dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 9:1-19

 

 

 

TEMA: Obraćenje Savla iz Tarza (Šemovog potomka)

 

Ovo poglavlje govori nam o još jednom veličanstvenom obraćenju. Obraćenje etiopskog eunuha dogodilo se u kočiji; obraćenje Savla iz tarza dogodilo se u prašini. Vjerojatno je jahao na magarcu kada je putovao prema Damasku, i bio je bačen u prašinu koja je pokrivala cestu kojom je putovao.

 

Kada budemo došli do Poslanice Filipljanima, promotrit ćemo teološki, psihološki i filozofski aspekt obraćenja Savla iz Tarza. Ovdje se bavimo činjenicama koje su se desile na tom putovanju za Damask.

 

 

OBRAĆENJE SAVLA IZ TARZA

 

Savao pak, sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem. (Djela 9:1 - 2)

 

Kada je započeo progon u Jeruzalemu, crkva je otišla u ilegalu. Apostoli su ostali u Jeruzalemu, međutim, mnogi drugi su se raspršili - Filipa smo pronašli u Samariji i uzduž obale Sredozemnoga mora. Ono čime je sve ovo uopće i započelo bilo je kamenovanje Stjepana, nakon čega je uslijedio progon.

 

Drugi vjerski vođe u Jeruzalemu bili su zadovoljni time što su kršćane protjerali iz Jeruzalema. Oni su bili voljni stvari ostaviti na toj točki. Međutim, ne i Savao iz Tarza! On je bio osoba koja je odisala prijetnjama i pokoljem. Mrzio je Isusa Krista. Mislim da Isus Krist nikada nije imao tako ljutog neprijatelja kao što je to bio Savao iz Tarza. On je došao k velikome svećeniku i rekao mu: "Gledaj, ja sam dočuo da je skupina njih pobjegla u Damask, i ja idem za njima." Stvar je bila u tome da ih je on nakanio istjerati iz njihovih utočišta, gdje god se oni nalazili. Njegov je cilj bio ispitivati kršćane.

 

Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. Sruši se na zemlju i začu glas što mu govoraše: "Savle, Savle, zašto me progoniš?" (Djela 9:3 - 4)

 

Pavao će se vratiti na ovaj događaj još dva puta u Knjizi Djela apostolskih. U stvari, Pavlu nikada nije dosadilo govoriti o svome obraćenju. Vidimo da ponovno govori o tome u Poslanici Filipljanima, gdje ide u samu srž stvari, i gdje govori ono što mu se stvarno dogodilo. Ovdje su nam jednostavno bile dane činjenice. Ponovno će preći preko njih kada bude davao svjedočanstvo pred kraljem Agripom - to je uistinu bilo majstorsko djelo.

 

On upita: "Tko si, Gospodine?" A on će: "Ja sam Isus kojega ti progoniš! (Djela 9:5)

 

Zapažate li ovdje Savlovo neznanje? On je vjerojatno bio najbistriji čovjek svoga vremena. Vjerojatno je diplomirao na sveučilištu Tarza, najvećem Grčkom sveučilištu toga vremena. Bio je učenik u Gamalielovoj školi, a on je bio židovski naučenjak. Savao je bio poučen svim detaljima židovske religije. Međutim, on nije poznavao Gospodina Isusa Krista. "Tko si, Gospodine?" Dragi moji prijatelji, poznavati Njega znači imati pravi život. Savao Ga nije poznavao!

 

Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti." (Djela 9:6)

 

Savao se našao u prašini ceste za Damask. Ovo je veličanstveno obraćenje. On je odmah pokazao svoje obraćenje. Ovaj čovjek koji je mrzio Gospodina Isusa, koji je činio sve što je bilo u njegovoj moći protiv Njega, sada Ga naziva "Gospodinom." Također je postavio pitanje u svezi s time što Gospodin želi da on sada učini. Bio je spreman poslušati i izvršiti Isusove zapovijedi. U potpunosti se promijenio. "Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati!" (Matej 7:20). Mi sa sigurnošću možemo reći što se dogodilo ovome čovjeku.

 

Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. (Djela 9:7)

 

Kasnije se govori o tome da njegovi suputnici nisu čuli. Radi li se ovdje o konfliktu? Ne, jer su oni čuli glas i to je sve. Nisu mogli razumjeti što je bilo rečeno. Njima to nije imalo nikakvog smisla. Nikoga nisu vidjeli. Nikoga nisu niti mogli vidjeti. Oni su ostali bez riječi od čuđenja. Ovo ćemo detaljnije promotriti u Djelima 22 i 26.

