dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 15:1-4

 

 

TEMA: Isus je istinski trs; učenici su loze

 

Ovo petnaesto poglavlje je dio besjede u gornjoj sobi, iako naš Gospodin vjerojatno nije govorio u gornjoj sobi. Barem je takva pretpostavka, jer je posljednja izjava u četrnaestom poglavlju slijedeća: "Ustanimo, pođimo odavde." Negdje između gornje sobe i Getsemanskog vrta naš je Gospodin izrekao riječi zapisane u poglavljima 15 i 16, zatim je molio molitvu zapisanu u sedamnaestom poglavlju i ušao je u vrt.

 

Mnogi tumači Biblije smatraju kako je naš Gospodin ovu besjedu izrekao u Kidronskoj dolini ili na obronku Maslinske gore, jer znamo da je u ono vrijeme u toj dolini postojalo mnoštvo vinograda koji su prekrivali cjelokupnu dolinu. Također znamo da je bio pun mjesec jer je bilo vrijeme Pashe. Vjerojatno je izrekao ove riječi dok su prolazili vrtom. Bilo bi to uistinu najprikladnije mjesto. Nekolicina engleskih tumača Biblije predložilo je slijedeće objašnjenje - koje i ja prihvaćam - kako je te noći Isus prošao pokraj hrama slijedeći odredbe Zakona, što je vrlo pomno činio sveg svog života. Vrata su bila otvorena za vrijeme Pashalnih noći. Divna vrata hrama bila su turistička atrakcija. Bila su proizvedena u Grčkoj, pomorskim putem dovedena preko Helesponta (današnjih Dardanela - op. prev.), donesena u Jeruzalem i postavljena u Herodov hram. Vrata su bila načinjena od bronce i u njima se nalazio zlatni trs. Da taj trs predstavlja izraelski narod očito je iz slijedećih stihova: "Ti prenese čokot iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi. Ti mu tlo pripravi i on pusti korijenje i napuni zemlju" (Psalam 80:8 - 9). "Zapjevat ću svojemu dragome, pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome...vinograd Jahve nad Vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad Njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja" (Izaija 5:1, 7). "A ja te zasadih kao lozu izabranu, ko sadnicu plemenitu. Kako li mi se samo prometnu u jalov izrod, u lozu divlju!" (Jeremija 2:21). "Bujna je loza bio Izrael, rod bogat ona je nosila..." (Hošea 10:1). Jasno je da je trs slika izraelskog naroda.

 

Dragi prijatelji, naš je Gospodin rekao najrevolucionarniju stvar koju su ovi ljudi čuli. Nama danas to zvuči poznato, međutim, njihovim su ušima ovo bile strane riječi. Poslušajte Ga.

 

 

ISUS JE PRAVI TRS; UČENICI SU LOZE

 

"Ja sam istinski trs, a Otac moj ‑ vinogradar. (Ivan 15:1)

 

Riječ za istinski ovdje upotrijebljena u Grčkom izvorniku je alethions, što znači "pravi." Nešto može biti istinito u usporedbi s pogreškom ili laži, ili može biti istinito kad se usporedi s krivotvorinom. Na takav je način ova riječ i upotrijebljena ovdje. Tu smo riječ imali već i ranije upotrijebljenu na takav način u evanđelju po Ivanu. Ivan Krstitelj bio je odrazitelj svjetla, međutim, Isus Krist je pravo Svjetlo. Mojsije je ljudima dao kruh u pustinji, međutim, Isus Krist je istinski Kruh. Tako je ovdje Isus rekao: "Ja sam istinski trs, pravi trs."

 


Učenici su imali u svojim umovima hebrejske obrasce razmišljanja koji su bili upravljani Starim zavjetom. On im je sada rekao da izraelski narod nije istinski trs. Njihovo poistovjećenje s židovskim narodom i židovskom religijom nije ono što je od presudnog značaja. "Ja sam istinski trs." Ono što je važno je da učenici budu u osobnom odnosu s Gospodinom Isusom Kristom. To je bilo ono što je bilo revolucionarno.

