Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. SchroederPREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije:

1. Biblijska KNJIGA:

Neka vas to podsjeti na traktor marke "John Deere" = IVAN (ljubljeni) (igra riječima: John Deere na engleskom izgovara se isto kao "ljubljeni Ivan", op. prev.)

2. POGLAVLJE:

Broj zrna grožđa = 15. POGLAVLJE

3. TEMA:

Grožđe raste na grančicama koje izrastaju iz loze = RAST


EVANĐELJE PO IVANU 15:  POZADINA

Duhovni rast tema je 15. poglavlja Evanđelja po Ivanu. Bog želi da njegovi vjernici rastu. Ovo je univerzalna istina: sve što je živo mora rasti kako bi ostalo živo. Isto vrijedi za ribe, ptice, mrave, slonove, cvijeće, korov, mrkve; za sve što je živo. Nema iznimaka.

I ljudi moraju rasti da bi bili živi. Ako novorođenče prestane rasti, ubrzo će umrijeti. Što je sa starijim ljudima, rastu li i oni? Svakako! Možda su njihova kosa i nokti jedino što raste na vidljivi način, ali i njihov um se proširuje novim poznanstvima i iskustvima. Potpuni izostanak rasta jednak je smrti. Za one koji nisu spremni prihvatiti nova iskustva govorimo da su kao mrtvi.

Isto je i s duhovnim životom. Ako ne rastemo duhovno, tada smo duhovno mrtvi. Biti duhovno živ znači sazrijevati u poznavanju Boga te napredovati u vjeri, nadi i ljubavi.

Sotona je prevarant. Mnogi koji su duhovno mrtvi zavarani su i misle da su i dalje živi kršćani. Kako strašno! Ako ljudi smatraju da već znaju dovoljno o Kristu, tada neće smatrati potrebnim da se pokaju i postanu živi Kristovi sljedbenici.

Bog nam je podario spasenje po svome Sinu Isusu Kristu. Ne možemo nikako zaslužiti ovaj dar svojim djelima i postupcima. Taj dar je besplatan. Nezaslužen je.  Sama Božja milost nam je podarila spasenje. Međutim, kad nas Bog spasi i prihvati nas kao svoje, On tada očekuje našu reakciju. Bog očekuje da ozbiljno shvatimo Njegov dar. Bog traži vjerne ljude koji ga istinski vole i žele Mu služiti. Bog želi da oni rastu. On im po svojoj Riječi i sakramentima pomaže rasti.

Biblija naziva dokaz naše vjere plodom. Kad smo živi u Bogu, rast ćemo i rađat ćemo rod. Bogu ne trebaju puke riječi hvale. Bog traži predanje, odanost, poslušnost i sazrijevanje u duhovnosti (Efežanima 4,13). Završni proizvod, odnosno, suština onoga u što tvrdimo da vjerujemo mora biti potkrijepljena našim postupcima (Jakovljeva poslanica 2,17).

Ev. po Mateju 7,21: "Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!', nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima."

KLJUČNI STIHOVI EVANĐELJA PO IVANU 15


2. stih

"Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. "

Ne može biti mrtvih grana. Grane koje rađaju plod čiste se kako bi rodile još više.

4. stih

"Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni."

Bez Krista nema duhovnog života. Gdje nema života, nema ploda.

5. stih

"Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa."

Krist je izvor. On nam daje snagu i plodonosnost. Bog očekuje i pruža izobilan rod.

6. stih

"Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore."

Oni koji su izolirani ne mogu duhovno živjeti i umiru. Bezvrijedni su i bit će uništeni.

7. stih

"Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam."

Naš odnos s Kristom omogućuje nam veličanstveni privilegij i blagoslov uslišanih molitava.

11. stih

"To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna."

Bog želi da Njegovi vjernici budu sretni. Radost u Kristu ne ovisi o okolnostima. (vidi knjižicu s ključnim poglavljima "Poslanica Filipljanima 4: Radost").

12.-13. i 17. stih

"Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje... Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge."

Kristova ljubav u nama dovodi do ljubavi prema drugima. Zato je naša međusobna ljubav dokaz naše vjere.

16. stih

"Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime."

Bog je taj koji bira. Bog ima svrhu i naum s našim životima. Naša dobra djela trebaju donijeti slavu Božjem imenu. Zbog toga nam je Bog dao dar molitve.

23. stih

"Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega."

Ne možemo rascijepiti Boga. Ako odbacite Krista, odbacili ste i Oca. Otac, Sin i Sveti Duh su jedan nerazdvojivi Bog.

26. stih

"A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene."

Krist je obećao da će poslati Svetog Duha (vidi Ev. po Ivanu 14,16 i 26). Sveti Duh će nas uvesti u svu istinu. Srž istine je Isus Krist – Ev. po Ivanu 14,6.

