dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 16:12-50

 

 

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on ‑ Duh Istine ‑ upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. (Ivan 16:12 - 14)

 

Mi ne znamo sve. Trebamo nastaviti rasti u milosti i spoznaji Boga. Kako to možemo postići? Čitanje Biblije nije potpuni odgovor. Sveti Duh mora biti naš Učitelj dok je čitamo.

 

Božji Duh je Duh Istine. On će vas voditi i uvesti u svu istinu. On je vodio apostole baš kao što je Gospodin Isus i rekao da će to učiniti, a te istine nalazimo zapisane u poslanicama. Sveti Duh sišao je na ove ljude na dan Pedesetnice i uveo ih je u istinu i u njihovom pisanju i u njihovom propovijedanju.

 

Možemo vidjeti na koji je način ovo bilo ispunjeno u apostolima. Služba Svetog duha bila je upotpuniti učenje Gospodina Isusa Krista. Poslanice proslavljaju Krista i pokazuju na Njega kao na Glavu crkve. One govore o Njegovom ponovnom dolasku kada će doći uspostaviti svoje kraljevstvo. Poslanice su otkrivanje službe i Osobe Gospodina Isusa Krista. One također govore o stvarima koje se tek imaju dogoditi, a ovo posebice vrijedi za Knjigu Otkrivenja.

 

Zapazite sedam koraka koje ovdje nalazimo: (1) Sveti Duh, Duh Istine je došao; (2) On će vas uvesti u svu istinu; (3) On neće govoriti sam od sebe; (4) On će govoriti sve ono što bude čuo; (5) On će pokazati ono što se ima dogoditi; (6) On će proslavljati Isusa i (7) On će uzimati od mojega i navješćivati to vama.

 

S obzirom da su nam izneseni ovi koraci, imamo odličan ispit onoga što slušamo i čitamo. Čuo sam čovjeka na jednom radio programu koji je rekao: "Imamo probuđenje Svetim Duhom; Sveti Duh djeluje; Sveti Duh čini ovo i ono." Trenutkom kada je rekao sve ovo, znao sam da Sveti Duh ne djeluje. Zašto? Zato što nam je Gospodin Isus vrlo jasno rekao da Sveti Duh neće govoriti sam od sebe. Pa kako onda možemo odrediti kada to Sveti Duh djeluje? On će proslavljati Krista. Dragi prijatelji, kada na nekom sastanku ili na proučavanju Biblije, najednom ugledate Gospodina Isusa i On vam postane predivan, uistinu stvaran i od praktičnog značaja, to je djelovanje Svetog Duha. Isus je rekao: "On će mene proslavljati."

 

Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i ‑ navješćivat će vama." (Ivan 16:15)

 


Gospodin Isus ovdje ponovno sebe izjednačuje s Bogom. Što god Otac ima, to isto ima i Isus. "Od mojega uzima" znači da će On uzeti ono što je Božje  to pokazati nama. Samo On to može učiniti. "...što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji Ga ljube. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče" (1. Korinćanima 2:9 - 10). Duh je Onaj koji istražuje dubine Božje i samo On nam može pokazati te stvari.

 

"Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti." (Ivan 16:16)

 

Što je Isus ovime želio reći? Želio je reći da će biti uhićen, a da će oni biti raspršeni poput ovaca i bit će odvojeni od Njega. On će biti razapet i pokopan. Neko vrijeme će biti odsutan i oni Ga neće moći vidjeti. Trećeg dana će im se vratiti, pa će Ga nakon kratkog vremena ponovno vidjeti. To ima punije, bogatije i dublje značenje za nas danas.

 

Nato se neki od učenika zapitkivahu: "Što je to što nam kaže: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti' i 'Odlazim Ocu'?" Govorahu dakle: "Što je to što kaže 'Malo'? Ne znamo što govori."

