Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

sjekira = DJELA (eng., axe=sjekira, acts=djela, slično se izgovara, op. prev.)

2. POGLAVLJE:

broj rođendanskih svijeća = 2. POGLAVLJE

3. TEMA:

Duh, često simbolično prikazan u obliku plamena, uspostavlja kršćansku crkvu  = DUH


DJELA APOSTOLSKA 2: POZADINA

Nakon Isusovog raspeća učenici su se preplašili i posakrivali. S takvim stavom nisu mogli postati vođe prve crkve. Nešto se u njima moralo promijeniti, i to jako, da bi doživjeli korjenitu promjenu.

Prije nego što je uzašao, Isus je obećao učenicima da će im poslati Svetog Duha, koji će ih promijeniti. Dolazak Duha bio je toliko važan da je Isus zapovjedio učenicima da ništa ne čine do Njegovog dolaska. Zato su se molili i čekali.

U 2. poglavlju Djela apostolskih čitamo o ispunjenju Isusovog obećanja: Sveti Duh je došao. Bio je to divan dan, kada je Bog izlio svoga Duha na mnoge. Bilo je to nešto dramatično i vidljivo. Nitko nije mogao sumnjati da se događa nešto vrlo značajno.

Njegov dolazak promijenio je živote ljudi. Dotad plašljivi, učenici su postali smjeli i glasni svjedoci. Ova promjena nije bila tek kratkotrajno ushićenje koje će za koji dan splasnuti. Promjena je bila potpuna, a učenici su s vremenom bili sve predaniji Kristu. Čak su i u času svoje smrti hrabro i smjelo navješćivali Krista kao Spasitelja svijeta.

Kako je uzbudljivo razmišljati o rođenju novozavjetne crkve! Bog je stvoritelj svoje crkve. I dan-danas proslavljamo ovaj događaj kao Pedesetnicu.

Pedesetnica znači mnogo i za nas, jer Bog je isti. Njegov Sveti Duh je isti. On i dalje obraća ljude i izgrađuje svoju crkvu. I danas je On taj koji u nas usađuje vjeru i kršćanski život, a mi se veselimo zbog toga što nas On snaži i održava i što će to činiti i sa svim budućim vjernicima.

KLJUČNI STIHOVI U DJELIMA APOSTOLSKIM 2

1. stih

"I kada dođe dan Pedesetnice, svi bijahu jednodušno na istome mjestu."

Pedesetnica je bila starozavjetna svetkovina koja se održavala u sklopu blagdana Pashe. Pedesetnica se još zvala "blagdan sedmica", jer riječ "pentekost" znači "50 dana". Označavala je početak prinošenja prvina. Događaji zabilježeni u Djelima 2 postali su okosnica novozavjetne crkve.

4. i 11. stih

"I svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti."

"... čujemo ih gdje govore našim jezicima o veličanstvenim djelima Božjim."

Ovaj čudesni dar govorenja u jezicima bio je dokaz okupljenima da je Bog prisutan. Ovo čudo je omogućilo učenicima propovijedati silna Božja djela okupljenim ljudima koji nisu govorili aramejski.

13. stih

Drugi pak, podrugujući se, govorahu: 'Puni su slatkog vina!' "

Uvijek će biti onih koji neće vjerovati.

17. stih

"I dogodit će se u posljednjim danima, govori Bog, da ću izliti od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, i vaši će mladići gledati viđenja i starci vaši sanjati sne."

Petar je bio vrlo jasan. Istaknuo je da je Bog s ovim čudom započeo ispunjenje obećanja koje je dao po proroku Joelu o tome da će Duh doći kad Mesija zavlada (Joel 2,28-32).

21. stih

"I dogodit će se da će svaki koji zazove ime Gospodnje biti spašen."

Petar je navijestio evanđelje oproštenja. To se oproštenje pruža i danas.

23.-24. stih

"... njega, predanoga po određenom naumu i predznanju Božjem, uhvatiste i rukama bezakonika razapeste i pogubiste; koga Bog uskrisi dokinuvši trudove smrti jer nije bilo moguće da ga ona zadrži."

Bog je od samog početka kanio spasiti svoj narod. Kristova smrt (23. stih) i uskrsnuće (24. stih) su od suštinskog značaja za poruku spasenja.

30.-32. stih

"Stoga je on (tj., David), kako je bio prorok i znao da mu se Bog prisegom prisegnu od ploda bokova njegovih po tijelu podići Krista da sjedne na prijestolje njegovo, unaprijed vidio i govorio o uskrsnuću Kristovu: Nije mu duša ostavljena u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda. Toga Isusa uskrisi Bog, čemu smo svi mi svjedoci."

