Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije


1. Biblijska KNJIGA:

sjekira = DJELA (engl., axe=sjekira, i acts=djela, se slično izgovaraju, op. prev.)

2. POGLAVLJE:

broj što ga formiraju oblak i munja = 9. POGLAVLJE

3. TEMA:

Kad ga je na putu za Damask zabljesnula svjetlost, Savao je pao na tlo = PAVAO (ranije, Savao)

DJELA APOSTOLSKA 9: POZADINA

Zvao se Savao. Bio je ponosan farizej, koji je trebao biti jedan od najvećih ljudi svih vremena. Priča o njegovom obraćenju vjerojatno je najpoznatija priča u povijesti. Rođen u Tarzu, Pavao je vjerojatno imao tridesetak godina kad ga susrećemo u Bibliji. Luka ga spominje kao čuvara kaputa tijekom kamenovanja Stjepana (Djela apostolska 7,58). Međutim, još bolje vidimo njegovu fanatičnu revnost kad ga vidimo na putu za Damask, kamo se zaputio u potraga za kršćanima s ciljem njihovog uništenja.

Bog je intervenirao. Savlov život se preokrenuo u trenu oka, i to doslovno. Bog je promijenio smjer Pavlovog života, a to jest srž obraćenja.

Pavao je tog trenutka postao veliki Božji misionar poganima. Gorljivost kojom je proganjao Božji narod sada će poslužiti za navješćivanje Božjeg puta spasenja po Kristu.

Pavao, kako su ga nadalje zvali, nikad nije zaboravio na svoje obraćenje. Božja milost, koja ga je spasila dok se još bunio protiv Boga, nikad ga nije prestala zadivljavati.

Pavao je tijekom svojih misijskih putovanja ustanovio brojne crkvene zajednice. Svojim gorljivim propovijedanjem i učenjem je podizao Isus Krista, Spasitelja, visoko da ga svi vide. Odlična propovijed u Ateni ilustrira njegov jednostavan i izravan stil propovijedanja (Djela apostolska 17,22-31). Pod Božjim nadahnućem Pavao je pisao pisma crkvama i pojedincima u starom svijetu. Njegova pisma čine više od jedne trećine Novog zavjeta.

Pavlov život će zauvijek biti primjer onog što se događa kad Bog preokrene čovjeka, i kad se taj čovjek okrene k Bogu. Pavao je zbilja bio odvojen za Božje evanđelje (Poslanica Rimljanima 1,1; Poslanica Galaćanima 1,15)

Kao temu svog života Pavao je mogao odabrati riječi koje je uputio crkvi u Rimu, a koje nalazimo u Poslanici Rimljanima 1,16-17: "Ta ne stidim se evanđelja Kristova, jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje – i Židovu, najprije, i Grku. Jer se pravednost Božja u njemu otkriva iz vjere u vjeru, kao što je pisano: 'Pravednik će od vjere živjeti'."

KLJUČNI STIHOVI DJELA APOSTOLSKIH 9

stihovi 1-2

"A Savao, još uvijek odišući prijetnjom i ubojstvom protiv učenika Gospodinovih, pristupi velesvećeniku te zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku da, nađe li koga od ovoga Puta – i muškarce i žene – svezane dovede u Jeruzalem."

Savao, kako se tada još zvao, nije tražio Boga. Kanio je uništiti mladu kršćansku crkvu.

stihovi 3-6

"A dok je putovao, približi se Damasku. I odjednom ga obasja svjetlost s neba. Pade na zemlju te začu glas koji mu govoraše: 'Savle, Savle, zašto me progoniš?'

A on reče: 'Tko si ti, Gospodine?

A Gospodin reče: 'Ja sam Isus kojega ti progoniš! Teško ti se protiv bodila ritati!' "

Savao nikad neće zaboraviti koliko je ovaj susret s Isusom bio važan.

12. stih

"... i u viđenju vidje čovjeka po imenu Ananija kako uđe i položi na nj ruku da bi progledao."

Bog mu je objavio da će ozdraviti.

15. stih

"A Gospodin mu reče: 'Pođi, jer on mi je posuda izabrana da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove."

