Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenja ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

Vruća i hladna voda se miješaju u mlaku (na engleskom: lukewarm=mlako, op. prev.) = LUKA

2. POGLAVLJE:

Broj kapljica = 2. POGLAVLJE

3. TEMA:

Bogojavljenska zvijezda i jasle u dvije kapi označili su Kristovo rođenje =  KRISTOVO ROĐENJE


EVANĐELJE PO LUKI 2:  POZADINA

Evanđelje po Luki 2 i Evanđelje po Mateju 1-2 govore o Kristovom rođenju. Pročitajte oba teksta da biste dobili potpuniju sliku.

Zašto se Krist morao roditi? Vratimo se na početak, u prva tri poglavlja Postanka. Bog i stvoritelj svega stvorio je ljude kao savršena bića. Između Stvoritelja i Njegovog stvorenja je vladao divan odnos. Između Boga i Njegovih ljudi vladao je sklad.

Tada je grijeh stupio na scenu. Ljudima nije bilo dovoljno to što su ljudi, nego su htjeli biti poput Boga. Podlegli su Sotoninim kušnjama, što je dovelo do pobune i otuđenosti. Ljudi su se odvojili od Boga. Sklad je uništen.

Na svu sreću, Bog je Bog ljubavi. Nastavio je voljeti svoje stvorenje i odlučio je pružiti ljudima drugu priliku. Htio im je pružiti priliku za obnovu prvotnog sklada i savršenstva. Bog je znao da Adam, Eva i svi njihovi sinovi i kćeri to neće moći postići sami, jer grijeh je upropastio tu priliku. Zato je to ostalo na Bogu. Bog će morati spasiti svoje ljude. Nije bilo drugog načina. Bog je morao poslati Spasitelja.

Budući da nijedno ljudsko biće ne može ostati savršeno poslušno (a Bog to traži), Bog će poslati svog Sina na svijet da učini za ljude ono što sami nikako nisu mogli.

Krist će doći na svijet u ljudskom tijelu. Bit će u isti mah i Bog i čovjek: savršeni Bog i savršeni čovjek.

Da bi se platila cijena za grijehe, trebalo je prinijeti žrtvu. Bog je pravedan i svet, stoga je bilo nužno platiti kaznu za grijeh. Kazna za grijeh je smrt. Ne samo da je Krist morao biti poslušan, nego je morao i umrijeti. Jasno je da Krist nije trebao umrijeti za sebe, jer u Njemu nije bilo grijeha. Zato je Otac zaračunao Kristovu smrt onima koji vjerom prihvate Njegovu smrt za njih. Krist će umrijeti za njih. Njegova smrt će ih osloboditi od grijeha. Bog će prekriti njihove grijehe krvlju svog bezgrešnog Sina i proglasit će ih slobodnima od grijeha i svetima.

Bog je od početka htio da bude tako. Nije htio da se Njegovi ljudi izgube. Dao im je slobodnu volju, kako bi mogli voljeti. Sloboda izbora je nužna za ljubav. Međutim, ljudi radije biraju grijeh. Bog je smislio kako će ih otkupiti i spasiti. Govorio je prvim ljudima o Spasitelju kojeg će im poslati. Oni koji su povjerovali u Spasitelja spasili su se.

Kao i danas, i tada je bilo potrebno vjerovati i pouzdati se u Boga.  Ljudi su morali vjerovati da će Krist doći. I danas je potrebno vjerovati da je došao. Kako nekad, tako je i danas vjera u Isusa ono što spašava.

Božji naum spasenja ljudi stupio je na djelo u određenom povijesnom trenutku. Naum je kulminirao kad je Bog poslao svog Sina na svijet u ljudskom tijelu, što zovemo utjelovljenjem.

Krist, istiniti Bog, druga osoba Božanstva, oduvijek jest; On nema početka ni kraja. On je istiniti i vječni Bog. Međutim, sad je odjenuo ljudsku narav na sebe. Morao je biti stvarni čovjek kako bi trpio i umro. Zato je Isus, istiniti Bog i istiniti čovjek, došao postati naš Spasitelj. Došao je učiniti za nas ono što nismo u stanju učiniti za sebe: ukloniti naše grijehe.