 

Naš je Gospodin upotrijebio uistinu predivnu govorničku figuru i sasvim je jasno rekao da nije važna vaša poistovjećenost s religijom, ili obredom ili nekakvom organizacijom. Mi moramo biti poistovjećeni s Kristom. Mi smo u Kristu krštenjem Svetim Duhom trenutkom kada se pouzdamo u Krista kao svog osobnog Spasitelja i kada budemo rođeni kao Božje dijete.

 

"Moj je Otac vinogradar." I to je zapanjujuća riječ. U Starozavjetnim odjeljcima i prispodobama, Bog je vlasnik vinograda. Ovdje je On onaj koji održava i brine se za vinograd - vinogradar. Isus je istinski Trs, a Otac brine o Njemu.

 

U Starome zavjetu je prorokovano da će Gospodin Isus izrasti pred Njim poput nježne biljke i poput korijena iz sasušene zemlje. Razmišljajte koliko puta je Otac intervenirao kako bi Isusa spasio od sotone koji Ga je želio ubiti. Otac je Onaj koji je brinuo o Trsu, a On će također brinuti i o lozi.

 

Grane (loze) moraju biti dijelovi trsa. S kojim ciljem? Da bi mogle donositi rod. Postoje tri riječi ili fraze koje su vrlo važne i mi ćemo ih obraditi kako budemo išli dalje.

 

Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. (Ivan 15:2)

 

"Na meni." Drugim riječima, u Kristu - to jest, ono što znači biti spašen. Postoje predivne riječi kao što su pomirnica, izmirenje i otkupljenje koje pokrivaju predivnu istinu spasenja, međutim, cjelovitost spasenja sadržana je u izrazu "u Kristu." Postoje samo dvije skupine ljudi: oni koji su u Kristu i oni koji nisu u Kristu. Na koji način možete doći "u Krista"? Novim rođenjem. kad se pouzdate u Krista kao svog osobnog Spasitelja postajete Božje dijete po vjeri. Bivate nanovo rođeni po Božjem Duhu. Sveti Duh čini i još nešto: On ne samo da prebiva u vama, već vas također i krsti. To je ono što svakog vjernika pridružuje Kristovom tijelu - "svaku lozu na meni."

 

Ovaj odjeljak upućen je vjernicima, onima koji već jesu u Kristu. Isus ne govori o tome kako čovjek biva spašen. On uopće u ovom odjeljku ne govori o spasenju. Umjesto toga, Isus govori o donošenju roda, i to su slijedeće riječi koje bismo željeli zapaziti. Rod se spominje šest puta u prvih deset stihova. Kako budemo išli dalje, vidjet ćemo kako postoje tri stupnja donošenja roda: rod, više roda i mnogo roda. Tema u ovom odjeljku u Bibliji je donošenje roda.

 

"Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe." Kamo je odnosi? On je odnosi s mjesta donošenja roda. Poslušajte kako to opisuje u šestom stihu (vratit ćemo se na stihove 3 - 5 kasnije).

 

Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. (Ivan 15:6)

 

"Hej", reći će netko, "pa to zvuči kao gubljenje spasenja." Ne. Sjetimo se da ovaj odjeljak ne govori o spasenju već o donošenju roda. On govori o onome što je rezultat spasenja.

 

Kao prvo, što je to rod? Ja ne vjerujem da se rod spomenut ovdje odnosi na pridobivanje duša, kao što to misle mnogi ljudi. Ja mislim da je pridobivanje duša usputni proizvod, ali ne i sami rod. Rod je rod Duha. "Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost..." (Galaćanima 5:22 - 23). To je rod u vjernikovom životu. Prebivanje u Kristu urodit će učinkovitom molitvom, trajnim rodom i neugasivom radosti:

 

Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. (Ivan 15:7)

 

To je učinkovita molitva.

 

Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. (Ivan 15:8)

 

To je trajni rod.

