dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 11


TEMA:


Isus nastavlja sa svojom službom; Ivanovi učenici postavljaju mu pitanje; odbacuje gradove u kojima je činio čuda, i upućuje novi poziv svakome pojedincu.


U ovome poglavlju nastavlja se gibanje koje smo pratili cijelo vrijeme proučavanja Matejeva evanđelja. Gospodin Isus formalno je proglasio novu etiku, učinio je brojna čuda i poslao je svoje učenike po Izraelu kako bi predstavili narodu Njegove tvrdnje - otišli su svim glavnim i sporednim putovima, sve dok nisu pokrili sve izraelske gradove. Kakav je prijem ove poruke? Kakva je reakcija ljudi na Njegove tvrdnje da je On Mesija? Izreći ću to samo jednom riječi: odbacivanje!


U ovom poglavlju predstavljena nam je prekretnica u Isusovoj službi. U stihovima 28 - 30 vidjet ćemo da Isus daje novu poruku. Radi se o jasnom napuštanju poruke o pokajanju u prisutnosti Kralja.


Pošto Isus završi upućivati dvanaestoricu učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima. (Matej 11:1)


Poslavši učenike, i On sam polazi dalje po istom poslu. Kako je samo bilo važno Božju riječ obznaniti svem narodu! I u naše je vrijeme taj zadatak jednako važan.IVANOVI UČENICI ISPITUJU ISUSA


A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike. (Matej 11:2)


U Mateju 4:12 zapisano je kako je Ivan Krstitelj bio bačen u tamnicu. Tako je on do sada bio već neko vrijeme u tamnici, međutim, dobio je informaciju o djelovanju Gospodina Isusa. Ivanovi učenici slijedili su i pomno promatrali Isusa, i o svemu su tome obavještavali Ivana. Ovaj pak je očekivao da će se vrata njegove tamnice jednoga dana otvoriti i da će on biti pušten na slobodu jer je čvrsto vjerovao da je Isus došao već sada ustanoviti svoje kraljevstvo.


Da ga upitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?" (Matej 11:3)


Ivanovo pitanje je sasvim logično. Imao je razloga vjerovati kako će Kralj do tog trenutka već biti u punoj moći i kako će vladati. Bio je u potpunosti zbunjen sporim Isusovim napredovanjem prema prijestolju.


Zapazite kakav je odgovor Isus dao Ivanu.


Isus im odgovori: "Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene." Matej 11:4 - 6)


Isusov odgovor je veličanstven i može ga se razumjeti jedino u svjetlu vjerodajnica o kojima Stari zavjet govori da će ih Mesija imati. Ovo se izravno odnosi na riječi koje je zapisao prorok Izaija u Izaiji 35:4 - 6:


Recite preplašenim srcima: "Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, On sam hita da nas spasi!" Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati kao jelen, nijemom će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti voda, i u stepi potoci.


Voda nije provrela u pustinji, niti je stepa bila puna potoka kada je Isus došao. Zašto? Zbog toga što, kada je došao po prvi puta, nije ustanovio svoje kraljevstvo. Međutim, On je bio Kralj, i imao je sve vjerodajnice koje pripadaju Mesiji - to je bilo ono što je Isus poručio Ivanu Krstitelju. Ivan je prepoznao ove Isusove vjerodajnice.ISUS PRIZNAJE IVANA KRSTITELJA


U slijedećim stihovima Gospodin Isus brani Ivana Krstitelja u slučaju da bi netko protiv njega želio uputiti kakve kritike.


Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? (Matej 11:7)


Usput bih svakako želio napomenuti kako Ivan Krstitelj nikako nije bio trska koju ljulja svaki vjetar; on je bio vjetar koji je ljuljao trske! U odnosu na ranija vremena, propovjedaonice su danas postale izuzetno slabe, a sve to zbog toga što onaj tko stoji iza njih mora ugađati onima koji sjede u crkvenim klupama. Drugi razlog toj slabosti leži u činjenici što poruke koje se s propovjedaonica upućuju moraju biti skrojene tako da odgovaraju stanovitoj skupini ljudi unutar crkve. Prečesto je slučaj da su propovjedaonice trske koje ljulja vjetar. Hvala Bogu na Ivanu Krstitelju, vjetru koji ljulja trske!


Naš Gospodin nastavlja sa riječima pohvale Ivana Krstitelja -


Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim dvorima. (Matej 11:8)


Ivan Krstitelj bio je čvrsta i markantna osoba.


Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. (Matej 11:9)


Bio je prorok, međutim, bio je i mnogo više od proroka.


On je onaj o kojem je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. (Matej 11:10)


Gospodin nam jasno govori o tome kako je Ivan Krstitelj ispunjenje proročanstva zapisanog u Malahiji 3:1, gdje piše:


Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već - govori Jahve nad Vojskama.


Ivan je bio taj glasnik. Ivan Krstitelj bio je posebno odabran kako bi Izraelu predstavio Mesiju. Pogledajte također i što je zapisano u Ivanu 1:21 - 23.


Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! (Matej 11:11)


Mi se vrlo često volimo prepirati i tratiti vrijeme besplodnim raspravama o tome tko je veći: Abraham, Mojsije ili David. Isus nam jasno govori o tome kako je Ivan Krstitelj bio veći od bilo koga tko je živio u povijesti. Nitko nije bio veći od Ivana Krstitelja.


"A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!" Kada je Gospodin Isus došao, počeo je k sebi pozivati skupinu ljudi koji su još veći od Ivana Krstitelja. Kako to oni mogu biti veći? Zbog toga što su oni u Kristu i što su zaodjeveni pravednošću.


A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. (Matej 11:12)


Ovaj stih je jako teško interpretirati zbog toga što "sila" o kojoj se ovdje govori može biti i unutarnja i izvanjska. Sile zla izvana pokušavaju ga uništiti - to je istina. Međutim, također je istinito i to da oni koji su tom kraljevstvu svim srcem predani pokušavaju svim silama ući u njega. U tome se očituje velika potreba i očajanje. Već smo vidjeli jednog mladića kako je dotrčao do Isusa, pao mu pred noge i rekao mu: "Učitelju, za tobom ću kamo god ti pošao." Tako, u interpretaciji ovih Isusovih riječi postoje ova dva aspekta. Ja sam sa sobom nisam na čisto što je Isus u stvari želio reći ovim riječima. Može je mislio na obje komponente koje smo upravo spomenuli.


Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana.


Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći."


"Tko ima uši, neka čuje." (Matej 11:13 - 15)


Ivan Krstitelj ispunio je proročanstvo o glasniku koji je trebao ići pred Mesijom, kao što smo to vidjeli da je zapisano u Malahiji 3:1. Međutim, postavlja nam se slijedeće pitanje: "Da je Izrael prihvatio Krista prilikom Njegovog prvog dolaska, bi li On odmah tada ustanovio svoje kraljevstvo, i bi li Ivan Krstitelj bio Ilija?" Odgovor je da. Sigurno ćete se sada pitati: "Pa, kako je to moguće?" Imam odgovor i na ovo vaše pitanje: nemam pojma. Ja samo znam da je ovo što je ovdje zapisano ono što je Isus rekao, i da je On kadar činiti stvari koje nitko, pa tako ni ja, ne može objasniti. U stvari, ima jako mnogo stvari koje je Isus učinio, a koje je ne mogu objasniti; ja ih jednostavno prihvaćam.


Ima ljudi koji zagovaraju slijedeću tezu: "Ako je Krist naumio otići na križ i ondje umrijeti, Njegova ponuda da bude Kralj nije bila iskrena." Ona je bila iskrena. "Međutim", nastavljaju ovi ljudi, "što bi se desilo da je Izrael prihvatio Isusa za svoga Kralja?" Stvar je u tome da oni to nisu učinili! To su pitanja koja počinju sa "ako" ili "kad bi", a koja volimo postavljati, međutim, činjenica je ipak ta da su Židovi odbacili Gospodina. Pitanja tipa "ako" i "kad bi" stvaraju probleme koji u stvarnosti ne postoje. Ima sasvim dovoljno problema koji postoje, pa nema potrebe izmišljati nove!


U slijedeća dva stiha nalazimo jednu od Isusovih usporedbi koja je nabijena sarkazmom i ironijom. Gospodin nije dao ovu priču kako bi njome nekoga povrijedio, već je jedina svrha koju ove riječi imaju ilustriranje velike istine.


"A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:


'Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'" (Matej 11:16, 17)


Ovdje nalazimo sliku skupine djece koja se igraju na ulici. Jedan dio njih predloži: "Hajdemo se igrati sprovoda." I tako se igraju sprovoda neko vrijeme, međutim, to im brzo dosadi i onda netko predloži: "Hajdemo se igrati vjenčanja." I odmah cijela skupina prione k improviziranju vjenčanja. Idu iz jedne krajnosti u drugu. Tu se radi o razmaženoj djeci. Naraštaj kojem se Gospodin Isus obraćao bio je takav, a niti naš naraštaj nimalo se ne razlikuje.


"Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: 'Đavla ima.' (Matej 11:18)


Ivan Krstitelj bio je ozbiljan i strog. Ljudi se nisu osjećali lagodno kada su bili u njegovoj prisutnosti.


Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: 'Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!' Ali opravda se Mudrost djelima svojim." (Matej 11:19)


Isus je došao kao prijatelj. Kakvo mišljenje ljudi imaju o njemu? "Ah, On je žderonja. osim toga, preveliki je prijatelj grešnika!" Narod nije bio pretjerano zadovoljan sa Ivanom Krstiteljem, a nije bio zadovoljan niti sa Isusom.


Postoje ljudi kojima je jednostavno nemoguće udovoljiti, pa vam je bolje u potpunosti zaboraviti na njih. Njima se neki propovjednik ne dopada zbog toga što samo stoji za propovjedaonicom i monotono izgovara svoje propovijedi. Ne dopada se njima niti drugi propovjednik, no ovaj put je razlog to što ovaj upotrebljava previše ilustrativne geste i zbog toga što grmi s propovjedaonice. Ili jedan ide previše u dubinu i oni ga ne razumiju, ili je drugi previše jednostavan - tako da im se niti on ne dopada. Ima dosta ljudi kojima nitko ne može udovoljiti, a ova je istina svakako vrijedila u doba našega Gospodina.ISUS ODBACUJE GRADOVE KOJI SU SE ODBILI POKAJATI


Sada smo stigli do velike promjene. Zapamtimo da je Isus Kralj. On je proglasio nova etička mjerila, pokazao je svoje vjerodajnice čineći bezbrojna čuda, propovijedao je evanđelje koje govori da se približilo nebesko kraljevstvo, predstavio je sebe narodu, međutim, Njegova Ga je narod odbacio. Njihovo odbacivanje uzrokovalo je da i On donese stanovitu odluku; tako je On odbacio njih. On je Kralj, a Kralj uvijek ima posljednju riječ.


Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše:


"Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. (Matej 11:20, 21)


Korozain i Betsaida bili su gradovi na sjeveru pokraj Kafarnauma u kojem je Gospodin imao sjedište svoga stožera. Na tom je području načinio brojna čuda. Oni su Ga odbacili i On je nad njima proglasio sud.


Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama." (Matej 11:22)


Količina svjetlosti stvara odgovornosti. Gospodin nikada nije imao nikakvu službu u Tiru ili Sidonu, niti mu je sjedište bilo ondje. Međutim, proveo je dosta vremena u području Korozaina i Betsaide, pa ih je stoga držao odgovornima zbog svjetla koje im je dao. Koliko ja razumijem stvari, u vrijeme Božjega suda biti će različitih kazni i različitih nagrada. Čak i u naše vrijeme ima mnogo ljudi koji su imali predivnih prilika za prihvaćanje Krista, međutim, oni su odlučili da će Isusu okrenuti leđa.


Bez da ulazim u detalje, dopustite mi reći samo ovo: ne znam što će Bog učiniti s onim čovjekom na malenom otoku u južnom Pacifiku koji nikada nije čuo evanđelje i koji se klanja i štuje idole. Međutim, ja znam što će Bog učiniti s onim ljudima koji svake nedjelje iznova sjede po crkvama, čuju evanđelje i ništa u svezi s tim ne poduzimaju.


Sada se Gospodin obraća Kafarnaumu, u kojem mu je bilo sjedište.


"I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. (Matej 11:23)


Kakvu su samo privilegiju imali ovi ljudi što je Gospodin Isus u njihovom gradu imao svoje sjedište! Međutim, oni su Ga odbacili. Gospodin Isus rekao je da kad bi pokvareni grad Sodoma bila svjedokom tolikim čudima kolika je učinio u Kafarnaumu, oni bi se odvratili od svojih zlih putova i ne bi ih stigao sud koji ih je stigao.


Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi." (Matej 11:24)


Ovo su najoštrije riječi. Zapamtimo da dolaze iz ustiju ljubaznog i nježnog Isusa. On ovdje govori kao Sudac i kao Kralj. Ovakve oštre riječi trebale bi u nama probuditi svu pažnju. Ja bih radije bio hotentot u nekom zabitom kraju prašume koji nikada nije čuo evanđelje, nego službenik u nekoj od crkvi, koji ima Bibliju, međutim, koji nikada nije prihvatio Krista za svog osobnog Spasitelja.