Bog je tijekom povijesti svijeta slao proroke koji su govorili kako će Spasitelj doći.   Božićna priča je zapis o ispunjenju Božjeg obećanja.

Bog je zbilja poslao svog Sina u tijelu, rođenog od djevice Marije, kako bi živio, patio, umro i ponovno uskrsnuo kao naš Spasitelj.

Kristovo rođenje izravno je povezano s uskršnjim jutrom. Krist je uskrsnućem iz mrtvih pokazao svoju pobjedu nad smrću i Sotonom. On je pobijedio! Učinio je to umjesto nas! U Njemu smo i mi pobijedili.

Bog je rekao da će Isus doći, i došao je. Bog je rekao da će se Isus vratiti, i tako će i biti.

Kad je Krist prvi put došao, učinio je to ponizno i pokorno: našao se u jaslama. Njegov završni dolazak u ljudskoj naravi bit će ovjenčan slavom i veličanstvom: bit će to dan uskrsnuća.

Dođi brzo, Gospodine!

KLJUČNI STIHOVI 2. POGLAVLJA EVANĐELJA PO LUKI

4. stih

"A i Josip, kako je bio iz doma i loze Davidove, uzađe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov koji se zove Betlehem."

Bog se služi naizgled običnim dnevnim događanjima u povijesti kako bi ostvario svoju volju.

7. stih

"I porodi sina svojega, prvorođenca, te ga povi i položi ga u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u noćištu."

Isus je smješten u skromnu i poniznu postelju: u jasle za stoku.

8. stih

"A u tome istom kraju bijahu pastiri: noćivali su pod vedrim nebom i čuvali noćnu stražu nad svojim stadom."

U prvom stoljeću u Palestini pastiri su često bili među najsiromašnijima. Pa ipak su upravo oni, a ne uvaženi vjerski ili državni dužnosnici, prvi čuli anđeosku objavu. Bog često radi preko običnih ljudi.

9. stih

"Kad gle, pristupi im anđeo Gospodnji i slava ih Gospodnja obasja. I spopade ih silan strah."

Kroz cijelo Sveto pismo vidimo kako anđeli objavljuju ostvarenje Božjeg nauma spasenja. Božji anđeli su se susreli s Jakovom. Anđeo se objavio Zahariji, anđeo se objavio Mariji, anđeo se više puta objavio Jošui, itd. Anđeli su bili prisutni kad je Isus uzašao. Anđeli će biti s njime i kad se vrati.

10. stih

"I reče im anđeo: 'Ne bojte se! Jer vam, evo, donosim dobru vijest o velikoj radosti koja će biti za sav puk'."

Božji dar - Njegovo sveto evanđelje i radosna vijest - namijenjen je svim ljudima.

stihovi 13-14

"I odjednom se s anđelom pojavi mnoštvo vojske nebeske hvaleći Boga i govoreći: 'Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir! Među ljudima dobra volja!'"

Jedna od privilegija nebeskih anđela, koja će jednog dana pripasti i nama, jest moći proslavljati Boga pred Njegovim prijestoljem.

20. stih

"I pastiri se vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli, kako im je bilo rečeno."

Kad vidimo Krista, život nam se mijenja.

21. stih

"I kad se navrši osam dana da dijete bude obrezano, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio nazvao anđeo prije nego što je on još bio začet u utrobi."

Ima ljudi koji se služe Isusovim imenom kad psuju, ali dolazi dan – vrhunac Gospodnjeg dana – kad će se svako koljeno pokloniti pred Njime.

stihovi 27-32

"I u Duhu dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete, Isusa, da učine s njim prema običaju Zakona, i on ga primi u naručje svoje, te blagoslovi Boga i reče: 'Sada otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru. Jer mi oči vidješe Spasenje tvoje koje si pripravio pred licem svima pucima, svjetlo za prosvjetljenje pogana i slavu puka tvojega Izraela.' "

Šimunova pjesma hvale postala je najmilija pjesma mnogih kršćana. Njezina je tema: Božji dar Isus namijenjen je svakome.

stihovi 36-38

"I bijaše neka proročica Hana, kći Fanuelova, iz plemena Ašerova. Ona je bila u veoma poodmaklim godinama. Poslije svoga djevojaštva sedam godina živjela je s mužem, a sama je bila udovica oko osamdeset i četiri godine. Ta se nije odvajala od hrama – noću i danju služila je Bogu postovima i molitvama. I ona nadođe baš u taj čas: hvalila je Gospodina i govorila o njemu svima koji iščekivahu otkupljenje u Jeruzalemu."

