dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 8

 

 

TEMA: Isus iznosi prispodobe; prispodoba o sijaču; prispodoba o zapaljenoj svjetiljci; osobni odnosi; Isus utišava oluju; Isus istjeruje demone u Gadari; liječi ženu koja je patila od krvarenja; vraća u život Jairovu kćer

 

 

ISUS IZRIČE PRISPODOBE

 

 

Nastavljajući sa svojom službom, mnogi su se ljudi okretali k Isusu, a neki od njih bili su službenici na visokim položajima.

 

Zatim zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjemu. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena,    iz koje bijaše izagnao sedam đavola; zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. (Luka 8:1 - 3)

 

 

PRISPODOBA O SIJAČU

 

 

Kad se skupio silan svijet te iz svakoga grada nagrnuše k njemu, prozbori u prispodobi:

"Iziđe sijač sijati sjeme. Dok je sijao, jedno pade uz put, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše.

 

Drugo pade na kamen i, tek što je izniklo, osuši se jer ne imaše vlage. Drugo opet pade među trnje i trnje ga preraste i uguši.

 

Drugo napokon pade u dobru zemlju, nikne i urodi stostrukim plodom." Rekavši to, povika: "Tko ima uši da čuje, neka čuje!" Upitaše ga učenici kakva bi to bila prispodoba.

 

A on im reče: "Vama je dano znati otajstva kraljevstva Božjega, a ostalima u prispodobama ‑ da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju."

 

"A ovo je prispodoba: Sjeme je Riječ Božja. Oni uz put slušatelji su. Zatim dolazi đavao i odnosi Riječ iz srca njihova da ne bi povjerovali i spasili se.

 

A na kamenu ‑ to su oni koji kad čuju, s radošću prime Riječ, ali korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kušnje otpadnu.

 

A što pade u trnje ‑ to su oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne dorode roda.

 

Ono pak u dobroj zemlji ‑ to su oni koji u plemenitu i dobru srcu slušaju Riječ, zadrže je i donose rod u ustrajnosti." (Luka 8:4 - 15)

 

Sijač je Isus. Sjeme je Njegova riječ. Ptice simboliziraju sotonu. Kamenito tlo su oni koji primaju Božju riječ sa tjelesnim entuzijazmom. Nevolje i progoni guše njihovo zanimanje i interes. Za neko vrijeme ovi tjelesni slušači riječi očituju veliko zanimanje i revnost, međutim, čim nastupe nevolje očituje se njihov nedostatak prave vjere. Samo poneko sjeme padne na dobro tlo i donosi obilnu žetvu. To su slušači koji su iskreno obraćeni Riječju Božjom.

 

 

PRISPODOBA O SVJETILJCI

 

 

"Nitko ne užiže svjetiljke da je pokrije posudom ili stavi pod postelju, nego je stavlja na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost. Ta ništa nije tajno što se neće očitovati; ništa skriveno što se neće saznati i na vidjelo doći. "Pazite dakle kako slušate. Doista, onomu tko ima dat će se, a onomu tko nema oduzet će se i ono što misli da ima." (Luka 8:16 - 18)

 

Prispodoba o svjetiljci je prepuna akcije. Svjetlost (objava) stvara odgovornost. Čovjek koji prihvaća istinu mora djelovati. Drži nas se odgovornima do onog stupnja do kojeg nam je dana svjetlost. Stvar je u tome da smo vi i ja bili u tami sve dok svjetlost evanđelja nije doprla do nas. Ponekad stječemo dojam da je čovjek grešnik zbog svoje slabosti ili zbog svog neznanja. Međutim, Pavao nam sasvim otvoreno govori (vidite Rimljanima 1) kako čovjek, kada je upoznao Boga, nije Boga proslavio kao Boga. Čovjek je dragovoljni grešnik. Takva vrsta grešnika je svatko od nas. Svjetlost koja ulazi stvara odgovornost. Mi u ovaj svijet ulazimo izgubljeni, i ako ne prihvatimo Svjetlost, koja je Krist, ostajemo izgubljeni. Drži nas se odgovornima za svjetlost koju primamo.

 

 

OSOBNI ODNOSI

 

 

A majka i braća njegova htjedoše k njemu, ali ne mogoše do njega zbog mnoštva. Javiše mu: "Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele te vidjeti." A on im odgovori: "Majka moja, braća moja ‑ ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše." (Luka 8:19 - 21)

 

Krist u ovome odjeljku objavljuje nove odnose. On nije nijekao svoje obiteljske odnose, već se spremao objaviti jednu vrstu odnosa koja je mnogo dublja, viša i trajnija, koja uvelike nadrasta bilo koji krvni odnos. Po tome odnosu, vjernik postaje vrlo blizak s Njim.

