dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

“ Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći. Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu postanete dionici božanske naravi.
Zbog toga uložite svu svoju revnost da sa svojom vjerom spojite poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav uopće. Ako, naime, posjedujete ove kreposti te ako napredujete u njima, one ne dopuštaju da ostanete ni besposleni ni besplodni u pravoj spoznaji našega Gospodina Isusa Krista. Komu ove kreposti nedostaju, on je slijep, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prošlih grijeha.
Zato, braćo, to ozbiljnije nastojite da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor! Radeći tako, sigurno nećete nigda pasti. Tako će vam se, naime, pružiti sve što je potrebno za ulazak u vječno kraljevstvo našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista.” (II.Petr.1: 3-11).
Ako čitamo ove stihove, kojima je apostol Petar bio inspiriran da nam ih napiše prije dvije tisuće godina, s molitvom da ih Sveti Duh oživi za nas i u nama, otkriti ćemo koliko mnogo nam mogu govoriti.

Duh Sveti daje Božjim ljudima svu neophodnu pomoć:

“Onomu, koji prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti.” (Ef. 3:20).
“Vama koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme.” (I.Petr.1:5).
“ Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.” (Iv.14:17).
“ Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost.” (II.Petr.1:3).

Duh Sveti komunicira te blagoslove preko spoznaje:

“ Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici; upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.” ( Iv.8:31,32)
“ Kad to Isus kaza, podiže oči prema nebu te reče: ‘A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Iv 17: 1,3).
“ Ali sve što mi je bilo vrijedno, izgubilo je u mojoj cijeni vrijednost za me zbog Krista. Štoviše, sve sada gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti: spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina. Da iskusim njega i silu njegova uskrsnuća i udio u njegovim patnjama, prilagođavajući se njegovoj smrti.” (Filiplj.3:7,8,10).
“ Zato i mi od onoga dana u koji smo to čuli ne prestajemo moliti za vas i prositi da vas Bog napuni potpunom spoznajom svoje volje sa svakovrsnom mudrosti i duhovnim razumijevanjem, tako da živite dostojno Gospodina, da mu budete ugodni u svemu; da budete plodonosni svakom vrstom dobrih djela i da napredujete u spoznaji Boga.” ( Kološ.1: 9-10).

Život na zemlji je naša priprema za nebo: 

Tako, Božji narod prima sve što mu je potrebno, da može živjeti pobožnim životom ovdje na zemlji, a time se pripremiti za život na nebu, kroz silu i energiju Svetoga Duha.  A Božji dio u našem životu je da nam Sveti Duh daje te stvari koje mi trebamo preko spoznaje, kao što vidimo u pročitanim stihovima Svetoga Pisma. To je spoznaja Boga i Krista koji nas je pozvao.

Tako, za svakog Božjeg čovjeka su dva velika izazova; biti siguran u nebo i živjeti kršćanskim životom ovdje na zemlji. Apostol Petar nas uvjerava da Sveti Duh omogućava nama ta dva izazova. Sveti Duh ima sve što mi trebamo.

Sveti Duh osigurava blagoslove koje trebamo kroz obećanja:

Trebamo znati da ćemo ići u nebo, trebamo znati kako da se pripravimo za život u nebu, trebamo biti u mogućnosti da imamo pobjedonosni život ovdje na zemlji. Takve potrebe zadovoljavamo u Svetome Duhu koji priprema sve za nas, kao što apostol Petar govori preko obećanja.
Kršćani trebaju oboje: principe i oživotvorenje istine i trajne vjere. Trebamo oboje za pobjedonosni život ovdje ali i biti sigurni za onaj budući.
Neki Kršćani misle da su ti blagoslovi sakriveni u nekim posebnim karizmatskim iskustvima, a drugi misle da se iskazuju kao odgovor na molitve, drugi opet da se otkrivaju kao odgovor na čin vlastitih odluka, predanja ili žrtvi. Apostol Petar nam govori da se ti blagoslovi nama daju Svetim Duhom na osnovi velikih i dragocjenih obećanja. 

Ta su obećanja božanska, velika i dragocjena:

To je Bog koji je planirao naše oslobođenje od grijeha; također, Bog je i umro umjesto nas. Bog je uskrsnuo od mrtvih za nas; a sada Bog priprema sve što nam je potrebno.
Sve je božanski pripremljeno Bog je postao naš Put. Spasenje je dar Božji : “ Milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimlj.6:23). Čak i obećanja koja nas sada održavaju su božanski pripremljena kao i samo spasenje.
Petar kaže da su ta obećanja “velika”. On misli da su ona velika u temelju, u trajnosti i u kapacitetu blagoslivljanja. Niti jedno Božje obećanje nije maleno; njih je mnogo i dovoljna su za sve.
Petar također kaže kako su ta obećanja dragocjena. On uživa koristeći taj izraz: “ Prema tome, ‘ kamen koji su odbacili graditelji – upravo taj – postao je ugaonim kamenom’ za vas koji vjerujete dragocjen, a za one koji ne vjeruju ‘ kamen spoticanja, stijena sablazni.” (I.Petr.2:7). On je rekao da su Božja obećanja vrlo vrijedna i posebne kvalitete, i da imaju tako veliko značenje da su Božji ljudi izgubljeni bez njih.