Svi koji su predani i vjerni poput Hane bit će blagoslovljeni.

46. stih

"I dogodi se da ga nakon tri dana nađu u Hramu gdje sjedi među učiteljima i sluša ih i postavlja im pitanja."

Jasno, Isus je došao u dom svoga Oca.

PROMIŠLJANJA O KRISTOVOM ROĐENJU

Prvi dan

Teolozi su proveli mnogo vremena pokušavajući utvrditi što je bila betlehemska zvijezda (Ev. po Mateju 2,2). Napisane su knjige u kojima se razmatraju različite mogućnosti. Možda je riječ o konjunkciji planeta Jupitera i planeta Saturna, kažu jedni. Drugi kažu da je možda riječ o eksploziji neke nove ili supernove duboko u svemiru. Možda je u pitanju komet ili neka blistava zvijezda kao što je Sirijus. Možda je Bog pripremio poseban komet za tu priliku. Kršćanski pisac iz 3. stoljeća po imenu Origen je mislio da je tako.

Bog se mogao poslužiti nečim što je već postojalo, kao i nečim sasvim novim. Kako bilo, Bog se poslužio betlehemskom zvijezdom ne bi li obasjao rođenje svoga Sina.

Djevičansko rođenje predstavlja ključni dio prvog Kristovog dolaska. Da je Krist začet od čovjeka i žene, bio bi tek običan čovjek. Krist je začet po Svetom Duhu u ženi, tako da je bio i Bog i čovjek.

* * *

Drugi dan

Točan datum Kristovog rođenja je nebitan, ali su kršćani ipak odredili jedan datum kad će se sjećati Njegovog rođenja i proslavljati ga, a to je 25. prosinca. Bio je to dan stare poganske svetkovine "nepobjedivoga Sunca". Neki od ranih kršćana su namjerno odlučili proslavljati Kristov rođendan 25. prosinca, kako bi jasno obznanili da Krist pobjeđuje nad svime. Do kraja četvrtog stoljeća većina kršćana je proslavljala Kristovo rođenje na taj dan.

* * *

Treći dan

Razmišljanja prilikom posjeta mjestu Kristovog rođenja:

U svetoj zemlji postoje dva Betlehema. Jedan se nalazi na 12 km od Nazareta, na Zebulunovom području. Betlehem koji je imao čast da se u njemu rodi Spasitelj jest onaj u Judeji, koja se izvorno zvala Efrata. Spomen na Betlehem u Efrati nalazimo u izvješću o Rahelinoj smrti (Postanak 35,19) i u Mihejevom proročanstvu (Mihej 5,2).

U taj su grad došli Marija i Josip, oboje potomci kralja Davida, nedugo prije nego što je Marija trebala roditi maloga Krista. Bilo je to naporno trodnevno putovanje, ali morali su doći. Izdana je zapovijed da svatko mora otići u svoje rodno mjesto. (Kad je rimski car nešto zapovjedio, to se moralo poslušati.)

Hebreji su već u Mojsijevo vrijeme imali neku vrstu poreza (Izlazak 30,12-13; Brojevi 1,18). Sad je bio red na Heroda Velikog, koji je prikupljao rimski porez. (U Rimu su postojale dvije vrste poreza. Prvi porez plaćao se na sve vrste robe i imovine, dok je drugi plaćao svaki muškarac, a porez je u isti mah služio za novačenje muškaraca u vojsku.)

Kao što se moglo očekivati, u Betlehemu nije bilo dovoljno mjesta za smjestiti tako veliki broj pridošlica. Sva mjesta su bila zauzeta. Ipak, morali su pronaći mjesto. Bog je uskoro trebao po Mariji dovesti svog Sina na svijet. Konačno su pronašli mjesto. Nije bilo ništa posebno, ali jest bilo posljednje slobodno mjesto. Tako su se Josip i Marija smjestili u štali. Njegova postelja bile su jasle. Onaj koji je bio kruh života polegnut je u jasle.