 

 

ISUS UTIŠAVA OLUJU

 

Jednoga dana uđe u lađu on i učenici njegovi. I reče im: "Prijeđimo na onu stranu jezera." I otisnuše se.

 

Dok su plovili, on zaspa. I spusti se oluja na jezero. Voda stane nadirati te bijahu u pogibli.

 

Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: "Učitelju, učitelju, propadosmo!" On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju; i oni se smire te nasta utiha.

 

A on će im: "Gdje vam je vjera?" A oni se prestrašeni u čudu zapitkivahu: "Tko li je ovaj da i vjetrovima zapovijeda i vodi, i pokoravaju mu se?" (Luka 8:22 - 25)

 

Isus im je zapovjedio da prijeđu na drugu obalu. Iznenada, nastala je oluja. Snaga oluje daje nam do znanja koliko je sotona razuzdan i divalj. Gospodin je otišao spavati jer je bio umoran. Bio je tako umoran da Ga nisu mogli uznemiriti niti pobješnjeli valovi. Učenici su se preplašili i smatrali su da će svi u brodu izginuti. Oluja nimalo nije uznemiravala Gospodina, ali Ga je svakako uznemirio stav Njegovih učenika. Ukorio je vjetar i more na način na koji bi netko drugi progovorio psu na uzici. Doslovno prevedena, Njegova zapovijed je glasila: "Umukni!" Čudo leži u činjenici da je vjetar odmah prestao i da je more, koje se nadimalo satima, u trenutku postalo ravno poput stakla. Koliko puta nas On stavlja u životne oluje kako bismo mogli doći bliže k njemu i naučiti kakav je On uistinu čovjek.

 

 

ISUS ISTJERUJE DEMONE U GADARI

 

 

Sada je naš Gospodin došao u Gadaru gdje je živio manijak opsjednut demonima. Zbog svoga zvanja, dr. Luka ulazi u ovo izvješće mnogo temeljitije od ostalih pisaca evanđelja.

 

Doploviše u gergezenski kraj koji je nasuprot Galileji. Čim iziđe na kopno, eto mu iz grada u susret nekoga čovjeka koji imaše zloduhe. Već dugo vremena nije se uopće odijevao niti stanovao u kući, nego po grobnicama. (Luka 8:26 - 27)

 

Očito, radilo se o dva demonom opsjednuta čovjeka, međutim, Luka odabire samo jednog i to sa sasvim određenim ciljem. Zašto? Luka je liječnik i želio nam je dati stanovitu ilustraciju. U svezi sa ovim pitanjem o demonima, ima ljudi koji smatraju da oni pripadaju u kategoriju duhova, patuljaka, vilenjaka, bajki i tome slično. Mnogo godina je prosječni kršćanin o demonima mislio da ako su ikada i postojali, oni više danas ne postoje. Bilo kako bilo, ja vjerujem da smo svjedoci očitovanja  i ponovnog pojavljivanja opsjednutosti demonima u današnjem vremenu. Teško je objasniti ono što se dešava u našem suvremenom društvu, bez da vjerujemo u postojanje demona.

 


Dr. Luka se demonizmom bavi sa znakovitim uvidom sa svog liječničkog stanovišta i pomalo na naučenjački način. Matejev izvještaj o ovome događaju je puko prenošenje činjenica. Markov izvještaj je više emotivan i spektakularan. Ranije u svome evanđelju, Luka se bavio demonizmom, jasno ističući kako postoji razlika između bolesti i opsjednutosti demonom. Opsjednutost demonom je jednako stvarna kao i tumor ili gubavost. Demoni uznemiravaju čovjeka tjelesno, umno i duhovno. Oni mogu uništiti duše ljudi i biti vječno prokletstvo čovjeka. Dr. Luka nam u narednom poglavlju govori kako su demoni sinonim za nečiste duhove.

 

Slučaj čovjeka opsjednutog demonom u Gadari je najgori zabilježeni slučaj. Postoji nekoliko činjenica koje moramo promotriti u svezi sa ovim izvještajem. Gadovo pleme nastanjivalo je Gadarski kraj. Ovo pleme nije prešlo preko rijeke Jorda sa Jošuom kada je Izrael nastanjivao zemlju. Ovaj demonom opsjednuti čovjek nije na sebi imao nimalo odjeće. Mislim da postoji veza između golotinje i opsjednutosti demonom. On nije živio u kući poput normalnih ljudi, već je živio u grobovima i pećinama. Osobnost ovog čovjeka bila je degradirana, ponižena i uništena. On uopće nije imao svoje vlastite volje. U potpunosti je bio u vlasti demona.