 

To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. (Ivan 15:11)

 

To je neugasiva radost.

 

Ako neki čovjek ima takav rod u svom životu, on će svojim životom dovoditi ljude u Božju prisutnost. To, naravno, pridobivanje duša čini usputnim proizvodom.

 

"Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe." On želi rodove u našem životu. Ako loza ne donosi rod, kako je On siječe? Jedan od načina uklanjanja loze je da takvu neplodnu osobu ukloni s mjesta donošenja roda. Ja znam mnoge koji su stavljeni na stranu jer više nisu bili učinkoviti za Boga. Postoje takvi propovjednici, a postoje i takvi laici. Uklanjanje takve loze ne znači da ona gubi svoje spasenje, već je ona uklonjena s mjesta donošenja roda.

 

Ponekad je ovo uklanjanje s mjesta donošenja roda pomoću smrti, tjelesne smrti. Ja vjerujem da je to ono što je Ivan želio reći u 1. Ivanovoj 5:16 kada kaže da postoji grijeh koji je na smrt. Kršćanin može griješiti tako dugo dok ga Bog smrću ne ukloni s mjesta donošenja roda. Ananija i Safira bili su pomoću smrti uklonjeni iz rane crkve, koja je bila sveta crkva, crkva koja je donosila rod. Ova dva lažljivca nisu mogli ostati u toj crkvi. Bojim se da bi se oni osjećali vrlo udobno u nekim od naših crkvi, međutim, Bog im nije mogao dopustiti da ostanu u ranoj crkvi.

 

"Svaka koja rod donosi čisti da više roda donese." Grčka riječ je kathairo, što znači "očistiti." Neki ljudi smatraju da je čišćenje obrezivanje, a On čini i to, međutim, ovdje je značenje "čisti."

 

Nema sumnje da Gospodin i obrezuje. On djeluje u našim životima i iz njih vadi one stvari koje su Njemu uvreda. Ponekad to boli. On uklanja stvari koje nas koče. Mogu govoriti o toj temi i mogu vam posvjedočiti da to boli. Mislim da je mene Gospodin obrezao kad je dozvolio da se u mojem tijelu razvije tumor. On obrezuje ono što sprečava naše donošenje roda.

 

Jedan od razloga zbog kojeg je mnogo Božje djece povrijeđeno tim postupkom obrezivanja je taj što su se udaljili jako daleko od Boga, i jako daleko od zajedništva. Što smo bliže Bogu, manje će nas boljeti. Ja se sjećam vremena dok sam igrao hokej dok sam bio dječak. U školi smo ostavljali svoje knjige i odlazili smo na rijeku loviti ribe. Iako nismo ulovili niti jednu ribu, dobro smo se zabavljali. Došli smo na vrijeme u školu da uzmemo svoje knjige prije zatvaranja škole, tako da naši roditelji nisu ništa posumnjali. Upravitelj škole je pretpostavio da ćemo doći po knjige, pa kad smo ušli u učionu, on je ušao za nama i rekao nam: "dječaci, radujem se što vas vidim." Morali smo otići u njegov ured i ondje čekati dok on nije uzeo svoju šibu. (Već smo i ranije kroz to prošli.) Jedan od dječaka koji je bio sa mnom mnogo puta je bio išiban i dao mi je najbolji savjet kojeg sam ikada primio. Rekao mi je da kad upravitelj počne šibati, treba mu se približiti jedan korak umjesto da se udaljavamo od njega. Što smo mu bliže, manje će nas boljeti. Tako sam, nakon što me prvi put udario, umjesto da odstupim jedan korak, zakoračio korak bliže njemu i približio se sve do njegove ruke. Uopće me nije boljelo. Naučio sam da je to uistinu dobar savjet kad nas Bog šiba. Koga Gospodin ljubi, toga i šiba. Njegovo šibanje nije znak da je On protiv nas; On pokušava dobiti nekakav rod iz naših života. Mi se običavamo žaliti i udaljiti se od Njega, međutim, ako mu se približimo, neće nas gotovo nimalo boljeti.