Petar napominje slušateljima da je David vjerovao da će doći Spasitelj. Zatim je ustvrdio da je Isus taj Spasitelj. Petar je osobno bio svjedokom Kristovog uskrsnuća.

33. stih

"Desnicom dakle Božjom uzvišen i primivši od Oca obećanje, Duha Svetoga, izli ovo što vi sada gledate i slušate."

Petar im je objasnio da je ono što su gledali i slušali posljedica toga što je Isus poslao Svetoga Duha.

36. stih

"Neka dakle sa sigurnošću zna sav dom Izraelov: toga Isusa kojega vi razapeste Bog je učinio i Gospodinom i Kristom."

Isus je obećani Mesija.

38. stih

"A Petar im kaza: 'Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, i primit ćete dar Duha Svetoga'."

Petar je završio izlaganje evanđelja tako što je pozvao ljude na djelovanje. Sveti Duh ih je potaknuo da se pokaju i krste. Petar je objavio da je Sveti Duh dar. Bog im je svima stajao na raspolaganju.

42. stih

"I bijahu postojani u apostolskome nauku i zajedništvu, i lomljenju kruha i molitvama."

Prvi kršćani su revno slavili Boga, proučavali Božju riječ, uživali u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvi. U Djelima 4,32-35 ponovno čitamo o duhovnom jedinstvu u kojem je prva crkva uživala.

RAZMIŠLJANJA O SVETOM DUHU

Prvi dan

Sveti Duh je transformirao učenike iz kukavica u hrabre svjedoke. Čak i kad im je život bio u opasnosti, oni su propovijedali Krista (Djela 4,20).

*                      *                      *

Sveti Duh je djelovao čak i prije izlijevanja na Pedesetnicu. Bog je odabrao Urijevog sina Bezazela, kao i još neke druge, i ispunio ih Božjim Duhom, vještinom, sposobnošću i poznavanjem raznih vrsta poslova (Izlazak 31,3).

*                      *                      *

Biblija govori o tome da trebamo primiti dar Duha. Bog je taj koji daje Duha.

*                      *                      *

Strah može biti razoran. Može nas osakatiti i paralizirati. Sveti Duh nam pomaže pobijediti strah.

Strah nagoni mnoge da podignu zid oko sebe. Skrivaju ono što osjećaju. Postaju bezlični i nekomunikativni. Kakva je to strašna cijena da se ne bi morali plašiti tuđih reakcija.

Teško je probiti ovu ljušturu. Kao što se pile može ozlijediti ako grubo i neoprezno razbije ljusku, tako se i osobnost može oštetiti nesmotrenim i nasilnim izvlačenjem emocija iz nekoga tko se zatvorio zbog straha. Priroda je piletu pružila sigurniji način izlaska iz ljuske. Topla i vlažna pozadina majke kvočke predstavlja savršeno okruženje za piletov izlazak u novu sredinu. Ugodna toplina nagoni pile da počne istraživati. Mekoća poziva. Tako se pile polako oslobađa ljuske. Odlučuje se na rizik s nečim novim jer je okruženje ugodno.

Bog želi da tako bude i s ljudima. Krist je pozivao svoje sljedbenike da se ne plaše. On želi da budemo slobodni. Bog želi da u svojim obiteljima, kao i u Njegovoj obitelji – crkvi – stvorimo srdačno okruženje puno prihvaćanja. Trebamo voljeti jedni druge. Kad doživimo takvu ljubav i razumijevanje, tada ćemo početi riskirati i maknut ćemo zidove koji nas razdvajaju. Riskirat ćemo i otkrivat ćemo svoje osjećaje. Doći će do otvorenosti. Komunikacija će se poboljšati. Strah će se raspršiti. Ljubav će rasti.

Pružajući nam oproštenje u Kristu, Bog nam je pokazao da želi uspostaviti srdačan, osoban i prijateljski odnos s nama.

Što smo zreliji u Božjoj ljubavi, to ćemo biti više u stanju pružati drugima okruženje u kojem će moći izaći iz svojih ljuštura.

*                      *                      *

Drugi dan

Obraćenje je djelo Boga Svetog Duha, koji dovodi ljude k vjeri. U 3. poglavlju Evanđelja po Ivanu to se zove ponovno rođenje.

Pojam "nanovo rođen" ne treba biti nejasan. Sveto pismo ga jasno definira i objašnjava. Stoga zadivljuje što u kršćanskoj crkvi ima nejasnoća glede tog pojma.