RAZMIŠLJANJA O RASTU

Prvi dan

Ne čudi što Isus ilustrira rast primjerima iz biljnog svijeta. Kod biljaka vidimo načelo rasta i čudo života.

Biljke se ne mogu brinuti o sebi. Ne možemo to ni mi sami. Netko mora voditi računa o nama. Bog, naš skrbnik, opisan je brojnim metaforama. Otac je vrtlar (Ev. po Ivanu 15,1). Krist je pastir (Ev. po Ivanu 10,11-16). Sveti Duh je pomoćnik (Ev. po Ivanu 14,16) i onaj koji otkriva istinu (Ev. po Ivanu 16,7-15).

*                      *                      *

Razne vrste sjemena rastu različitim brzinama. Sveti Duh ne radi prema ljudskom rasporedu. Božji tajming je uvijek savršen. Pouzdajte se u Njega!

*                      *                      *

Čišćenje loze nužno je za njezino zdravlje i produktivnost. Međutim, čišćenje je bolno za samu lozu. Rezanje se može činiti lošim. Ipak znamo da nije tako. Inteligentniji smo od grožđa. Znamo da je svrha čišćenja pozitivna i produktivna. Kad Bog poželi očistiti naš život, hoćemo li:

prigovarati i mrmljati s razumijevanjem poput onoga u zrna grožđa, ili ćemo

vjerom prihvatiti Božje obećanje da nas On čisti kako bismo postali strpljivi i ustrajni (Jakovljeva 1,2-4)?

Potaknuti vjerom (2. Solunjanima 1,11) trebamo slaviti Bog u uvjerenju da će nas On izbaviti u svoj savršeni trenutak (Psalam 50,15; 34,17) i izvesti sve na naše dobro (Rimljanima 8,28).

*                      *                      *

Najbolji plod je ljubav.

*                      *                      *

Jakovljeva 1,6-8: "Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina - čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim."

Drvo koje se presađuje svakog dana ne može rasti. Osoba koja se koleba imat će istih problema s rastom. Uronite svoje korijenje duboko u Božju riječ! Neka vam srce bude ispunjeno Kristom! Budite ustrajni!

*                      *                      *

Gnojivo je za biljke ono što je Božje testiranje našoj vjeri.

*                      *                      *

Drugi dan

Rast podrazumijeva promjenu. Ako niste spremni na promjene, nećete rasti. Grubo, ali istinito.

*                      *                      *

Boga zanima količina. Nema sumnje u to. Pogledajmo opet što piše u Evanđelju po Ivanu 15. U 2. stihu: "više", u 5. stihu: "mnogo", i u 8. stihu: "mnogo". Jednako ga tako zanima i kvaliteta. Da bi naš plod bio prihvatljiv, moramo ostati u Bogu (Ev. Po Ivanu 15. poglavlje, stihovi 2, 4, 5, 7 i 10).

*                      *                      *

Možemo pretpostavljati da je stablu jabuke "drago" što rađa jabuke, da je vinova loza "zadovoljna" time što rađa grožđe. Tako i Bog želi da se radujemo kad činimo dobra djela. Zatim, Bog želi da Njegovi vjernici budu radosni i puni povjerenja u Njega čak i kad im je teško. Bog želi da se Njegova radost očituje u Njegovim vjernima (Ev. po Ivanu 15,11).

*                      *                      *

Grčka riječ prevedena kao "čistiti" u Evanđelju po Ivanu 15,2-3 podrazumijeva pročišćavanje. Moramo prihvatiti oproštenje jer se naše srce mora očistiti pokajanjem i vjerom ne bi li Bog počeo gledati na bilo koje naše djelo kao dobro (Djela 15,9). Bog gleda na ono što je u srcu. Naš motiv treba biti ljubav prema Bogu i želja da proslavimo Njegovo ime. To činimo najizravnije onda kad navješćujemo Isusa kao Spasitelja svijeta. Bog se proslavlja kad pokazujemo ljubav prema ljudima. Što je više ploda, to se Bog više proslavlja.

*                      *                      *

Ev. po Mateju 13,20-21: "A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba."

Nije uvijek dobro brzo rasti, jer možda nam onda nedostaje korijen.

*                      *                      *

Često nismo u stanju prepoznati istinska dobra djela, jer ne vidimo što motivira osobu. Ponekad uopće ne vidimo dobra djela, a nekad čak hvalimo djela koja pred Bogom uopće nisu dobra.

*                      *                      *

Treći dan

Ako smo oprezni, možemo povremeno procijeniti svoj rast tako što ćemo se usporediti s drugima. Sveto pismo nas poziva da se ugledamo na druge kršćanske uzore (Hebrejima 13,7). Sigurnije je procjenjivati svoj napredak na temelju vlastitih reakcija na izazove i prilike koje nam Bog pruža.

*                      *                      *

Teško je rasti u betonu. Najbolje ćete rasti na tlu u koje vas je Bog posadio. Rastite ondje gdje vas Bog posadi!

