglavlja ( jer poglavlje 9. do 11. prikazuje sadašnju namjeru Božju za Izraela), je jedan apel spašenog čovjeka da živi život što je dostojan spašenog čovjeka. Taj odjeljak počinje s riječima:
« Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje.» (Rimlj.12:1)
Takav način života je prirodno očekivan za vjernika koji je božanskim rođenjem promijenjen. To je ta « odgovorna služba». Dakle, apostol Pavao vjernika upravo zaklinje tom milošću kojom je spašen, da sada živi život duhovnog bogoštovlja, koji od njega Bog očekuje i to:

 1. nemoj se prilagođavati ovom svijetu što te okružuje,
 2. preobličavaj se obnovom svoga uma
 3. uočavaj i upoznaj Božju volju, što je dobro, ugodno i savršeno.

Prva tri poglavlja poslanice Efežanima ističu djelo Božje za pojedinog čovjeka dovodeći ga u božanski odnos kroz Isusa Krista. Nikakva se opomena ne nalazi u tom odjeljku. Bespomoćni grešnik ne može ništa učiniti nego prihvatiti Božju milost. Posljednji odjeljak, počevši od četvrtog poglavlja, je u potpunosti apel za čovjeka da živi život kakav dolikuje njegovoj nebeskoj poziciji. Taj odjeljak upravo započinje, slično onom odjeljku iz Rimljanima 12:1. riječima:
« Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani:

 1. sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti,
 2. sa strpljenjem podnosite jedni druge s ljubavlju,
 3. nastojite sačuvati jedinstvo Duha povezani mirom,
 4. jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste svojim pozivom pozvani samo k jednoj nadi,
 5. jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje,
 6. jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, koji djeluje po svima i u svima stanuje.»  (Ef.4:1-6)

Prva dva poglavlja Poslanice  Kološanima otkrivaju slavu Božjega Sina i sadašnju poziciju vjernika kao pojedinca koji se izjednačuje s njim u uskrslom životu. To se nastavlja u iduća dva poglavlja, što su jedan apel koji ponovo počinje, kao što smo vidjeli u Rimlj.12:1 i Ef. 4:1-6) riječima:
« Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane! Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu!» (Kol.3:1-3)
Dakle, vidimo, novi život, rođenjem od Boga – milošću Božjom, proizvodi sasvim novi način života u skladu s Božjom riječi. Djelovanjem Božje milosti nastaje potpuna transformacija odmah na početku i to se nastavlja konstantno u svakodnevnom  životu vjernika.
Bog je vjeran prema svojoj djeci i svakoga dana daje novu milost. Tako nam i govori pjesnik poznate kršćanske pjesme:
„ Vjernost je velika Tvoja, moj Oče! Gle, nema kod Tebe sjene nikad. Ne mijenjaš se ljubav Ti ne prestaje. Kao što nekoć bje, takav si sad. Vjernost je velika Tvoja, moj Gospode. Svakoga jutra je milost nova. Sve što ja trebam, gle, rukom svom daješ. Vjernost je velika k meni Tvoja. Oprost od grijeha svih, blažen duše mir, svojom prisutnošću pružaš svakom. Snagu za sadašnjost, za sutra nadu, svakoga darivaš vjernošću svom. Vjernost je velika Tvoja, moj Gospode. Svakoga jutra je milost nova. Sve što ja trebam, gle, rukom svom daješ. Vjernost je velika k meni Tvoja!“
To je božanska svrha da Kršćanin treba biti potaknut činjenicom da je već spašen bogatstvom Božje milosti u Isusu Kristu, a ne da imitira kršćanske standarde kako bi postigao spasenje.

Bogatstvo Božje milosti se ispoljava na slijedećim činjenicama:

