dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 8:20-59

 

 

Te riječi rekao je Isus u riznici dok je naučavao u Hramu. I nitko ga ne uhvati jer još ne bijaše došao njegov čas. Reče im ponovno Isus: "Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojem ćete grijehu umrijeti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći." Židovi se nato stanu pitati: "Da se možda ne kani ubiti kad govori: 'Kamo ja odlazim, vi ne možete doći'?" (Ivan 8:20 - 22)

 

Riznica se nalazila u dijelu hrama namijenjenom ženama. Tamo su odveli ženu uhvaćenu u preljubu. Zapazit ćete koliko su ti Židovi bili u mraku. Prvo su pitali: "Gdje je tvoj Otac?" Sada pitaju: "Hoće li se ubiti?" Ne znaju ništa o tome da je Isus poučavao svoje učenike o tome kako će otići u Jeruzalem da umre od ruku pogana, da će biti predan da umre od strane tih istih vjerskih vođa, i da će umrijeti otkupničkom smrti za grijehe svijeta. Hoće li se ubiti? Ne! On će dati sebe na otkup za mnoge.

 

A Isus nastavi: "Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta. (Ivan 8:23)

 

Istu misao nalazimo u 1. Korinćanima 2:14. Ljudsko znanje može razumjeti svaki drugi čovjek koji ima ljudsku narav - ako ima dovoljno visoki kvocijent inteligencije. Međutim, drukčije je s božanskim znanjem. Samo Božji Duh može uzeti ono što je Kristovo i objaviti to nama. To je ono o čemu Isus ovdje govori.

 

Stoga vam i rekoh: 'Umrijet ćete u grijesima svojim.' Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim."(Ivan 8:24)

 

Ljudi umiru zbog toga što su grešnici. To je naravna posljedica grijeha. "Ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim." Može li čovjek biti spašen na svojoj samrtnoj postelji? Da, ako prihvati Gospodina Isusa Krista za svog Spasitelja. Međutim, čovjek može Krista odbijati predugo, baš kao što su to činili Židovi. Postoji određeni trenutak kad čovjek odbacuje Krista predugo i od tada Ga više nikada neće više željeti prihvatiti.

 

Nato mu oni rekoše: "A tko si ti?" Odvrati Isus: "Ta što da vam s početka opet zborim? (Ivan 8:25)

 

Ti Židovi nisu znali koje je Isusovo poslanje, njegov posao, a jednako tako nisu poznavali niti Njega samog. "Gdje je tvoj Otac?" "Hoće li se ubiti?" "A tko si ti?" Isus odgovara da je Njegova izjava u svezi s Njim samim uvijek ista. On stalno tvrdi da je Mesija, Spasitelj svijeta.

 

Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu." (Ivan 8:26)

 

Naš Gospodin uvijek je bio ustrajan u tome da je ono što čini i govori ono što Otac želi da On čini i govori. Tvrdio je da Ga je poslao Bog Otac i da je On samo činio Božju volju. Nikada se nije pozivao na svoj um ili svoj intelekt. To je primjer i za nas koji smo propovjednici. Božja riječ je to što bismo trebali širiti dalje, a ne poruke koje su proizvod našeg vlastitog uma.

 

Ne shvatiše da im govori o Ocu. (Ivan 8:27)

 

Nisu shvatili ništa. Oni su zemaljski; ne razumiju nebeske stvari.

 

Isus im nato reče: "Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio Otac. (Ivan 8:28)

 

Kad Isus sebe naziva Sinom Čovječjim, On se tada poziva na Daniela 7:13 - 14. Sin Čovječji se približi Pradavnome da bi postao vladarem ovoga svemira. Tako je ovdje Gospodin Isus govorio o svom raspeću, a također i o svom okrunjenju koje tek treba biti.

