dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 21

 

 

TEMA: Isus promatra kako ljudi daju i pohvaljuje jednu udovicu; Isus odgovara na pitanje u Besjedi na Maslinskoj gori: "Kada će to biti?"

 

Sada smo stigli do proročkog dijela Lukinog evanđelja. Iako on odgovara Besjedi na Maslinskoj gori zapisanoj u Matejevom i Markovom evanđelju, usporedno sa sličnosti postoji i kontrast. Matejevo evanđelje donosi nam tri pitanja koja su učenici postavili Isusu: (1) "Kada će to biti" - to jest, kada to neće niti jedan kamen ostati na drugom kamenu; (2) Koji će biti znak Tvoga dolaska? i (3) Koji će biti znak kraja vremena? (vidite Matej 24:3). U poglavlju koje je upravo pred nama, Isus odgovara na prvo od ovih pitanja. Luka se bavi jednim od najpraktičnijih aspekata proročanstva, tako da nema nikakve tajne ili mjesta nekakvim spekulacijama u svezi sa značenjem proročanstva, a to je zbog toga što većina onoga što je Luka napisao više i nije proročanstvo; to je povijest. Proročanstvo se ispunilo 70. godine nakon Krista. Nakon svega, "proročanstvo je kalup u koji se ulijeva povijest", a ovdje je već obavljen dobar dio tog ulijevanja.

 

 

ISUS PROMATRA KAKO LJUDI DAJU I POHVALJUJE JEDNU UDOVICU

 

Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako  baca onamo dva novčića. I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše." (Luka 21:1 - 4)

 

U usporedbi sa bogatstvom hrama u Jeruzalemu (a radilo se o izuzetno bogatom hramu), udovičin dar i nije bio baš nešto. Njena dva novčića nisu baš mnogo doprinijela u održavanju hrama. Naš Gospodin, međutim ne mjeri davanje na takav način. On ga mjeri, ne po onome što mi dajemo, već po onome koliko zadržavamo za sebe. Mi ne živimo u sistemu davanja desetine (ili bilo kojeg drugog postotka - op. prev.), jer nam on nalaže što moramo dati. Ono što zadržavate za sebe je "milosno" davanje. Ima ljudi koji bi trebali davati Gospodinu i više od desetine od onoga što zarade, a sve zbog obilnog blagoslova kojeg je On na njih izlio. Jedan mi je čovjek rekao: "Kad bih ja Gospodinu davao samo jednu desetinu onoga što zaradim, onda bih se osjećao kao da kradem od Njega." Bog gleda na žrtvu onoga koji daje. Generalno gledano je čovjek koji ne može dati mnogo onaj koji čini žrtvu. Bog gleda na ono što vi zadržavate za sebe.

 

Slijedeće nedjelje ujutro netko će gledati koliko vi dajete, pa će reći: "Pogledaj, koliko samo on daje za Gospodnji posao!" Međutim, što Bog kaže na sve ovo? On gleda na ono koliko vi zadržavate za sebe.

 

 

ISUS ODGOVARA NA PITANJE U BESJEDI NA MASLINSKOJ GORI: "KADA ĆE TO BITI?"

 

I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče: "Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."(Luka 21:5 - 6)

 

Kada je Gospodin napomenuo kako je udovica dala najviše od svih bogataša, učenici su rekli: "Pogledaj ovaj hram, bogatstva u njemu, vrijedno kamenje i način na koji je ono sazdanu građevinu!" Bogatstvo je bilo jednostavno impresivno. Međutim, jesu li ga oni uistinu vidjeli? Njegova veličina uskoro će proći. Uskoro će ležati u ruševinama, i niti jedan kamen neće ostati na drugom kamenu. I, dragi moji prijatelji, upravo je to način na koji bismo vi i ja trebali promatrati bogatstva ovoga svijeta. Ono ovdje neće biti zadugo. Uskoro će nestati.

 

Upitaše ga: "Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?" (Luka 21:7)

 

Vidjet ćete kako je u Matejevom i Markovom evanđelju naglasak stavljen na posljednja dva pitanja postavljena Gospodinu Isusu: "Koji je znak Tvog dolaska?" i "kraja vremena?" U Matejevom evanđelju je važnija stvar Kristov ponovni dolazak, i On odgovara na pitanje koje se tiče toga. Ovdje u Lukinom evanđelju, Isus naglašava vrijeme kada "neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen"; drugim riječima, On govori o vremenu kada će Jeruzalem biti uništen. Iako je ovo dio Besjede na Maslinskoj gori, naš je Gospodin vjerojatno odgovorio na prvo pitanje svojih učenika; zatim im je kasnije, kada su došli na Maslinsku goru i kada su Mu oni postavili detaljnije pitanje, odgovorio dajući formalnu i potpunu izjavu koju nalazimo zapisanu u Matejevom evanđelju. Bez sumnje, naš je Gospodin uvijek iznova iznosio svoje učenje. Nakon svega, ponavljanje je način na koji mi učimo.