Iako su Sodoma i Gomora bila užasna mjesta, njima će biti mnogo lakše u dan suda nego gradovima koji su čuli Isusovu poruku, a koji su Ga unatoč tome odbacili.


U ono vrijeme reče Isus: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.


Da, Oče, tako se tebi svidjelo. (Matej 11:25, 26)


Izraz "Gospodaru neba" vraća nas natrag u Knjigu Postanka 14:19, gdje se Boga naziva ovim imenom. On je Gospodar neba i zemlje. Mnogi mudri ljudi nikada nisu naučili ovu istinu, međutim, mnogi maleni, čak i djeca, razumiju je jako dobro. Dr. Ironside je prije mnogo godina rekao: "Kolače uvijek stavljajte na najnižu policu kako bi ih djeca bez problema mogla dohvatiti." Ako propovijedate tako da vas i djeca mogu razumjeti, možete biti gotovo sigurni da će vas razumjeti i oni stariji - međutim, ponekad djeca razumiju poruku, a odrasli je nikako ne uspijevaju shvatiti.


Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti." (Matej 11:27)


Ovo je još jedan od načina na koji se može izreći istina zapisana u Ivanovom evanđelju: "...nitko ne dolazi Ocu osim po meni" (Ivan 14:6).ISUS UPUĆUJE NOVI POZIV POJEDINCIMA


Ovi stihovi dovode nas do sasvim jasnog prekida i promjene u poruci našega Gospodina. Do sada Isus je naučavao: "Pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko." Predstavio je narodu svoje vjerodajnice, međutim, narod Ga je svejedno odbacio kao Mesiju. Ovi gradovi koji su bili nabrojani okrenuli su Mu leđa, kao što je to učinio i Jeruzalem. Gospodin sada okreće svoja leđa izraelskome narodu ne predstavljajući im više kraljevstvo. On se nalazi na svome putu prema križu, i Njegov poziv je upućen pojedincima. Poslušajte Njegove riječi:


Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.


Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.


Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako." (Matej 11:28 - 30)


Ove riječi su u kontrastu s onime što je slijedilo ranije u ovome poglavlju. To je kao kada iz snježne vijavice najednom dođete u toplinu proljetnoga dana, iz oluje u mirno vrijeme, iz tame u svjetlost. Ovo je Isusova nova poruka. On se okreće od cjelokupnog naroda k svakome pojedincu. Više se ne radi o objavljivanju poruke o kraljevstvu čitavome narodu, već o osobnom pozivu da se pronađe "odmor" u spasenju.


"I ja ću vas odmoriti" u nekim prijevodima glasi "i ja ću vam dati odmora." Kada Isus govori o "opterećenosti", On govori o opterećenju svakoga od nas grijehom. Istu ovu sliku upotrijebili su i prorok Izaija i pisac psalma:


Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovačkog, pokvarenih sinova! Jahvu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa. (Izaija 1:4)


Na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog, od grijeha mojih mira mi nema kostima. (Psalam 38:4)


Dragi prijatelji, grijeh je za vas preteško breme da biste ga nosili unaokolo - ako ga budete pokušali nositi dobit ćete kilu! Jedino mjesto na kojem možete odložiti taj svoj teret je pod križem Isusa Krista. On je taj križ nosio zbog vas, i poziva vas da sa svojim teretom grijeha dođete k Njemu. On vam može oprostiti zbog toga što je na križu ponio svu težinu bremena vašega grijeha.


"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti" odnosi se na spasenje grešnika kroz Isusa Krista. "Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim" odnosi se na praktično posvećenje svakoga vjernika. Postoji odmor kojeg Isus daje, a to je odmor otkupljenja. Također, postoji i odmor kojeg prima svaki vjernik, a on dolazi od predanja i posvećenja Kristu. Ne morate se truditi oko toga da budete priznati; ako ste predali svoj život Kristu ne morate sve svoje napore ulagati u to da steknete položaj. Ako ćemo iskreno, ja sam se prestao pridruživati svakovrsnim organizacijama jer mi je dosadilo promatrati ambiciozne ljude koji se svim silama trude sjesti na čelno mjesto ili koji nastoje okupirati predsjedničku fotelju. Ako ste predali svoj život Kristu, ne morate više brinuti oko toga. Kada ste upregnuti u Njegov jaram, On će vas staviti upravo ondje gdje vas On i želi.