 

Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: "Pitate se među sobom o tome što kazah: 'Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti'? Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. (Ivan 16:17 - 20)

 

Oni jednostavno nisu znali što im je to Isus želio reći. Trebalo je proći kratko vrijeme koje će On provesti u grobu - radilo se o tri dana. Zatim, trebalo je doći drugo "malo" jer će On otići k Ocu (što se dogodilo prije više od devetnaest stoljeća). Isus im je obećao da ih neće ostaviti neutješene ili kao siročad. On će biti s Njima u Osobi Svetog Duha. On će uzimati od onoga što je Kristovo i to će objavljivati Isusovim učenicima. To je ono u čemu vi i ja živimo danas. Tijekom ovih devetnaest stoljeća, Božji Duh je Krista učinio stvarnim mnoštvu ljudi. Ti su ljudi prolazili kroz tugu; upoznali su što to znači kad te netko mrzi i kad te ljudi ismijavaju. On ih je proveo kroz ta iskustva. Naša tuga okrenut će se u radost.

 

Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. (Ivan 16:21 - 22)

 

Bez obzira na to tko ste i gdje ste, ako ste prihvatili Krista, dragi moji prijatelji, vi ste tada Božje dijete. Ako ste u tuzi i u očima su vam suze, ako vam je srce slomljeno, budite sigurni da će ujutro doći radost. On će u vaš život unijeti radost. Mislim da kada dođemo u Njegovu prisutnost i kada budemo gledali na ovaj život kojeg živimo na zemlji, ako budemo zbog bilo čega žalovati, biti će to zbog činjenice što nismo više propatili za Krista. Radost Njegove prisutnosti uklonit će svaku tugu koju smo možda imali ovdje na zemlji.

 

U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete od Oca, dat će vam u moje ime. Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!"     (Ivan 16:23 - 24)

 

Isus ovdje po treći put govori o molitvi u Njegovo ime. Već smo vidjeli da se to "u moje ime" odnosi na one ljude koji ostaju (prebivaju) u Njemu, to jest one koji su mu poslušni. Ne možete jednostavno prikrpati Isusovo ime na kraj svog zahtjeva i očekivati ono za što ste molili Boga. To nije ono o čemu je Isus govorio.

 

Sjetimo se kako učenici nikada nisu molili Oca u Isusovo ime. Vi i ja danas moramo moliti Oca u Isusovo ime. Netko će možda pitati ne možemo li moliti Isusa. Mislim da možete ako želite, međutim, zašto se lišavate posrednika? Isus se nalazi Bogu zdesna kako bi posredovao kod Boga i On moli za vas. To je razlog zbog kojeg bismo se trebali moliti Ocu u Isusovo ime.

 

"To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca. U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas. Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao. (Ivan 16:25 - 27)

 

"Dolazi čas" - Isus se približava svom raspeću, trenutku otkupljenja zbog kojeg je došao na svijet. Nakon toga, oni trebaju moliti Oca u Isusovo ime. On ih pokušava naučiti kako Otac nije nekakvi oholi upravitelj koji oklijeva odgovoriti na njihove molitve. Isus je u stvari rekao: "Ako mislite da moram moliti Oca da bude dobar prema vama i da vam bude velikodušan, tada ste u zabludi. Otac vas je ljubio. Ja Ga ne moram tražiti da vas ljubi. On vas već ljubi. Ocu nije teško složiti se s vama. On vas ljubi i to je razlog zbog kojeg će odgovoriti na vaše molitve koje izričete u moje ime."

 

Bog danas želi čuti i uslišati naše molitve, međutim, one moraju dolaziti iz srca onoga koji ljubi Krista i koji je u zajedništvu s Njim, koji mu je poslušan.

 

Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu." (Ivan 16:28)

 

Većina ljudi smatra da je središnji stih evanđelja po Ivanu Ivan 20:30 - 31, međutim, ja bih uz taj stih želio staviti i ovaj. Vječni Sin došao je na svijet s jednim ciljem: otkupiti čovjeka. Kad je ta misija bila ispunjena, On se vratio Ocu. To je tijek akcije u evanđelju po Ivanu. Isus je oslikao tamnu sliku dolazećeg progona, međutim, poglavlje završava pobjedom.