 

Nakon Kristove smrti i uskrsnuća, mnogi od ovih vjerskih vođa su uzvjerovali. U Knjizi Djela apostolskih nam je rečeno da su uzvjerovali mnogi svećenici. To je ono o čemu im Isus ovdje govori. Kasnije će spoznati da je On Onaj za kojeg tvrdi da jest. Čovjek ne može znati tko je Krist dok ne zna što je učinio.

 

Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek činim što je njemu milo." Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega. (Ivan 8:29 - 30)

 

Jeste li ikada završili dan bez da ste pogledali unatrag i požalili što neke stvari niste učinili drukčije? Naš Gospodin nikada nije završio dan žaleći za nečim. Uvijek je činio ono što je bilo po volji Njegovom Ocu. On je jasno rekao da je došao činiti Očevu volju.

 

Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi."(Ivan 8:31 - 32)

 

Samo vjera spašava, međutim, vjera koja spašava nije sama. Ona će proizvesti nešto. Nakon što čovjek uzvjeruje u Gospodina Isusa Krista, poželjet će "ostati u Njegovoj riječi." Dokaz vjere je ostajanje uz Spasitelja. Kao pastor crkve naučio sam čuvati se osoba koje su aktivne u crkvi, a nisu zainteresirane za proučavanje Božje riječi. Takvi ljudi su opasni za crkvu.

 

Istina će vas osloboditi. Istina je da je Isus Krist Spasitelj svijeta. On je Istina. Prvo dolazimo k Njemu kao svom Spasitelju. Zatim, kako nastavljamo živjeti s Njim, iskustveno upoznajemo da smo slobodni. Slobodni smo od kazne za grijeh - ne trebamo ležati budni noćima brinući se kako ćemo ići u pakao. On od nas niti ne traži da živimo kršćanskim životima. On traži da mu vjerujemo i da mu dopustimo da On živi svoj život kroz nas. Kad se predamo njemu, tada smo uistinu slobodni.

 

Odgovore mu: "Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš: 'Postat ćete slobodni?'" (Ivan 8:33)

 

Lagali su kad su to rekli. Bili su u ropstvu u Egiptu i Babilonu, a kad su izrekli te riječi, nad njima je bila čelična čizma Rima. Kakvo je to bilo lažno predstavljanje činjenica!

 

Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Znam: potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete jer moja riječ nema mjesta u vama. Ja govorim što vidjeh kod Oca, a vi činite što čuste od svog oca.“ (Ivan 8:34 - 38)

 

Nisu bili slobodni u tjelesnom smislu, a nisu bili slobodni niti u duhovnom smislu. Tvrdili su da su Abrahamovo potomstvo, pa ipak su žudili za tim da ubiju Isusa.

 

"Tko god čini grijeh, rob je grijeha" je u sadašnjem vremenu. Ako nastavite živjeti grešnim životom, tada ste sluga grijeha. Ja se pitam proživi li itko od nas i jedan dan bez da sagriješi. Međutim, Božje dijete svakog dana dolazi Ocu i ispovijeda svoje grijehe. Đavolje dijete to nikada neće učiniti. To je misao koju nalazimo u Rimljanima 6:16: "Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate...?"

 

Isus sada postaje vrlo otvoren. Sluga može doći k vama i raditi za vas tijekom dana, međutim, kad dođe noć, on uzima svoj šešir i odlazi kući. Ulazi sin, odlaže svoj šešir u kut i odmara se jer je on sin. Gospodin je rekao ovim vođama da oni u stvari nisu Božja djeca. U to su vrijeme bili u hramu, međutim, ondje neće ostati još dugo. 70. godine Tit rimski je došao sa svojom vojskom i sve ih prodao u ropstvo. Zatrubila je sirena za prestanak rada, i sluge su otišle iz kuće.

 

Sin nas čini uistinu slobodnima. Ne trebamo biti sluge grijeha. Mnogi kršćani prihvaćaju poraz i neuspjeh kao normalni kršćanski život. Bog nikada nije naumio da mi živimo na takav način. On ima naum da mi živimo za Njega po sili Svetog Duha.

