dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 6

 

 

TEMA: Isus brani učenike zbog trganja klasja u subotu; Isus odabire Dvanaestoricu; Isus iznosi propovijed na ravni

 

 

ISUS BRANI UČENIKE ZBOG TRGANJA KLASJA U SUBOTU

 

 

Prvi dio ovog poglavlja gotovo je ponavljanje onoga što je zapisano u ostalim sinoptičkim evanđeljima. Ono započinje Kristovim djelima u subotu. Prvi događaj desio se u subotu u polju.

 

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: "Zašto činite što subotom nije dopušteno?" Odgovori im Isus: "Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?" I govoraše im: "Sin Čovječji gospodar je subote!" (Luka 6:1 - 5)

 

Kako su učenici trgali klasje i mrvili ga u ruku, farizeji su ih optužili da vrše žito u subotnji dan. Oni, naravno, nisu kršili Mojsijev Zakon, koji je dopuštao ljudima da trgaju klasje (vidite Ponovljeni Zakon 23:24 - 25). Da su ga sjekli srpom, onda bi to bila žetva. Međutim, farizeji su imali svoje vlastito tumačenje, pa su tako ovaj postupak Isusovih učenika protumačili kao kršenje Zakona.

 

Naš Gospodin nije inzistirao na tome da oni nisu prekršili zakon o suboti. Uopće je odbio s njima raspravljati o tome. On je naveo događaj iz Davidova života kada je ovaj definitivno prekršio Zakon i bio opravdan zbog toga. Ono što je Isus želio reći je da se slovo Zakona ne smije nametati kada ono donosi nevolju jednome od Božjih slugu. Očito je da su učenici bili gladni. Nešto ih je koštalo to što su odlučili slijediti Isusa.

 

Nakon ovoga, nalazimo događaj u sinagogi koji se dogodio u subotnji dan.

 

Druge subote uđe u sinagogu i stane naučavati. Bio je ondje čovjek kome desnica bijaše usahla. Pismoznanci i farizeji vrebahu na nj da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže. A on je znao njihove namjere pa reče čovjeku s usahlom rukom: "Ustani i stani na sredinu!" On usta i stade. A Isus im reče: "Pitam ja vas: je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili upropastiti?" Sve ih ošinu pogledom pa reče čovjeku: "Ispruži ruku!" On učini tako ‑ i ruka mu zdrava. A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa. (Luka 6:6 - 11)

 

Čovjek sa usahlom rukom bio je ondje namjerno stavljen, u to možete biti sigurni. Postupajući ovako, oni su u stvari našem Gospodinu dali veliki kompliment. Oni su vjerovali da ga On može izliječiti i vjerovali su da će ga On izliječiti. Znali su da je On i moćan i suosjećajan. Bili su ispravni u svojim procjenama. Naš je Gospodin izliječio čovjeka. Tada su Njegovi neprijatelji upotrijebili ovaj događaj kako bi Ga optužili za kršenje subotnjeg dana. Matej nam govori kako su od tog trenutka počeli planirati Njegovu smrt.

 

 

ISUS IZABIRE DVANAESTORICU

 

 

Kao što sam napomenuo ranije, neki od učenika upoznali su se s Gospodinom kada je On otišao u Jeruzalem. Kasnije, kada je prolazio obalom Galilejskog mora, Isus je pozvao ove ljude da Ga slijede. Tada su se oni vratili svome ribarenju. On je prošao i ponovno ih pozvao, kada, kako nam zapis govori: "Oni ostaviše sve i pođoše za njim" (Luka 5:11). Sada smo došli i do treće faze. Iz neodređenog broja učenika, Isus je odabrao njih dvanaestoricu da Mu budu apostoli.

 

Onih dana iziđe na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, I Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanoga Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica. (Luka 6:12 - 16)

 

Zapazite da se Isus čitavu noć molio Bogu. Zašto? Spremao se odabrati dvanaestoricu muževa za svoje apostole. Čitavu je noće proveo u molitvi prije nego što je donio svoju odluku. Ispalo je na kraju da je jedan od apostola bio izdajica. Drugi apostol Ga je zanijekao, međutim, kasnije se pokajao. Zapazite, međutim, kako su Božji ljudi uvijek bili izabrani. Postoji, bez sumnje, mnogo kandidata, međutim, razmotrimo ono što je zapisano u Ivanu 15:16: "Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas..." Meni je ovo bila velika utjeha. Kada me je Gospodin pozvao da budem propovjednik, radio sam kao službenik u banci. Nikada nisam sanjao o tome da postanem propovjednik. U stvari, posprdno sam gledao na propovjednike. Nisam ja pozvao Njega, već je On pozvao mene. Uvijek sam se dobro osjećao zbog toga, jer s obzirom na činjenicu da je On pozvao mene, to znači da je On odgovoran. To je predivno! To mi je velika utjeha. Gospodin je mislio da je sasvim neophodno i praktično provesti čitavu noć u molitvi prije nego što će odabrati apostole. Ljudi odabrani za Božje djelo trebali bi biti izabrani na temelju mnogo molitve. Ilijin ogrtač nije slučajno pao na Elizeja. Pao je na njega s promišljajem. Današnja procedura po kojoj se u crkvi odabire netko za obavljanje određenog posla je vrlo daleko od Božjeg standarda. Mi idemo za našim ciljevima i slijedimo naše male sebične želje. Mi upotrebljavamo vlastiti štap za mjeru, umjesto da upotrijebimo Božji metar. Trebali bismo provesti mnogo vremena pred Bogom prije nego što donesemo našu odluku.

