dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 10

 

TEMA: Učenje o braku; bogati mladić; učenje o bogatstvima; Kristova smrt; ambicije Jakova i Ivana; slijepi Bartimej

 

Prvi stih govori nam kako Isus, "krenuvši odande, dođe u judejski kraj i na onu stranu Jordana." Zapazit ćete kako na ovom mjestu u Markovom evanđelju počinje kretanje. U stvari, zemljopis je u Markovom evanđelju vrlo zanimljiv. U Marku 9:30 čitamo: "Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to tko sazna." Isus je poduzimao svoje posljednje putovanje i ono što nikako nije želio bio je veliki oproštaj. Sada dolazi u "judejski kraj i na onu stranu Jordana", što znači na istočnu stranu. To je bilo područje koje se nazivalo Dekapolis, ime koje je dobilo po deset gradova koji su se nalazili na tom području. Tako Ga nalazimo s onu stranu Jordana. Ponovno Mu dolaze ljudi, a On ih je po svom običaju poučavao. U tom se trenutku nalazio na svom posljednjem uzlasku u Jeruzalem. Neprijatelj, krvožedni psi goniči, bili su Mu na tragu.

 

UČENJE O BRAKU

 

Krenuvši odande, dođe u judejski kraj i na onu stranu Jordana. I opet mnoštvo nagrnu k Njemu, a On ih po svojem običaju ponovno poučavaše. A pristupe farizeji pa, da Ga iskušaju, upitaše: "Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?"(Marko 10:1 - 2)

 

Moramo razumjeti kako oni nisu postavljali ova pitanja zbog toga što su na njih željeli dobiti odgovore. Ovakva su Mu pitanja postavljali kako bi Ga uhvatili u stupicu. Oni su imali svoj vlastiti pogled o braku i razvodu, pa su Isus zato i postavili ovo trik - pitanje: "Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?" Pitanje je inače mudro i zahtijevalo je odgovor jer je Herod otpustio svoju ženu i oženio se za svoga brata Filipa. Ivanu Krstitelju bila je odrubljena glava zbog toga što je progovorio protiv tog čina. Dakle, ako bi Isus na ovo pitanje odgovorio sa "ne", to ne samo da bi bilo u suprotnosti sa Mojsijevim učenjem, već bi Ga to dovelo i u sukob sa Herodom. Isusova smrt nije smjela biti određena ovim pitanjem. Vrlo je važno da ovo zapazimo. S druge strane, da je na njihovo pitanje odgovorio sa "da", oni bi Ga mogli optužiti da je dvosmislen u svome naučavanju. Stoga, zapazite sada Isusovu metodu. Ovako je Isus uvijek postupao, i to je očito bio najbolji način. Odgovorio im je pitanjem.

 

On im odgovori: "Što vam zapovijedi Mojsije?" Oni rekoše: "Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i - otpustiti." (Marko 10:3 - 4)

 

On je znao da će oni morati odgovoriti na ovakav način, a to je bilo zbog toga što je u Ponovljenom Zakonu 24:1 - 2 bio zapisan Mojsijev Zakon: "Kada tko uzme ženu i s njome postupi kao muž, a potom na njoj otkrije što ružno, te ona više ne nalazi milost u njegovim očima, neka joj napiše otpusno pismo, uruči joj ga i potjera je iz svoje kuće, a ona kad izađe iz njegove kuće, može poći za drugoga i biti mu žena."

 

Mojsije je, kao što možete i sami vidjeti, dopuštao razvod. U stvari, niti je Mojsije, a još manje Bog, želio da se ljudi mogu razvesti zbog nekog nebitnog razloga. Bilo kako bilo, vjerski su vođe ove riječi s vremenom počeli tumačili tako da ako bi ženi zagorjeli kolači, čak je i to moglo postati razlogom za razvod.