 

A on reče: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima. (Luka 21:8)

 

Karakteristika vremena biti će da će tada postojati lažni Kristi, a što je slika vremena u kojem mi živimo, a također je to značajka vremena od kada je On bio ovdje. U Njegovo vrijeme bilo je lažnih mesija, a također i danas ima onih koji tvrde da imaju nadnaravne moći. Iako mnogo govore o Isusu, oni se postavljaju na Njegovo mjesto i uzimaju za sebe slavu koja pripada isključivo Njemu. Ja sam mišljenja kako ima nekoliko lažnih Krista koji hodaju unaokolo, a svakako da i lažne religije ima u izobilju.

 

A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak." Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. (Luka 21:9 - 10)

 

Rat je još jedna karakteristika onog vremena. Kako će se vrijeme primicat svome kraju, ratovi će postajati sve intenzivniji. Iako pacifizam bilježi stanoviti porast, Božja riječ nam govori: "Dok još budu govorili: 'Mir i sigurnost', zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći" (1. Solunjanima 5:3). Mi se sada nalazimo u tom položaju. Ratovi su identifikacija cjelokupno razdoblje do Gospodinova povratka.

 

I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba." (Luka 21:11)

 

Ovo je još jedna karakteristika vremena, koja će se pod kraj vremena vjerojatno još pojačati.

 

"No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. "Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. (Luka 21:12 - 15)

 

Gospodin u ovim stihovima govori izraelskome narodu. Sve ove stvari primjenjuju se specifično na Židove. U Ivanu 15:18 - 19 čitamo: "Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi." Ako ste sljedbenik Gospodina Isusa Krista, mogu vam sa sigurnošću reći da sigurno nećete pobijediti na natjecanju za najpopularniju osobu.

 

A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti."

"Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti." (Luka 21:16 - 19)

 

Ovaj stih primjenjuje se izravno na 144.000 Židova koji neće biti uništeni  za vrijeme Razdoblja strašnih nevolja. Patnja ovih Židova biti će mnogo veća tijekom Razdoblja nevolji nego što je bila za vrijeme Njemačkih progona u koncentracionim logorima.

 

"Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje. (Luka 21:20)

 

Sjetimo se da su učenici pitali Isusa: "Kada će ovo biti?" (stih 7) - to jest, kada to niti jedan kamen neće ostati nerazvaljen na drugome kamenu. To se desilo kada je Tit Rimski opsjedao Jeruzalem 70. godine nakon Krista. Ja sam mišljenja da su se mnogi od ovih ljudi, četrdeset godina kasnije, sjetili Kristovih riječi kada su gledali ratnike pred jeruzalemskim zidinama i kada su vidjeli kako se vijori zastava Titove vojske. Tada su rekli: "Ovo je dan o kojem je Gospodin govorio." (Ista ova stvar desit će se ponovno tijekom posljednjih dana.)

 

Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju (Luka 21:21)

 

Onda su trebali učiniti nešto što će trebati učiniti i u Vrijeme velikih nevolja. Trebali su što su brže mogli napustiti Jeruzalem. Veliki židovski povjesničar Josephus govori nam o strašnoj opsadi Jeruzalema. Za vrijeme dugačke blokade grada, majke su počele jesti svoju djecu. Ljudi su umirali poput muha, i mrtve su bacali preko zidina. Oni koji su ostali, ili su umrli od gladi ili su bili prodani u roblje. Gospodin ponovno oslikava jednu minijaturu kako bi nam opisao kako će to izgledati u posljednje vrijeme. Postoje ljudi koji tvrde da se to ne može ponovno dogoditi. Jednom se to dogodilo, dragi moji prijatelji; to je zabilježeno u povijesti. Gospodin je rekao da će se to dogoditi, i upravo se je to i dogodilo. Rekao je da će se dogoditi ponovno, i ja vjerujem da je On u pravu.

