Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«
U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

Poput traktora John Deere = IVAN (engl.: JOHN. op. prev.)

2. POGLAVLJE:

Broj ljudi u crkvi = 17. POGLAVLJE

3. TEMA:

Isusova ruka (trag klina) podiže crkvu kako bi pokazao da moli za nju = ZASTUPANJE U MOLITVI

EVANĐELJE PO IVANU 17: POZADINA

Ivan je bio vrlo blizak Isusu i dobro ga je poznavao (Evanđelje po Ivanu 21,20 i 24). Ivan je bio s Isusom kad se Isus išao moliti u Getsemanski vrt (Evanđelje po Marku 14,33). Bio je prisutan kad je Isus ozdravio Petrovu punicu (Evanđelje po Marku 1,29-31). Bio je prisutan kad je Jairova kćer uskrsnula iz mrtvih (Evanđelje po Marku 5,35-37).  Bio je prisutan na Gori preobraženja (Evanđelje po Marku 9,2).

Ivanovo Evanđelje napisano je posljednje, potkraj prvog stoljeća. Dotad su se već pojavila lažna učenja o Kristovoj božanskoj naravi. Ivan je pisao kako bi pobio ova lažna učenja i, kao očevidac, iz prve ruke ispričao što se zapravo događalo. Cilj mu je bio uvjeriti čitatelje da povjeruju u Isusovu božansku narav (Evanđelje po Ivanu 20,31). U svakom poglavlju se ističe Kristovo božanstvo, kao i Njegova čovječnost. Ivan se poziva na pet svjedoka koji potvrđuju Isusovo božanstvo. To su: Ivan Krstitelj (1,34), Natanael (1,49), Petar (6,69), Marta (11,27), Toma (20,28), a i sam Ivan je ispovjedio isto (20,31). Ivan je pod božanskim nadahnućem zabilježio brojne događaje, učenja i čuda iz Kristovog života.

U 17. poglavlju Ivan je zabilježio predivnu Isusovu molitvu za Njegovu crkvu. Ova, inače najduža zapisana, molitva zove se Isusova velikosvećenička molitva, jer Isus je molio Oca za svoje vjernike.

KLJUČNI STIHOVI 17. POGLAVLJA EVANĐELJA PO IVANU

2. stih

" ... kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima koje si mu dao dade život vječni."

U Isusu Kristu nalazi se vječni život. On nam ga daje na dar.

3. stih

"A ovo je vječni život: da poznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i onoga koga si poslao – Isusa Krista."

Ovo je vječni život: vjerovati u Isusa Krista. Oni koji su povjerovali u Isusa prešli su iz smrti u život (Evanđelje po Ivanu 5,24).

5. stih

"I sad, Oče, ti mene proslavi kod sebe slavom što je imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo."

Isus je jedno s Ocem. Oni su, zajedno s Duhom, postojali prije postanka svijeta: tri božanske osobe, ali jedan Bog.

8. stih

"Jer riječi koje si mi dao, dao sam njima. I oni ih primiše i uistinu upoznaše da sam od tebe izašao te uzvjerovaše da me ti posla."

Vjernik vjeruje da je Krist došao od Oca.

9. stih

"Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji."

Isus se moli za nas! Moli se za nas pred Očevim prijestoljem. On je naš veliki svećenik, koji moli za nas.

stihovi 11, 14-15, 21-23

"I više nisam u svijetu, a ovi jesu u svijetu. I ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj u imenu svojemu one koje si mi dao, da budu jedno kao što smo i mi."

"Ja sam njima dao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš oda zla."

"[Molim] da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, kako bi svijet uzvjerovao da si me ti poslao. I slavu koju su ti meni dao ja sam dao njima: da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jednom i da svijet upozna da me ti posla i uzljubi njih kao što uzljubi mene."

Dok se Krist pripremao uzaći, tj., vratiti se k Ocu, molio se za našu zaštitu, jer i dalje ostajemo u svijetu. Osnaženi Božjim Duhom, kršćani će podupirati i hrabriti jedni druge. Isus će moliti za jedinstvo svoga stada (vidi Evanđelje po Ivanu 10,16).