Bog je u Betlehemu poslao svoje ljubavno pismo svijetu, a Marijina utroba bila je kuverta. U pismu je vrlo jasno pisalo: "Bog vas voli." Bog je dao sve od sebe ne bi li nam pokazao koliko nas mnogo voli. Evo i dokaza: Bog je poslao svoga sina da se zaodjene u čovječnost i da otprilike 33 godine kasnije svojim patnjama i smrću otkupi čovječanstvo.

Bog je vrlo pomno odabrao vrijeme kada će poslati svog Sina na zemlju. Bio je to pravi trenutak. Pod utjecajem Aleksandra Velikog grčki jezik je postao univerzalno prihvaćeni jezik tadašnjeg svijeta. Poruka o Božjem dolasku u Kristu naići će na uši koje razumiju jezik. Rim je vladao svijetom tijekom poduljeg razdoblja stabilnosti. Rimski putovi, koji su izgrađeni kako bi Cezarovi vojnici mogli brže stići na bojište, također će pomoći "vojnicima križa" koji će gorljivo nositi poruku. Bog je odredio vrijeme, a sada je počeo djelovati. Njegov Sin je rođen na zemlji. A sad to treba nekome reći...

Kad Bog nešto najavi, On to čini jako dobro. Nebesa su se otvorila i došli su anđeli, glasnici sa sjajnim vijestima. Kako su se pastiri prepali vidjevši taj slavni prizor! Anđeli su im rekli da je Bog došao živjeti s čovjekom. Rekli su da će ga pronaći u gradu Betlehemu, u jaslama.

Kako bismo mi reagirali da smo te noći bili na mjestu pastira? Bismo li zaključili da je to sve nekakav privid? Ili bismo se okrenuli svojim prijateljima i rekli: "Ovo su prilično dobre vijesti. Šteta što nemamo koga ostaviti da pričuva stada dok odemo vidjeti je li to istina. Svakako ne možemo ostaviti ovce bez nadzora. Na kraju krajeva, to nam je posao od kojeg živimo. Možda bi sutra ujutro netko od nas mogao otići provjeriti je li ova priča istinita."

Bog ne griješi. Pastiri su čuli poruku i odmah su reagirali. Brzo su ostavili sve i krenuli u taj gradić. Bog je progovorio i oni su slušali. Nije ni čudo što ih je Bog odabrao kao prve koji će čuti ove divne vijesti!

Bog nam daje svoje objave na razne načine. Odlučio je poslati anđele i tako objaviti radosnu vijest pastirima. Na istoku je bilo nekih mudraca koje je također htio obavijestiti, što je učinio preko zvijezde. Matej piše o tome u drugom poglavlju svog Evanđelja. Mudraci su slijedili zvijezdu, najprije u Jeruzalem, a zatim u gradić u kojem je Isus Krist rođen.

Bog i danas objavljuje radosnu vijest. Poruka se svake nedjelje navješćuje sa svake kršćanske propovjedaonice. Kao što je ova vijest razveselila pastire i izazvala štovanje mudraca, tako i danas evanđelje preplavljuje kršćane Božjom ljubavlju. Bog voli i tebe i mene! Zato je poslao svoga Sina da nas spasi! Bože, hvala Ti!

* * *

Četvrti dan

Razmišljanja prilikom posjeta Betlehemu:

Ovo seoce je i dan-danas više-manje isto kakvo je bilo u vrijeme našeg Gospodina. Sve je djelovalo mirno, a ljudi su polagano prolazili ulicama, idući za svojim poslovima. Čak je i odjeća Arapa nalikovala onoj koju su nosili stanovnici Betlehema prije 2000 godina.

Crkva Kristovog rođenja je dodatno izgrađena na lokaciji koja se smatra mjestom rođenja Isusa Krista. Izgradio ju je red kraljice Helene, majke cara Konstantina, 325. godine. U pitanju je jedna od najstarijih crkava na svijetu. Mnogi teolozi se slažu da je predaja koja je dovela do odabira ovog mjesta vrlo točna.

Car Hadrijan je 135. godine pokušao oskvrnuti mjesto za koje se pretpostavljalo da je mjesto Kristovog rođenja tako što je posadio drvored u čast Adonisu. Nema dvojbe da je taj drvored doveo do toga da su 325. godine kršćani smatrali da je to mjesto Kristovog rođenja. Crkva je podignuta iznad malene špilje u kojoj su se nalazile jasle.