*                      *                      *

Ne možemo prisvajati zasluge za rod koji donosimo. Bog je pripremio tlo, posadio je sjeme, dao je sunce i vodu, obradio je zemlju i dao je urod. Soli Deo Gloria!

*                      *                      *

Luka 12,48: "Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati."

Pred Bogom je u redu kad mlada stabla donose malo roda, ali dobro navodnjena i njegovana stabla trebaju donositi mnogo roda.

*                      *                      *

Božja djela često su spontana, ali isto tako je dobro smišljati i planirati dobra djela. Molitva i razmišljanje o ljudskim potrebama izazvat će određene osjećaje koji će nas pokrenuti na planiranje i vršenje dobrih djela (Efežanima 2,10; Rimljanima 7,4).

*                      *                      *

Kad ljudi ne ispoljavaju plodove vjere – ne mole se, ne slave Boga, ne svjedoče, ne ispovijedaju svoje grijehe, itd. - tada oni nisu kršćani, koliko god uporno tvrdili da jesu.

Četvrti dan

Galaćanima 6,1: "Braćo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti."

Nemojte prezirati niti se rugati osobi koja raste polako ili koja je opet upala u grijeh. Bog ima svoju mjeru za svakog od nas. Toj osobi treba vaša potpora, ljubav i ohrabrenje.

*                      *                      *

Kad rastemo, nije nam uvijek ugodno. Bol izazvana rastom može biti vrlo velika.

*                      *                      *

Samo su dvije vrste grana: one koje rađaju rod i one koje ga ne rađaju. Ili ste u Kristu ili niste. Nema sredine.

*                      *                      *

Duhovno sazrijevanje ne mora nužno pratiti kronološko sazrijevanje. Kao što je Isus istaknuo, često djeca mogu imati duboko povjerenje u Boga, dok odrasli ljudi mogu biti novorođenčad u vjeri.

*                      *                      *

Upraviteljstvo je uglavnom plod čije sazrijevanje traje najdulje. Sretao sam kršćane s ogromnim darom vjere na području štovanja, moralnosti, obitelji, itd., čiji je plod upraviteljstva nalikovao sušenom grožđu.

*                      *                      *

Neko je stablo smokve izgledalo zdravo, ali je imalo ozbiljan problem: nije rađalo smokve. Isus je prokleo stablo i ono se osušilo (Ev. po Mateju 21,18-22). Bog je vrlo strpljiv (Ev. po Luki 13,6-9), ali sud će ipak doći.

*                      *                      *

Nagrada za vjernost u rađanju roda jest još veća plodnost.

*                      *                      *

Za čišćenje treba vremena. Nemojmo biti nestrpljivi s Bogom.

*                      *                      *

Pred Bogom ne postoje "dobra djela" osim onih učinjenih s Kristom.

*                      *                      *

Umjetno drveće ne može rađati rod.

*                      *                      *

Bez Krista ne možemo ništa učiniti. S Njime možemo učiniti sve.

*                      *                      *

Uočimo da se ljubav spominje više puta u 15. poglavlju Ivanovog evanđelja (u stihovima 9, 12 i 13). Božja ljubav prema nama očituje se i prenosi dalje tako što pokazujemo ljubav prema drugima. To je rađanje roda.

Peti dan

Psalam 92,12-14: "K'o palma cvate pravednik i raste k'o cedar libanonski. Zasađeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega. Rod donose i u starosti, sočni i puni svježine."

Duhovno odrastanje traje cijelog života.

*                      *                      *

2. Petrova 3,18: "A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!"

*                      *                      *

Tumori i rakovi, te neprirodne izrasline, štetne su. Brige, tjeskobe i krivnja što se lijepe za naš duh štetni su i ometaju naš duhovni rast. Ako ih ne izliječimo, doći će do smrti: do duhovne smrti, odnosno nevjere.

*                      *                      *

Rast drveća mjerimo drugačije nego što mjerimo rast cvijeća. Bog će ocjenjivati rast svakoga od nas ponaosob.

*                      *                      *

2. Solunjanima 1,3: "Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima."

*                      *                      *

2. Korinćanima 3,5: "Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga."

Oni koji se ponose vlastitim rastom zapravo nazaduju.

*                      *                      *

Ev. po Mateju 13,31-32: "I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama."

Možemo biti uvjereni da će se Božje kraljevstvo širiti i rasti. Božji Duh će se pobrinuti za to. Isti Božji Duh nas je doveo k vjeri i jednako tako želi da rastemo.

*                      *                      *

1. Korinćanima 15,10: "Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni - ali ne ja, nego milost Božja sa mnom."

*                      *                      *

Efežanima 4,16: "... od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi."

I dok pojedinačni kršćani rastu u vjeri, nadi i ljubavi, kršćani u skupini rastu kao tijelo.