13. stih

"A sada idem k tebi; i ovo govorim u svijetu da imaju radost moju ispunjenu u sebi."

Krist želi da se Njegovi vjernici raduju. Radujemo se zbog onoga što nam je Isus rekao: zbog Njegove riječi (vidi knjižicu "Ključna poglavlja – Poslanica Filipljanima 4: Radost").

17. stih

"Posveti ih istinom svojom: tvoja je riječ istina."

To je jednostavna činjenica: Bog jest istina. Bog vas je proglasio svetima i transformira vaš život svojom Riječju.

18. stih

"Kao što ti mene posla u svijet, i ja njih poslah u svijet."

Veliko poslanje izrečeno na najjednostavniji način.

20. stih

"A ne molim samo za ove nego i za one koji će po riječi njihovoj uzvjerovati u mene."

Božji Duh putem naviještene Riječi obraća ljude k sebi i pomaže im vjerovati i biti poslušnima (vidi Poslanicu Rimljanima 16, 26).

24. stih

"Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja, da gledaju moju slavu koju mi dade jer me uzljubi prije postanka svijeta."

Isus čezne za time da budemo u nebu s Njime. (vidi knjižicu "Ključna poglavlja – Evanđelje po Ivanu 14: Nebo). Ovaj stih govori o Isusovoj vječnosti i božanskoj naravi.

26. stih

"I njima obznanih ime tvoje, i ubuduće ću obznanjivati, da ljubav kojom me uzljubi bude u njima – i ja u njima."

Bog nam je u svojoj Riječi objavio da nas voli. Po Riječi Isus postaje prisutan u našem životu (vidi Poslanicu Kološanima 3, 16). Njegova prisutnost u našim životima po Njegovoj Riječi koja je u nama stvara u nama ljubav prema Bogu i prema ljudima.

PROMIŠLJANJA O ZASTUPNIČKOJ MOLITVI

Prvi dan

Isus je znao da ćemo u svijetu imati problema. Rekao je to netom prije svoje molitve (Evanđelje po Ivanu 16,33). Ali primijetimo da Isus završava ovo Evanđelje riječima utjehe i nade.

***

U 15. poglavlju Evanđelja po Ivanu, gdje čitamo da je Isus čokot, a vjernici su mladice, govori se o jedinstvu koje Krist želi vidjeti među svojim vjernima.

***

Tri osobe Trojstva i njihovo jedinstvo u vidu jednog Boga; to je misterij koji nadilazi ljudsko shvaćanje. Pa ipak, sve tri osobe dovode nas k vjeri u jednoga Boga. Poznajemo Krista i Oca samo po Riječi i daru vjere primljene od Duha. Božji Sin, kao i vjera da možemo vjerovati u Njega, darovi su od Boga.

***

U Kristu mi, pripadnici Njegove crkve, trebamo biti jedne misli, cilja, volje i djelovanja (Poslanica Filipljanima 2,5).

***

Sveta kršćanska crkva je jedno. To čini jedino Isus Krist, koji nas čini braćom i sestrama u vjeri u Njega. Nažalost, zemaljsko obličje crkve je rascjepkano i razdijeljeno. Ponekad se pitam hoće li, zbog grijeha, ikad biti moguće postići jedinstvo crkve na ovom svijetu. Mislim da neće. Kako je to žalosno. Kristova crkva postoji, samo što je nevidljiva oku. Jedinu istinitu Isusovu crkvu čine svi koji vjeruju u Njega. Krist se molio za jedinstvo među kršćanima, kako bi svijet mogao vjerovati da ga je Otac poslao (Evanđelje po Ivanu 17, 20-21).

***

Kristova molitva ispunila se u Njegovim vlastitim patnjama, smrti i uskrsnuću. Crkva je jedna. Njegovo smo tijelo (vidi Poslanicu Efežanima 4, 3-6; 1. poslanicu Korinćanima 12, 12-13). Pokazujemo svoje jedinstvo tako što pokazujemo ljubav jedni drugima (Evanđelje po Ivanu 13,34-35).

