Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. biblijska KNJIGA:

sjetimo se traktora John Deere. = IVAN ("John" je "Ivan" na engleskom, "deere" se čita kao "dear", što znači "ljubljeni", op. prev.)

2. POGLAVLJE:

broj ovaca = 10. POGLAVLJE

3. TEMA:

Ovce trebaju pastira = PASTIR


EVANĐELJE PO IVANU 10:  POZADINA

Kroz cijelo svoje evanđelje Ivan ističe Isusovu božansku narav.

Postoje mnogi prikazi Isusa čiji je cilj ilustrirati djelo koje je došao učiniti među nama. Neka od njih vidimo u 10. poglavlju Evanđelja po Ivanu.

Možda najpoznatiji od tih prikaza Isusa jest prikaz pastira. Bio je to jednostavan i popularan način da se Isusovo djelo ilustrira. U prvoj crkvi su svi razumjeli što pastir čini, jer su ih svakodnevno viđali. Bilo je lako shvatiti smisao.

Danas nije loše podsjetiti se na to što je uloga pastira kako bismo vidjeli što to znači za nas u duhovnom smislu.

Jedan od mojih najdražih biblijskih odjeljaka je Psalam 23. Ovaj psalam se zove psalmom o Dobrom Pastiru. Psalam 23 i 10. poglavlje Evanđelja po Ivanu idu ruku pod ruku. Izlažu potpuno istu temu. S druge strane, u Ezekielu 34,1-10 vidimo prikaz zlih pastira, kojima nije stalo do stada niti ga žele zaštititi.

Sveto pismo nam otkriva pozitivne karakteristike pastira i povezuje ih s Isusom. Prikazujući razliku između tih pozitivnih osobina te karakteristika zloga pastira, Ivan ističe ljepotu i veličinu dobrog pastira Isusa. Kad se ove osobine dovedu do potpunog savršenstva, više nemamo tek nekog dobrog pastira, nego onog najvećeg Dobrog Pastira, samoga Isusa Krista!

KLJUČNI STIHOVI EVANĐELJA PO IVANU 10

4. stih

"I kad ovce svoje izvede, pred njima ide. I ovce ga slijede jer znaju glas njegov."

Ograđeni ovčji tor bio je potpuno zatvoren, i imao je samo jedna vrata. Tako ovce nisu mogle odlutati, a divlje životinje nisu mogle upasti.

9. stih

"Ja sam vrata. Tko li kroza me uđe, spasit će se; i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti."

Samo je jedan put spasenja! Kao što je Isus vrata, tako je isto i put, i istina i život (Ev. po Ivanu 14,6).

10. stih

"Tat ne dolazi, osim da ukrade i zakolje i uništi. Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju."

Isus voli svoje ovce. U svojoj velikoj ljubavi prema njima On ih obasipa izobilnim blagoslovima.

11. stih

"Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce."

Unajmljeni pastir neće riskirati život za stado, jer ovce nisu njegove i nije mu stalo do njih. Isus ih cijeni kao svoje. Položio je život za nas.

14. stih

"Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i moji poznaju mene."

Isus poznaje one koji su Njegovi, i oni poznaju Njega.

18. stih

"Nitko ga od mene ne uzima, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga i vlast imam opet ga uzeti. Tu zapovijed primih od Oca svojega."

Isus nije bio žrtva nesretnih okolnosti. On je dragovoljno došao položiti život za nas, znajući da se jedino tako možemo spasiti.

27. stih

"Ovce moje slušaju glas moj; i ja ih poznajem, i one me slijede."

I opet se ističe poznavanje. Isus nas poznaje, i mi po vjeri poznajemo Njega. Slijedit ćemo ga.

28. stih

"I ja im dajem život vječni te neće propasti dovijeka, i nitko ih neće ugrabiti iz ruke moje."

Božji dar za sve koji su Njegovi jest vječni život. To je blago koje nam nitko ne može oduzeti. Ono stoji osigurano u Njemu.

29. stih

"Otac moj, koji mi ih dade, veći je od sviju. I nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Oca mojega."

Očeva ruka (moć) snažnija je od bilo kojeg neprijatelja, zbog čega smo potpuno sigurni u Kristu.

30. stih

"Ja i Otac jedno smo."

I opet je jasno da Isus misli na svoju božansku narav (vidi Ev. po Ivanu 5,16-18; 8, 48-59; 10,33; 14,6-14)

38. stih

"Ako ih pak činim, ako i meni ne vjerujete, djelima povjerujte, da upoznate i uzvjerujete da je Otac u meni i ja u njemu."

Isus još jednom govori o svojoj božanskoj naravi. Poziva sve one koji ne mogu vjerovati svojim ušima (riječi) da povjeruju očima (čuda).  Isti poziv upućuje i Filipu u Evanđelju po Ivanu 14,9-11.