 1. Vječni Božji plan 
 1. Bog je predvidio: « Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova Sina.» (Rimlj.8:29) – Vidi I.Petr.1:2
 2. Izabrani: « Znamo, od Boga ljubljena braćo, da ste izabrani, budući da naša Radosna vijest nije došla k nama samo u riječima, nego i u snazi, i u Duhu Svetom, i u sigurnom i dubokom uvjerenju.» (I.Sol.1:4-5) Vidi LPetr.1:2, Rimlj.8:33, Kol.3:12, Tit 1:1
 3. Predodređeni: «U njemu smo i mi primili svoju baštinu – pošto smo predodređeni nakanom onoga koji sve radi prema odluci svoje volje.» (Ef.1:11) Vidi Rimlj.8:29,30, Ef.1:5
 4. Pozvani i izabrani: «Jer premda su mnogi zvani, ipak ih je malo izabranih!» (Mat.22:14, I.Petr.2:4)
 5. Vjernost Božjeg poziva : « Vjeran je onaj koji vas je pozvao: on će to i učiniti.» (I.Sol.5:24)                                                    
 1. Pomireni
 1. Bog nas je po Kristu pomirio: « A ovo sve dolazi od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom» (II.Kor.5:18,19, Kol.1:20)
 2. Pomireni s Bogom: «Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova Sina dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije, već izmireni, spasiti njegovim životom.» (Rimlj.5:10, II.Kor.5:20)
 1. Otkupljenje
 1. Otkupljenje od Boga: «On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina, u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.» (Kol.1:13,14, I.Petr.1:18, Rimlj.3:24)
 2. Oslobođeni svake osude: « Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.» (Rimlj.8:1, Iv.5:24, I.Kor.11:32, Iv.3:18)
 1. U Božjoj obitelji kroz žrtvu pomirnicu
 1. «On je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše nego za grijehe svega svijeta.» (I.Iv.2:2) « Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost.» (Rimlj.3:25)
 1. Svi su naši grijesi pokriveni okajničkom krvlju
 1. « On koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ da mi, umrijevši svojim grijesima, živimo pravednosti; on čijim ste modricama izliječeni.» (I.Petr.2:24, Rimlj.4:25)
 1. Životno smo ovisni o Kristu radi osude «staroga čovjeka, da u novom hodimo
 1. Razapeti s Kristom: « Ovo znamo: naš je stari čovjek razapet zajedno s Isusom da se uništi ovaj grešni čovjek, tako da više ne robujemo grijehu, jer tko je mrtav slobodan je od grijeha.» (Rimlj.6:6)
 2. Umrli s Kristom: « On koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ da mi, umrijevši svojim grijesima, živimo pravednosti; on čijim ste modricama izliječeni.» (I.Petr.2:24)
 3. Ukopani smo s Isusom: « Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli novim životom.» (Rimlj.6:4, Kol.2:12)
 4. Uskrsli s Isusom: «Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane.» (Kol.3:1, Rimlj.6:4)
 1. Slobodni od Zakona    
 1. Umrli Zakonu: « Stoga ste i vi, braćo moja, umrli Zakonu po Kristovu tijelu tako da pripadate drugomu – onomu koji uskrsnu od mrtvih – da donesemo rod za Boga.» Rimlj.7:4)
 2. Slobodni od Zakona – novi duh umjesto staroga slova: « A sad, umrijevši onomu koji nas je držao u ropstvu, postali smo slobodni od Zakona tako da služimo u novom duhu, a ne u starom slovu.» (Rimlj.7:6, Gal.3:25, Rimlj.6:14, II.Kor.3:11)
 1. Djeca Božja
 1. Nanovo rođeni: «Ne čudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite.» (Iv.3:7) « A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.» (Iv.1:12) « Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga.» (I.Petr.1:23)
 2. Oživljeni: « S Kristom oživi i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među nevjernicima.» (Ef.2:1-2) « Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje.» (Kol.2:13)
 3. Sinovi i kćeri Božje: « Ljubljeni, sada smo djeca Božja» (I.Iv.3:2), «Ja ću vam biti Otac, a vi ćete mi biti sinovi' i kćeri, veli Gospodin, Svemogući.» (II.Kor.6:18) «Dakako svi ste po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu.» (Gal.3:26)
 4. Nova stvorenja: «Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.» (II.Kor.5:17), « Uistinu, ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, već novi stvor.» (Gal.6:15), « Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.» (Ef.2:10)
 5. Regeneracija – obnova - ponovno rađanje: « Tada nas – ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu – spasi kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti koga obilno izli  na nas po našem Spasitelju Isusu Kristu, da opravdani njegovom milosti, budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo.» (Titu 3:5-7), Iv.13:10, I.Kor.6:11)
 1. Posinjenje
 1. « Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo: Abba – Oče! Sam Duh svjedoči s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici Božji a subaštinici Kristovi – ako zbilja (kao što jest) trpimo s njim – da s njim budemo i proslavljeni.» (Rimlj.8:15-17)
 1. Prihvaćeni od Boga kroz Isusa Krista 
 1. Opravdani od Boga kroz Isusa Krista: « I svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost.» (Rimlj.3:24-25), I.Kor.1:30, II.Kor.5:21, « I da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja – onom koja dolazi od Zakona – nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovi vjere.» (Filiplj.3:9)
 2. Posvećeni: « Po njemu ste i vi u Kristu Isusu, koji nam postade mudrost od Boga, pravednost, posvećenje i otkupljenje.» (I.Kor.1:30), «Vi ste neki takvi bili. Ali se opraste, i posvetiste, i opravdaste imenom našega Gospodina Isusa Krista i Duhom našega Boga.» (I.Kor.6:11) Tu ne smijemo miješati pitanje kršćanskog uzrasta i posvećenja primjenom Riječi Božje kako nam se govori u Iv.17:17 «Posveti ih istinom; tvoja je riječ istina.» ili s konačnim savršenstvom vjernika, kako se navodi u Ef.5:27: « Da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane.» ili I.Iv.3:2.
 3. Savršeni za vječnost: « On je uistinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenim one koje posvećuje.» (Hebr.10:14)
 4. Učinio nas prihvatljivima u Ljubljenom: « Prema odluci svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njom nas dobrostivo obdari u Ljubljenome.» (Ef.1:6), I.Petr.2:4-5
 5. Učinio nas dostojnima: « Da veselo zahvaljujete Ocu, koji nas učini dostojnima sudioništva u baštini svetih u svjetlu. On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina, u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.» (Kol.1:12-14)