 

Bilo kako bilo, čišćenje koje se spominje u ovome stihu odnosi se na očišćenje. Kad sam bio na području Betlehema, zapazio sam da oni u svojim vinogradima uzgajaju grožđe na tlu i podržavaju ih u zraku kamenjem. Zbog toga što se grozdovi zaprljaju i na njih dođu nametnici, oni ih operu prije nego što ih poberu. Tako i Gospodin ulazi u naš život; podigne nas i opere kako bismo mogli donijeti više roda. Kako to čini?

 

Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. (Ivan 15:3)

 

"Vi ste već očišćeni po riječi." Čišćenje se postiže Božjom riječi. Očišćujuća moć Božje riječi je uistinu predivna stvar. Mi mnogo slušamo o suvremenim čudima sa sredstvima za pranje, međutim, ja se nisam uvjerio u to da su tako čudotvorna kao što su to tvrdnje kojima ih reklamiraju. Jedino čudotvorno sredstvo za očišćenje je Božja riječ. "Pošto ste pokoravanjem istini očistili svoje duše da postignete bratsku ljubav, čistim srcem ljubite žarko jedan drugoga, jer ste ponovno rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga" (1. Petrova 1:22 - 23). Mi smo bili nanovo rođeni Božjom riječi, očišćeni od naših grijeha. Zatim se u našem svakodnevnom hodu ovdje po zemlji zaprljamo i potrebno nam je stalno čišćenje Božjom riječi. To je jedan od razloga za proučavanje Božje riječi - da bismo bili očišćeni. "Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje" (Psalam 119:9).

 

Danas među vjernicima postoji uvriježeno dosta bezumno mišljenje da možete živjeti kakvim god želite životom tako dugo dok imate fundamentalno shvaćanje spasenja po Božjoj milosti. Vjerujte mi, Bog upotrebljava Božju riječ kako bi nam objavio kada ne hodamo po Njegovoj volji. Pravi ispit koji otkriva je li neka osoba u ispravnom odnosu s Bogom je kada se vidi proučava li on Božju riječ i dopušta li joj da ona upravlja njegovim životom. Bog je za nas naumio da budemo poslušni Njegovoj riječi.

 

"Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ" (Psalam 119:67). "Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila" (Psalam 119:71). Dragi prijatelji, Bog upotrebljava nevolje kako bi nas doveo k Božjoj riječi, da bismo vi i ja mogli postati Njegovi sluge. Ja ne mislim da ćete ikada biti čisti pred Bogom ako ne proučavate Božju riječ. Ja vjerujem da su uistinu opasni oni ljudi koji su aktivni poput termita u našim crkvama, međutim, koji oklijevaju proučavati Božju riječ. Ja ih smatram najopasnijim neprijateljem Božje riječi i Kristove stvari u ovome svijetu. Dragi prijatelji, moramo proučavati Božju riječ i primjenjivati je na svoje živote.

 

Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. (Ivan 15:4)

 

Došli smo i do treće riječi koju bih želio da svakako zapazite, a to je riječ ostanite. Ostati (prebivati) u Kristu znači biti svo vrijeme u zajedništvu s Njim. Upravo smo govorili o moći čišćenja koju ima Božja riječ. To je dio ostajanja (prebivanja). Svakodnevno nam je potrebno očišćenje. Postoji priča o Spurgeonu koji se zaustavio nasred ulice, skinuo šešir i pomolio se. Jedan od njegovih đakona vidio ga je i upitao ga je što mu to znači. Spurgeon mu je rekao da se oblak ispriječio između njega i njegovog Gospodina, pa ga je on želio odmah ukloniti. Zaustavio se kako bi priznao Bogu svoju grešnu misao. Mi moramo priznavati svoje grijehe Gospodinu kako bismo ostajali (prebivali) u Njemu, kako bismo bili u stalnom zajedništvu s Njim.

 

Također, da bismo ostajali (prebivali) u Njemu, moramo držati Njegove zapovijedi.