dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 7

 

 

TEMA Isus poučava na dan sjenica u hramu (pete riječi)

 

Ovo poglavlje sadrži predivne istine o tome da je Isus Voda života i da On obećaje dati Svetog Duha onima koji uzvjeruju Njemu.

 

ISUS POUČAVA NA DAN SJENICA U HRAMU (pete riječi)

 

Nakon toga Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju. (Ivan 7:1)

 

"Nakon toga." Ivan vrlo često upotrebljava ovaj izraz jer nam želi iznijeti kronološki slijed događaja. Događaji iz šestog poglavlja dogodili su se u Galileji, na Galilejskom moru; međutim, prije toga, Isus je bio u Jeruzalemu, gdje se kod ribnjaka Bethesde postavilo pitanje tko je On u stvari. Čini se da su se događaji u šestom poglavlju dogodili oko godinu dana prije križa, u travnju; događaji u sedmom poglavlju desili su se oko šest mjeseci kasnije, u listopadu. Matej 15 - 18, Marko 7 - 9 i Luka 9 opisuju događaje koji su se dogodili u ovome razdoblju.

 

Tijekom zadnje godine službe, Isus je svoje aktivnosti vezao uz Galileju. Rečeno nam je da više nije djelovao u Judeji jer su tamošnji vjerski vođe snovali kako će Ga ubiti. Isus postupa prema božanskom rasporedu kojeg mu je dao Otac. Njegovi neprijatelji nisu mogli položiti ruke na Njega dok ne dođe pravo vrijeme. U događaju kojeg Ivan ovdje bilježi ulazimo u posljednjih šest mjeseci Njegovog života. U to je vrijeme bio blagdan sjenica.

 

Prvi stih nam govori o tome kako se oko Isusovog imena podigla oluja. Šest mjeseci kasnije ta će oluja bješnjeti u svoj svojoj snazi nad Isusom dok bude visio na križu. Dragi prijatelji, ta oluja traje i dan danas. U svezi s Isusom postoji podijeljenost mišljenja kakva ne postoji o niti jednoj drugoj osobi koja je ikada živjela. Ljudi hule na Isusa i govore o Njemu najgore stvari koje su ikada bile rečene. On je i danas kontroverzna osoba.

 

Iako se počela sakupljati oluja, Isus je čini se napustio svoju metodu ostajanja po strani i otišao je u Jeruzalem jer je bio blagdan sjenica.

 

Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica. (Ivan 7:2)

 

Od svakog odraslog Židova se tražilo da za tri glavna blagdana ode u Jeruzalem. Naš je Gospodin držao Zakon. Trebao je otići u Jeruzalem za blagdan Pashe, blagdan sjenica i dan Pedesetnice. Blagdan sjenica opisan je u Levitskom zakoniku 23. Bio je to blagdan velike radosti kojim se proslavljalo predivno izbavljenje Izraelskog naroda iz egipatske zemlje. Zbog toga što su za vrijeme putovanja pustinjom živjeli u šatorima, to je bio blagdan šatora. Nisu imali kamperske šatore, već su kampirali pod tim zaklonima. Trubile su trube i bilo je prinešeno sedamdeset bikova. U hramu se izlijevala voda, a na zadnji dan blagdana izlijevala se dvostruka količina vode kako bi ih se podsjetilo da im je Bog iz stijene dao vodu. Vodu su donosili iz izvora Siloam i izlijevali su velike količine vode. Tijekom blagdana su unutarnji trijem osvjetljavali mnoštvom baklji. Time su se sjećali ognjenog stupa koji je vodio Izraelove sinove dok su noću putovali pustinjom. Danas znamo da su i stup od oblaka i ognjeni stup bili slike našeg Gospodina Isusa Krista.

 

Svi Jahvini blagdani u Starome zavjetu su se ispunili osim blagdana sjenica. On će biti ispunjen kad se naš Gospodin vrati na zemlju. Prema tome, taj blagdan simbolizira veliku radost toga vremena.

 

Rekoše mu stoga njegova braća: "Otiđi odavle i pođi u Judeju da i tvoji učenici vide djela što činiš. Ta tko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu." Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega. (Ivan 7:3 - 5)

 

Ova "braća" nisu Njegovi učenici već su to bila Njegova polubraća. Njihova imena dana su nam u Mateju 13:55: "Jakov, Josip, Šimun i Juda." Njegov polubrat je autor Jakovljeve poslanice; Njegov polubrat Juda vjerojatno je napisao Judinu poslanicu. To je, naravno, bilo mnogo kasnije, a u tom trenutku Njegova polubraća još uvijek nisu vjerovala u Njega. Davali su mu savjete koje On nikako nije mogao upotrijebiti.

 

Reče im nato Isus: "Moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme  svagda pogodno. (Ivan 7:6)

 

Savjetovali su Isusa iz svoje nevjere, međutim, Isus nije želio primiti njihov savjet. On djeluje prema određenom rasporedu - prema rasporedu svog nebeskog Oca. On ne slijedi mudrost ovoga svijeta niti je ikada činio prema svom umu - nije stvar u tome da Isus ne misli da je pogrešno vrijeme da ide. Isus slijedi sasvim određeni raspored Njegovog nebeskog Oca; On tvori Božju volju.

 

Zapazite kratku riječ još u stihu: "Moje vrijeme još nije došlo." Isus nije rekao da neće otići na blagdan, međutim, nije javno išao s njima kako bi pozornost javnosti pribavljao nečim spektakularnim ili bilo čim drugim što bi oni željeli da On učini. On će otići u vrijeme koje mu odredi Otac i na način kojeg je odredio Otac.

 

Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedočim protiv njega: da su mu djela opaka. Vi samo uziđite na blagdan. Ja još ne uzlazim na ovaj blagdan jer moje se vrijeme još nije ispunilo." To im reče i ostade u Galileji. (Ivan 7:7 - 9)

 

Svijet je neprijateljski raspoložen prema Kristu. Razlog je taj što je Gospodin Isus Krist Svjetlost svijeta. Kad se okrene prema tom svjetlu, ono mu otkriva sve što nije u redu; to svjetlo otkriva grijeh. Isus optužuje grijeh. To je razlog zbog kojeg Krista ljudi mrze još i danas. On je osuđivao grijeh samom svojom prisutnosti, svojim životom. Zbog toga se u ljudima budi neprijateljstvo jer je čovjekovo srce zlo. Otkupljujuća ljubav je sredstvo koje je slomilo neprijateljstvo čovjekovog srca.

 

Ovo jasno možemo vidjeti u životu Savla iz Tarza. On je sav odisao prijetnjom prema kršćanima. Mrzio je Gospodina Isusa i svakog tko Ga je slijedio, međutim, kad je upoznao Gospodina Isusa kao svog osobnog Spasitelja, to je slomilo njegovo srce i mogao je reći: "koji me ljubio i predao samoga sebe za mene" (Galaćanima 2:20).

 

Ali pošto njegova braća uziđoše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno. (Ivan 7:10)

 

Vjerojatno je sa svojim učenicima putovao sporednom cestom i ušao je u grad na Ovčja vrata. Ja vjerujem da je Gospodin Isus uvijek ulazio u Jeruzalem na Ovčja vrata sve do svog tzv. Trijumfalnog ulaska kad se obznanio javnosti, predavši sebe narodu i zahtijevajući od njih da Ga ili prihvate ili odbace.

 

A Židovi su ga tražili o blagdanu pitajući : "Gdje je onaj?" I među mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu: "Dobar je!" Drugi pak: "Ne, nego zavodi narod." Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova. (Ivan 7:11 - 13)

 

"Židovi" su vjerski vođe - oni su ga tražili i očekivali jer je Zakon zahtijevao da dođe na blagdan. U svezi s Njim bilo je mnogo rasprave, međutim, sve je bilo činjeno u tišini i tajnosti, jer bi se napadalo svakoga tko bi izrekao neku izjavu Isusu u korist i takvog bi se čovjeka uhićivalo.

 

Usred blagdana uziđe Isus u Hram i stade naučavati. (Ivan 7:14)

 

Potpuno iznenada, Gospodin Isus pojavljuje se u hramu. Blagdan sjenica nalazi se u Božjem kalendaru i pred nas stavlja Kristov dolazak prilikom Njegovog povratka na zemlju u događajima i fazama koji do tog događaja vode. Blagdan govori o svršetku svega. Isus će se ukazati iznenada: "...i doći će iznenada u hram svoj Gospod koga vi tražite..." (Malahija 3:1). To će se ispuniti prilikom Gospodinovog povratka na zemlju.

 

Židovi se u čudu pitahu: "Kako ovaj znade Pisma, a nije učio?" (Ivan 7:15)

 

Jeste li zapazili koliko često nalazimo Isusa gdje poučava? Zapazite koji je prioritet naš Gospodin pridavao Božjoj riječi. Židovi (to se odnosi na vjerske vođe) su bili zapanjeni jer Gospodin nije imao nikakvog formalnog rabinskog obrazovanja. Oni su se divili tome što je mogao govoriti na način na koji je to činio. Čak su i Njegovi neprijatelji bili prisiljeni priznati: "Nikada nitko nije ovako govorio" (Ivan 7:46).

 

Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. (Ivan 7:16)

 

Odbaciti Isusovu poruku znači odbaciti Božju poruku. U poglavljima 4 i 5, Isus je inzistirao na tome da odbaciti Njega znači odbaciti Boga. Nemojte mi reći da se nije pravio jednakim s Bogom. Možda odbacujete da On jest Boga, međutim, nemojte mi nikada govoriti da Biblija nigdje ne govori da je Isus bio jednak s Bogom.

 

Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznat će da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim. (Ivan 7:17)

 

"Ako je netko voljan vršiti njegovu volju" je prijevod kojeg nam Weymouth nudi. Stari zavjet nas poziva: "Kušajte i vidite kako dobar je Jahve..." (Psalam 34:9). Mi imamo jednu staru poslovicu koja govori: "Dokaz da je puding dobar je ako ga pojedemo." Isus vas poziva: "Dođite i učinite laboratorijske pretrage." "Ako tko hoće vršiti volju Njegovu, prepoznat će doktrinu." Mora postojati stav ljubavi prema Božjoj riječi. Netko je rekao da čovjekovo znanje treba poznavati da bi ga se moglo voljeti, međutim, božansko znanje treba voljeti da bi ga se moglo razumjeti. Ovdje su nam dani koraci: znanje, ljubav, poslušnost. To je ono što Isus od vas traži.

 

Lako je sjediti na margini. Mi volimo drugima govoriti kako bi trebali činiti neke stvari ili govoriti iz svoje glave bez da znamo o čemu uopće govorimo. Isus nam poručuje: "Iskušajte Gospodina!" "Ako tko hoće vršiti volju Njegovu, prepoznat će da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim." To je čudo u Božjoj riječi. Dragi prijatelji, ako ste voljni, tada će vam Bog taj nauk učiniti stvarnim. Sveti Duh će vam to potvrditi.

 

Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti. (Ivan 7:18)

 

Postavlja se pitanje želi li čovjek uopće čuti od Boga. Ako želi, tada će mu Bog progovoriti u Njegovoj riječi. Tada će prihvatiti i Isusa Krista koji je došao govoriti u Očevo ime. Na žalost, ljudi su više zainteresirani za ljude koji traže slavu sami za sebe. Ako je Isus pokušavao utemeljiti nekakvi novi kult, ti bi ga ljudi poslušali vrlo pozorno, međutim, Isus nije proslavljao sebe, već je sve činio kako bi donio slavu za Oca, pa tako "naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega, njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati" (1. Korinćanima 2:14). Tako neki ljudi čitaju Bibliju i od toga nemaju ništa.

 

Nije li vam Mojsije dao Zakon? Pa ipak nitko od vas ne vrši Zakona." Zašto tražite da me ubijete?" (Ivan 7:19)

 

Ovdje vidimo razotkriveno licemjerje legalista, čovjeka koji tvrdi da je njegova religija propovijed na gori ili osoba koja tvrdi da živi prema deset zapovijedi. Gospodin Isus je rekao: "Nitko od vas ne vrši Zakona." Zakon je ogledalo koje nam omogućava da prepoznamo kako smo izgubljeni grešnici. Zakon je važan - nemojte me pogrešno razumjeti - nemojte Zakon izbacivati na stražnja vrata. On izražava Božju volju. Međutim, svrha Zakona je da nam pokaže da smo grešnici i da nam je potreban Spasitelj. Zakon je učitelj koji nas dovodi Kristu (vidite Galaćanima 3:24).