 

 1. Opravdani
 1. «Dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.» (Rimlj.5:1) « I svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost.» (Rimlj.3:24-25), Rimlj.8:30, I.Kor.6:11, Tit 3:7) 
 1. Oproštenje grijeha
 1. « U kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.» (Kol.1:14), « Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje.» (Kol.2:13) « Kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako činite i vi!» (Kol.3:13)  « U kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti.» (Ef.1:7), «Mjesto toga budite jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome, kao što je i Bog vama oprostio u Kristu! « Ef.4:32). Potrebno je upozorenje ovdje u odnosu između potpunosti i ustrajnosti, kao i o ponavljanju grijeha i opraštanja u obitelji Božjoj: « Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti.» (I.Iv.1:9) 
 1. Učinio nas blizima Bogu
 1. « Ali sada, u Kristu Isusu., vi koji ste nekoć bili daleko postadoste blizu krvlju Kristovom.» (Ef.2:13), «Približite se Bogu, pa će se i on približiti k vama! (Jak.4:8), « Pristupajmo k njemu iskrena srca i sa sigurnim uvjerenjem pošto smo očistili srca od zle savjesti i oprali tijelo čistom vodom.» (Hebr.10:22)
 1. Istrgnuti smo iz vlasti tame
 1. « On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina.» (Kol.1:13), « Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje; izbrisa zadužnicu koja je svojim odredbama bila nama protivna; ukloni je prikovavši je na križ. Razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime.»  (Kol.2:13-15)
 1. Preneseni u kraljevstvo Ljubljenog Sina
 1. « On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina.» (Kol.1:13)
 1. Postavljeni na temelj Isusa Krista
 1. Nitko, naime, ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je već postavljen, a taj je Isus Krist.» (I.Kor.3:11), « Nazidani na pravom temelju – na apostolima i prorocima, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. U njemu sva zgrada, čvrsto povezana, raste u sveti hram u Gospodinu. U njemu ste i vi  zajedno sazdani za stan Božji u Duhu.» (Ef.2:20-22)
 1. Darovani od Boga Kristu
 1. « Tvoji su bili. Meni si ih dao, i držali su tvoju riječ. Sveti Oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Dok sam bio s njima, ja sam ih čuvao u tvome imenu koje si mi dao, i sačuvao ih, te ni jedan od njih ne propade, osim sina propasti – da se ispuni Pismo. Ne molim samo za njih nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me.» (Iv.17:6, 11,12,20), « Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih, i nitko ih ne može oteti iz ruke Oca moga.» (Iv.10:29)
 1. Obrezani u Kristu
 1. « U njemu ste i obrezani; ne obrezanjem obavljenim rukom, nego obrezanjem Kristovim: odlaganjem tijela koje služi grijehu.» (Kol.2:11), « Jer pravo obrezani smo mi koji uz poticaj Duha Božjega vršimo bogoslužje i koji se ponosimo Kristom Isusom, a ne stavljamo svoga pouzdanja u tijelo.» (Filiplj.3:3), «Već je pravi Židov onaj koji je to u nutrini, a pravo je obrezanje ono koje je u srcu – po duhu, a ne po slovu. Njegova hvala ne dolazi od ljudi, već od Boga.» (Rimlj.2:29)
 1. Sveto svećenstvo
 1. Sveto svećenstvo:«Te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećenstvo, da prinosi duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu!» (I.Petr.2:5)
 2. Kraljevsko svećenstvo: «Vi ste, naprotiv, izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo.» (I.Petr.2:9), « I učinio nas kraljevstvom svećenika za Boga, svoga Oca – njemu slava i vlast u vijeke vjekova!» (Otkr.1:6)
 1. Izabrani rod  i narod dobitka
 1. Vi ste, naprotiv, izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo.» (I.Petr.2:9), « On je dao samog sebe mjesto nas da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov izabrani narod, revan u djelima ljubavi.» (Tit 2:14)
 1. Imamo pristup Ocu kroz Krista
 1. «Po njemu naime jedni i drugi ( koji su bili daleko i onima koji su bili blizu) imamo pristup Ocu  u jednome Duhu.» (Ef. 2:18), « Po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju.» (Rimlj.5:2),  « Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć!» (Hebr.4:16), « Prema tome, braćo, budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u Svetinju nad svetinjama – taj novi životonosni put on nam je otvorio kroz zastor, to jest kroz svoje tijelo.» (Hebr.10:19,20)
 1. Mnogo veća briga Božja za nas

«Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi. Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova Sina dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije, već izmireni, spasiti njegovim životom. Ali ne samo to već se i ponosimo u Bogu po našem Gospodinu Isusu Kristu, po kome smo sada postigli izmirenje.» (Rimlj.5: 9-11)

 1. Objekt njegove ljubavi: « Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha.» (Ef.2:4-5), « Živite u ljubavi kao što je i Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas kao prinos i žrtvu – Bogu na ugodan miris.» (Ef.5:2)
 2. Objekt njegove milosti:
  1. za spasenje: «Da, milošću ste spašeni.» (Ef.2:8)
  2. za pristup: « Po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo.»(Rimlj.5:2)
  3. za službu: « Da pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama.» (Ef.2:7)
  4. da nas odgaja: « Da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista.» Tit 2:12-13)
 3. Objekt njegove snage: «Koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove.» (Ef.1:19), Filiplj.2:13
 4.  Objekt njegove vjernosti: « Jer je on sam rekao:' Sigurno te neću ostaviti; nipošto te neću zapustiti.» (Hebr.13:5), «Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.» (Filiplj.1:6)
 5. Objekt njegova mira: « I neka u vašim srcima vlada mir Kristov, na koji ste i pozvani u jednome tijelu! Budite i zahvalni!» (Kol.3:15)
 6. Objekt njegove utjehe i dobre nade: «Sam naš Gospodin Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas je ljubio i po milosti nam dao vječnu utjehu i dobru nadu.» (II.Sol.2:16)
 7. Objekt njegova posredovanja: « Jer uvijek živi da posreduje za njih.» (Hebr.7:25), « Krist, naime, nije ušao u Svetinju nad svetinjama napravljenu rukom, koja je samo slika prave, nego u samo nebo, da posreduje za nas pred licem Božjim.» (Hebr.9:24), « Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro – još bolje: koji je uskrsnuo – koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas?» (Rimlj.8:34) 
 8. Njegova baština
  «Da uvidite koliku nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima.» (Ef.1:18)
 1. Naša baština:
 1. « Za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu koja vam stoji sačuvana u nebesima.» (I.Petr.1:4), « Koji je zalog naše baštine za otkupljenje onih što su postali Božje vlasništvo – na hvalu slave njegove.» (Ef.1:14),  « Znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu – baštinu!» (Kol.3:24), «Oni koji su pozvani prime obećanje – vječnu baštinu.» (Hebr.9:15)
 1. Postavljeni na nebesima: 

     « S njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu.» (Ef.2:6)

