dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„ A sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno posveti! I neka se cijelo vaše biće –duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!" (I. Solunjanima 5:23)

„Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To reče i – izdahnu." (Luka 23:46)

„Ako zbilja u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.

Prema tome, braćo, nismo dužnici tijelu da bismo trebali živjeti po tijelu, Jer ako po tijelu živite, umrijet ćete. Naprotiv, ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji. Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo Aba-Oče! Sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja." (Rimljanima 8:11-16)

„ Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajem. A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha: zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete:" (Rimljanima 8:26-27)

„ Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju, i u čijem duhu nema prijevare." (Psalam 32: 2)

„A velim: živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi tako da ne čine što biste htjeli." (Galaćanima 5:16-17

DUH SVETI U BIBLIJI

Vječnost Boga- Duha Svetoga

" Koliko će više krv Krista - koji je po vječnom Duhu prinio sam sebe Bogu kao žrtvu bez mane - očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo živomu Bogu? " (Hebr.9:14).

Bog Duh Sveti je vječan. U navedenom stihu Svetoga Pisma mi imamo tvrdnju da su sve tri Osobe Božanstva bile uključene u Kristovu žrtvu. Zapazimo da je Krist prinio sam sebe kao žrtvu bez mane - savršenu žrtvu Bogu Ocu po vječnom Duhu, da bi mi očišćeni u našoj savjesti primili vječnu baštinu. " Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno." (I.Iv.5:7). Dok je prva generacija očevidaca svjedočila vjerno čak prije 2.000 godina, Sveti Duh , božanski svjedok svjedoči do današnjega dana: " Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici: Baštinici Božji, a subaštinici Kristovi - ako zbilja ( kao što jest) trpimo s njim - da s njim budemo i proslavljeni. " ( Rimlj.8:16.17).

Sveto Pismo jasno otkriva da tri Osobe Božanstva jedinstveno i vječno surađuju. Kakva je to velika prednost za nas da možemo služiti vječnome Bogu! Mi možemo pasti na svoja koljena i trebamo dati Bogu ljubav, divljenje i slavu. Duh Sveti je izvor istine. U Bibliji piše: I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. (Ivan 14,16.17 JB) Biblija naziva primanje Svetog Duha novo rođenjem. U Bibliji piše: Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: Treba da se rodite nanovo, odozgor.'' (Ivan 3,5-7 JB)

Da bismo primili Svetog Duha dovoljno je da Ga molimo od Boga i onda poslušamo Njegovo vodstvo. U Bibliji piše: Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu! (Luka 11,13 JB) I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju. (Djela 5,32 JB) Sveti Duh je Bog koji živi u onima koji vjeruju i među njima. U Bibliji piše: Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. (Matej 18,19.20 JB) Sveti Duh je s nama i u vrijeme kad smo izloženi nevoljama. U Bibliji piše: Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama! (Matej 10,19.20 JB)

Sveti Duh nam pomaže u štovanju Boga. U Bibliji piše: Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. (Ivan 4,23.24 JB)

Sveti Duh nas osposobljava da o duhovnim stvarima govorimo sa silom. U Bibliji piše: Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. (Djela 1,8 JB) Da li je Sveti Duh u Bibliji opisan kao sila kojom Bog djeluje, ili kao osoba - Bog? Najjasnije je to objasnio Isus: "Bog je duh, i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole." (Ivan 4.24) Ili Pavle: "A Gospod je Duh; a gdje je Duh ondje je sloboda." (2.Kor. 3.17) Ovdje ne piše Bog ima silu koja je duh, nego Bog je Duh."Tako i u Bogu što je nitko ne zna osim Duha Božjeg" (1.Kor. 2.11). Samo sveznajuća osoba može znati što je u Bogu. Sveznanje ima samo Bog, a vidimo da Duh zna sve što je u Bogu. Osim toga, da li ste vidjeli nekad silu koja nešto "zna"? Sila ne zna, silom upravlja neko tko ima znanje.