Bog je izdvojio Savla za posebnu svrhu: za donošenje radosne vijesti o spasenju u Kristu poganskom svijetu.

16. stih

"Jer ja ću mu pokazati koliko mu treba za ime moje pretrpjeti."

Oni koji služe Gospodinu moraju biti spremni trpjeti zbog Njegovog imena. (vidi Evanđelje po Luki 9,23-24; 14,25-35).

20. stih

"I odmah je po sinagogama propovijedao Krista, da je on Sin Božji".

Savao je započeo sa službom koju će obavljati cijelog života.

22. stih

"No Savao je bivao sve silniji te je zbunjivao Židove koji su živjeli u Damasku dokazujući da je ovo Krist."

Suština poruke glasi Isus jest Krist.

24. stih

"No Savao dozna za njihovu urotu. I nadzirahu dveri i danju i noću kako bi ga smaknuli."

Započinje prorečeno progonstvo (16. stih).

31. stih

"Tako su crkve po svoj Judeji i Galileji i Samariji imale mir, izgrađivale se i hodile u strahu Gospodnjemu te se množile utjehom Duha Svetoga."

Bog je dao vrijeme mira i rasta za rast crkve.

34. stih i 41. stih

"I reče mu Petar: 'Eneja, iscjeljuje te Isus Krist! Ustani i prostri sam sebi!' I odmah ustade."

"A on joj dade ruku i podiže je. Onda pozove svete i udovice pa je pokaza živu."

Posljednja četvrtina poglavlja bavi se Petrovom misijom, kao i ozdravljenjem Eneje i uskrsavanjem Tabite.

PROMIŠLJANJA O PAVLU

Prvi dan

Pavao je često govorio o svojem obraćenju (Djela 22, 4-19; 26, 9-15; 1. poslanica Korinćanima 9,1; 15,8; Poslanica Galaćanima 1, 11-12; 1. poslanica Timoteju 1,12-16). Međutim, njegovo iskustvo nije bilo suština ove poruke. Njegova poruka je bio Krist.

* * *

"Pavao" je bilo Savlovo rimsko ime. Zanimljivo je što su ga, kad je počeo svjedočiti poganima, počeli zvati Pavlom. Luka piše o tome u Djelima apostolskim 13,9. Poganima je njegovo pogansko ime – Pavao – bilo bliže nego njegovo hebrejsko ime Savao.

* * *

U Pavlovoj misiji bilo je uspona i padova. Ponekad bi ljudi slušali i odazivali se. Ponekad bi, pak, njihovo neprijateljstvo ugrožavalo njegov život.

* * *

Pavao je žarko želio širiti poruku o Kristu. Proputovao je poganski svijet kako bi propovijedao Isusa. Među mjestima u kojima je propovijedao bili su Salamina (Djela apostolska 13,5), Paf (Djela apostolska 13:6); Antiohija pizidijska (Djela apostolska 13,14-51) i Makedonija (Djela apostolska 16, 6-10).

Novi obraćenici u Filipima, Solunu, Korintu, Efezu i Rimu primali su duhovnu hranu i pouku od njega. Bog je učinio Pavla utemeljiteljem novih zajednica vjernika. Njegova osobna ljubav i briga mogu se vidjeti u pismima koja im je kasnije slao.

* * *

Učenici su bili sumnjičavi glede autentičnosti Pavlovog obraćenja (Djela apostolska 9,26). Barnaba je pomogao Pavlu pridobiti prihvaćanje drugih (27. stih).

* * *

Drugi dan

Pavao je proveo tri godine u arapskoj pustinji, gdje se pripremao za službu. Proveo je to vrijeme nasamo s Bogom (Poslanica Galaćanima 1,17).

* * *

Prvi europski obraćenik na kršćanstvo bila je poslovna žena po imenu Lidija, trgovkinja platnom (Djela apostolska 16,14).