Konfuzija se očituje u pitanju: "Jeste li vi nanovo rođeni kršćanin?" Biblija izjednačuje nanovo rođenje s obraćenjem. To su istoznačne riječi. Ako je osoba nanovo rođena, tada je i kršćanin. Ako je osoba kršćanin, tada je i nanovo rođena. To je jedno to isto. Jedno ne ide bez drugoga. Otuda zabuna izazvana pitanjem: "Jeste li vi nanovo rođeni kršćanin?" Pitanje podrazumijeva mogućnost da je osoba kršćanin, a da nije nanovo rođena. Time kao da se hoće dati naslutiti da postoje obični kršćani i oni koji su nanovo rođeni.

Pojam "nanovo rođen" onako kako je definiran u 3. poglavlju Evanđelja po Ivanu, stihovima 3-6, kao i 1. Petrovoj poslanici 1,3 predstavlja suprotnost nevjerovanju, baš kao što sveti Pavao ističe razliku između svjetlosti i tame. U tekstovima koji govore o ponovnom rođenju pravi se razlika između onoga što je rođeno od tijela, što je ljudsko, ograničeno i što će umrijeti, i onoga što je rođeno od Duha, što je vječno i što dolazi od Boga. Hoće se reći da tijelo ne može roditi nešto duhovno i da, ako želimo ući u nebesko kraljevstvo, moramo biti ponovno rođeni od Boga.

Stoga je pitanje: "Jeste li vi nanovo rođeni kršćanin?" suvišno. Pripadnici karizmatskog pokreta često se koriste tim pitanjem. Tako žele utvrditi tko je imao kakvo iskustvo koje ih je dirnulo (kao što je dar jezika). Oni često govore da je njihov pređašnji kršćanski život upitan, ali sad su doživjeli ovo duhovno iskustvo (koje se izjednačuje s ponovnim rođenjem) i sigurni su u svoje spasenje. Kad se pojam "ponovno rođenje" tako koristi, to znači da postoje različite razine kršćanske vjere, odnosno razine vjerovanja.

Premda je istina da među kršćanima postoje različite razine zrelosti i stupnjevi predanja, to ne treba brkati s jednostavnim pitanjem vjere, odnosno obraćenja. Svi koji vjeruju u Isusa koliko god slaba bila njihova vjera ili koliko djetinjasto bilo njihovo predanje (da ne kažemo "nalik dječjemu"), nanovo su rođeni. Kad je riječ o vjeri koja donosi spasenje, svatko tko ispovijeda da poznaje Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja nalazi se na istoj "razini" kao i bilo tko drugi u Božjem kraljevstvu. Vjeru uvijek primamo po Božjoj milosti. Ona je Božji dar; nije posljedica našeg iskustva niti je rezultat naše odluke. Vjera je djelo Svetog Duha.

Odluke, zrelost, predanje, napredovanje u dobrim djelima i disciplina prate nanovo rođenje i posljedica su toga što smo nanovo rođeni.

*                      *                      *

Treći dan

Prva crkva je intenzivno rasla (Djela 2,47). Svjedočanstvo vjernika bilo je spontano i hitno. Njihovi postupci su uvjerili ljude u njihovu iskrenost. Lako je vidjeti koliko su voljeli jedni druge. Ljudi su imali razloga slušati njihovu poruku. I dok su govorili o Isusu, Sveti Duh je obraćao ljude.

*                      *                      *

Bog je taj koji to sve čini. On nam je poslao Spasitelja. Pokreće nas na pokajanje. Daje nam vjeru da se pouzdamo da će nam Spasitelj oprostiti grijehe. Daje nam spasenje po vjeri koju nam je podario.

*                      *                      *

Bog želi da Njegova crkva raste. To je univerzalni Božji dizajn: sve što je živo mora rasti kako bi ostalo živo. Isto vrijedi za ribe, pse, slonove, buhe, ruže, korov, ptice i bebe. Vrijedi i za vjeru. Da bi naša vjera živjela, ona mora rasti! To je djelo Svetog Duha. On nas hrani Božjom riječju, duhovnom hranom koja nam omogućuje duhovni život. Osim toga, koristi se sakramentima (krštenjem i svetom pričesti) ne bi li obnovio i osnažio našu vjeru. Što smo predaniji Bogu, to ćemo imati veću želju govoriti drugima o spasenju. Kako budemo širili Njegovu riječ, a Duh bude obraćao ljude preko naše poruke, sve će više ljudi pristupati vjeri. Njegova crkva će rasti. Ni vrata pakla neće je pobijediti (Evanđelje po Mateju 16,18; vidjeti i Djela 1,8).

