dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Kakav je čovjek pred svetim Bogom

Biblija nam otkriva stanje svakoga čovjeka. Svaki čovjek je grešnik, bez obzira na njegovo nasljeđe, na njegov položaj u društvu gdje živi. Tu nije važno tko je, a tko nije obrazovan ili u kakvoj obitelji ili narodu živi. Svi su grešnici pred Bogom. Grijeh i krivnja su općeniti i odnose se na svakoga čovjeka. Pogledajmo kako Biblija oslikava  stanje  čovjeka:

« Jer smo već dokazali, da su svi, i Židovi i Grci, u vlasti grijeha, kao što stoji pisano:' Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednoga jedinoga koji čini dobro. Njihovo je grlo otvoren grob, jezicima svojim varaju, zmijski je otrov za njihovim ustima. Usta su im puna kleveta i gorčine. Noge su im brze na prolijevanje krvi; ruševine s bijedom na njihovim su putovima. Put mira nisu priznali, nema straha Božjega pred njihovim očima.» (Rimlj. 3:9-18).

Svi ljudi su u vlasti grijeha

Što to znači biti u vlasti grijeha?  Riječ u «vlasti grijeha» ima značenje da se nalazimo kao subjekti pod silom i djelovanjem nekog autoriteta, nekih principa i nekih zakona, koje sami ne možemo izvršavati. Čovjek bez Isusa Krista je pod vlasti grijeha i bespomoćan da se sam izvuče ili pobjegne ispod te sile. Biblija nam to jasno potvrđuje:

« Svi, naime, koji se pouzdaju samo u vršenje Zakona nalaze se pod prokletstvom, jer stoji pisano:' Proklet svaki onaj koji ne poštuje Zakon vršeći sve što je u njemu napisano.» (Gal. 3:10).

Religiozni Židov ili religiozni čovjek bilo kojeg naroda je u vlasti grijeha, jednako tako, kao i svaki drugi čovjek. Sveto Pismo objavljuje da religioznost sama po sebi ne čini čovjeka prihvatljivim od Boga. Mnogi religiozni ljudi su time šokirani, pitajući se: « Što onda? Zar mi nismo bolji od drugih, nemamo li niti jedan postotak više prava od drugih ljudi? Nismo li mi bolji ako mi:

imamo Bibliju,

ispovijedamo Boga,

znamo Božju volju,

dokazujemo što je bolje

proučavamo Božju riječ,

učimo i vodimo druge ljude,

poznajemo istinu.

Odgovor je s velikim uskličnikom: «NE! Nikako ne. Na nikakav način nisi bolji od drugih ljudi. Svi ljudi: religiozni i nereligiozni, svi smo u vlasti grijeha.»

« Da Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.» (Iv.3:16)

Božja je ljubav velika

Bog je tako ljubio svijet

Bog je dao svoga jedinorođenog sina

Da svatko tko vjeruje ima vječni život

Božja je ljubav poticajna

u traženju izgubljenog čovjeka – Isus to slikovito prikazuje

« Tko od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu, ne ostavi u pustinji devedeset i devet i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe stavi je, pun veselja, na svoja ramena te, čim dođe kući, pozove prijatelje i susjede pa im rekne: ' Radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu! Kažem vam, tako će biti veće veselje u nebu zbog jednog grešnika koji se obrati nego zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.»» (Lk.15:4-7)

da spasi izgubljenog čovjeka

«Da , Sin čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno». (Lk.19:10)

Dobri pastir

« Ja sam Pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce.» (Iv.10:11)

Božja ljubav uključuje, da je - Spasiteljska  za sve ljude

« Baš se tim očitova milost Božja  u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude.» (Tit 2:11)

« To je dobro i ugodno pred Bogom, Spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine.» (I.Tim.2:3,4)

« Tko god zazove tada ime Gospodnje bit će spašen.» (Dj.2:21)

Svaki je narod njemu mio:

« Tada Petar otvori usta svoja i reče: 'U istinu, sad istom shvaćam; Bog nije pristran, naprotiv, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje i čini što je pravedno.» (Dj.10:34,35)

Božja ljubav je ustrajna – uporna

Bog uporno zove

« Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.» (Mat. 11:28)

«Evo stojim na vratima i kucam, ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.» (Otkr.4:19,20)

Ako se to još nije desilo u tvom životu nemoj kriviti Boga. Bog strpljivo čeka i kuca, On te poziva.

Bog uporno objavljuje i govori

« A Sada – zatvorivši oči nad vremenima neznanja – Bog poručuje ljudima da se svi i svugdje obrate.» (Dj.17:30)

Bog neprestano pruža svoje ruke

« Cio dan pružam ruke svoje prema neposlušnom i buntovnom narodu.» (Rimlj.10:21)

Božja ljubav nadahnjuje

Ljubi druge

« Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.» (I.Iv.4:11)

Moli se za ginuće duše i one koji im pomažu da nađu Spasitelja

«Žetva je velika, a poslenika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju.» (Mt.9:37,38)

Idite, učite, propovijedajte

« Zato idite, učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.» (Mt.28:19,20)

« Tada im reče: ' idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakomu stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se.» (Mk. 16:15,16)

Pogledajmo kako nam govori jedna duhovna pjesma:

„ Znaš li tko te vruče ljubi više neg se kazat da,

Da se ovca ne izgubi, tko te vjerno čuvat zna

Znaš li tko ti život dade, roditelje, braću svu?

Blago, sreću, dobre nade, na te misli dok si tu?

Znaš li tko je umro za te tam na brdu Golgoti?

Tko pripravi nebo za te, po vanrednoj dobroti?

Moraš znati tko to čini, tako tko vijek ljubi nas,

To je Gospod na visini, Isus što nam doni spas.

Zato i ti ljubi Njega, zahvali na milosti.

Plaći kad uvrijediš Njega, moli da ti oprosti.

U toj suzi pokajanja, zablistat će Kristov sjaj.

Imaj  u Njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj."