dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 17:6-26

 

 

ISUS MOLI ZA UČENIKE

 

Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. (Ivan 17:6)

 

Zapazite sljedeće: "svima koje si mi dao" (s. 2); "ljudima koje si mi dao...ti ih meni dade" (s. 6); "one koje si mi dao" (s. 9); "koje si mi dao" (s. 11) i "njih koje si mi dao" (s. 12). Vraćamo se ponovno k velikoj doktrini izabranja. Isus je Ocu govorio o tome. Bio je to privatni razgovor, međutim, Isus je želio da učenici čuju i znaju za njega. Ja ne znam onoliko o izabranju koliko bih možda trebao znati. Čitao sam djela Hodgea, Calvina, Thornwalla, Shedda i Stronga o toj temi i čini mi se da oni nisu znali mnogo više o tome. Razlog zbog kojeg znamo tako malo o izabranju je taj što se radi o Božjoj strani jednadžbe i postoji mnogo stvari koje Bog zna, a mi ih ne znamo.

 

Uisitnu je predivno slušati ovu molitvu i znati da se Isus nalazi Bogu zdesna i da Ocu govori o nama. Gospodin Isus je danas govorio Ocu o vama ako ste jedan od Njegovih.

 

Postoji mistični odnos između Gospodina Isusa i onih koji pripadaju Njemu. Oni pripadaju Ocu, a bili su dani Gospodinu Isusu Kristu. Ja jednostavno ne mogu obuhvatiti značenje tih riječi. T je uistinu predivan odnos!

 

Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. (Ivan 17:7 - 8)

 

Gospodin im je dao Očeve riječi. To je ono što je važno. On im nije dao imanje, novac ili skupe automobile, već Očeve riječi. Isus ovdje svjedoči kako su Njegovi učenici vjerovali da je došao od Oca. Znali su tko je On. Nisu razumjeli Njegove ciljeve, a svakako nisu razumjeli Njegovu smrt i uskrsnuće. Međutim, tijekom tri godine koje su proveli s Njim zabilježili su veliki napredak. Znali su da je On došao od Boga i da Ga je Bog poslao.

 

Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. (Ivan 17:9)

 

Izreći ću jednu zapanjujuću izjavu koja ništa više zapanjujuća od ove koju je izrekao Isusu: Isus Krist danas ne moli za svijet. Njegova služba posredovanja je za one koji pripadaju Njemu, a koji su u svijetu. On ne moli za svijet; On je umro za svijet. Što je još mogao učiniti za ovaj svijet? Poslao je Svetog Duha u svijet da presvjedoči svijet o grijehu, pravednosti i sudu. Isus Krist moli za one koji su Njegovi.

 

I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. (Ivan 17:10)

 

Sva svrha našeg spasenja je donošenje slave Isusu Kristu.

 

Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. (Ivan 17:11)

 

On moli za dvije predivne stvari. Isus moli za nas da budemo sačuvani (održani). Vi ćete biti održani jer ste zapečaćeni Svetim Duhom i zbog toga što vaš Spasitelj moli za vas.

 

Isusov drugi zahtjev je da bismo mi mogli biti jedno. On moli za jedinstvo vjernika. On ne moli za ekumenski pokret ili da se svi pridružimo istoj denominaciji. U svezi s tim danas u svijetu postoji mnogo lažne nauke. Kao prvo, Isus moli Oca da bi oni koji pripadaju Njemu mogli biti jedno. Zapazite da Isus ne moli nas ili nekakvu crkvenu vlast; On moli Oca. Isus moli da bismo mi mogli biti jedno "kao i mi"; drugim riječima, kao što su Otac i Sin jedno. Otac je uslišao svaku molitvu svoga Sina, a uslišao je i ovu. Postoji organsko jedinstvo koje je Bog stvorio. Sveti Duh uzima sve prave vjernike i krštava ih u Kristovo tijelo; poistovjećuje ih u Kristovo tijelo. Sramota je u tome što su vjernici na zemlji uistinu podijeljeni. Međutim, postoji samo jedna istinska crkva i svaki vjernik u Isusa Krista je član te crkve. Ona se naziva Kristovim tijelom.

 

Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. (Ivan 17:12)

 

"Njih koje si mi dao" - ponovno nam se ovdje spominje doktrina o izabranju. Postoji nekoliko stvari koje meni osobno nisu kontradiktorne, međutim, svakako izgledaju paradoksalno. Izabranje i slobodna volja su jedan od takvih primjera. Da ste me barem mogli susresti kad sam diplomirao na teološkom fakultetu. Tada sam bio jako pametan dečko i imao sam odgovore i na ovo pitanje o izabranju i slobodnoj volji. Međutim, danas imam malo više pameti nego što sam je imao tada, pa tako shvaćam da mi to jednostavno ne razumijemo.

 

Juda Iskariotski je, svakako "sin propasti." On je ispunio proročanstvo s  njim u svezi.

