dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

"Da, Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno." (Lk. 19:10).
"Isus reče: Nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike."                 ( Mk.2:17).
" Ja sam put, istina i život - reče mu Isus. - Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni." (Iv. 14:6).
"Zato im Isus ponovo progovori: ' Zaista, zaista, kažem vam, ja sam vrata ovcama." ( Iv. 10:7).
" Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus koji dade samog sebe kao otkup mjesto sviju." ( I.Tim.2:5).
"Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti." ( Dj.ap.4: 12).

Važnost istine za naš život

Kako je značajno i važno za nas da prosuđujemo svoj život, svoje motive, svoje zaključke, svoje odluke i svoje aktivnosti. Na čemu se sve to temelji? Na istini, na zabludi, na tome kako svi ostali žive. Na kojim vrijednostima gradimo naš život? Tu se odmah javlja pitanje, koje ne možemo izbjeći: “ A što su za mene zapravo prave vrijednosti.?”
Kada si počnemo postavljati sva ta pitanja, nekako se osjećamo zbunjeni, zatečeni i imamo dojam da smo u svemu tome izgubljeni. Kao da me nosi struja neke vode, nekih događaja koji se tu dešavaju oko mene i mene nose. Često razmišljam, kada na trenutak zastanem, da zapravo ja i ne bih htio s tom ili za tom strujom, ali tu sam se našao.
Dobro je i potrebno zastati, prosuditi, odlučiti o tome hoću li ili neću dalje tako. Kuda me sve to vodi? Kakav je kraj svemu tome? Što je zapravo prava stvarnost u svemu tom prividnom, u tom životu koji se odvija kao na nekom filmu ili kazališnim daskama? Koristi li to sve meni, mojim bližnjima, pa konačno, kakav utjecaj sve to ima na moju vječnost.
Nameće nam se pitanje koliko se sav naš život podudara ili sliči pravim, trajnim, pa i vječnim  vrijednostima, koliko se izgrađuje na istini. Da, onda nam se otvara novo područje važnih pitanja: a što je istina, gdje se istina nalazi, kako se do istine dolazi?
To je pitanje mučilo mnoge uvažene ljude kroz stoljeća. Sjetimo se samo rimskog namjesnika Pilata, koji je prije 2.000 godina postavio to pitanje i upravo pravoj osobi, pitao je Isusa “Što je istina?” (Iv.18:38), nakon što je Isus iznio razlog svoga dolaska na ovu zemlju:
“ Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas.” (Iv.18:37). 
Zar je trebao sam Bog sići na zemlju da čovjeku objavi istinu, da svjedoči za istinu i da postane Istina, koja jedino može osloboditi čovjeka od neistina, laži i grijeha?
Tim činom je Bog htio naglasiti koliko mu je stalo da čovjek izgrađuje svoj život na istini, koliko mu je stalo do vječne sudbine čovjeka i kako ne želi da čovjek bude zaveden, zarobljen i odveden u propast lažima i grijehom.
Zato, kada se sjećamo i kada govorimo o rođenju Isusa Krista, o Božiću, kada razmišljamo o svemu što je činio u svom zemaljskom životu, o svim riječima i čudima, o njegovom slavnom uskrsnuću, ne smijemo nikada zaboraviti razlog zbog čega se rodio i zbog čega je došao na ovaj svijet. To je Isus sam obrazložio. Što je Isus rekao?
“ Da svjedočim za istinu!”
Zašto je to tako važno?
Zato, jer nakon susreta čovjeka s Istinom, čovjek mijenja svoj pravac života, mijenja sadržaj života, mijenja cilj i motiv svoga života. Čovjek nakon susreta s Istinom mijenja spoznaju o vrijednostima, donosi najvažniju odluku u svom životu o kojoj ovisi čitava njegova vječnost. Čovjek prepoznaje svoje vlastito stanje, upoznaje da je grešnik u odnosu prema Bogu svom Stvoritelju. Nakon susreta s Istinom, čovjek traži spasenje, traži Spasitelja. Nakon susreta s Istinom, čovjeku postaje Božja riječ dragocjena, postaje izvor prave spoznaje najvećih vrijednosti.

Naš odnos prema istini:

Isus je u citiranom stihu rekao, kako " svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas".
Dakle, kada smo shvatili da je Bog Istina, da je Isus Krist ta Istina koju čovjek treba prihvatiti, kako bi bio oslobođen od grijeha i propasti, trebamo se okrenuti prema toj Istini s prijateljskim odnosom, odnosom ljubavi i naklonjenosti. Trebamo težiti za tom Istinom, tražiti je i prihvatiti. Kao što Isus kaže " sluša moj glas".
A koji je to glas. Isus reče onima koji su mu vjerovali: " Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici: upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi." (Iv.8:31).
Trebamo prihvatiti Istinu kao nešto neophodno, bez čega nema spasenja za nas.
Kada je Isus objavio svoje poznate riječi " Ja sam put, istina i život", što često puta mnogi koji se nazivaju Kršćanima citiraju. Ali, odmah iza tih riječi Isus izjavljuje, one riječi koje mnogi zaboravljaju i time, zapravo, negiraju da su prihvatili Isusa kao Put, i kao Istinu, i kao Život. Što Isus dalje kaže?
Isus je rekao: "Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni".
Dakle k Bogu, k Isusovom Ocu i našem nebeskom Ocu možemo doći jedino po Isusu Kristu i nikom i ničem drugom.
Božja riječ nam govori: " Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti". (Dj.ap.4:12).

Kako da razumijemo i prihvatimo Istinu?

Mnogi su ljudi zbunjeni i ne mogu shvatiti što je to najvažnije za njihov vječni život. Da, prihvaćaju istinu da su grešni, da trebaju spasenje, ali kako se to postiže? Mnogi ljudi su htjeli biti originalni i povesti ljude za sobom govoreći im pođite za ovom ili onom "istinom". Ali, ako želimo doći k Bogu, našem Stvoritelju, našem nebeskom Ocu, onda moramo prihvatiti onaj Put koji je odredio Bog u svojoj riječi - Svetom Pismu.
Ali, kako razumjeti tu knjigu - Sveto Pismo?
Zapravo, čitava ta knjiga može se razumjeti i fokusirati samo u jednom stihu u kojem je sve tako jasno rečeno:
Taj stih se nalazi u Evanđelju po Ivanu 3:16.
" Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."
Dragi prijatelju ili prijateljice što slušate ovu poruku, ovdje možete staviti svoje ime i izreći ovako:
"Da, Bog je tako ljubio mene, da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ja ne poginem jer vjerujem u njega, i zato imam vječni život."
Možeš li to reći?
Ako to još sada ne možeš reći, a želiš spasenje i vječni život, onda sada moli Isusa da ti daruje vjeru i svojim Svetim Duhom uđe u tvoje srce i život, jer je Bog i za tebe dao svoga jedinorođenog Sina da po njemu primiš spasenje i vječni život. Neka te Bog blagoslovi!!!