 

Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije vidio, nije jeo ni pio. (Djela 9:8 - 9)

 

Ovaj je čovjek bio zaslijepljen svjetlošću koju je vidio s neba. Ovdje imamo čovjeka koji je bio zbunjeniji od bilo kojeg drugog čovjeka u povijesti. Neki ljudi skaču unaokolo kada su obraćeni. Neki viču od radosti. Ali ne i Savao iz Tarza. Još nikada nije bilo čovjeka tako zbunjenog kao što je on tada bio. Da smo ga susreli u jedan od ta tri dana koje je proveo u Damasku i da smo ga upitali što mu se to dogodilo, njegov bi odgovor glasio: "Ne znam." Međutim, on će uskoro saznati.

 

U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: "Ananija!" On se odazva: "Evo me, Gospodine!" A Gospodin će mu: "Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se; i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao." (Djela 9:10 - 12)

 

Savao iz Tarza, briljantni mladi čovjek, sjedio je u tami i bio je izuzetno zbunjen. Sveti Duh došao je drugome čovjeku, Ananiji, i poslao ga je da otiđe k ovome čovjeku, Savlu iz Tarza.

 

Ananija odgovori: "Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje." Gospodin mu odvrati: "Pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.“ (Djela 9:13 - 16)

Bog navodi dva razloga zbog kojih je pozvao Savla iz Tarza. On je bio Božje odabrano sredstvo iz dva razloga. Kao prvo, trebao je ponijeti Isusovo ime. Zapazite da on nije bio nazvan svjedokom, kao što su to bili učenici. Iako je Pavao možda vidio Krista kada su Ga razapinjali, on nije hodao s Njim u dane kad je On boravio na zemlji u tijelu. U stvari, nije znao ništa o Njemu, sve do onog dana kada Ga je susreo na putu za Damask. Sada je trebao pronositi to ime. To je ono isto ime koje mi danas trebamo pronositi - ime Isus.

 

On je to ime trebao nositi pred tri različite skupine ljudi: Poganima, kraljevima i Izraelovim sinovima. Pogani su prvi na popisu. Pavao će postati veliki apostol Poganima. Zatim, slijedeći na popisu su kraljevi - pojavljivat će se pred kraljevima, vjerojatno tu uključujući i samog Nerona, a zatim i Izraelskome narodu. Kada je Pavao ulazio u neki grad, uvijek je započinjao sa službom u židovskoj sinagogi. Ona je bila odskočna daska koja ga je stavljala u društvo, u život grada. Odande je mogao evanđeljem dosezati Pogane. Međutim, prvo je odlazio Židovima.

 

Kao drugo, Gospodin je rekao da će mu pokazati koliko mora pretrpjeti zbog Njegovog imena. On je odabrao patiti za Isusa Krista. Po mojoj procjeni, nitko drugi nije propatio za Gospodina onoliko koliko je to propatio apostol Pavao. Nitko od nas se ne usuđuje reći: "Patim više od bilo kog drugog. Zašto Bog dopušta da mi se ovo dešava?" Možda patimo, ili možda mislimo da patimo i više nego što je to u stvarnosti istina. Bilo kako bilo, nitko od nas nije propatio onoliko koliko je za Gospodina propatio apostol Pavao.

 

Gledajući sada unatrag na ovo veličanstveno obraćenje, možda ćete se prisjetiti da je za obraćenje potrebno da Sveti Duh upotrijebi Bo_ju riječ kroz Božjeg čovjeka. Dokazuje li se ova tvrdnja i u obraćenju Savla iz Tarza?

 

Gospodin Isus ukazao se osobno Savlu. Prije nego što je Gospodin Isus napustio svoje učenike, rekao im je da On odlazi, međutim, da ih neće ostaviti kao siročad. Obećao im je da će poslati svog Svetog Duha i ovo je služba koju će Duh imati: "On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama" (Ivan 16:14 - 15). Mislim da kada se naš uskrsli Gospodin ukazao Savlu osobno, Sveti Duh mu je duhovno otvorio oči, a zatvorio ih tjelesno, tako da je mogao vidjeti Gospodina Isusa. Tako, Sveti Duh je svakako bio na djelu.

 

A što je s Božjom riječi? Kako je ona bila upotrijebljena u Pavlovom obraćenju. Savao iz Tarza bio je farizej. Znao je jako mnogo o Božjoj riječi. U stvari, ako je ikada postojao čovjek koji je bio zasićen Božjom riječi, onda je to bio Savao iz Tarza. Kada čitamo njegove poslanice, postaje nam očito da je bio upoznat sa Starim zavjetom. Sveti Duh i Božja riječ zajedno su djelovali kod obraćenja Savla iz Tarza.

