dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako, u prvom redu, Židovu tako Grku. Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano: 'Pravednik će živjeti od vjere." (Rimlj.1: 16-17).

Evanđelje je sila Božja za spasenje svakomu vjerniku

Spasenje znači oslobođenje uz potpunu zaštitu. Od čega čovjek treba biti spašen, oslobođen i zaštićen?

Evanđelje jasno utvrđuje već kod Isusova rođenja, da je Isus Krist došao na ovu zemlju da izbavi narod od njegovih grijeha:

" Rodit će sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovih." (Mat.1:21).

1. Spasenje znači oslobađanje od izgubljenosti

Čovjek je oslikan kao zalutalo biće u pustinji i šumi života, koje pokušava da nekuda putuje, ali ne može naći svoj put. On je izgubljen i ako kontinuirano nastavi lutati po toj šumi, šikara i trnje te šume će mu oduzeti snagu i dovesti ga do iznemoglosti i padanja, a na kraju do konačne smrti. Njegova je jedina nada ako netko opazi da je izgubljen i da ga počne tražiti. Tu je veličanstvena uloga Evanđelja da otkrije izgubljenost toga čovjeka. Bog je vidio izgubljenost čovjeka i poslao svoga jedinorođenog Sina da traži i spasi čovjeka.

Spasenje znači da Krist:

- traži i spašava čovjeka od njegove situacije izgubljenosti,

- postavlja čovjeka na pravi put što ga vodi u život vječni.

" Da, Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno." (Lk.19:10).

" Poslije toga namjeri se na nj ( izliječeni hromi čovjek kod ribnjaka)Isus u hramu te mu reče:' Eto, ozdravio si! Više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi!" ( Iv.5:14).

" Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti." (Iv. 10:9).

2. Spasenje znači oslobođenje od grijeha.

To znači oslobođenje od pogrešnih i pokvarenih ideja i mišljenja, od moralne nečistoće, i od pogibeljnog i izopačenog naraštaja. Grijeh je kao:

- infekcija, bolest protiv koje nema zaštitnog sredstva za izlječenje

- gospodar koji vas porobljava i neda vam naprijed

- pokvaren i izopačen svijet iz kojega čovjek ne može izići van.

Jedina čovjekova nada je da intervenira netko tko će pronaći sredstvo, netko sa znanjem i snagom da otkloni propast čovjeka. To je kada Bog zakorači sa svojim veličanstvenim spasenjem. Bog zna sve o čovjekovoj infekciji i ovisničkom ropstvu zbog grijeha,

Spasenje znači da Isus Krist spašava čovjeka od užasne tiranije grijeha, od infekcije, od ropstva, od pokvarenog i izopačenog grješnog svijeta.

Spasenje čini još nešto. Ono oslobađa čovjeka od rana i tereta krivnje i srama i stavlja u čovjekovu dušu duboki osjećaj zdravlja i mira s Bogom.

" A on reče ženi: 'Tvoja te vjera spasila. Hajde u miru." (Lk. 7:50).

" Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu." (Iv.3:17).

" Ako tko čuje moje riječi, a ne vrši ih, neću ga ja osuditi, jer ne dođoh da sudim svijetu, nego da spasim svijet." (Iv.12:47).

3.  Spasenje znači oslobođenje od neprijatelja i pogibeljne opasnosti.

Čovjek je oslikan kao netko tko hoda usred svijeta okružen svakovrsnim neprijateljima i svakojakim pogibeljima. Čovjek se sa svima susreće a sve to udara na njegov duh i tijelo. Čovjek se osjeća bespomoćno. Ali Bog nije bespomoćan. Jedino Bog  može spasiti čovjeka. Spasenje znači da:

- Bog daje sigurnost i mir duši, bez obzira što se dešava

- Bog daje sigurnost neovisno od okolnosti i okruženja,

- Bog daje izvanrednu snagu i ohrabrenje i zaštićuje čovjeka od svih opasnosti

" Tada pristupiše učenici k njemu, probudiše ga i rekoše mu:' Gospodine, spasi, izgibosmo!' 'Malovjerni - reče im - zašto se toliko strašite?' Tada ustade, zapovijedi vjetrovima i moru, i nastade duboka tišina." (Mat.8:23-26).

" I da nam podigne silna Spasitelja među potomstvom Davida, sluge svoga, Spasitelja od naših neprijatelja i iz ruke svih koji nas mrze. (Lk. 1:69,71).

Božja riječ će nas uvesti u istinu spasenja i ta istina će nas osloboditi.

U evanđelju po Ivanu 8,31-32 Isus govori svojim učenicima:

„Ako ustrajete (ostanete) u mojoj Riječi, uistinu moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi." Isus govori o istini koju spoznajemo kroz Božju riječ. To je istina o našem spasenju, istina o tome što je Isus učinio za naše otkupljenje i za život pun milosti i blagoslova. Ako spoznamo tu istinu, ona će nas osloboditi od vlasti zloga i grijeha i uvesti u život milosti.

Pogledajmo što govore Evanđelja o Božjoj ljubavi

«Nitko ne može služiti dvojicu gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga pristajati, a drugoga prezirati.» (Mat.6:24).

«Koja je prva od svih zapovijedi? Isus odgovori: Prva glasi:' Čuj Izraele: Gospodin Bog naš jest jedini Bog. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!' Druga je ova: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Druge zapovijedi veće od ovih nema.» (Mk.12:28-31).

« Zato, kažem ti, oprošteni su joj grijesi, i to mnogi, jer je pokazala mnogo ljubavi. A komu se manje oprašta, taj manje pokazuje ljubavi.» (Lk.7:47).

« Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni». (Iv. 3:16).

« Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu još veća djela od ovih, da se čudite».(Iv. 5:20).

«Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem». (Iv.10:17).

« I sestre poslaše k Isusu  glasnika da mu rekne: ' Gospodine, bolestan je onaj koga ljubiš.» Ova bolest nije smrtonosna – odgovori Isus kad to ču – već je određena za slavu Božju: da proslavi Sina Božjega.' Isus je ljubio Martu, njezinu sestru i Lazara.» (Iv.11:3-5).

«Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.» (Iv. 13:34,35).

« Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe. Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne drži mojih riječi. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu.» (Iv.14:21-24,28).

«Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi! Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam. Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga!» (Iv.15: 9,10, 12-14,17).

«Ne kažem vam da ću ja moliti za vas, jer vas sam  Otac ljubi, budući da ste vi mene ljubili i vjerovali da sam izišao od Boga.» (Iv.16:27).

«Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima, a ti u meni – da postanu potpuno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio. Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Objavio sam im tvoje ime, i ubuduće ću ga objavljivati, da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima.» (Iv.17:22-24,26).

«Pošto su doručkovali, Isus upita Šimuna Petra: 'Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?' ' Da, Gospodine – odgovori mu – ti znaš da te ljubim.' 'Pasi jaganjce moje!' reče mu Isus. Upita ga drugi put: 'Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me'? 'Da, Gospodine – odgovori mu – ti znaš da te ljubim.' 'Pasi ovce moje!' reče mu Isus. Upita ga treći put: ' Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me?' Ražalosti se Petar što ga upita po treći put:' Ljubiš li me?' pa mu reče: ' Gospodine, ti znaš sve. Ti znaš da te ljubim.' 'Pasi ovce moje!' reče mu Isus.» (Iv. 21:15-17).