 

jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano. "Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana." (Luka 21:22 - 24)

 

Židovi su bili raspršeni. Tit ih je stavio u ropstvo. Oni su izgradili veliki Koloseum u Rimu. Velika nevolja i gnjev zadesila je izraelski narod. Od dana u koji je Tit ušao u taj grad, a to je bilo prije više od devetnaest stoljeća, Židovi nisu uspjeli otjerati Pogane iz Jeruzalema. Pogani su upravljali Jeruzalemom od Titovog vremena pa sve do danas. "Sveta mjesta" u Jeruzalemu drže Pogani. Na mjestu na kojem bi trebao stajati hram, danas stoji Omarova džamija. Naš je Gospodin rekao da će Pogani gaziti Jeruzalem tako dugo dok se ne navrše vremena Pogana. Ja već dugo vremena promatram Jeruzalem, i njime još uvijek gaze Pogani. Pogani su još uvijek u Jeruzalemu. Nije li to začuđujuće kako je Božja riječ točna?

 

"I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. (Luka 21:25)

 

Ja sam mišljenja kako se ovo odnosi na posljednje dane prije nego što se Krist vrati na zemlju. Ovako će to izgledati u posljednje dane.

 

Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati." (Luka 21:26)

 

Ima ljudi koji navode ovaj stih i tvrde kako je to slika današnjice. Dragi prijatelji, ako smijem upotrijebiti rječnik ulice, reći ću: "Još niste niš' vidli." Ako ste mišljenja da danas vidimo ispunjenje proročanstva iz ovoga stiha, tada ste u zabludi. Slažem se, danas su stvari loše. Političke krize i društveni nemiri su razlog za veliku zabrinutost. Fizički poremećaji su veliki, međutim, oni će se znatno pogoršati u posljednje dane.

 

"Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. (Luka 21:27)

 

Krist se može vratiti svakog časa. Stvari se danas dešavaju tako brzo da bi crkva, Kristovo tijelo, mogla biti podignuta sa zemlje i prije nego što ova radio emisija dođe do svog kraja. Ako do toga dođe, nadam se da ćete biti zajedno sa mnom u Njegovoj prisutnosti.

 

Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje." (Luka 21:28)

 

Počinju li se ove stvari zbivati? Ja nisam u poziciji da to znam. Ja nemam informacije iznutra. Sve što znam je da je moje spasenje i otkupljenje bliže sada nego u trenutku kada sam uzvjerovao. Ja samo znam da se On vraća i to je ono što je meni važno.

 

I reče im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. (Luka 21:29 - 31)

 

Ja još uvijek smatram da smokvino drvo simbolizira izraelski narod. Božji sat nije Darwill ili Cartier, već je to Izrael. Smokvino drvo predstavlja Izrael (vidite knjige proroka Jeremije 24:1 -5; Hošee 9:10).

 

Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. (Luka 21:32)

 

"Naraštaj ovaj" može se odnositi na izraelski narod. Tada bi se ovdje učilo o neuništivosti ovog naroda. Ili bi se moglo govoriti o naraštaju ljudi u njihovom životnom vijeku. To bi značilo da će oni koji su vidjeli početak ovih događaja, također vidjeti i njihov svršetak. S obzirom da je naglasak, čini se, stavljen na brzinu kojom se ovi događaji odvijaju, a ne na trajnost izraelskoga naroda, ja se priklanjam drugom objašnjenju.

 

Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti." Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji." (Luka 21:33 - 35)

 

Nemojte spuštati svoje ruke danas, dragi prijatelji. Ne predajte se. Ovo su veliki dani u koje treba živjeti za Gospodina! Ja nisam pozvan da reformiram svijet, ili da svijet izmijenim. To je Božji posao, a ne moj. On je od mene zatražio da ja živim za Njega, i od mene je zatražio da širim Njegovu riječ. To je ono što ja namjeravam učiniti, a nadam se da vi pokušavate učiniti to isto. Uistinu je lijepo nalaziti se u Božjoj volji.

 

"Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete uzmaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega." (Luka 21:36)

 

Kako ćete vi biti vrijedni? Jedina stvar koja mene čini vrijednim je moj položaj u Kristu. Dakle, ja sam uzvjerovao u Njega kao u mog osobnog Spasitelja, ja sam svoj put (život) povjerio Njemu, tako da ako budem živ u vrijeme Uzdignuća crkve, ja ću Ga po Božjoj milosti susresti u zraku.

 

Danju je učio u Hramu, a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska. A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša. (Luka 21:37 - 38)

 

Mnogi od nas bi željeli da su mogli biti prisutni ondje i slušati Ga uživo.