 

A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. (Ivan 17:13)

 

Dragi prijatelji, Bog ne želi da mi budemo kršćani ozbiljna i izdužena lica. On je došao da bi naši životi mogli biti ispunjeni radošću - njegovom radošću.

 

Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. (Ivan 17:14)

 

Božja riječ danas u svijetu uzrokuje probleme. Biblija je najrevolucionarnija knjiga na svijetu. Ona je revolucionarna u tome što naučava da se ne možete sami spasiti, već da vas može spasiti jedino i isključivo Spasitelj. Osim toga, ona naučava da ne možete sami poboljšati svijet; to može učiniti samo Isus Krist. To je revolucionarno, a svijet takve nauke ne voli slušati. Oni radije zasade nekoliko cvjetova i pokušavaju očistiti zagađenje. Problem sa zagađivanjem je u ljudskom srcu.

 

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. (Ivan 17:15)

 

Tu bi u stvari trebalo pisati: "od zloga." (U engleskom prijevodu piše: "od zla" - op. prev.) Ponovno smo zapanjeni činjenicom što Isus ne moli da bismo mi bili uzeti van iz ovoga svijeta. Bog dobiva slavu time što mene i vas drži u svijetu. Mi mislimo o Uzdignuću crkve kao o nečem predivno, što će takvo i biti. Razmišljamo o Uzdignuću crkve kao o sredstvu za donošenje slave Bogu, što će tako i biti. Međutim, imajmo na umu jednu stvar: Bog dobiva slavu i time što vas i mene drži na ovome svijetu. Da me poznajete na način na koji ja poznajem sebe, tada biste znali da je to pravo čudo što me Bog želi imati na svijetu. Mi čeznemo za Uzdignućem crkve. U Knjizi Otkrivenja 22:17 piše da Duh i zaručnica govore: "Dođi." Sveti Duh je umoran od svijeta. On je ožalošćen. On govori: "Dođi." I mi smo također umorni, pa tako mi, koji smo Kristova zaručnica, govorimo: "Dođi." Međutim, Isus ne moli da bismo mi bili uzeti sa svijeta, već da budemo sačuvani od zloga, od sotone. Ja ne bih želio biti ovdje niti sekundu kad me Gospodin ne bi čuvao od zloga.

 

Ne bi li to bilo predivno kad bismo uistinu naučili ovu pouku? Mi plačemo i vapimo zbog toga što nam stvari idu teško ovdje dolje. Naravno da je tako. Isus je i rekao da će nam biti teško - "ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet" (Ivan 16:33). Ja pretpostavljam da se svaka dvadeset i četiri sata u nebu održavaju veliki aleluja sastanci i ondje anđeli govore: "Nije li to predivno da je taj i taj još uvijek sačuvan. Bilo bi uistinu jednostavno uzeti ga sa svijeta, međutim, pravo je čudo što ostaje u svijetu." Kad bismo to mogli naučiti, to bi nam znanje pomoglo da možemo s lakoćom izdržati naše probleme, napetosti, poteškoće i kušnje. Gospodin Isus je molio da ostanemo na svijetu i da budemo zaštićeni od zloga.

 

Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. (Ivan 17:16)

 

U kolikoj mjeri mi kao vjernici shvatimo ovo, toliko potpunije ćemo ispuniti Njegovu volju i postići Njegov cilj.

 

Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. (Ivan 17:17)

 

Posvetiti znači odvojiti na stranu (izdvojiti). Vjernik ne pripada ovome svijetu; on je odvojen. Misao se odnosi na zadatak, a ne na osobu; to je predanje zadatku. Vjernik je odvojen na stranu Božjom riječi. Drugim riječima, Božja riječ otkriva Božji um. Kada čitate Božju riječ, vođeni ste predati cjelokupne sebe određenoj službi. Možemo služiti Bogu samo ako poznajemo Božju riječ i ako smo joj poslušni.

 

Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini. (Ivan 17:18 - 19)

 

Mi smo poslani u svijet kako bismo bili svjedoci - kako bismo svjedočili. Isus je odvojio sebe kako bi se poistovijetio s nama, a mi bismo se trebali poistovjećivati s Njim u ovome svijetu u kojem živimo.

 

ISUS MOLI ZA SVOJU CRKVU

 

Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: (Ivan 17:20)

 

Isus je imao vas i mene na umu. Danas, mnogo stoljeća kasnije, možemo biti sigurni u spoznaji da naš veliki svećenik moli za nas.

 

da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. (Ivan 17:21)

 

Ova je molitva doživjela uslišanje. Crkva je organsko jedinstvo. Vjernici su jedno u Kristu, jer je crkva jedno tijelo. Trenutkom kad bilo koji grešnik uzvjeruje u Krista, taj grešnik biva pridružen Kristovom tijelu. Kad bi vjernici očitovali to zajedništvo svijetu, svijet bi bio više zadivljen s Kristom. Prečesto svijet vidi vjernike gdje mrze jedni druge što može biti jedan od najvećih razloga zbog kojih ne žele prihvatiti Krista.