 

ISUS IZNOSI PROPOVIJED NA RAVNI

 

 

Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I koje su mučili nečisti dusi, ozdravljahu. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala. (Luka 6:17 - 19)

 

Kao što sam rekao mnogo puta ranije, ovom prigodom bilo je izliječeno mnoštvo ljudi. U doba našeg Gospodina bilo je izliječeno doslovno na tisuće ljudi. Nije bilo redova za izlječenje, udaranja ovoga i glađenja onoga, niti su ljudi trebali padati naprijed ili natrag. Ljudi koje je naš Gospodin liječio nisu trebali učiniti ništa. On ih je čak liječio i na daljinu. Izlječenja koja je učinio naš Gospodin bila su prava, i imamo potvrdu dr. Luke da se radi o izlječenju. Ja ne vjerujem u izlječitelje po vjeri, ali vjerujem u izlječenje po vjeri. Svaki svoj problem odnesite pred Velikog Liječnika. On je najbolji liječnik kojeg možete konzultirati i On vam neće poslati račun, niti morate biti redovni platiša zdravstvenog osiguranja kako biste Ga dobili da se pozabavi vašim slučajem.

 

Sada dolazimo do tzv. Propovijedi na gori, koja nije propovijed na gori, jer je bila iznesena na ravnome. Naravno, Propovijed na gori bila je izrečena na gori, kao što je to i zapisano u Matejevom evanđelju. Sličnost sadržaja upućuje na činjenicu da je naš Gospodin uvijek iznova ljudima iznosio svoje učenje. Nije nam potrebno raditi harmonije evanđelja, koliko nam je potrebno raditi kontraste između evanđelja. Ono što je znakovito u svezi sa ovom propovjedi u Lukinom evanđelju je različitost u odnosu na propovijed zapisanu u Matejevom evanđelju. Nešto je ispušteno, nešto uključeno, nalazimo blagoslove i nekoliko "jao", stavove i sudove.

 

On podigne oči prema učenicima i govoraše: "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! (Luka 6:20 - 22)

 

Do ove točke je sadržaj Propovijedi na ravni jednak sadržaju Matejeve Propovijedi na gori. Gospodin je ista učenja iznosio na mnogim mjestima, međutim, u različitim oblicima. Započinjući sa 23. stihom, uvodi se nova misao.

 

Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!" (Luka 6:23)

 

Ovaj stih govori o prihvaćanju i o stavu prema Božjim prorocima od strane čovječanstva. Pravi prorok govori za Boga i progonjen je. Lažni prorok ne zastupa Boga i ljudi se pokroviteljski odnose prema njemu (patroniziraju ga). Pravi prorok mora imati vjeru u Boga i imati tiho pouzdanje koje gleda preko stvari koje se mogu vidjeti, a gleda na ono što je vječno. To je ono što čovjeka drži u ispravnom odnosu prema Bogu.

 

Stihovi 20 - 22 govore o siromašnima, gladnima, slabima, koje se mrzi, odbacuje, smatra izgnanicima i koje se naziva zlima. Sve što trebate učiniti je baciti pogled u Stari zavjet kako biste vidjeli da je ovo istina. Isto vrijedi i danas. Onaj čovjek koji propovijeda evanđelje imat će velikih problema. Ako nema nikakvih problema, nešto nije u redu. Lažni proroci bili su (i jesu) bogati i imali su mnogo jela. Stalno su se smijali i smatrali su ga dobrim čovjekom. Bog im ima nešto za reći.

 

 

"Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati! Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi."

 

Nego, velim vama koji slušate: "Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju." (Luka 6:24 - 28)

 

Nalazimo da se svijet pokroviteljski odnosi prema lažnim prorocima, i ako on govori prave stvari, svijet će ga dobro plaćati. Gospodin Isus Krist, međutim, jasno daje do znanja kako on ne bi trebao očekivati nešto od Boga. Lažni prorok možda je popularan u svijetu, međutim, kod Boga će biti poznat po zlu (notoran). Možda će se na zemlji jako zabavljati, međutim, on će učiniti da nebo plače zbog njega. Možda je dobro uhranjen, međutim, njegova duša gladuje.

 

Danas se vrlo malo govori o bezbožnim bogatašima. Naš je Gospodin u Bibliji imao jako mnogo za reći o bezbožnim bogatašima: "Jao vama bogataši, imate svoju utjehu." Čini se da svi progone siromašnog kriminalca koji je ukrao 25 dolara ili odijelo ili prsten vrijedan 50 dolara. Bezbožni siromah, međutim, nije niti izbliza tako opasan kao bezbožni bogataš. Bezbožni bogataš odaje počast bezbožnosti. Među bogatašima postoji vjerojatno više licemjerja nego u bilo kojoj drugoj skupini ljudi. Oni će platiti lažnom proroku da propovijeda u njihovoj crkvi - oni posjeduju crkvu i zemljište na kojoj se ona nalazi. Niti jedna bogata crkva nema reputaciju da je evangelizacijska crkva. Ondje se ne propovijeda evanđelje. Možda ima nekoliko iznimki ovome pravilu, međutim, ako ih i ima, ja ne znam za njih.