Drugi dan

Jedan stari dvostih postavlja promišljeno pitanje o našoj osobnoj odgovornosti u prezentiranju "imidža" slike pred svijetom: kakva bi bila moja crkva kad bi svaki član bio poput mene?

***

Isus u svojoj molitvi šest puta napominje da ga je Otac poslao. Ova tema se proteže kroz cijelo Evanđelje po Ivanu. Spominje se još 40 puta. Spasenje je Božji dar nama.

***

U 17. poglavlju, 5. stihu, čitamo o Kristovoj vječnoj preegzistenciji (vidi Evanđelje po Ivanu 1,1-2; Poslanica Kološanima 1,15-18).

***

Isus u svojoj molitvi moli Oca da onima koji vjeruju u Njega pruži:

  • zaštitu od zla (stihovi 11 i 15);
  • jedinstvo (stihovi 11, 21 i 23);
  • radost (13. stih);
  • posvećenje — predanost Božjem djelu (stihovi 17-19);
  • ponovno ujedinjavanje s Kristom kako bismo vidjeli Njegovu slavu (24. stih)

***

U Evanđelju po Ivanu 17,10 čitamo o Isusovoj božanskoj naravi. On i Otac su jedno. Svaki vjernik može reći: "Sve što imam, Tvoje je", ali samo Bog može reći: "Sve što imaš, moje je."

***

Juda je bio onaj koji je određen za uništenje (vidi Djela apostola 1,16-20). Bog je unaprijed znao da će Juda u svojoj slobodi izdati Isusa i objesiti se.

***

U Djelima apostola čitamo povijest rane crkve koja je nastala na dan Pedesetnice. Opazimo činjenicu i način na koji je novozavjetna crkva isticala i ispoljavala svoje jedinstvo (Djela apostola 1,14; 2,1 i 46; 4, 24 i 32; 5,12).

***

Ako je crkvena zajednica obuzeta svađama i podjelama, neće moći učiniti mnogo toga korisnog za Božju slavu. Istina je što Jakov govori u 3. poglavlju, 16. stihu svoje poslanice: "Jer gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo."

***

Treći dan

Posvetiti se znači postati svet. Kad je Sveti Duh po Božjoj riječi rodio vjeru u nama, odvojio nas je za Božje djelo kako bismo donosili slavu Bogu. Istina, i dalje smo u ovom svijetu, ali mu ne pripadamo (Evanđelje po Ivanu 17,16).

***

Nevjernici ne poznaju Boga, jer ne vjeruju u Isusa. Vjernici poznaju Boga, jer vjeruju da je Božji Sin Isus poslan radi njihovog spasenja. Sposobni smo vjerovati u Isusa zato što nam je Bog podario vjeru. Otvorio nam je oči kako bismo mogli vidjeti (vidjeti knjižicu "Ključna poglavlja – Poslanica Rimljanima 8: Spasenje).

***

Biti odvojen od svijeta, odnosno biti posvećen, ne znači zauvijek se odvojiti od ljudi. Tada bi bilo nemoguće izvršavati Veliko poslanje.

Pa ipak, svi se povremeno moramo malo maknuti od svega. I sam Krist se znao osamiti kako bi se molio i okrijepio. Posjetio sam brojne samostane, kako u Americi, tako i u inozemstvu. Neki su samostani bili vrlo zabačeni, kao npr., Mar Saba ili samostan sv. Juraja u Izraelu. Imao sam čast vidjeti samostan sv. Katarine u podnožju gore Sinaj. Dijelove ove knjižice pisao sam prilikom boravka u opatiji sv. Ivana u Collegevilleu, u Minnesoti.

Iako uživam u privatnosti, tišini, molitvi, disciplini i zajedništvu s vjernicima u samostanima, ne mogu prihvatiti izoliranost kao način života. Ljudi nemaju kako povjerovati ako ne čuju Riječ, a neće je čuti ako im je netko ne propovijeda (Poslanica Rimljanima 10,14).