 

I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno ‑ ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. (Ivan 17:22 - 23)

 

"Ja u njima i ti u meni." Kako je to divno! Samo Božji Duh može to postići. Jedinstvo koje postoji između Oca i Sina je jedinstvo koje treba postojati između vjernika i Gospodina Isusa Krista! "I [da] si ljubio njih kao što si mene ljubio" - znači da Bog voli vas jednako kao što ljubi Gospodina Isusa Krista. To uistinu zaustavlja naše umove!

 

Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. (Ivan 17:24)

 


Biti u savršenom zajedništvu s Njim bit će nebo. Ja držim da je to bio Božji cilj stvaranja čovjeka. Postoje i druga stvorenja u svemiru i na zemlji, međutim, Bog je čovjeka učinio stvorenjem s kojim će imati zajedništvo. Bog je čovjeka stvorio sa slobodnom voljom; Bog, iako je čovjek sagriješio, još uvijek želi zajedništvo s čovjekom. Nebo će biti uistinu predivno, i bit će važno da svaka od Njegovih ovaca bude ondje s Njim. Svaka od njih će imati za dati svoj doprinos.

 

Promatrati slavu Gospodina Isusa Krista bit će zadovoljstvo svakom vjerniku. Mojsije je tražio da vidi Božju slavu. Filip je želio da mu Isus pokaže Oca. Mi ponekad vidimo djelić Slave u dugi ili u zalazu sunca. Pokušajte razmisliti kako će biti kad dođemo u Božju prisutnost i kad budemo gledali Njegovu Slavu! To je cilj prema kojem se krećemo.

 

Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. (Ivan 17:25)

 

Poslanje od Oca opisuje cjelokupnu Isusovu misiju otkupljenja čovjeka. Svatko tko je vjernik zna da je Otac poslao Isusa i da je Njegovo poslanje (cilj) bilo da umre za naše grijehe.

 

I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima ‑ i ja u njima." (Ivan 17:26)

 

Posljednja stvar koju Isus spominje je da bi Njegova ljubav mogla biti u našim životima i našim srcima. Mi mnogo govorimo o vjeri i milosti i to s pravom; pa ipak, velika čežnja Isusovog srca je da Njegova ljubav bude očita u životima onih koje je otkupio. To bi nas trebalo baciti ničice pred Njim. Dragi prijatelji, koliko Isusove ljubavi se očituje u vama?

 

Da načinimo pregled onoga što ova molitva govori o vjernicima i o ovome svijetu:

1. Dani Kristu iz svijeta (s. 6)

2. Ostavljeni u svijetu (s. 11)

3. Ne od svijeta (s. 14)

4. Svijet ih mrzi (s. 14)

5. Očuvani od zloga (s. 15)

6. Poslani u svijet (s. 18)

7. Očitovani u jedinstvu pred svijetom (s. 23).

Ovo su Kristovi zahtjevi za one koji pripadaju Njemu:

1. Očuvanje (s. 11)

2. Radost - punina Duha (s. 13)

3. Izbavljenje - od zla (s. 15)

4. Da budu odvojeni - "posvećeni" (s. 17)

5. Jedinstvo - "budu jedno" (to nije unitarnost) (s. 21)

6. Zajedništvo - "budu sa mnom" (s. 24)

7. Zadovoljstvo - "promatraju slavu moju" (s. 24).

 

Gospodin Isus Krist je naš veliki svećenik. To je velika istina zapisana i opisana u poslanici Hebrejima. U Starozavjetnom uređenju je veliki svećenik nosio naprsnik ljepote i slave koji je na ramenima bio povezan vrpcom od modroga grimiza i s dva oniksova kamena na kojima je bilo napisano dvanaest imena Izraelovih plemena. Na taj je način veliki svećenik nosio imena Izraelovih sinova kad je ulazio u Božju prisutnost. To govori o sili i moći velikog svećenika. Hebrejima 7:25 govori nam o Isusu Kristu, našem velikom svećeniku: "Zato i može do kraja spasavati one koji po Njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima." Krist je sposoban spasiti nas. On ima silu i moć.

 

Na naprsniku velikog svećenika također se nalazilo dvanaest dragocjenih kamenova složenih u četiri reda po tri kamena na njegovim prsima. Na svakom se nalazilo napisano ime jednog od Izraelovih plemena. Kad je veliki svećenik ulazio u Božju prisutnost noseći ovaj naprsnik, tada je bio slika Isusa Krista koji se nalazi Bogu zdesna i koji posreduje za nas. Gospodin ne samo da nas nosi na svojim ramenima, na mjestu koje oslikava silu i moć, već nas također nosi i na svojim grudima, na srcu, koje govori o ljubavi. On ima svu moć i On nas ljubi!