 

Kako je moguće reći da je Bog upotrijebio Božjeg čovjeka da bi dosegao Savla iz Tarza? Iako niti jedan Božji čovjek tada nije bio prisutan, mislim da je čovjek kojeg je Bog upotrijebio da bi dohvatio Savla bio nitko drugi nego Stjepan. Ova dvojica mladića, Savao i Stjepan, susreli su se samo jednom, i to je bilo onda kada je Savao stajao na strani onih koji su ubili Stjepana. Stjepan je pogledao u nebo i rekao: "Evo vidim nebesa otvorena i sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu" (vidite Djela 7:56). Savao iz Tarza pogledao je u nebo, međutim, on nije mogao vidjeti ništa. Zatim je pogledao u Stjepanovo lice, i tada je znao da je on uistinu nešto ugledao. Vjerujem da se Savao nadao da će se nebesa otvoriti i da će on također imati viđenje. To mu se i dogodilo na putu u Damask. Objavio mu se Isus Krist.

 

Vjerujem da Bog upotrebljava čovjeka u obraćenju svakog pojedinca, iako ta osoba možda nije prisutna u trenutku obraćenja. To je razlog zbog kojeg bismo vi i ja trebali širiti svoj utjecaj za Gospodina Isusa svo vrijeme.

 

Nedavno sam primio pismo od čovjeka koji je po zanimanju brijač. Stanovita osoba bila je njegova mušterija dvadeset godina. Jednom kada je osoba ustala iz stolice i plaćala za svoje šišanje, postavila je pitanje brijaču: "Jeste li ikada slušali kršćanski program na radiju?" Brijač je odgovorio da nije. Tako je taj čovjek otišao do njegovog radija i okrenuo je na stanicu na kojoj se može čuti naš program u tome gradu. Rekao mu je: "Svakog jutra u osam sati ga poslušajte." To je bilo posljednji put da su se ova dva čovjeka susrela. Mušterija je umrla u roku od nekoliko dana. Vjerojatno pretpostavljate kako je priča završila. Brijač je počeo slušati program. Slušao ga je preko dvije godine kada se odlučio pisati mi. Upoznao je Gospodina Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. Ljudski instrument u njegovom spasenju bila je njegova stara mušterija.

 

Dr. C. I. Scofield je čovjek koji je izdao Scofieldovu Bibliju. Prije svoga obraćenja, bio je priznati međunarodni pravnik, međutim, imao je problem s time što je mnogo pio. Imao je pobožnu majku koja je stalno molila za njega. Ona je umrla prije nego što se dr. Scofield obratio. Jednom prigodom je dr. Lewis Sperry Chafer molio zajedno s dr. Scofieldom. Rekao nam je kako je čuo dr. Scofielda kako govori: "Gospodine, ako moja majka ne zna da sam obraćen, molim te reci joj." Bog upotrebljava instrument čovjeka u svakom ljudskom obraćenju, iako možda ta osoba nije bila prisutna u trenutku obraćenja. Ja mislim da se čovjek ne može obratiti bez instrumenta čovjeka. Pa zašto onda vi ne biste bili taj instrument. To ne znači da morate natjerati osobu da padne na koljena, već to znači da toj osobi morate prenijeti radosnu vijest o Gospodinu Isusu. Neće doći do pravog obraćenja ako Božji čovjek ne upotrebljava Božju riječ kojom upravlja Božji Duh.

 

Sada se vraćamo Savlu iz Tarza, kojeg smo ostavili u Damasku. On još uvijek sjedi u samoći, slijep i moli. Iako je bio briljantni mladić, još uvijek je zbunjen u svezi sa svojim obraćenjem. Tako se Božji Duh ukazao Ananiji i poslao ga k Savlu da mu pomogne.

 

Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: "Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga." (Djela 9:17)


Kakva promjena! On je još uvijek Savao iz Tarza, međutim, sada je on brat Savao. On nije neprijatelj. On je brat. Svaka osoba koja ljubi Gospodina Isusa je brat svakom drugom vjerniku. Nažalost, moram dodati da se braća ne ponašaju uvijek kao braća.

 

Savao je trebao primiti natrag svoj tjelesni vid. Također, trebao se ispuniti Svetim Duhom. Trebao se ispuniti Svetim Duhom za službu. Ovo je iskustvo koje se otkriva u životu svakog vjernika. Bio je kršten Svetim Duhom na putu u Damask. Drugim riječima, Savao je bio spašen na putu u Damask. Međutim, sve dok mu nije došao ovaj čovjek Ananija, Savao se nije ispunio svetim Duhom. On će postati svjedok za Gospodina Isusa. Primit će svoj tjelesni vid, kao i svoj duhovni vid.

 

I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se (Djela 9:18)

 

Sada biva kršten u vodi, što je znak i pečat njegovog obraćenja. Voda nema nikakve veze s njegovim spasenjem. On je bio kršten Svetim Duhom - to jest, bio je spašen na cesti za Damask. Kada je Ananija položio svoje ruke na njega, Savao se ispunio Svetim duhom za službu. Sada je kršten u vodi.

 

i uzevši hrane, okrijepi se. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku. (Djela 9:19)