Lokacija špilje nije protivna Svetom pismu. U Bibliji nije navedeno je li štala bila prostorija izgrađena od građevinskog materijala ili prirodno sklonište – poput špilje – kao niti je li bilo iznad ili ispod zemlje. U to vrijeme je bilo uobičajeno smještati životinje u manje špilje u brdima i planinama. Moguće je da su se jasle o kojima čitamo u Evanđeljima nalazile u špilji.

Ipak, jedno je sigurno: Isus se rodio u Betlehemu i polegli su ga u jasle, jer u gostionici nije bilo mjesta. Osim toga, imamo vrlo staru (i vjerojatno pouzdanu) crkvenu predaju o mjestu Njegovog rođenja.

* * *

Peti dan

Razmišljanja prilikom posjeta Crkvi Kristovog rođenja:

Dok sam prilazio crkvi, oči su mi se zagledale u ulaz. Jako je mali. Samo po jedna osoba može ući, a i ona se mora pognuti. Neki pogrešno tvrde da su vrata toliko mala zato da nitko ne bi mogao ući na mjesto Kristovog rođenja dok se ne ponizi. To zvuči divno, ali ipak nije tako. Ova vrata su izgrađena oko 1500. godine kako konji i životinje ne bi ulazile u crkvu i oskvrnule ju.

Kad sam se ispravio, nalazio sam se u crkvenoj prostoriji dugačkoj oko 30 metara, a širokoj oko 20. Bočni zidovi su ukrašeni divnim mozaicima. Na drugom kraju crkve nalazi se visoki grčki pravoslavni oltar. S obje strane oltara nalaze se stubišta koja vode ka špilji Kristovog rođenja. Dok sam silazio niza stube, bio sam pun raznih misli. Nalazio sam se blizu mogućeg mjesta gdje se Bog, zaodjenut u ljudsko tijelo, rodio od djevice Marije.

U malenoj špilji, ne većoj od prosječnog dnevnog boravka, nalazi se oltar Kristovog rođenja. Prema tradiciji prihvaćeno mjesto Spasiteljevog rođenja pokriveno je mramornom pločom u koju je urezana srebrna zvijezda. Na zvijezdi se nalazi latinski natpis koji glasi: "Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est" ("Ovdje se od djevice Marije rodio Isus Krist.")

Ljudi koji uđu u špilju obično kleknu na mramornu ploču na kojoj se nalazi zvijezda i tiho se pomole. Nakon molitve, najčešće se poklone i poljube zvijezdu. Središte zvijezde je prazno, što omogućuje štovateljima da stave ruku u zvijezdu i dodirnu stijenu koja se nalazi ispod nje.

U tišini sam se maknuo na stranu i proveo neko vrijeme razmišljajući o Božjoj riječi, koja govori o rođenju, životu, smrti i uskrsnuću moga Spasitelja. Osjećao sam veliku bliskost s Bogom. Bilo je to moćno iskustvo. Razmišljao sam kako je negdje u blizini tog mjesta rođen Bog, kako bi umro na križu za sve nas, ne bismo li mi mogli živjeti zauvijek. S tog mjesta je Bog u osobi svog Sina progovorio svijetu. Bog se razotkrio kao Bog pun ljubavi. Učinio je tako mnogo kako bi dokazao svoju ljubav, da je došao na svijet osobno nam pokazati ovu poruku. Učinio je sve to zato što nam Bog želi oprostiti.

Kleknuo sam kako bih se pomolio i zahvalio Bogu za Njegov veliki dar. I ja sam, poput ostalih posjetitelja, stavio ruku u otvor u srebrnoj zvijezdi i dodirnuo djevičansku stijenu špilje. Dok sam se na povratku u glavnu prostoriju crkve u tišini penjao uza stube, srce mi je bilo ispunjeno slavljenjem Boga. Bog je došao spasiti sve ljude od njihovih grijeha. Bog je poslao svog Sina da spasi tebe i mene.

Božja riječ je istinita. Bog je dao obećanje, i ispunio ga je. Obećao je da će poslati Spasitelja, i to je učinio.

Za vas osobno najbitnije su ove činjenice: Bog vas voli i želi vas spasiti, a jedino vam Isus može pružiti oproštenje i vječni život.