*                      *                      *

Tako i nama Sveti Duh obećava utjehu i oslobođenje; u Božje vrijeme i na Božji način.

*                      *                      *

Kao što su učenici na Pedesetnicu primili dar Svetog Duha, tako je i svaki vjernik primio barem po jedan dar od Svetog Duha (1. Korinćanima 12,11). Cijelo 12. poglavlje 1. poslanice Korinćanima govori o ovim milosnim darovima. Ti se darovi trebaju koristiti za dobrobit cijele crkve. Usporedba s dijelovima tijela upućuje na svrhu darova.

Četvrti dan

U 14. poglavlju 1. poslanice Korinćanima govori se o daru "jezika". Pavao ističe nekoliko stvari:

Dar "jezika" nije konačni dokaz nečije vjere. Štoviše, ako pridajemo preveliki značaj ovom iskustvu, to nam može skrenuti pogled s Krista.

Vjernici koji imaju dar govorenja u jezicima nisu kršćani višeg reda.

Važnije je propovijedati evanđelje razumljivim jezikom, nego se koristiti nepoznatim jezikom samo za svoje dobro.

Treba biti oprezan kako bi se izbjegli problemi u crkvi (1. Korinćanima 14, 22-28).

Nužno je očuvati red i sklad (1. Korinćanima 14,33; 39-40).

*                      *                      *

Pavao je govorio u jezicima, ali imao je pravilno određene prioritete (1. Korinćanima 14,5-12; 18-19).

*                      *                      *

Sveti Duh je Božji dah.

*                      *                      *

Patnje, smrt i uskrsnuće Isusa Krista predstavljaju ispunjenje proročanstava.

*                      *                      *

Pokajanje je rezultat djelovanja Svetog Duha. I Ivan Krstitelj i Isus pozivali su na pokajanje, što je znak obraćenja i vjere.

*                      *                      *

U Djelima apostolskim ističe se molitva i njezin značaj u svakodnevnom kršćanskom životu.  (vidi Djela 1,14; 3,1; 6,4; 10,4. 31; 12,5; 16,13. 16.)

*                      *                      *

Svjedočenje je počelo u Jeruzalemu, proširilo se prema Samariji i Judeji (Djela 8-12), te sve do krajeva tada poznatog svijeta (Djela 13-28). Sveti Duh je učinio prvu crkvu crkvom koja ide, crkvom koja donosi poruku! (vidi i Evanđelje po Luki 24,46-49 i Djela 1,8.)

Peti dan

Isus nam u Evanđelju po Ivanu govori o ulozi Svetog Duha: poučavanje (14,26), svjedočenje o Kristu (15,26) te uvjeravanje u grijeh, upućivanje u istinu i proslavljanje Krista (16,7-11).

*                      *                      *

Sveti Duh je tješitelj (Djela 9,31).

*                      *                      *

Vjernici koji su neposlušni i odupiru se Riječi ubijaju vlastitu vjeru i žaloste Svetog Duha. (vidi Poslanicu Efežanima 4,30, Djela 5,3.9; 7,51.)

*                      *                      *

Petar je govorio jasno i smjelo. Iako su njegove riječi bile oštre, govorio je s ljubavlju i nazivao ih je braćom (Djela 2,29). Molimo se za oslobađajuću moć Duha nad pastorima u današnje vrijeme.

*                      *                      *

Reprezentativni darovi Svetog Duha popisani su u tri biblijska poglavlja: u Poslanici Rimljanima 12, u 1. poslanici Korinćanima 12 i u Poslanici Efežanima 4. Petar ih sve sažima i navodi njihovu svrhu u 1. Petrovoj poslanici 4,10-11.

*                      *                      *

Sveti Duh je taj koji nas "obilježava" kao Božju djecu (Poslanica Efežanima 1,13; 4,30; 2. poslanica Korinćanima 1,21-22.)

*                      *                      *

Sveti Duh je naš zastupnik u molitvi (Poslanica Rimljanima 8,26-27).

*                      *                      *

Grijeh protiv Svetog Duha jest odbacivanje Njegovog djela pokajanja i vjere, te se stoga ne može oprostiti. (vidi Evanđelje po Mateju 12,31-32; Poslanicu Hebrejima 6,4-6; 10,26-27; 1. Ivanovu poslanicu 5,16-17).

*                      *                      *

Otkrivenje 2,7: "Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama." (vidi Otkrivenje 2,7.11.17.19; 3,6.13.26.)

*                      *                      *

Zaharija 4,6: "Ne silom ni snagom, već Duhom mojim, veli GOSPOD nad vojskama."