* * *

Pavao je bio iznimno hrabar čovjek. U Ateni je, dok je propovijedao na Areopagu, s kojeg je pucao pogled na Partenon i gdje se nalazila Atenina statua od zlata i bjelokosti, odbacio hramove (Djela apostolska 17,24) i njihove statue od zlata i bjelokosti (Djela apostolska 17,29). Pavao je znao što znači pouzdati se u Gospodina. U svojem pismu Rimljanima je napisao: "Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?" (Poslanica Rimljanima 8,31).

* * *

Pavao je slavio Gospodina čak i kad se nalazio u tamnici (Djela apostolska 16,25).

* * *

Jednom prilikom u Jeruzalemu (Djela apostolska 22, 1-24) se okupilo pobunjeno mnoštvo koje ga je htjelo ubiti. Vojnici su morali intervenirati ne bi li ga spasili. Pavao je iskoristio priliku i ispropovijedao još jednu propovijed o Isusu Kristu.

* * *

Ništa nije moglo spriječiti Pavla u obavljanju njegove misije — niti podsmjeh, niti klevete, niti tamnica, niti batine, niti brodolom, ni kamenovanje, pa čak ni trn u tijelu (2. poslanica Korinćanima 12,7). Navodeći sve ove probleme, Pavao je istaknuo kako se Božja moć pokazala savršenom u njegovoj vlastitoj slabosti.

Isto tako je, kad je govorio o svojim uzaludnim nastojanjima da održi Zakon, istaknuo kako je sve to bilo ništa (smeće) u usporedbi sa zadaćom propovijedanja Isusa Krista svijetu (Poslanica Filipljanima 3,4-11). Pavlov stav je bio ispravan:

  • vjerovao je da mu je Božja milost dovoljna (2. poslanica Korinćanima 12,9).
  • smatrao je čašću stradati za Isusovo ime (2. poslanica Korinćanima 12,10).
  • odbio je očajavati (2. poslanica Korinćanima 4,8).
  • posjedovao je slavnu nadu (Poslanica Rimljanima 8,18).

Neka Bog i nama podari isti stav.

* * *

Treći dan

Pavao je ostao vjeran do kraja. Jedva čekam da ga susretnem u nebu (2. poslanica Timoteju 4,7-8).

* * *

Kad je razmišljao o izgubljenosti Kristovih neprijatelja, Pavao je bio ganut do suza. Njegovo suosjećanje i žalost mogu nam biti primjer. Možda bismo uz takvu duboku zabrinutost za izgubljene bili nešto uspješniji u misiji svijetu (Poslanica Filipljanima 3,18).

* * *

Pavao je bio spreman učiniti bilo što ne bi li pridobio još više ljudi za Krista (1. poslanica Korinćanima 9,19-23).

* * *

Savlova (Pavlova) volja se promijenila odmah nakon njegove promjene, tj. obraćenja. Dotad se Pavao žustro protivio crkvi, a sada je pitao: "Što hoćeš da učinim?" (Djela apostolska 9, 6).

* * *

Bog nam često šalje druge ljude u pomoć, baš kao što je poslao Ananiju da ozdravi Pavla (Djela apostolska 9,17). Jeste li spremni dopustiti Bogu da vas koristi kao "ljudski instrument" koji će pomoći nekome drugome i blagosloviti ga?

* * *

Pavao je bio motiviran svjedočiti. Zašto? Zato što se Božji Duh nalazio u njemu.

* * *

Ima ljudi kojima je teško svjedočiti vlastitoj rodbini. Pavao je otišao u svoj rodni grad (Djela apostolska 9,30). Po istom Duhu i vi i ja možemo svjedočiti svojim rođacima.

* * *

Četvrti dan

Jeruzalem i Damask su udaljeni otprilike 225 kilometara, što je tjedan dana pješačenja. Za Pavla je to bilo putovanje koje mu je promijenilo život.

Pavlova poruka je uvijek bila jasna i oštra. Nitko se nije morao pitati što je Pavao htio reći. Da je Pavao "ublažio" svoju poruku, ljudi ne bi dobro shvatili što je milost. Pavao je htio da svi jasno razumiju kako postoji samo jedan put spasenja: milošću po vjeri u Isusa Krista.