 

Kad opazi Isusa, zastenja, pade ničice preda nj i u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Molim te, ne muči me!"

 

Jer bijaše zapovjedio nečistom duhu da iziđe iz toga čovjeka. Da, dugo ga je već vremena držao u vlasti i makar su ga lancima vezali i u verigama čuvali, on bi raskidao spone i zloduh bi ga odagnao u pustinju. (Luka 8:28 - 29)

 

Demon je prepoznao Isusa. Jakov nam govori: "Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću" (Jakovljeva 2:19). Demoni su Božji neprijatelji i njima će biti suđeno.

 

Koje je porijeklo demona? U ovome ne možemo biti dogmatični. Tjelesni svijet u sebi sadrži nešto što nije moguće vidjeti. To je atom. Oni postoje i imali su utjecaja na naše vrijeme i naraštaj. Jednako tako, u duhovnome svijetu postoje stanovite stvari koje ne možemo vidjeti. Anđeli su stvarni, međutim, mi ih ne možemo vidjeti. Postoje dvije klase anđela: Oni koji su s Bogom i koji Mu služe, i oni koji su pali zajedno sa sotonom na samome početku. Homer govori o daimonu i Teosu kao sinonimima. Hesiod, Grčki filozof tvrdi kako su svi demoni dobri, dok drugi Grčki filozof, Empedoklo, tvrdi kako su demoni i dobri i zli. Iza svih štovanja idola i drevnih religija nalazili su se demoni.

 

Demoni upravljaju čovjekom na taj način da on ne može činiti ono što bi htio. Demoni čine da ljudi rade zastrašujuće radnje. Oni tjeraju ljude na činove uništenja duše. Oni tjeraju majke da ubijaju svoju djecu, muževe da ubijaju svoje žene, i djecu da ubijaju svoje roditelje. Ljudi počinjaju besmislene stvari, i ne znaju zašto su učinili nešto ovakvo. Te se stvari dešavaju u naše doba i čovječanstvo kao uzrok krivi sve, samo ne demone.

 

Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" On reče: "Legija", jer u nj uđoše mnogi zlodusi.

I zaklinjahu ga da im ne naredi vratiti se u Bezdan. A ondje u gori paslo je poveliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle da im dopusti ući u njih. I on im dopusti. Tada zlodusi iziđoše iz čovjeka i uđoše u svinje. Krdo jurnu niz obronak u jezero i podavi se. (Luka 8:30 - 33)

 

Ovaj čovjek nije bio opsjednut jednim demonom, već legijom demona. U Rimskoj legiji nalazilo se tri do šest tisuća vojnika. Riječ legija upotrebljavala se u istom smislu u kojem se danas upotrebljava riječ rulja. U ovome čovjeku boravila je rulja demona i oni nisu željeli otići u "Bezdan." Taj bezdan je beskrajna provalija, gdje su zatvoreni ostali demoni. Juda nam govori o tome u Judinoj poslanici 6: "I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima." Demoni žele ući u tijelo neke osobe. Kada se demona istjera iz neke osobe, on luta i vraća se ponovno želeći ući u tijelo te osobe. Ako ne može ući, otići će k drugoj osobi. On ne želi biti bez tijela. Kada je Gospodin istjerao demone iz ovog čovjeka, oni su bili voljni otići u tijela svinja koje su jele na obroncima brda, umjesto da otiđu u bezdan. Zapazite kako su svinje radije željele uginuti, nego da ih demoni opsjedaju.

 

Vidjevši što se dogodilo, svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi iziđoše vidjeti što se dogodilo. Dođoše Isusu i nađoše čovjeka iz kojega bijahu izašli zlodusi gdje do nogu Isusovih sjedi, obučen i zdrave pameti. I prestraše se. A očevici im ispripovijediše kako je opsjednuti ozdravio. (Luka 8:34 - 36)

 

U ovome čovjeku je došlo do predivne preobrazbe. Samo Krist može čovjeka osloboditi sotonine snage. Mi smo danas svjedoci ponovnog buđenja demona. To je zastrašujuće i moramo zavapiti Bogu za pomoć.