 

Odgovori mnoštvo: "Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?" Uzvrati im Isus: "Jedno djelo učinih i svi se čudite. (Ivan 7:20 - 21)

 

Oni vjerojatno nisu shvaćali kako postoji zavjera među vjerskim vođama da Ga žele ubiti. Isus govori o svom djelu kad je izliječio čovjeka kraj ribnjaka Bethesde. Zbog tog izlječenja nastalo je mnogo prepirki i neprijateljstva.

 

Mojsije vam dade obrezanje ‑ ne, ono i nije od Mojsija, nego od otaca ‑ i vi u subotu obrezujete čovjeka. Ako čovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega čovjeka ozdravio u subotu? Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!" (Ivan 7:22 - 24)

 

Obrezanje je obred koji je započeo s Abrahamom i stariji je od Mojsijeva Zakona. Isus im pokazuje nedosljednost u njihovoj vlastitoj praksi. Pokušavajući držati Zakon, oni su Zakon kršili. Ako je dijete bilo staro osam dana u subotu, tada bi oni prekršili zakon o suboti i obrezali bi dijete. Nisu imali nikakvi odgovor na ovo! Tada ih je Isus osudio da površno donose sudove. To je problem s većinom nas danas. Mi donosimo površne sudove jer nemamo sve činjenice.

 

Rekoše tada neki Jeruzalemci: "Nije li to onaj koga traže da ga ubiju? A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist?

Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!" (Ivan 7:25 -27)

 

Ponovno zapažamo da je došlo do podjele oko Isusa.

 

Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika: "Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate. Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao." (Ivan 7:28 - 29)

 

Ovo je pravo govorništvo. Isus im je rekao: "Poznajete li me u stvari? Mislite da me poznajete. Vidite me, ali me u stvari ne poznajete. Mislite da znate odakle sam došao, međutim, vi u stvari ne znate."

 

Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas. (Ivan 7:30)

 

Zanimljivo je da iako su bili žarki uhvatiti Isusa, nisu mu mogli ništa dok ne dođe Njegov čas.

 

A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: "Zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj učini?" Dočuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapće. Stoga glavari svećenički i farizeji poslaše stražare da ga uhvate. Tada Isus reče: "Još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla. Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći." (Ivan 7:31 - 34)

 

Naš je Gospodin odgovorio farizejima da će Ga uhiti u dogledno vrijeme - ali ne do tada. Zatim im je rekao da će ih napustiti. Govorio je o svom uskrsnuću i uzašašću. Oni mu više nikada neće moći učiniti ništa. Jeste li zapazili da Ga nakon Njegove smrti na križu nisu doticale ruke niti jednog čovjeka koji Ga nije volio? Nisu Ga gledale oči ljudi koji Ga ne vole.

 

Rekoše nato Židovi među sobom: "Kamo to ovaj kani da ga mi nećemo naći? Da ne kani poći raseljenima među Grcima i naučavati Grke? Što li znači besjeda koju reče: 'Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći?'" (Ivan 7:35 - 36)

 

Mislim da je ovo ismjehivanje. Nisu mislili da im se Isus može sakriti.

 

Sada dolazimo do posljednjeg dana blagdana sjenica, i u taj dan su u hramu izlijevali dvostruku količinu vode nego prijašnjih dana. Mislim da je Isus stajao u vodi do gležanja kad je izrekao te riječi. Oni su proslavljali činjenicu što im je Bog dao vodu iz stijene u vrijeme dugogodišnjih lutanja Izraela pustinjom. Pavao nam govori da je Stijena Krist (vidite 1. Korinćanima 10:4). On je Onaj koji daje istinsku vodu, Vodu života.