 

Naš se Gospodin sada vraća onome što je temeljna istina, i za nas je vrlo važno da pozorno poslušamo ove Njegove riječi. Okreće se sa rasprave o razvodu na raspravu o braku, i za nas je danas upravo to područje na koje bismo trebali prebaciti lopticu rasprava. Ljudi mi postavljaju mnoga pitanja u svezi sa razlogom koji je dostatan za pokretanje razvoda. Kada su spremni za ženidbu, nikada nisu razgovarali sa propovjednikom. Nisu zainteresirani za to hoće li on to odobriti ili ne; njihovo jedino pitanje je hoće li ih on vjenčati. To je sve za što su oni zainteresirani.

 

Ono što je važno zapaziti ovdje je da će Gospodin raspravljati o braku s njima. Zapazite način na koji Isus barata situacijom. Daje razlog zbog kojeg je Bog dopustio razvod. Grijeh je bio taj razlog zbog kojeg je u Mojsijevom Zakonu bio dopušteno razvoditi se.

 

A Isus će im: "Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!"(Marko 10:5 - 9)

 

Ono o čemu im Isus ovdje govori je Božji ideal koji je postojao u stvorenju prije nego što je grijeh ušao u svijet. Razvod nije bio u Božjem programu i planu u tom trenutku. Imao je nešto mnogo bolje za čovjeka. Može se reći da niti ubojstvo nije bilo u Njegovoj zamisli, međutim, ubojicama je bilo oprošteno. Razvod je grijeh, međutim, razvedenim ljudima može biti oprošteno. Mislim da se pod određenim okolnostima razvedeni ljudi mogu ponovno oženiti. To jest, sa biblijskog stanovišta. Ne znam zbog čega smo spremni oprostiti ubojici, međutim, najčešće ne želimo oprostiti onome tko se razveo. Ponašamo se kao da je taj čovjek počinio neoprostivi grijeh. Ljudi koji su spašeni nakon što su bili razvedeni ne bi trebali nositi žig sramote jednako kao što ga ne trebaju nositi niti ostali spašeni grešnici. Svi smo mi grešnici koji su spašeni milošću. Stvar je jedino u tome što je upravo razvod njihov grijeh.

 

Ono što nam Isus u ovom odjeljku želi reći je da bračni odnos predstavlja snažniju vezu od odnosa roditelj - dijete. Dijeta se može odreći, a bračni odnos može se prekinuti nevjerom. Isus nam ovdje pokazuje kako je brak nešto što Bog stvara. Bog združuje neki par u zajedništvo. To je bio cilj kojeg je Stvoritelj imao u početku. Svaki prekršaj ovog pravila je grijeh, međutim, ne radi se o neoprostivom grijehu, u to vas uvjeravam.

 

Temeljni problem je u tome kada se netko oženi pogrešnom osobom. Meni to izgleda kao kad bismo pokušavali zaključati staju nakon što nam je konj pobjegao. Ima ljudi koji se žene, a koji se ne bi trebali ženiti. U tome je problem. Njihov je grijeh u tome što se nisu niti trebali ženiti. Dragi moji kršćanski prijatelji, brak je nešto što Bog želi urediti za vas, a to je moguće samo ako Mu to i dopustite.

 

U kući su Ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: "Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub." (Marko 10:10 - 12)

 

Ovo je najjača izjava protiv razvoda koju nalazimo u Bibliji. Kako je treba protumačiti? Sve što Biblija govori o razvodu trebali bismo staviti na jednu hrpu i razmotriti prije nego što donesemo ikakvi zaključak. Paralelni odjeljak u Matejevom evanđelju navodi bludništvo kao jedini razlog za razvod. Zbog čega je Marko ovo ispustio? Marko je pisao Rimljanima koji nisu poznavali Mojsijev Zakon, dok je Matej svoje evanđelje namijenio Izraelu koji je imao Mojsijev Zakon o razvodu i koji ga je poznavao. Ta dva teksta moramo sagledavati u tom svjetlu.

 

Rimljanima 7:2 ne primjenjuje se na razvod: "Doista, udana je žena vezana zakonom dok joj muž živi; umre li joj muž, riješena je zakona o mužu." U tom je odjeljku Pavao upotrijebio snažno ustanovljeni zakon kojim je žena vezana uz živućeg muža dok je smrt ne oslobodi kao ilustraciju vjernikovog odnosa sa načelima zakona. Mojsijev Zakon pozabavio se i pitanjem nevjernog muža ili žene. Prema Ponovljenom Zakonu 22:22 - 24 trebalo ih je kamenovati na smrt. Mi danas ne kamenujemo ljude zbog toga. Kad bismo to činili, bilo bi toliko hrpi kamenja da se ne bismo mogli niti kretati.

 

Prema Mojsijevom Zakonu, muža ili ženu koji bi bili krivi zbog preljuba, njihov bračni drug mogao je smatrati mrtvima. Biblija prepoznaje samo jedan razlog za razvod - nevjernost. Nedužna strana slobodna je oženiti se, prema onome što čitamo iz Kristovih riječi.

 

I Matej i Marko iznose diskusiju o razvodu i blagoslivljanje malene dječice na istom mjestu. Meni se čini da nam Božji Duh ženi nešto priopćiti ovime. Dijete je nedužni proizvod braka, a razvod postaje dvostruko zlo zbog toga što prilikom razvoda djeca posebno pate. Zanimljivo je pogledati statistike i vidjeti koliko mladih ljudi iz takvih razrušenih domova upada u nevolje. Tu se nikako ne radi o pukom slučaju. Takvo što je prirodna posljedica razvoda.

 

Donosili Mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: "Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući." Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke. (Marko 10:13 - 16)


 Djeca ne moraju postati odrasli ljudi da bi mogla doći k Isusu. Mi obično čekamo dok mali Ivica odraste i onda možda donese svoju odluku za Krista. Naš Gospodin nam govori kako On želi da odrasli postanu poput male djece. Danas možemo slušati mnogo pametnih riječi o rastu i razvoju. To je predivno - međutim, tek nakon što ste postali Božje dijete. Porazna činjenica je ta da mnogi od nas idemo pogrešnim putem. Moramo ostaviti našu pametnost, profinjenost i naše veliko znanje kojim se danas toliko busamo u prsa, i moramo se vratiti jednostavnosti djetinjeg načina razmišljanja - to jest, sa jednostavnom, djetinjom vjerom, moramo se pouzdavati u Isusa Krista.

 

Naš je Gospodin uzeo dječicu u svoje ruke, položio na njih ruke, i blagoslovio ih. On nikoga drugog nije uzeo tako u ruke, dragi moji prijatelji. Tako je uzeo malu djecu, jer su oni ti koje će On primiti. Kada djeca umru u najranijoj dobi, prije nego što dosegnu doba uračunljivosti, ona odlaze k Njemu.

 

 

BOGATI MLADIĆ

 

I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda Nj pa Ga upita: "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?" Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! (Marko 10:17 - 18)

 

U današnje doba, kada svugdje vlada krajnji materijalizam, ovaj slučaj sa bogatim mladićem i učenje našeg Gospodina o bogatstvu svakako je vrlo primjenljivo. Matej nam je rekao kako je ovaj bogataš bio mlad, i ovo pitanje koje je postavio bilo je sasvim normalno za nekoga tko se nalazio pod Zakonom. Mladić je živio pod Mojsijevim Zakonom i pitao je što mora učiniti da bi baštinio vječni život.

 

Isus je ovog mladića želio natjerati na razmišljanje. Zbog čega bi on trebao Isusa nazivati dobrim? Postoji samo Jedan koji je dobar, a to je Bog. Ako on Isusa naziva dobrim, tada slijedi da je Isus Bog. Zapazite, osim toga, da Isus ovome mladiću izriče zapovijedi koje se nalaze u drugom dijelu Deset zapovijedi.

 

Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!" On Mu odgovori: "Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti." (Marko 10:19 - 20)

 

Prvi dio Deset zapovijedi naziva se pietas, a odnosi se na čovjekov odnos s Bogom. Drugi odjeljak naziva se probitas i odnosi se na čovjekove odnose sa drugim ljudima. Naš Gospodin nije govorio o čovjekovom odnosu s Bogom, već o čovjekovom odnosu s drugim ljudima. Mladić je zadovoljio standarde iznesene u drugom dijelu zapovijedi i mogao je reći da je sve ove zapovijedi održao.

 

Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom." On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. (Marko 10:21 - 22)

 

Isus mu je rekao kako mu nedostaje samo jedna stvar. Što je to bilo? Bio je to mladićev odnos s Bogom. Ono što ga je u tome kočilo bilo je njegovo bogatstvo. Mladić je Isusa nazvao dobrim, i ako će nastaviti slijediti Isusa, shvatit će da je razlog zbog kojeg je Isus dobar taj što je Isus Bog. Isus je od njega zatražio da se odvoji od svoga bogatstva i da Ga slijedi. Kamo bi ga to odvelo? Ovaj put se Gospodin Isus nalazio na svom putu da umre za grijehe ovog čovjeka. Da je slijedio Isusa, došao bi do križa kod kojeg bi mogao potražiti svoje otkupljenje. Međutim, mladić "se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak."

 

UČENJE O BOGATSTVU

 

U ovome nalazimo veliku pouku za nas. Pavao je rekao da "je korijen svih zala srebroljublje" (1. Timoteju 6:10). Pavao je samo ponovio ono što je naš Gospodin rekao u ovoj besjedi. Novac može kupiti sve osim onog najvrjednijeg - vječnog života. Ova besjeda govori nam o tome da bogataš ne može ući u nebo pomoću svoga bogatstva. Nitko ne može ući u nebo svojim sredstvima.

 

Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!" Učenici ostadoše zapanjeni tim Njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz uši ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." (Marko 10:23 - 25)

 

Deva ne može proći kroz ušicu igle. Čovjeku je to nemoguće, ili bismo mogli reći da je "devi to nemoguće." Bogu je, međutim, sve moguće.

 

Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?" Isus upre u njih pogled i reče: "Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!“ (Marko 10:26 - 27)

 

Čovjeku je to nemoguće. Samo Gospodin Isus može to ostvariti. Mi danas baratamo mišlju kako novac može kupiti sve na ovome svijetu. Netko je o novcu napisao slijedeće misli, i bilo bi nam dobro malo razmisliti o tome:

 

Novac može kupiti krevet, ali ne može kupiti san.

Novac može kupiti hranu, međutim ne može kupiti apetit.

Novac može kupiti lijek, ali ne može kupiti zdravlje.

Novac može kupiti kuću, ali ne može kupiti dom.

Novac može kupiti dijamant, ali ne može kupiti ljubav.

Novac može kupiti crkvenu stolicu, ali ne može kupiti spasenje.

 

Isus je ovog mladića pozvao da se riješi onoga što je stajalo između njega i Boga. Da je slijedio Gospodina Isusa, naučio bi da je razlog zbog kojeg je Isus dobar taj što je Isus Bog.

 

Petar Mu poče govoriti: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za Tobom." Reče Isus: "Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u budućem vijeku život vječni. (Marko 10:28 - 30)

 

Umjesto da ukori Petra, Isus obećava nagradu onima koji se žrtvuju zbog Njega.

 

A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi."(Marko 10:31)

 

Ovo je načelo koje će se primjenjivati prilikom dodjeljivanja nagrada.

