Đuro Samac, dipl. ing. i teolog


Živim u Zagrebu sa suprugom. Imamo dvoje djece i dvoje unučadi. Srednju školu završiosam u Zagrebu, a zatim i Fakultet prometnih znanosti. Radio sam u poduzeću sve do odlaska u mirovinu 1993. g. Obratio sam se 1974. g. u Baptističkoj crkvi u Zagrebu, a to potvrdio krštenjem 1975. g. S prvom generacijom studenata 1976. g. upisao sam teologiju na "Matiji Vlačiću Iliriku". Nakon nekoliko godina studija dolazi do prekida, a zatim sam diplomirao na Teološkom fakultetu u Osijeku (1. stupanj). Nakon upisa na studij aktivno sam se uključio u rad crkve u Zagrebu (propovijedanje, rad s mladima, kao predsjednik crkvenog odbora).

Tijekom rata radio sam s izbjeglicama koji su bili zbrinjavani preko naše crkve u Zagrebu. 1995. god., odmah nakon vojne akcije "Oluja", otišao sam sa suprugom u misiju na Baniju. Tamo smo proveli 13 godina i za to vrijeme osnovali dvije crkve, u Glini i Kozaperovici. Obje su danas članice Saveza. Također smo pokrenuli i dvije misijske stanice: Veliki Gradac i Ravno Rašće. Za to vrijeme kršteno je oko 80 članova. Pisao sam članke za Glas Evanđelja. Godine 2009. vratio sam se iz misije i uključio u rad Vala Evanđelja kao suradnik u radio emisijama. Želja mi je raditi za Gospoda dok mi daje snage i da sve što radim bude Njemu na slavu, a meni na spasenje, jer Njemu jedinom pripada hvala i slava za sve. AMEN


Kako i gdje možete nabaviti knjige?

Knjige autora Đure Samca "Evanđelje na djelu", "Samo vjera" i "Povratak Bogu" možete naručiti na:


Autor: Đuro Samac, dipl. ing. i teolog

"Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati!"

Matej 6,33

Prve Isusove riječi su jednostavne, kratke i skoro su jednake riječima koje je izgovorio Ivan Krstitelj. "Ispunilo se vrijeme; približilo se Kraljevstvo nebesko: pokajte se i vjerujte Evanđelju." To su tako jednostavne riječi da ih današnji ljudi ne mogu shvatiti. Ispunilo se vrijeme, ili kad je došla punina vremena. O kojem je vremenu riječ? O vremenu koje je očekivano, pretkazivano, objavljivano. Ivan je najavljivao dolazak Mesije — Kralja koji će osnovati Kraljevstvo nebesko. Kraljevstvo Božje se uspostavlja u Kristu, i to nije područje, nego odnos Boga i čovjeka, to je obećani Božji dar.

Središnja točka u prva tri Evanđelja je Kristovo naviještanje Kraljevstva Božjeg. Zadaća crkve je da ostvari put prema Kraljevstvu Božjem, i zato molimo u Očenašu: "Dođi Kraljevstvo tvoje." U Mateju 1,14.15 Gospod Isus propovijeda u Galileji: "Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte Evanđelje." Na upit farizeja kad će doći Kraljevstvo Božje, Isus odgovara: "Kraljevstvo Božje neće doći da se vidi, već je ono među vama u srcu." Isusovo vrijeme je sada i uvijek, ono je vječnost, trenutak njegove pojave, trenutak njegove smrti, trenutak njegovog povratka, trenutak njegove konačne pobjede. Vrijeme se navršilo svakog trenutka, samo ako su poslanici pripravni. Svaki dan je Njegov; njegova era nije obilježena brojevima, vječnost ne zna za početke i kronologije. Kad se čovjek potrudi da uđe u Kraljevstvo, da ga ostvari, utvrdi i proširi njegovu vječnost, vrijeme je uvijek tu u svoj svojoj potpunosti. To vrijeme zove se Isusova epoha, kršćanska era, Novi zavjet. Dvije tisuće godina dijele nas od toga vremena: dva dana, jer za Boga je tisuću godina kao jedan dan, a jedan dan kao tisuću godina (2. Petrova 3,8).

Vrijeme se ispunilo i ono i danas vlada u svoj svojoj punini. Isus nas poziva danas, drugi dan još nije protekao, osnivanje Kraljevstva tek je počelo. Mi koji smo živi možemo ući u njega, živjeti u njemu, uživati ga. Ono nije preživjela zamisao nekog Judejca prije dvadeset stoljeća, ono je današnje, sutrašnje, vječno. Ono je stvarnost sutrašnjice, vrhunac budućnosti, posao koji je tek otpočet. Svakome je slobodno da pođe za njim i da ga prihvati. Riječ izgleda stara, glas koji se ponavlja dvije tisuće godina, ali Kraljevstvo kao činjenica, ostvarenje, ispunjenje je novo, mlado, rođeno jučer, tako da mora još rasti, napredovati, cvjetati i razvijati se. Isus je u zemlju bacio sjeme; ali to je sjeme tek klijalo za dvije tisuće godina što protekoše kao kakva duga zima, za šezdeset ljudskih pokoljenja.