"Tko je upravljao Duh Gospodnji? Ili mu bio savjetnik i naučio ga? S kim se dogovarao i tko ga je urazumio i naučio putu suda, i naučio ga znanju i pokazao mu put razuma?" (Izaija 40.13,14) Ovdje je Božji Duh prikazan opet kao neko tko sve zna, koga nitko ne može da nauči nečemu. Božjim Duhom nitko ne upravlja, jer Duh ima apsolutne, superiorne osobine u odnosu na nas, kakve ima samo Bog. "Kuda bih otišao od Duha tvojega, i od lica tvojega kuda bih utekao?" (Ps. 139.7) Ovdje je za psalmista isto bježati od Božjeg Duha i bježati od Božjeg lica. Samo Bog je sveprisutan, pa se od njega ne može pobjeći.

U 1.Kor. 12.11 Duh razdjeljuje po svojoj vlasti darove kako hoće. Za takvo djelovanje mu je potrebno znanje koje ima samo Bog, inače bi pri podjeli darova griješio. Duh dakle ima autoritet da radi po svojoj volji. Isus je također imao stav osobe koja ima vlast (Mt. 7.29; 9.6).

"Jer nađe za dobro Duh Sveti." (Djela 15.28). Vidimo da Sveti Duh samostalno donosi odluke, a ne da je instrument kojim neko upravlja. Tako je zabranio apostolima da govore u Aziji (Djela 16.6), ima vlast da postavlja vladike (Djela 20.28), razdjeljuje darove po svojoj vlasti (1Kor. 12.11), itd.

Pod silom se podrazumijeva bezlična energija kojom upravlja neka ličnost. Sila nema razum i emocije. Ipak, u Bibliji se o Svetom Duhu u pravilu govori kao o nekom tko ima i razum i osjećanja. Sveti Duh nas tješi i uči (Ivan 14.26; Djela 9.31; 1.Kor. 2.13; 2.Pet. 1.21), možemo ga ožalostiti (Ef. 4.30), prije se sa ljudima (1.Moj. 6.3), govori preko proroka (2.Sa. 23.2), govori ljudima i to razgovijetno (1.Tim. 4.1; Djela 10.19; 1.2,16; 13.2,4; Lk. 2.26;), razgovara sa prorocima (1.Ca. 22.24), posjeduje ljubav (Rim. 15.30), ljudi ga kušaju (Djela 5.9), Duh misli i moli se za svete (Rim. 8.27), mrzi na zavist (Jak. 4.5), ljudi mogu da ga ruže (Hebrejima 10.29).

Da li možete da zamislite da sa vama razgovara sila? Ili da vas teši sila? Ezekijel razgovara sa Duhom Gospodnjim, i Duh mu kaže: "Ovako veli Gospod" (Ezekijel 11.1,2,5). Sveti Duh je u Bibliji po pravilu opisan osobinama koje imaju samo bića, a nigdje nije opisan kao sila, pa zato ne može biti riječi o stilskim figurama. Stilske figure bi bile samo kada bi svuda u Bibliji Sveti Duh bio opisan kao sila, a onda u par navrata bio pjesnički opisan kao živo biće. Nasuprot, Sveti Duh nikad u Bibliji nije opisan kao bezlična sila, nego mu je nasuprot tome dano mnogo osobina razumnog bića.

