dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Kaže nam duhovna pjesma:

Kraj tebe kad bjesni more žestoko. A ti jadan misliš sve je propalo, izbroji sve dare koje Spas ti da, u srcu će orit pjesma zahvalna“ (Duhovna pjesma 349). 

Najveći dar za čovječanstvo i za svakog čovjeka je da je Bog došao čovjeku u svome Sinu Isusu Kristu koji je došao u tijelu da spasi izgubljenog Čovjeka. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.“ (Ivan 3:16)Bogu hvala na njegovu neizrecivome daru!“ (II.Korinćanima 9:15)

Bog je darovao milost, vjeru, spasenje, nadu, ljubav i Duha Svetoga :
„Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas: to je dar Božji!“ (Efežanima 2:8)
„ Jer je plaća za grijeh smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“ (Rimljanima 6:23)
„A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan.“ (Rimljanima 5:5)

Bog je darovao čovjeku život

“Tvoje me ruke sazdaše, stvoriše. Kožom si me i mesom odjenuo, kostima si me spleo i žilama. S milošću si mi život darovao. Ali, pitaj zvijeri, i poučit će te; ptice nebeske pitaj, i razjasnit će ti. Gušteri zemlje to će ti protumačit, ribe u moru ispovjedit će ti. Od stvorenja sviju, koje ne bi znalo da je sve to Božja ruka učinila. U ruci mu leži život svakog bića i dah životvorni svakog ljudskog tijela.” (Job 10:8-13;12:7-10)Bog je napravio čovjeka


Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.“ (Post. 2:7).

. To je bio dah života, jer je udahnut od samoga, živoga Boga.Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio; svojim sam rukama razapeo nebesa i zapovijedam svim vojskama njihovim.“ (Iz.45:12)


BOG JE DAROVAO BIBLIJU SVETO PISMO
„Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanjei odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi.” (II.Tim.3:16-17


Različiti darovi, a isti darovatelj
Milosni su darovi različiti, ali je isti Duh. Različite su i službe, ali je isti Gospodin, različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima. Svakome se daje objava Duha na opću korist. Jednomu se po Duhu daje mudrost, drugomu znanje – po istom Duhu; jednomu se daje vjera u istom Duhu, drugomu dar ozdravljenja u ovom jedinom Duhu; jednomu moć čudesa, drugomu dar proricanja; jednomu sposobnost razlikovanja duhova, drugomu različiti jezici, a trećemu dar tumačenja jezika. A sve to čini jedan te isti Duh koji to razdjeljuje svakomu kako hoće.


Tijelo Kristovo
Vi ste tijelo Kristovo, a pojedinci udovi.
I jedne je Bog postavio u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; zatim je dao dar čudesa, onda dar ozdravljanja, dar pružanja pomoći, dar upravljanja, dar različitih jezika. Zar da svi budu apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi mogu imati darove ozdravljanja? Zar svi mogu govoriti jezike? Zar ih svi mogu tumačiti? Čeznite za većim darovima! A pokazat ću vam još uzvišeniji put.“ (I.Korfinćanima 12:4-11, 27-31)
„ Ako se tko služi darom govora, neka je svjestan da govori Riječi Božje! Ako se tko služi darom služenja, neka je svjestan da radi snagom koju Bog daje, da se u svemu hvali Bog po Isusu Kristu, komu pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.“ (I.Petrova 4:11)


Sedam Kristovih darova vjerniku:


1.Odmor i okrijepu:
„Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.“ (Matej 11:28)


2.Ključeve Kraljevstva:
„Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što god razriješiš na zemlji bit će razriješeno i na nebesima.“ (Matej 16:19)


3.Vlast nad neprijateljskom silom:
„Eto, dao sam vam vlast da bez pogibli gazite zmije i štipavce, i moć nad svakom neprijateljskom silom, te vam sigurno ništa neće moći nauditi.“ (Luka 10:19)


4.Živu vodu:
„ A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Što više, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni.“ (Ivan 4:14)
„Zatim im reče: ' Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i svršetak. Ja ću žednome dati badava iz izvora vode života. Pobjednik će baštiniti ovo.“ (Otkrivenje 21:6)


5.Kruh s neba:
„Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest tijelo moje – za život svijeta.“ (Ivan 6:51)


6.Vječni život:
„Ja im dajem vječni život. Oni sigurno neće nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke.“ (Ivan 10:27-28) 


7.Svoj mir:
„Ostavljam vam mir; mir i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce.“ (Ivan 14:27)


Bog očekuje da i mi darujemo:
„Ovo velim : tko škrto sije, škrto će i žeti: tko obilato sije, obilato će i žeti! Neka svatko dadne kako je srcem odlučio, a ne sa žalošću i na silu, jer Bog ljubi veselog darivaoca. Bog može tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti, da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i još imati viška za koje mu drago dobro djelo.“ (II.Korinćanima 9:6-8)
„Kad pogleda, vidje kako bogataši ubacuju svoje darove u blagajnu. Vidje i neku siromašnu udovicu kako ubaci dvije lepte, te reče: 'Uistinu, kažem vam, ova je siromašna udovica ubacila više od sviju, jer su svi ovi od svoga viška dali za dar određen Bogu, a ona od svoje neimaštine: ubacila je sve što je imala za uzdržavanje.“ (Luka 21:1-4)