Nužno je sići s planine i uključiti se u misiju evangeliziranja svijeta (Evanđelje po Luki 9,28-36). Imamo primjer Isusa i Njegovih učenika. Nakon određenog razdoblja izoliranosti i molitve, vraćali su se misiji i svjedočili ljudima.

Kao što je Billy Graham istaknuo, planine služe za nadahnuće, ali plodovi rastu u dolini.

***

Četvrti dan

One koje je Krist posvetio, njih će i proslaviti. Grešnici koji su oprani Njegovom krvlju vječno će sudjelovati u Njegovoj slavi (vidi knjižicu "Ključna poglavlja – Evanđelje po Ivanu 14: Nebo).

***

Krist se ovdje ne moli za našu brzu smrt. Imamo posla: trebamo širiti evanđelje po svijetu. To je osnovni razlog zašto smo i dalje na svijetu (Evanđelje po Ivanu 17,18).

***

Krist je znao zašto je poslan na svijet (Evanđelje po Ivanu 17,18).

***

Suština neba jest biti s Isusom. Njegova slava će ispuniti novo nebo i zemlju (Otkrivenje 21,23). Anđeli ne mogu promatrati Njegovu slavu ako ne pokriju lice (Izaija 6,2).

***

Mrak izazvan nepoznavanjem Boga preplavio je svijet. Isus je svjetlo. On je put koji vodi k Bogu (Evanđelje po Ivanu 14,1-7; 17,3).

***

To je nešto predivno! Otac nas voli kao što voli svoga Sina. To je milost koja nadilazi naše shvaćanje (Evanđelje po Ivanu 17,23).

***

Krist se moli za:

  • sebe (stihovi 1-5);
  • svoje učenike (stihovi 6-19);
  • sve vjernike (stihovi 20-26).

***

Isus je bio poslušan Ocu do smrti. Isus se svojim uskrsnućem iz mrtvih, uzašašćem i povratkom na desnu stranu Očevog prijestolja vratio u puninu Božje slave (Evanđelje po Ivanu 17,4-5; 1. Petrova poslanica 3,22). Kad vjerujemo Bogu i slušamo ga, tada Mu dajemo slavu (2. Ivanova poslanica 6).

***

Ova molitva bila je posljednja prilika kad je Isus razgovarao s učenicima prije svojih patnji i smrti. Nema ni naznake od straha i očaja. On se u prvom redu brinuo za svoje učenike.

***

Peti dan

Krist je naš zastupnik. On se moli za nas (Poslanica Rimljanima 8,33-34).

***

Poslanica Rimljanima 12,1-2: "Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim: prikažite tijela svoja kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu – kao  svoje duhovno bogoštovlje. I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte  obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno."

***

Nesklad u crkvi razara tijelo: Kristovo tijelo.

***

1. Petrova poslanica 2,9-10: "A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, puk stečeni, da navijestite krjeposti Onoga koji vas iz tmine pozva u svoju čudesnu svjetlost; vi, nekoć ne-puk, a sada puk Božji; vi, nekoć bez milosrđa, a sada zadobiste milosrđe."

***

Poslanica Hebrejima 3,1: "Stoga, braćo sveta, dionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velesvećenika našega ispovijedanja, Krista Isusa."

***

Poslanica Hebrejima 10,19-23: "Imajući dakle, braćo, slobodu za ulazak u Svetinju po krvi Isusovoj, put nov i živ koji nam otvori kroz zastor, to jest tijelo svoje, i Velikog svećenika nad kućom Božjom, pristupajmo s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Držimo se nepokolebljivo nade koju ispovijedamo – jer vjeran je Onaj koji je obećao."

***

1. poslanica Timoteju 2,1-6: "Zaklinjem dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja, zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da uzmognemo provoditi miran i spokojan život u svoj pobožnosti i dostojanstvu. Jer to je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim, Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine. Jer jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi – čovjek Krist Isus, koji samoga sebe dade kao otkup za sve, kao svjedočanstvo u svoje vrijeme."