Kraljevstvo nebesko je suprotnost kraljevstvu zemaljskom. Zemaljsko kraljevstvo je kraljevstvo materije i mesa, zlata i zavisti, sebičnosti i bluda, svega onoga što vole bezbožni i za zemlju prionili ljudi. Kraljevstvo nebesko bit će njemu suprotnost, to jest kraljevstvo duha, i sve ono za čim ljudi žude, a čega nema na ovoj zemlji. Isusove riječi: "Pokajte se!" mogle bi se prema nekima prevesti i kao: "Obratite se!", što bi značilo obnavljanje unutarnjeg čovjeka. Ali kajanje i pokajanje su riječi koje nam hoće potpunije i jasnije prikazati ono na što nas Isus poziva. On postavlja kao samu suštinu potpun preobražaj, preokret u životu, preokret njegovih vrijednosti, promjenu osjećaja, rasuđivanja, namjera; jednom riječju, sve ono što je u razgovoru s Nikodemom nazvao nanovorođenjem. On će objasniti malo-pomalo u kome će se smislu i na kakav način moći izvršiti taj potpuni preobražaj čovjekove duše. Cijeli njegov život bit će posvećen tom učenju u davanju primjera, a za sada samo veli: "Vjerujte Evanđelju."

Za Evanđelje današnji ljudi obično smatraju onu običnu i uvezenu knjigu u kojoj je iznesena četverostruka Isusova povijest. Evanđelje se smatra Dobrom vijesti ili, bolje prevedeno, Radosnom vijesti, a Isus je glasnik te Radosne vijesti koja donosi da će se bolesni iscijeliti, slijepi progledati, siromašni u duhu obogatiti neprolaznim bogatstvom, nečisti očistiti, nesavršeni usavršiti. Da bi Kraljevstvo došlo i da bi svatko nastojao da ono dođe, potrebna je vjera u Radosnu vijest Evanđelja, vjerovanje da se Kraljevstvo Božje može ostvariti i da se ono približava.

Dok je Gospod Isus bio na ovoj Zemlji, doživljavao je nepravde koje i mi danas doživljavamo. Vidio je sve nepravde, korupcije, bogaćenja, tlačenja, zloupotrebe, otimačine, netrpeljivosti, okrutnosti koje je i sam doživljavao. Nije pokušavao nikakve reforme, niti se miješao u vlast; ne zato što je bio ravnodušan, već zato što za suzbijanje svega tog zla treba korjenita promjena obnove svakog srca, svakog pojedinca. Kraljevstvo Božje nije uspostavljeno odlukom sudova, zakonodavnih skupština ili nekih organa ovoga svijeta, već usađivanjem Kristove prirode u ljudsku prirodu, djelovanjem Svetoga Duha. Zato Krist kaže u Ivanu 18,36: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta." U Kraljevstvo Božje se ne ulazi s tijelom i krvi, nego rođenjem od Duha Božjega. To nam jasno govori apostol Ivan u Evanđelju po Ivanu 1,12.13: "A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime Njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga."

Apostoli primaju nalog od Gospoda Isusa da propovijedaju evanđelje o Kraljevstvu Božjem (Matej 10,7). Mnogi obraćeni vjernici podnosili su mnoge muke samo da uđu u Kraljevstvo Božje (Djela 14,22), jer ih Bog zove u svoje slavno Kraljevstvo (1. Solunjanima 2,12). Kraljevstvo Božje je tajanstvena stvarnost koja se samo kroz Krista može upoznati. On je objavljuje poniznima i malenima, dok je mudrima i umnima ovoga svijeta ta stvarnost sakrivena (Matej 11,25). Gospod Isus je s malo riječi postavio osnove svojoj nauci. "Vrijeme se ispunilo", mora se početi sad odmah. Kraljevstvo dolazi ako dođe do pobjede Duha nad tijelom, dobra nad zlom, svetinje nad bezbožnošću, to je metanoja: potpun preobražaj duše. Evanđelje je Radosna vijest, istinita i vječno moguća.

Cijenjeni čitatelji, Biblija ili Sveto pismo nam govori da postoji jedan drugi svijet, nama zasad nevidljiv, svijet mira, radosti i ljubavi. To je Kraljevstvo nebesko koje je Gospod Isus pripremio za svoje sljedbenike koji ga ljube i čekaju Njegov dolazak, da ih uzme k sebi u svoje vječno Kraljevstvo. Želite li i vi biti s Njim?