dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

“ Isus mu reče: ‘Zaista, kažem ti, danas ćeš  sa mnom biti u raju.” (Lk.23:43)
Ovo je obećanje Isus dao jednom čovjeku, baš prije njegove smrti, kada je bio razapet do Isusa na Golgoti. Ljudi se često zaustavljaju na ovom obećanju. Nismo li i mi mnogo puta razmišljali o tome. Što misliš dragi prijatelju o tome, kada bi tebi Isus – Božji Sin rekao ovo obećanje: ‘Danas ćeš biti sa mnom u raju?’ Naročito u trenutcima kada se čovjek nalazi na samrti, kako je dragocjeno čuti ovakvo obećanje.

 1. Kada netko umire, čak i mala vjera može rezultirati velikim spasenjem.
 2. Za ovog čovjeka nalazimo u Svetome Pismu podatak da je čak kratko vrijeme prije ovog obećanja vrijeđao Isusa. Pogledajmo: “ Isto su ga tako vrijeđali i razbojnici koje s njim razapeše.” (Mat. 27:44). Ne smijemo zaključiti da netko tko je danas vrijeđao Isusa, da možda sutra ga neće slaviti, koliko god je to teško shvatiti.
 3. Ne znamo je li njegova vjera bila u Savršenu Žrtvu Isusa Krista; jedino što znamo da je kasnije kazao o Spasitelju: “Ovaj nije nikakva zla učinio.” ( Lk. 23:41). To nije veliki dokaz vjere, kada uspoređujemo svjedočanstva nekih koji se kaju i obrate Bogu. Teško je čak i misliti da je on potpuno razumio ono što je Isus učinio za grešnike. On čak nije znao niti kako bi nazvao Isusa.  On je samo rekao : “ Ali ovaj nije nikakva zla učinio.”
 4. Međutim, unatoč njegova ignoriranja, on je bio potpuno uvjeren u to što je shvatio da je Gospodin Isus bio potpuno nedužan i nije zaslužio da umre. To je bila vrlo mala vjera. Jeli ta činjenica da je Isus Krist bio potpuno nevin uvjerila njega u to kako je on grešan? On je to i rekao: “ Mi smo ovdje po pravdi, jer primamo zasluženu plaću za svoja djela.” (Lk.23:41).
 5. Je li ovaj čovjek shvatio svoju posljednju šansu? Nije više bilo ničega što bi ga vezalo za život. Tu nije bilo nikakvog životnog interesa. Pred njim je bila samo smrt. Kada ljudi imaju samo malo vremena što im preostaje, i kada žele da to vrijeme iskoriste, mogu prihvatiti i najmanju Božju slavu, jer samo mala vjera može proizvesti veliko spasenje.
 6. Spasenje je očigledno djelo Suverenog Boga.
 7. Tko bi očekivao da će ovaj  kažnjeni kriminalac primiti spasenje u njegovom posljednjem trenutku na zemlji.
 8. Ovaj nam događaj govori kako spsenje ne ovisi o učinjenim djelima, jer ovaj čovjek nije učinio niti jedno dobro djelo dugo vremena, ili možda nikada. Isto tako ovaj nam događaj govori da spasenje nije rezultat odluke čovjeka; ovaj čovjek nije nikada donio neku odluku da učini nešto dobro, nije učinio odluku da slijedi Isusa, nije donio odluku da prestane biti pijanica ili razbojnik, nije odlučio da više ne griješi. Ono što je on rekao i molio Isusa bila je molba: “ Isuse, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo.” (Lk. 23:42).
 9. Ovaj je čovjek bio jedan nepoželjan kandidat za nebo, jer njegovo razmišljanje ne bi bilo prihvaćeno od mnogih teologa. Ovdje na križevima se nalaze dvojica ljudi sa sličnim životnim pričama i očekivanjima, ali jedan je primio spasenje a drugi nije. Slično nalazimo i u Evanđelju po Mateju 24: 40-41. gdje se govori, da će       “ tako biti i za dolaska Sina Čovječjega” : “Tada će se od dvojice, što budu na polju, jedan uzeti, a drugi ostaviti. A od dviju žena, što budu mljele mlinom, jedna će se uzeti, a druga ostaviti.” Tko zna tko će od dvojice biti spreman? Jedino Suvereni Bog to zna!
 10. Da su obojica postali Kršćanima ranije, mi bismo možda mogli pomisliti, da to ovisi o nama da čekamo zadnji trenutak, prije pokajanja, ali ovdje vidimo da je samo jedan bio spašen. To je samo 50% šanse kako možemo čekati zadnji trenutak.
 11. Gospodin Isus ima veliku želju da spasi čovjeka