Pavao nije kompromitirao poruku kako bi je prilagodio svijetu. Kompromis nas čini neučinkovitima za Gospodina. Neučinkoviti ljudi nisu progonjeni. Pavao je doživio brojne surove napade. Smatrao ih je blagoslovom, jer je zbog njih naučio da se mora potpuno oslanjati na Gospodina (2. poslanica Korinćanima 1,9).

Poput Pavla, i vi morate donijeti odluku. Ili ćete škakljati uši ljudima govoreći poluistine, ili ćete ih bosti istinom.

* * *

Bog nas ne optužuje za grijehe prošlosti, jer oni su oprošteni u Kristu i zauvijek su nestali. Svanuo je novi dan. Vi ste nova osoba. Služite Gospodinu radosno (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Rimljanima 6: Novi život").

* * *

Riječ koja se u Djelima apostolskim 9,13 i 41 ponekad prevodi kao "vjernici" znači "sveti". Pavao kasnije istom riječju naziva one koji slijede Krista. Ova riječ doslovno znači "oni koji su sveti". Oni koje je Bog izabrao posvećeni su od Boga. Imaju radost! Imaju cilj! Imaju nadu! Vječnost je njihova!

* * *

Isusove sljedbenike su isprva nazvali kršćanima u Antiohiji (Djela apostolska 11,26). Do ovog dana kršćani daju slavu Bogu ponosno noseći Njegovo ime i jasno svjedočeći o tome da su Kristovi sljedbenici.

* * *

Peti dan

Među meni najdražim odjeljcima iz Pavlovih pisama jesu sljedeći:

Poslanica Rimljanima 6,23: "Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu."

1. poslanica Korinćanima 15,20-23. 42-44. 51-52: "Ali sada, Krist uskrsnu od mrtvih i postade prvina onih koji usnuše. Jer kako po čovjeku bi smrt, po Čovjeku i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko svojim redom: prvina Krist, potom oni koji su Kristovi o njegovu dolasku."

"Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u sili; sije se tijelo naravno, uskrsava tijelo duhovno. Postoji tijelo naravno, a postoji i tijelo duhovno."

"Evo vam tajnu govorim: svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. U hipu, u tren oka, na posljednju trubu – jer zatrubit će, i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmijeniti."

Poslanica Galaćanima 2,19-20: "Po Zakonu naime ja Zakonu umrijeh da Bogu oživim. S Kristom sam razapet – živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega koji me uzljubi i predade sama sebe za mene."

Poslanica Efežanima 2,8-10: "Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko pohvalio. Jer njegova smo tvorevina, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja unaprijed pripravi Bog da u njima hodimo."

Poslanica Filipljanima 4,4-7: "Radujte se u Gospodinu svagda! Opet ću reći: radujte se! Blagost vaša neka je znana svima ljudima! Gospodin je blizu! Ne brinite se ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – iskanja svoja obznanjujte Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu."

1. poslanica Solunjanima 4,13-18: "A ne bih htio, braćo, da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da se ne žalostite kao i ostali koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njime. Ovo vam naime govorimo po riječi Gospodinovoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodinov, nećemo preteći one koji su usnuli. Jer sam Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđela i na zvuk trube Božje – sići će s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo svagda biti s Gospodinom.    Zato tješite jedni druge ovim riječima."

1. poslanica Timoteju 1,15-16: "Vjerodostojna je ova riječ i svakog priznanja vrijedna: Krist Isus dođe na svijet spasiti grješnike, od kojih sam prvi ja. Ali zbog toga i zadobih milosrđe da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost za primjer onima koji će vjerovati u njega za život vječni."

2. poslanica Timoteju 1,7-9: "Jer Bog nam nije dao duha strašljivosti, nego sile i ljubavi i razbora. Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego podijeli sa mnom nedaće za evanđelje, po sili Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svom naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu."

Poslanica Titu 2,11-14: "Jer pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi, koja nas odgaja da, odrekavši se bezbožnosti i svjetovnih požuda, poživimo razumno i pravedno i pobožno u sadašnjemu svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi puk izabran, revan u dobrim djelima."

Poslanica Filemonu 6: "Neka zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznaji svakoga dobra što je u vama zaradi Krista Isusa."