 

U New Yorku nalazi se crkva koja nosi ime stanovitog bogataša. U toj crkvi neće propovijedati propovjednik koji ljubi evanđelje, jer bi takav propovjednik osudio tog bogataša, upravo kao što je to učinio i Jakov kada je rekao: "De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane" (Jakov 5:1 - 3).

 


Pitam se kada će se kršćani u ovoj zemlji probuditi na činjenicu da ovi bogati političari sa svojih stolova siromašnima bacaju samo mrvice. Oni uopće nisu zainteresirani za siromašne i za prava pojedinca. Oni samo žele zadržati svoja bogatstva i uživati u sebičnosti i spremni su dati nekoliko mrvica siromašnima kako bi u tome i uspjeli. Što se tiče građanskih prava, ja se ne zabrinjavam oko boje nečije kože, već oko boje njegova srca. Je li njegovo srce bilo oprano u krvi Isusa Krista? Ako jest, tada je taj čovjek moj brat. Ja ću živjeti s njim u vječnosti i bilo bi mi bolje da se naviknem na život s njim sada, i to i činim. Čovjekovo srce može biti crno poput tinte, a koža bijela poput snijega. Ipak, on nije moj brat. Žao mi je što to moram reći, međutim, to je istina.

 

Ono što vam govorim možda vam zvuči revolucionarno, i ono to i jest, međutim, radi se o onome što je Gospodin Isus Krist rekao, dragi moji prijatelji. Postoje ljudi koji mi govore da slijede Gospodina Isusa. Oni se niti ne usuđuju slijediti Ga. Pročitajte ono što On govori u ovome poglavlju, i vjerujte mi, to će odstraniti ogrtač licemjerja i koru sa svačije kože. Pokušajte odjenuti na sebe propovijed na ravni i provjerite da li je držite.

 

"I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima."

 

"Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine. Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati."

 

„Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima."

 

"Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan."

 

"Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti. A kaza im i prispodobu: "Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj."

 

"Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?

 

Kako možeš kazati bratu svomu: 'Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku', a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu."

 

"Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. "Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore. "Što me zovete 'Gospodine, Gospodine!', a ne činite što zapovijedam? (Luka 6:31 - 46)

 

Službenik crkve koji traži popularnost, niti se ne usuđuje progovoriti o grijehu. Neki upotrebljavaju terminologiju psihoanalize kako bi zamaglili krajnju grešnost grijeha. To se naziva smrtnim ostacima teološke džungle. Grijeh nije zločin protiv Boga, prema onome što mnogi suvremeni propovjednici govore. Oni se boje reći da Bog mrzi grijeh, a Jahve je Čovjek rata.

 

Kako biste bili ispravni u Božjim očima, ne možete davati komplimente egu, tapšati po ramenu oholost, smješkati se grijehu i stavljati hladne obloge na tumor grijeha. Ne možete napisati filozofski recept i nadati se da će on udovoljiti žudnjama svijeta. Jedino mjesto na koje možete otići je podnožje križa. Ondje Bog izvodi stanovitu operaciju - veliki kirurški zahvat i čini vas novim stvorom u Kristu Isusu. To je poruka koju nalazimo u Propovijedi na ravnom. Ona je komplement Propovijedi na gori. To je poruka koju je Gospodin mnogo puta izrekao brojnim skupinama ljudi.

 

Gospodin ovo zaključuje sa prispodobom.                                                 

 

Tko god dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan: sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena.

 

A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te kuće razvalina velika." (Luka 6:47 - 49)

 

Kuća koja je bila izgrađena na stijeni - ostala je stajati. Kuća koja je bila izgrađena na pijesku bila je u potpunosti odnesena bujicom.

 

Meni ovo poglavlje otkriva da sam grešnik pred Bogom, i ovo mi je gotovo oderalo kožu! Međutim, postoji Stijena na kojoj mogu izgraditi temelj koji će opstati. Ta Stijena je Isus Krist. Pavao je rekao: "Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist" (1. Korinćanima 3:11). Dragi prijatelji, na čemu vi gradite svoj temelj? Gdje je izgrađena vaša kuća? Je li izgrađena na Stijeni koja je Isus Krist, ili je izgrađena na pijesku?

 

Ako možete pročitati Propovijed na ravni i ne vidjeti da ste izgubljeni i za pakao predodređeni grešnik, meni vas je jako žao. Meni je žao jadnog bogataša koji nije čuo evanđelje. Tko god želi, može doći na čvrstu Stijenu, koja je Isus Krist. On će spasiti bez novca i bez ikakve naplate. Dođite k Njemu u jednostavnoj vjeri, i pouzdajte se u Njega.