Spasiti izgubljenog grešnog čovjeka je bio osnovni razlog dolaska Isusa – Sina Božjega na ovu zemlju. Sva Isusova aktivnost na ovoj zemlji je imala za cilj ostvariti zamisao nebeskog Oca da iz velike ljubavi spasi grešnika. Božja riječ nam upravo objašnjava to veliko obećanje:
“ Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Iv.3:16).
- Pogledajmo zajedno kako nas u to uvjerava Božja riječ:
“Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju.” (II.Petr.3:9).

 1. Ili, kako je Isus stajao žalostan vidjevši da izraelski narod nije prihvatio Spasitelja. Isus govori: “ Jeruzaleme, Jeruzaleme, što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani! Koliko puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao što kvočka skuplja piliće pod krila, ali vi ne htjedoste!” (Lk. 13:34).
 2. Isus je bio zabrinut za još mnoge ljude u narednim stoljećima i tisućljećima, kao što je govorio svojim učenicima: “ Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka; i njih mi treba dovesti; one će čuti glas moj, te će biti jedno stado i jedan pastir.” (Iv.10:16). 
 3. Dragi slušatelju, gdje je taj Isusov glas danas za tebe i mene? Nije li Bog omogućio priliku da i preko radio valova preko Vala Evanđelja i drugih emisija Isus govori svakom čovjeku da ga želi spasiti, da ga ljubi. Bog to želi i za tebe, Bog i tebe ljubi i za tebe je dao svoga jedinorođenog Sina, kako bi ti osigurao spasenje. Jedino Bog to može tebi osigurati. U to nas uvjerava Sveto Pismo: “ Odatle slijedi da može zauvijek spašavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebr.7:25).
 4. Pojam “Raj “ nam ne može dočarati sva Božja obećanja

Ovdje vidimo da je Gospodin Isus govorio umirućem, neobrazovanom, neukom čovjeku. Ovaj čovjek nije koristio mnoge knjige. Njegov način razgovora je bio vrlo jednostavan. Je li ovaj čovjek dobro razumio što znači ova fraza i obećanje: “ Danas ćeš biti sa mnom u raju:? Znaš li ti, dragi prijatelju što znači ovo obećanje: “ Danas ćeš biti sa mnom u raju!”

 1. Prije svega, ovo obećanje znači, da  je pokajani i obraćeni grešnik dobro došao u nebo.
 2. Drugo, ovo obećanje znači, da će oni koji prime Isusa kao Spasitelja biti tamo gdje je On. Isus je obećao onima koji vjeruju u njega: “ Idem da vam pripravim mjesto! Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja.” (Iv. 14:3). Ili u Velikoj Isusovoj molitvi Isus moli Oca: “Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja.”(Iv.17:24).
 3. Treće, ovo obećanje znači, da ćemo mi imati uskrslo tijelo, jer ako ćemo biti kao što je Isus, slični Njemu, u njegovu kraljevstvu, mi ćemo imati uskrslo tijelo slično njegovom. Pogledajmo: “ Jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arhanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom.” (I.Solunj.4:16-17).
 4. Konačno, ovo obećanje znači, da ćemo mi biti proslavljeni, jer ćemo biti kao On i biti ćemo s Njim.
 5. Kada je Isus do ovo obećanje, to se odnosi na sve njegove sljedbenike.

Dragi prijatelju, ovo obećanje može biti efektivno i za tebe danas. Ako primiš Isusa za svog osobnog Spasitelja, možeš biti siguran, da ako te smrt zadesi danas, jer za svoje sutra nisi siguran, da ćeš čuti taj Spasiteljski glas: “ Danas ćeš biti sa mnom u raju.”