PROMIŠLJANJA O PASTIRU

Prvi dan

Imamo neprijatelja koji se služi svakojakim prijevarama i trikovima ne bi li nas odvukao od Dobrog Pastira. Sotona zbilja jest kradljivac (Ev. po Ivanu 10,1).

U uvodnim stihovima 10. poglavlja Evanđelja po Ivanu Isus ilustrira sebe na dva različita načina:

stihovi 1-5: Isus govori o sebi kao o pravom pastiru, koji je istinski vlasnik stada. Ova ilustracija odnosi se na zajednički tor, kakav se mogao naći izvan gradskih zidina, u kojem bi se mnoga stada privremeno čuvala dok je pastir bio odsutan zbog posla u gradu. Lažni pastiri su htjeli pobjeći sa stadom koje im ne pripada. Međutim, pravi vlasnik stada je ulazio na vrata. Kad bi vlasnik pozvao svoje ovce, one bi se izdvojile od ostalih ovaca i pošle bi za vlasnikom. Poznavale su njegov glas i s ljubavlju su ga slijedile.

stihovi 7-10: Isus sada govori o sebi kao o vratima. Nitko neće ući u njegov tor ako ne prođe "kroz" Njega. Kad prođu "kroz" njega, On ih broji, vida im rane i daje im što im treba. Pomazivanje glave uljem u Psalmu 23,5 možemo tako shvatiti. Vidimo kako sam Isus štiti i čuva svoje vjernike; svoje ovce.

* * *

Psalam 23:

GOSPOD je pastir moj, oskudijevati neću. Na pašnjake me zelene poliježe, vodi me na mirne vode. Dušu moju okrjepljuje; upućuje me stazama pravednosti poradi imena svojega. Pa da i dolinom sjene smrti prolazim, zla se bojati neću, jer ti si sa mnom. Tvoja šiba i štap tvoj, oni me tješe. Stol preda mnom prostireš na oči neprijateljima mojim; uljem si mi glavu pomazao, čaša se moja prelijeva. Zacijelo, dobrota i milosrđe pratit će me sve dane života mojega; i prebivat ću u domu GOSPODNJEMU kroz dane mnoge.

Drugi dan

Primijetimo kako pastir vodi ovce, a ne goni ih. Isus nas poziva da ga slijedimo. Prije obraćenja, naša volja se nalazila u okovima grijeha i Sotone. U obraćenju Bog dovodi do promjene koja nas oslobađa (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Galaćanima 5: Sloboda"). Kad Duh vodi vjernika, vjernik ima slobodu izbora.

* * *

Nemojte slijediti neznance ako ne znate kojim putom idu.

* * *

Samo jedna vrata vode ka nebeskom toru, a ta vrata su Isus Krist.

* * *

Starozavjetni proroci su govorili o Pastiru koji će doći (Izaija 4):11; Ezekiel 34,11-31).

* * *

Nismo posuđeni niti iznajmljeni. Mi smo vlasništvo! Bože, hvala Ti! (vidi Posl. Rimljanima 8,5; 14,8).

* * *

Krist poznaje svoje ovce! Nama je ponekad teško razlučiti čije su ovce čije. Često isuviše nalikuju jedna drugoj. Bogu to nije problem, jer On zna što je u srcu!

* * *

Jedinstvo između Oca i Sina naglašava se u cijelom 10. poglavlju Evanđelja po Ivanu (vidi "Ključna poglavlja – Evanđelje po Ivanu: Nebo).

* * *

Evanđelje po Ivanu 15,13: "Od ove ljubavi nitko veće nema: da netko položi život svoj za prijatelje svoje." Krist je položio svoj život za nas. Najamnik nikad ne bi učinio tako nešto (Ev. po Ivanu 10,11-13).

* * *

U starozavjetnim danima na tisuće ovaca su prinesene na žrtvu. Sada je sam Pastir prinesen na žrtvu!

* * *

Nitko nije oduzeo život Kristu. Sam ga je položio (Ev. po Ivanu 10,18). Primijetimo što je Isus odgovorio Pilatu (Ev. po Ivanu 19,11).

Treći dan

Samo su dvije moguće reakcije na Isusa: vjerovanje ili nevjerovanje. To je bilo istina onda (Ev. po Ivanu 10,19-21), tako je istina i danas! Deseto poglavlje završava riječima: "I mnogi ondje uzvjerovaše u njega."

* * *

Isus je opetovano tvrdio da je božanskog podrijetla. Čak su i oni koji nisu vjerovali i Njegovi neprijatelji znali da je to Njegova tvrdnja. Upravo su ga zato optuživali za hulu. Znali su da se Isus naziva Bogom (Ev. po Ivanu 5,18; 10,33).