 1. Partneri s Kristom u životu: «A kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti zaodjenuti slavom.» (Kol.3:4), « A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.» (I.Iv.5:11-12)
 2. Partneri s Kristom u poziciji: «S njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu.» (Ef.2:6),
 3. Partneri s Kristom u službi: « Vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa Sinom svojim, Isusom Kristom, Gospodinom našim.» (I.Kor.1:9), «Mi smo Božji suradnici; vi ste Božja njiva, Božja građevina.» (I.Kor.3:9) «Kao njegovi suradnici mi vas opominjemo da ne primate uzalud milosti Božje.» (II.Kor.6:1), «A ovo sve dolazi od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom i povjerio nam službu pomirenja. Prema tome mi vršimo poslaničku službu u ime Krista – kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom!» (II.Kor.5: 18,20), «Preporučujemo sami sebe u svemu kao Kristovi službenici.» (II.Kor.6:4), « Naša sposobnost dolazi od Boga, koji nas je osposobio da budemo službenici Novoga saveza; ne slova, nego Duha.» (II.Kor.3:6), «Očito je da ste vi pismo Kristovo, sastavljeno našom skrbi, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na pločama od kamena, nego na pločama tjelesnim – u srcima.» (II.Kor.3:3)
 4. Partneri s Kristom u trpljenju: « Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti; ako smo ustrajni, s njim ćemo i kraljevati.» (II.Tim.2:11-12), «Jer vam je s obzirom na Krista dano kao milost ne samo da  vjerujete u njega nego i da trpite za nj.» (Filiplj.1:29), I.Petr.2:20, 4:12,13, I.Sol.3:3, Rimlj.8:18, Kol.1:24
 5. Partneri u zarukama: « Jer sve činim da vas zaručim s jednim zaručnikom, da vas privedem Kristu kao čistu djevicu.»(II.Kor.11:2), «Da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane.» (Ef.5:27)
 1. Nebeski stanovnici
 1. « A naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja postojano očekujemo, Gospodina Isusa Krista.» (Filiplj.3:20), « Prema tome, niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji.» (Ef.2:19), «Naprotiv, pristupili ste Sionskoj gori, gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu: k bezbrojnim anđelima, svečanom zboru.»(Hebr.12:22), « Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego što su vaša imena zapisana na nebesima.» (Lk.10:20)
 1. „Obitelj i ukućani Božji: « 
 1. Prema tome, niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji.» (Ef.2:19), « Od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime.» (Ef.3:15), « Prema tome, dok imamo povoljnu priliku, činimo dobro svima, posebno onima koji po ovoj vjeri pripadaju istoj obitelji.» (Gal.6:10)
 1. Svjetlo u Gospodinu
 1. «Da, nekoć ste bili tama, ali ste sada svjetlo u Gospodinu. Živite kao djeca svjetla.» (Ef.5:8), « Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana.» (I.Sol.5:5)
 1. Životno ujedinjeni s Ocem, Sinom i Svetim Duhom.
  1. U Bogu: „ Solunskoj crkvi, koja je u Bogu Ocu“
  2. U Kristu: „ U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama.“ (Iv.14:20)
 1. udovi u njegovom tijelu: „ Uistinu, mi smo svi – bilo Židovi bilo Grci, bilo robovi bilo slobodnjaci – kršteni jednim Duhom u jedno tijelo.“ (I.Kor.12:13)
 2. mladice na trsu: „ Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.“ (Iv.15:5)
 3. živi kamen u građevini: „ U njemu ste i vi zajedno sazdani za stan Božji u Duhu.“ (Ef. 2:19-22)
 4. ovce u njegovom ovčinjaku: „ Ja sam pastir dobri, poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene.“ (Iv.10:7-16, 27-29)
 5. njegova nevjesta: „ Da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane.“ (Ef.5:25-27)
 6. sveto svećenstvo: „ Te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećenstvo, da prinosi duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu!“ (I.Petr.2:5)
 7. izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk:“ Vi ste, naprotiv, izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo.“ (I.Petr. 2:9)
  1. U Duhu: „ Ali vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov.“ (Rimlj.8:9)

   30, Blagoslovljeni s plodovima Duha

 1. Rođeni od Duha: „ Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je.“ (Iv.3:6-8)
 2. Kršteni Duhom: „ Kršteni jednim Duhom u jedno tijelo. I svi smo napojeni jednim Duhom.“ (I.Kor.12:13)
 3. Ispunjeni Duhom: „ Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom! (I.Kor.6:19-20), Iv.7:39, Rimlj.5:5, II.Kor.1:21, Gal.4:6, Gal.5:22, I.Iv.3:24
 4. Zapečaćeni Svetim Duhom: „Ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!“ (Ef.4:30) „On nas je i obilježio pečatom i stavio nam u srca zalog – Duha.“ (II.Kor.1:22)
 1. Proslavljeni
 1. „ A koje je predodredio, one je i pozvao; koje je pozvao, one je i opravdao; koje je opravdao, one je i proslavio.“ „Rimlj.8:30)
 2. Potpuno ispunjeni Kristom
 1. „ Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni.“ (Kol.2:9)
 2. Blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom
 1. „ Neka bude hvaljen Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista – on koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu.“ (Ef.1:3)

To je Božje djelo što je sada potpuno dovršeno u i za grešnika koji vjeruje u Isusa Krista. Sve je to nadnaravno i to može učiniti jedino Bog, i ako čovjek može imati neki dio u tome, ali po njemu samom to je nesavršeno. To je jedino djelo neograničene Božje milosti što je ostvareno u onima koji se pouzdaju u Njega.

Apostol Pavao iznosi svoju tvrdnju u Filiplj.1:6: „ Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.“