"Ne silom, ni krepošću, nego Duhom mojim veli Gospod." Zah. 4.6 Ako se promjena karaktera, koja nam je svima potrebna, ne dešava silom nego Gospodnjim Duhom, onda Duh nije sila nego posjeduje silu. "Jer evanđelje naše ne bi k vama samo u riječi nego i u sili i u Duhu Svetom, i u velikom priznanju." (1.Sol. 1.5) Sila, Sveti Duh i priznanje su i ovdje odvojeni. U Hebrejima 2.4 spominju se "različite sile i Duh Sveti". Umjesto da Sveti Duh bude ubačen u različite sile, on je jasno odvojen od njih. "Silom Duha Božjeg" (Rim. 15.19). "Jer nam Bog ne dade Duha straha, nego sile i ljubavi i čistoće." (2.Tim. 1.7) Ako bismo rekli da je Duh sila, morali bismo da kažemo i da je duh ljubav i čistoća. Izaija u 11.2 piše da će na Kristu "počivati Duh Gospodnji, Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta i sile, Duh znanja i straha Gospodnjeg." Ovdje Duh ima silu, kao i mudrost, razum, savjete i znanje, a ne piše da je Duh sila, mudrost, razum, savjet, znanje. I Mihej (Mih. 3.8) kaže da je "pun sile od Duha Gospodnjeg." Vidi Rim. 15.13; 1.Kor. 2.4; Djela 1.8

Ako će Bog oprostiti hulu na Krista a neće hulu na Svetog Duha (Mt. 12.31,32), onda bi ispalo da Bog više poštuje silu nego osobu. Međutim, po planu spasenja Isus u nebeskoj Svetinji nad svetinjama posreduje za nas, a Sveti Duh je ovdje, uči nas i daje nam snagu. Dakle, ako hulimo, zauvijek odbacujemo onog tko je tu da nas posvećuje, nema oproštaja.

"A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetom i sakriješ od novaca što uze za njivu? ...Ljudima nisi slagao nego Bogu." (Djela 5.3,4) Po apostolu Petru slagati Svetog Duha je isto što i slagati Boga. "Ako li mu govori Duh ili anđeo, da se ne protivimo Bogu." (Djela 23.9). Ovo sigurno nije rečenica sa stilskim figurama, nego jasna, doslovna rečenica. Anđeo i Sveti Duh su osobe koje govore, a ne bezlične sile. Protiviti se Duhu znači protiviti se Bogu.

U 1.Kor. 3.16; kaže da Božji Duh (a u 6.19 Sveti Duh) živi u nama. Ako je Sveti Duh sila, kako onda živi? Sila nije živa. Isto 2.Tim. 1.14; Rim. 8.9

Otkrivenje 1.4 govori o 7 Duhova Božjih koji su pred prijestoljem. Da li ima 7 Duhova ili samo jedan Duh? Odgovor je u Otkrivenju 4.5 sedam duhova Božjih su 7 žižaka = jedan svječnjak sa 7 žižaka = jedan Sveti Duh koji utiče na cijelu crkvu (jer je broj 7 simbol punine).

Postavlja se pitanje kako bi Sveti Duh ako je osoba mogao da se izlije na mnoštvo osoba, ili da poziva sve ljude na svetu na pokajanje. Osobina sveprisutnosti koju Bog ima nama ljudima je neshvatljiva. Kada bi shvatili kako to da je Bog svuda prisutan iako je jedan, znali bismo kako Sveti Duh utiče i izlijeva se na ljude iako je osoba. Osporavati da je Sveti Duh ličnost je isto kao i osporavati da je Bog ličnost, a to je stav ateiste a ne vjernika. Ako je Gospod (Jahve - Jer. 23.24) sveprisutan a ličnost je, onda je i Sveti Duh ličnost iako je sveprisutan. Isus je isto tvrdio da je svuda prisutan: "gdje su dva ili tri sabrani u ime moje, ondje sam ja među njima" (Mt. 18.20). Ljudi održavaju bogosluženja širom svijeta u isto vrijeme i svi oni su "sabrani u Kristovo ime". Ako je Kristova tvrdnja točna jasno je da posjeduje osobinu sveprisutnosti. Kako Sin i Sveti Duh imaju iste osobine kao i Otac, koje stvorenja nemaju, onda se ne može osporiti da su Sin i Sveti Duh Bog. Samo Bog je neograničen vremenom, prostorom i materijom. Duh je istina (1.Jn. 5.6) i Isus je istina (Ivan 14.6), i naravno Otac je istina, što se za bilo koje stvorenje ne može reći.