 

Ovaj stih je veći od Belehema; širi je od svemira. On zadire u vječnost, preko granica svemira, u samo Božje prijestolje. Zatim, taj stih govori o onih nekoliko trenutaka koje je Isus proveo na zemlji. On je došao iz vječnosti. Otišao je natrag u vječnost.

 

Kažu mu učenici: "Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga." (Ivan 16:29 - 30)

 

Nama bi trebalo biti sasvim jasno da je Gospodin Isus Krist Bog koji se očitovao u tijelu. Učenici su se presvjedočili. Uvjereni su u činjenice. Vidjeli su da je Isus došao od Oca i da je došao na svijet. On je Mesija; On je Spasitelj za kojeg i tvrdi da jest. Bilo kako bilo, oni još uvijek ne razumiju mračne vode smrti kroz koju je On morao proći, niti vrata uskrsnuća i uzašašća natrag u Očevu Slavu. Još uvijek to u potpunosti ne razumiju. Međutim, razumijemo li mi to nakon što je proteklo punih devetnaest stoljeća?

 

Odgovori im Isus: "Sada vjerujete? Evo dolazi čas i već je došao: raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom. (Ivan 16:31 - 32)

 

Dolazio je čas kad će Isusovi učenici biti raspršeni. Oni će Ga ostaviti samog, pa ipak, Isus nije bio sam: "Jer Otac je sa mnom." To je jedna od velikih tajni. Bog je u Kristu pomirio svijet sa sobom (vidite 2. Korinćanima 5:19). To je velika istina i jednako tako vrijedi da je na Križu Isus zavapio: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" (Marko 15:34), što je navod iz 22. psalma. Objašnjenje je slijedeće: "A ipak ti u Svetištu prebivaš, nado Izraelova!" (Psalam 22:4). Isus Krist je bio učinjen grijehom za nas, dragi moji prijatelji. Došlo je do puknuća u Božanstvu kao što je došlo do pucanja i na hramsko zastoru, pa ipak, Bog je u tom trenutku mirio svijet sa samim sobom.

 

To je tajna koju čovjekov um ne može shvatiti. Dragi prijatelji, mi jednostavno nemamo dovoljno mozga kako bismo razumjeli otkupljenje koje je Isus pribavio na križu. Nije niti čudo što je Bog križ umotao u veo noći, kao da želi reći: "Nikada nećete moći ući u ono što se ovdje dogodilo." Ja vjerujem da ćemo vi i ja tijekom proticanja vječnosti stalno sve više i više razumjeti nešto novo i predivno u svezi s Kristovom smrti za nas. To će biti uzrokom da svaki put uvijek iznova padnemo ničice pred Njim.

 

To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite ‑ ja sam pobijedio svijet!" (Ivan 16:33)

 

Mir. Isus završava s mirom. Božje dijete može imati mir u ovome životu jer se mir nalazi jedino u Kristu i nigdje drugdje. Nećete pronaći mir u crkvi. Mir nećete pronaći niti u kršćanskoj službi. Mir se nalazi u Osobi Isusa Krista.

 

"U svijetu imate muku." Naš nam je Gospodin to vrlo jasno izrazio: u svijetu nema mira, samo muka. Bio je u pravu, zar ne? Međutim, On je pobijedio svijet. Njegova pobjeda ujedno je i naša pobjeda.

 

Danas mnogo slušam o pobjedonosnom životu. Jedini koji je ikada živio pobjedonosnim životom bio je Krist. Vi i ja ne možemo živjeti takvim životima. Mi možemo dopustiti Kristu da On taj život živi kroz nas - to je sve. Kad vi i ja naučimo poistovjećivati se s Njim i živjeti u bliskom zajedništvu s Njim, tada ćemo iskusiti mir u našim srcima. Također, tada ćemo biti hrabri. U svijetu postoji muka, međutim, u našim će životima biti radost. Mir i radost! Kako li je to samo važno. "To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"