 

Odgovoriše mu: "Naš je otac Abraham". Kaže im Isus: "Da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili. A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio! Vi činite djela oca svojega." Rekoše mu: "Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac ‑ Bog." Reče im Isus: "Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla. Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ. Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. (Ivan 8:39 - 44)

 

Stara izreka govori: "Kakav otac, takav sin." Iako tvrde da su Abrahamova djeca, Isus je tim ljudima rekao da kad bi uistinu bili Abrahamovo potomstvo, tada bi se ponašali poput Abrahama. Umjesto toga, oni su ga pokušavali ubiti. Dakle, umjesto da budu Abrahamova djeca, oni si bili đavolja djeca. Sotona je otac laži i ubijanja, a oni su njegovi oponašatelji, njegova djeca. "Vi činite djela svoga oca."

 

Zapazite da su ponovno oni bili ti koji su započeli temu: "Mi se nismo rodili iz preljuba." Kad sam ušao u službu, zauzimao sam stav da čovjek može nijekati djevičansko rođenje i još uvijek biti kršćanin. Danas ne mislim tako. Ako niječemo Kristovo djevičansko rođenje, vjerujem da se pridružujemo ovoj rulji koja je rekla: "Mi se nismo rodili iz preljuba." Pa ipak, ta je rulja željela tvrditi da je Bog njihov Otac. Isus je rekao: "Kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego On me posla."

 

Kako mi znamo da je Bog naš Otac? Ivan nam u svojoj poslanici daje odgovor na to pitanje: "Tkogod vjeruje: Isus je Krist, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga" (1. Ivanova 5:1).

 

Ti su židovi smatrali da su Božja djeca, a u stvari su bili đavolja djeca. Istu misao nalazimo i danas. Ta doktrina o Božjem sveopćem očinstvu i o sveopćem bratstvu ljudi dovela nas je u mnoštvo nevolja. Ona je oblikovala filozofiju i razmišljanje našeg naroda. Mi sjedamo za konferencijski stol sa đavoljom djecom i nazivamo ih Božjom djecom. Bojim se da je naš narod zavaran drugim narodima svijeta. To je zbog toga što naši mudri diplomati i prepredeni političari jednostavno funkcioniraju na pogrešnim premisama (postavkama). Biblija ne naučava o sveopćem Božjem očinstvu i o sveopćem bratstvu svih ljudi. Isus očito nije naučavao o sveopćem Božjem očinstvu jer je ovim vjerskim vođama da su oni đavolja djeca. Očito je da postoje stanoviti ljudi koji nisu Božja djeca! Čovjek postaje Božjim djetetom samo po vjeri u Isusa Krista.

 

Isusove riječi nisu bile po volji ovim ljudima, pa ipak, Isus je bio ustrajan u tome da su Njegove riječi istinite. Također je bio ustrajan u tome da mu niti jedan od njih ne može pronaći grijeha. Isus je došao od Boga, a svatko tko je Božje dijete poslušat će Isusa Krista. Ljudi danas još uvijek ne vole slušati te riječi. Ljudi vole misliti kako smo svi predivni, ljupka braća jedni drugima i govore o ljubavi, ljubavi i ljubavi. Dragi prijatelji, ako se danas želite založiti za istinu, tada ćete osuđivati zlo baš kao što je to činio i naš Gospodin. To će svakako proizvesti neprijateljstva.

 

A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete. (Ivan 8:45)

 

Nije li zanimljivo da je Isus tim ljudima govorio istinu, a oni mu nisu vjerovali. Ona je u njima proizvela žestoko neprijateljstvo. No, ljudi su spremni vjerovati najglupljim govorkanjima i najvećim lažima. Diktatori tijekom povijesti su jako dobro znali tu činjenicu. Hitler je bio vrlo iskren u svezi s tim u svojoj knjizi kad je rekao da ako se velika laž ponavlja uvijek iznova, ljudi će joj na koncu povjerovati. Danas su to naučili i oglašivači u masovnim medijima.

 

Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Tko je od Boga, riječi Božje sluša; vi zato ne slušate jer niste od Boga." Odgovoriše mu Židovi: "Ne kažemo li pravo da si ti Samarijanac i da imaš zloduha?" (Ivan 8:46 - 48)

 

Isus je svoj život stavio na kocku kad je postavio pitanje: "Tko će mi od vas dokazati grijeh?" To je jedan od velikih dokaza Kristovog božanstva. Vjerujte mi, da je ikoji Njegov neprijatelj imao makar i sjenku dokaza protiv Njega, svakako bi je upotrijebio u toj situaciji. Nisu imali logičnih odgovora na Njegova pitanja. Pa što su onda učinili? Počeli su Ga ismijavati. Tu sam metodu naučio još davno kad sam bio u debatnoj ekipi. Kad više nije bilo logičnih odgovora, ljudi bi pribjegavali ismijavanju. Poslušajte Židove: "Ti si Samarijanac. Imaš demona" - kao što znate, demon je pravi prijevod. To je ismijavanje i čista sprdnja.

 

Odgovori Isus: "Ja nemam zloduha, nego častim svoga Oca, a vi me obeščašćujete. No ja ne tražim svoje slave; ima tko traži i sudi. Zaista, zaista, kažem vam: ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka." (Ivan 8:49 - 51)

 

Kad bismo ga barem mogli vidjeti gdje stoji među tom ruljom. Toliko su Ga mrzili da su Ga željeli ubiti. U svojim su srcima nosili ubojstvo, a On u svome nije imao ništa drugo nego ljubav. Išao je na križ kako bi umro za njih. Oni za njega spremaju smrt, a On im nudi život. "Ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka." Ponudio im je vječni život, duhovni život. Dragi prijatelji, Isus je mnogo više od običnog čovjeka.

 

Rekoše mu Židovi: "Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: 'Ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka.“ Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš?" Odgovori Isus: "Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi ‑ Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog, no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam. Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se." Rekoše mu nato Židovi: "Ni pedeset ti još godine nije, a vidio si Abrahama?" Reče im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!" Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama. (Ivan 8:52 - 59)

 

Je li Abraham ikada vidio Krista? Svakako Ga je vidio. Ukazanja Boga u Starome zavjetu bila su ukazanja Isusa Krista tim ljudima. "Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, On Ga obznani" (Ivan 1:18). Zatim, također, iako je Abrahamovo tijelo bilo pokopano ondje, Abraham nije bio mrtav, već je bio u Božjoj prisutnosti. Isus o tome jasno govori, kako nalazimo zapisano u Luki 20:38: "A nije On Bog mrtvih, nego živih. Ta svi Njemu žive!"

 

Liberalni teolozi današnjice uče nas kako je Isus Krist bio veliki učitelj, međutim, da nikada nije tvrdio da je Bog. Dragi prijatelji, poslušajte ove riječi: "Prije nego li Abraham posta, Ja Jesam." Ne, ja sam bio - već Ja Jesam. On je Jahve, Ja Jesam, Bog. Židovi su to savršeno dobro razumjeli. Zbog toga što su točno znali što to Isus za sebe tvrdi, uzeli su kamenje da Ga ubiju zbog hule na Boga.

 

Pitanje je Isus Krist. On je te Židove stavio pod svjetlo reflektora. Trebali su donijeti odluku u svezi s Njim. I vi također morate donijeti odluku u svezi s Njim. Ili je On Istina, ili je lažac. Ili je Bog i Spasitelj ili to nije. Morate odlučiti. Ili Ga prihvaćate ili Ga odbacujete. Zapamtite da vaša odluka ni na koji način ne mijenja činjenično stanje - tko je On. On je veliki Ja Jesam, Jahve, vječni Bog. Vaša odluka je tu istinu prihvatiti ili zanijekati.