 

U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: "Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije (Ivan 7:37)

 

To je slobodna volja, dragi moji prijatelji. "Ako je tko." To se odnosi na vas. Bog vam nudi besplatni dar. Ovdje također nalazimo i Božje izabranje: "Ako je tko žedan." Pitanje je slijedeće: "Jeste li žedni?" Jeste li možda pokušavali svoju žeđ zadovoljiti u muljevitim izvorima ovoga svijeta, i našli ste da oni ne udovoljavaju vašoj žeđi? "Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije." Možete doći k Njemu i primiti Ga za svog Spasitelja.

 

koji vjeruju u mene! Kao što reče Pismo: 'Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!'" To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen. (Ivan 7:38 - 39)

 

Sveti Duh još nije bio dan jer Isus još nije bio proslavljen. Sveti Duh nije došao sve do dana Pedesetnice. Tada je došao prebivati u vjernicima kako bi od njih načinio jedno tijelo. dolazak Svetog Duha u taj dan daje nam sigurnost da je Isus došao na Očevo prijestolje.

 

Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu: "Ovo je uistinu Prorok.“ (Ivan 7:40)

 

Neki su ljudi vjerovali i obratili su se Isusu. Pili su i zadovoljili su svoju žeđ.

 

Drugi govorahu: "Ovo je Krist." A bilo ih je i koji su pitali: "Pa zar Krist dolazi iz Galileje? (Ivan 7:41)

 

Istu situaciju nalazimo i danas. Neki vjeruju, a neki ne žele vjerovati.

 

Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?" Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. (Ivan 7:42 - 43)

 

On je bio iz Davidova roda i iz Betlehema. U Betlehemu je došao na ovu zemlju. Rodio se u jadnoj i bijednoj štali u jadnom gradiću. To nije nimalo nalik ljupkim slikama koje nalazimo na Božićnim čestitkama. Isus je započeo u Betlehemu, međutim, ondje nije ostao kako bi započeo svoju zemaljsku službu. Ako su ovi ljudi stvarno željeli znati istinu, mogli su saznati da se rodio u Betlehemu i da je ispunio proročanstva. On je taj koji im je uputio poziv da dođu i napiju se, međutim, oni su iznijeli svoju primjedbu. Uvijek će u svezi s Isusom među ljudima postojati podjela, sve dok On ne dođe vladati na zemlji.

 

Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke. (Ivan 7:44)

 

Nisu niti mogli. Njegov čas još nije bio došao.

 

Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: "Zašto ga ne dovedoste?" Stražari odgovore: "Nikada nitko nije ovako govorio." (Ivan 7:45 - 46)

 

Kakvo li su svjedočanstvo ovi ljudi dali o Isusu: "Nikada nitko nije ovako govorio!" On je bio veliki Učitelj, međutim, nismo spašeni po Njegovom učenju. On nas spašava po svojoj smrti i uskrsnuću.

 

Nato će im farizeji: "Zar ste se i vi dali zavesti? Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega? Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona ‑ to je prokleto!" Kaže im Nikodem ‑ onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: "Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?" Odgovoriše mu: "Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok." I otiđoše svaki svojoj kući. (Ivan 7:47 - 53)

 

To je bio Nikodem koji je došao Isusu u noći. Mislim da je Nikodem te noći uzvjerovao u Gospodina. On je farizej i ustaje u Isusovu obranu. Oni su se smijali Nikodemu ovim riječima: "Da nisi i ti iz Galileje?" Za njih je to bila velika sramota. To je kao kad se danas ljudi iz gradova smiju iz ljudi koji žive na selu. Zanimljivo je zapaziti da su znali činjenice o Svetome Pismu. "Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok." U stvarnosti, On nije dolazio iz Galileje, niti je dolazio iz Betlehema. Došao je iz Slave. "Jer, Dijete nam se rodilo, Sina dobismo" (Izaija 9:6) - Sin je došao iz neba.

 

"I otiđoše svaki svojoj kući." Nitko nije Isusa pozvao u svoj dom. Bila je to blagdanska noć, međutim, Isus je otišao na Maslinsku goru. Koliko znamo, On nikada nije proveo noć u Jeruzalemu.

 

Što je s vama, dragi prijatelji? Odlazite li vi u svoj dom i ostavljate Isusa na hladnoći? Ili ste prihvatili Njegov predivni poziv pa tako živite u svjetlosti i ljubavi Njegove prisutnosti?