 

I zamoli ga sve ono mnoštvo iz okolice gergezenske da ode od njih jer ih strah velik spopade. On uđe u lađu i vrati se. A moljaše ga čovjek iz koga iziđoše zlodusi da može ostati s njim, ali ga on otpusti govoreći: "Vrati se kući i pripovijedaj što ti učini Bog." On ode razglašujući po svem gradu što mu učini Isus. Na povratku Isusa dočeka mnoštvo jer su ga svi željno iščekivali. (Luka 8:37 - 40)

 

Zapanjujuće je pročitati kako su došli Gadarani i zamolili Gospodina Isusa da napusti njihov kraj. Razlog je bio taj što su radije željeli imati svinje nego Njega. To je pitanje kojim bismo si danas trebali istražiti srca jer ima jako mnogo ljudi koji bi željeli imati mnoge druge stvari - koje su jednake svinjama - a tek zatim bi željeli imati Krista.

 

 

ISUS LIJEČI ŽENU KOJA JE PATILA OD KRVARENJA; VRAČA U ŽIVOT JAIROVU KĆER

 

 

Kada se Isus vratio na drugu stranu Galilejskog mora, mnoštvo se okupilo oko Njega. U mnoštvu je bilo dvoje očajnih ljudi.


 I gle, dođe čovjek, ime mu Jair, koji bijaše predstojnik sinagoge. Baci se Isusu pred noge i stane ga moliti da dođe u njegovu kuću. Imaše kćer jedinicu, otprilike od dvanaest godina, koja umiraše. Dok je onamo išao, mnoštvo ga guralo odasvud. A neka žena koja je već dvanaest godina bolovala od krvarenja, sve svoje imanje potrošila na liječnike i nitko je nije mogao izliječiti, priđe odostrag i dotaknu se skuta njegove haljine i umah joj se zaustavi krvarenje. (Luka 8:41 - 44)

 

Jair je došao po Isusa da mu ozdravi kćer, a ne da je podiže od mrtvih. Njegova je vjera bila malena, međutim, njegovo je stanje bilo očajno. On je vjerovao da je Isus mora dotaći. Kada se Isus počeo baviti sa Jairom, prekinula Ga je žena koja je bolovala od krvarenja. Žena je patila od toga već dvanaest godina. Jairova kćer imala je dvanaest godina. Dvanaest godina tame je završavalo i dvanaest godina svjetlosti je bljedilo.

 

I reče Isus: "Tko me se to dotaknu?" Svi se branili, a Petar će: "Učitelju, mnoštvo te gura i pritišće." A Isus: "Netko me se dotaknuo. Osjetio sam kako snaga izlazi iz mene." A žena, vidjevši da se ne može kriti, sva u strahu pristupi i baci se preda nj te pred svim narodom ispripovjedi zašto ga se dotakla i kako je umah ozdravila. A on joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!" (Luka 8:45 - 48)

 

Isus nije dotakao ženu. Ona je dotakla Njega i odmah je bila izliječena. Imajmo na umu da je Isus bio okružen mnoštvom. Učenici, vidjevši kako Ga mnoštvo pritišće, znali su da Ga je dotaklo mnogo ljudi, pa ipak, samo je ova žena bila izliječena.

 

Dok je on još govorio, eto jednog od nadstojnikovih s porukom: "Umrla ti kći, ne muči više Učitelja." Čuo to Isus pa mu reče: "Ne boj se! Samo vjeruj i ona će se spasiti!" Uđe u kuću, ali nikomu ne dopusti da s njim uđe osim Petra, Ivana, Jakova i djetetova oca i majke.      (Luka 8:49 - 51)

 

Kada su došli do Jairove kuće, plaćeni naricatelji već su se bacili na posao. Prestali su plakati na trenutak kako bi se u svojoj nevjeri nasmijali Isusu.

 

A svi plakahu i žalovahu za njom. A on im reče: "Ne plačite! Nije umrla, nego spava! No oni mu se podsmjehivahu znajući da je umrla.  (Luka 8:52 - 53)

 

Gospodin je poveo Petra, Jakova, Ivana i djevojčine roditelje u kuću sa sobom, u prostoriju u kojoj je djevojčica ležala. Dr. Luka nam govori da je Isus progovorio djevojčici ovim lijepim riječima: "Djevojčice, ustani." Moglo se to prevesti i ovim riječima: "Janješce, probudi se." Dijete je ustalo. On ju je vratio u svijet patnji zbog njenih roditelja, a ne zbog nje same.

 

On je uhvati za ruku i povika: "Dijete, ustani!" I povrati joj se duh i umah ustade, a on naredi da joj dadu jesti. Njezini se roditelji začudiše, a on zapovjedi da nikome ne reknu što se dogodilo. (Luka 8:54 - 56)

 

Dragi moji prijatelji, zapazite kako je metoda koju je Isus upotrebljavao za podizanje ljudi od mrtvih uvijek bio isti. On ih je pozvao i oni su čuli Njegov glas. Još jednom je naš Gospodin pokazao da je On uistinu Bog.