* * *

Kad ponos i intelekt zasmetaju vašoj vjeri, sjetite se da ovce baš nisu poznate po bistroj pameti.

* * *

Ništa osim zapadanja u nevjeru ne može nam uskratiti pobjedu u Kristu (Ev. po Ivanu 10,29).

* * *

Uočimo kako je Isus potkrijepio svoje tvrdnje Svetim pismom. Isusov navod iz Evanđelja po Ivanu 10,34-35 aludira na Psalam 82,6. Ondje su suci nazvani "bogovima", jer im se Božja riječ objavila i osposobila ih za službu. Međutim, Krist je bio utjelovljena Božja riječ.

* * *

Davidov život ilustrira pastira kao branitelja stada (1. Samuelova 17,34-35).

* * *

U izraelskim torovima su se često nalazile i promatračnice, odakle su pastiri pomno pazili na stado (2. Ljetopisa 26,10). Čuvanje od neprijatelja i stražarenje su teme koje se protežu kroz cijelo Sveto pismo.

* * *

Isus je nazvan našim pastirom (Izaija 40,11; Ev. po Marku 14,27; 1. Petrova 2,25; 5,4; Posl. Hebrejima 13,20).

Četvrti dan

U Evanđelju po Ivanu 10,16 ističe se da postoji samo jedno stado i samo jedan pastir.   Nitko se neće spasiti ako nije u stadu. Međutim, to stado ne obuhvaća samo Židove, nego i pogane – sve one koji ga prihvate kao Mesiju. Zajedno, jedno stado!

* * *

Isus govori o svom uskrsnuću u Evanđelju po Ivanu 10,18 (vidi "Ključna poglavlja –  Prva poslanica Korinćanima: Uskrsnuće" i "Ključna poglavlja – Evanđelje po Mateju 28: Idite).

* * *

Tvrditi da je Krist vaš Spasitelj, a ne slijediti ga isto je kao tvrditi da imate vjeru, a nemate djela koja iz nje proistječu. Nemoguće je! (vidi "Ključna poglavlja – Jakovljeva poslanica 2: Djela).

* * *

U Evanđelju po Ivanu 10,25 čitamo o čudima koja je Isus činio u Očevo ime. Isus je ozdravljao bolesne, izgonio zloduhe, hranio mnoštva, čistio gubavce i uskrsavao mrtve.

* * *

Uz to što su vodili, pastiri su i ozdravljali ovce i brinuli o stadu. Psalam 23,2 govori o tome kako je pastir pronašao dobru ispašu i mirnu vodu za svoje ovce.

* * *

Riječ pastor jest latinska riječ koja znači "pastir". Krist, Dobri Pastir je njihov uzor u vođenju stada (crkve) čiji su nadglednici (Djela apostolska 20,28; Ev. po Ivanu 21,15-19; Posl. Efežanima 4,11).

* * *

Neki objašnjavaju da su pastirova palica i štap (Psalam 23,4) služili da se njima lupka i stvara se zvuk kad je vidljivost bila slaba. Ovce su tada slijedile zvuk, čak i kad nisu mogle vidjeti ništa. One su bez pitanja vjerovale i pouzdavale se u svoga pastira.

Pozvani smo slijediti čak i kad ne "vidimo", a možda osobito tada kad ne vidimo kako naš Pastir radi. To je suština vjere.

Peti dan

Crkvi zbilja prijete izvanjske opasnosti, ali daleko su opasniji lažni vođe koji su unutra. Dobri Pastiru, sačuvaj nas i od jednog i od drugog.

* * *

Osnovna uloga pastira jest brinuti se o mladima. Krist očekuje da se prema novim vjernicima odnosimo blago i iznimno strpljivo. Mlade vjernike treba obogatiti i ohrabriti uzorom starijih kršćana.

* * *

1. Petrova poslanica 5,1-4: "Starješine koji su među vama opominjem ja, sustarješina i svjedok Kristovih patnji, i sudionik slave koja se ima objavljivati: napasite stado Božje što je među vama, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno; i ne radi prljava dobitka, nego dobrohotno; i ne kao oni koji gospodare Božjom baštinom, nego kao oni koji su uzori stadu; pa ćete, kad se pojavi Nadpastir, primiti neuveli vijenac slave."

* * *

Poslanica Hebrejima 13,20-21: "A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, usavršio vas u svakome dobrom djelu da izvršite volju njegovu, čineći u vama što je pred njim ugodno, po Isusu Kristu komu slava u vijeke vjekova. Amen."

* * *

Otkrivenje 7,14 i 17: "To su oni koji dolaze iz velike nevolje i opraše haljine svoje i ubijeliše ih u krvi Jaganjčevoj... Jer Jaganjac koji je posred prijestolja njih će napasati i voditi ih na žive izvore vodne; i otrt će svaku suzu s očiju njihovih."