 

KRISTOVA SMRT

 

Putovali su tako ulazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poče im kazivati što će Ga zadesiti: "Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će Ga na smrt, predati poganima, izrugati i popljuvati. Izbičevat će Ga, ubit će Ga, ali On će nakon tri dana ustati." (Marko 10:32 - 34)

 

Vidite, Isus se sve više približava Jeruzalemu. On zna da će umrijeti, i to govori svojim učenicima. Zapazite ponovno da usporedo sa svojom smrti, Isus spominje i svoje uskrsnuće.

 

AMBICIJE JAKOVA I IVANA

 

I pristupe Mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći Mu: "Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo." A On će im: "Što hoćete da vam učinim?" Oni Mu rekoše: "Daj nam da ti u slavi Tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva." A Isus im reče: "Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?" (Marko 10:35 - 38)

 

Ovu smo priču čitali u Matejevom evanđelju, sjetit ćete se. Majka je došla k Isusu i tražila je ovu povlasticu za svoje sinove. Tako, kada ih je Isus pitao mogu li biti kršteni krštenjem koje će On propatiti, odgovorili su da mogu.

 

Oni Mu rekoše: "Možemo." A Isus će im: "Čašu koja ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati - to je onih kojima je pripravljeno." (Marko 10:39 - 40)

 

Mi znamo da je Jakov postao jedan od mučenika. Ivan je bio prognan na otok Patmos. Iako se ne vjeruje da je umro mučeničkom smrću, postoji mogućnost da je i on bio pogubljen - to ne znamo.

 

Naš Gospodin nije rekao da ne postoji mjesto Njemu slijeva i zdesna. Ono što je rekao je da ON ne može svojevoljno dodijeliti ta mjesta onima kojima poželi. Oni koji će primiti ta mjesta pripremaju se za njih. Dragi prijatelji, nebo se dobiva kao poklon. Međutim, za vaše mjesto u nebu - za njega radite. Spasenje je besplatno, međutim, mi moramo raditi za našu nagradu. Ako želite primiti nagradu od Njega, do toga nećete doći vrteći svojim palčevima, sjedeći skrštenih ruku ili u stolici za ljuljanje. Morat ćete se potruditi kako biste to dobili.

 

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. (Marko 10:41)

 

Oni su se razgnjevili jer su sami željeli najbolja mjesta.

 

Zato ih je Gospodin morao podučiti slijedećem načelu. Način na koji ovaj svijet djeluje, nije način na koji i Bog djeluje.

 

Zato ih Isus dozva i reče im: "Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam  bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. (Marko 10:42 - 44)

 

Božji način rada je uzeti one koji su ponizni i koji će se učiniti malenima služeći, kako bi ih postavio za vođe. Onaj koji je prvi mora svima biti sluga. Zatim, Isus iznosi ključ ovog evanđelja:

 

Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge." (Marko 10:45)

 

SLIJEPI BARTIMEJ

 

Ovo izvješće pojavljuje se u Matejevom i ponovno u Lukinom evanđelju. Ima ljudi koji niječu nepogrešivost Biblije zbog toga što ne mogu uskladiti izvješća evanđelja o ovom događaju. Matej spominje dva slijepca, međutim, Marko se usredotočuje na Bartimeja, jer je on bio taj koji je progovorio. Mislim da kritičari koji žele razdijeliti izvještaje u evanđeljima predstavljaju trećeg slijepca!

 

Dođu tako u Jerihon. Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz  Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!" Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se!" Isus se zaustavi i reče: "Pozovite ga!" I pozovu slijepca sokoleći ga: "Ustani!" Zovu te!" On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac Mu reče: "Učitelju moj, da progledam." Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja spasila!" I on odmah progleda i uputi se za Njim. (Marko 10:46 - 52)

 

Predivno je predstaviti si sliku Bartimeja koji je sada slijedio Isusa gledajući svojim vlastitim očima. Za nekoliko dana vidjet će Isusa kako umire na križu.

 

Jeste li vi slijepi? Ili, jeste li i vi vidjeli Isusa kako umire za vas? Pogledajte i živite!