dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 17

 

TEMA:

 

Preobraženje; dječak opsjednut demonom i malovjerni učenici; Isus plaća porez izvodeći čudo.

 

PREOBRAŽENJE

 

Kao što smo to zapazili na završetku šesnaestog poglavlja, posljednji stih te glave pripada ovom poglavlju jer objašnjava što je naš Gospodin mislio kada je izrekao ovu tvrdnju:

 

"Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom." (Matej 16:28)

 

Ovo se učenicima ispunilo prilikom Isusovog preobraženja. Preobraženje je ta slika Sina Čovječjeg gdje dolazi sa svojim kraljevstvom. Netko će možda postaviti pitanje: "Možete li biti sigurni da je Gospodin Isus govorio o svom preobraženju?" Šimun Petar je bio jedan od učenika koji je bio svjedokom preobraženja, i o tom svojem iskustvu je pisao u svojoj drugoj poslanici:

 

Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom. (2.Petrova 1:16 - 18).

 

Kako se Isusova izjava ispunila apostolima u ono doba? Kada je Gospodin Isus Krist bio proslavljen na gori preobraženja, gdje su bila prisutna i trojica Njegovih učenika, ova se izjava ispunila. Preobraženje je bilo umanjena slika kraljevstva, a to nam potvrđuje i Šimun Petar.

 

Ostala Evanđelja također nas izvještavaju o preobraženju, izuzev Ivanovog Evanđelja. Ovo me navodi da vam kažem nešto što će vas možda zapanjiti. Preobraženje ne dokazuje niti iznosi da je Krist božanstvo. Ono iznosi Kristovu čovječnost. Evanđelje po Ivanu naglašava Kristovo božanstvo, a s druge strane izostavlja izvještaj preobraženja iako ga ostala tri Evanđelja spominju.

 

Preobraženje Gospodina Isusa Krista, po mojem mišljenju, nije samo dokaz Njegove čovječnosti već i nade za čovječanstvo. Čovjek kojeg ste tamo vidjeli proslavljenog i preobraženog, je takva osoba, dragi prijatelji, kakva ćete vi biti jednog dana ako ste dijete Božje.

 

Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. (1.Ivanova 3:2).

 

Veličanstvena mogućnost biti poput Krista stoji na raspolaganju svakom čovjeku.

 

Gospodin Isus Krist je bio proslavljen prije svoje smrti i uskrsnuća, i to je slika koja nam je dana ovdje. Zapazit ćete kako Lukino Evanđelje iznosi detalje koje ni Matej ni Marko nisu uključili, a to stoga jer je doktor Luka jedini koji iznosi savršenu Isusovu čovječnost.

 

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. (Matej 17:1, 2)

 

"I zasja mu lice kao sunce." Svjetlost je svijetlila iz Njegove nutrine, a ne na Njega poput reflektora. Na ovom bih mjestu htio istaći kako je vjerojatno takva vrsta svjetlosti zaodijevala Adama i Evu u Edenskom vrtu prije njihovog pada. Nakon što su sagriješili, otkrili su da su nagi. Ne misli se da prije nisu bili nagi, što me navodi da vjerujem da su bili odjenuti takvom vrstom svijetla. Čovječnost Isusova bila je ta koja se preobrazila. Preobraženje ističe Njegovu savršenu čovječnost.

 

Riječ "preobraziti se" je veoma zanimljiva riječ. To je riječ metamorfoza, što znači promjena oblika ili strukture. Mali dudov svilac će jednog dana postati prekrasan leptir procesom metamorfoze. Ovo tijelo koje imam danas, ispunjeno bolestima i tumorom, jednog će se dana preobraziti. Čak će se i oni koji će biti živi za Kristovog dolaska, promijeniti, preobraziti. U ovome je nada čovječanstva.

 

I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. (Matej 17:3)

 

Mojsije je predstavljao Zakon, a Ilija je predstavljao proroke. Mojsije je umro, a Ilija je sa ovog svijeta otišao u ognjenoj kočiji. Luka nam govori da su razgovarali o Isusovoj smrti u Jeruzalemu - "I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali su se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu" (Luka 9:30, 31). Zakon i proroci su svjedočili o smrti Gospodina Isusa Krista.

 

A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu." (Matej 17:4)

 

Šimun Petar se nikada nije mogao oduprijeti prilici da održi govor. Svaka je prilika bila povoljna za njega. On je obično ustajao da bi nešto rekao i najčešće je ono što je rekao bilo krivo, barem do dana Pedesetnice. Međutim, ovdje je pogriješio; trebao je ostati šutjeti. Sam Bog ga je ukorio, kao što ćemo vidjeti, zbog toga što je htio Mojsiju i Iliju staviti na isti nivo sa Gospodinom Isusom. Luka nam nudi objašnjenje za ovakvu Petrovu nepromišljenost u izjavi: "Nije znao što govori." Postoji mnogo ljudi koji govore bez da znaju što govore. Petar je bio ukoren. Trebao je šutjeti.

 

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" (Matej 17:5)

 

Ovo je svjedočanstvo Boga, Oca o Isusu, Sinu. Isus je posljednji autoritet kada je u pitanju otkrivenje. Ono što su Mojsija, Ilija i proroci rekli bilo je prekrasno. Pisac Hebrejima je rekao: "Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove (Hebrejima 1:1, 2). Sin je Onaj koji je došao kao posljednje otkrivenje Boga čovjeku.

 

Zapazite sada ovu veliku izjavu Oca: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" Jeste li ikada čuli glas sa neba koji vas je pohvalio i rekao vam da ja Bog zadovoljan sa vama? On to ni meni nije rekao. U stvari, On to nikada nije rekao nikome osim Njemu. Gospodin Isus je jedini Taj koji je zadovoljio Boga. Vi i ja nećemo nikada ući u Božju prisutnost, osim ako nismo u Kristu po vjeri. Kada prihvatimo Krista kao Spasitelja, tada se nalazimo u tijelu vjernika. Krist je jedini Taj u kojem je Bog bio zadovoljan, a mi smo prihvaćeni u Ljubljenome.

 

Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: "Ustanite, ne bojte se!" Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. (Matej 17:6 - 8)

 

Želite li dobar moto za vaš život? Predlažem vam ove dvije riječi: Samo Isus. On je Taj koji je Autoritet. Nadam se da ćete označiti ove dvije riječi, samo Isus, u svojoj Bibliji. One pružaju dobar moto za sve nas.

 

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne." (Matej 17:9)

 

Zašto čekati do uskrsnuća i zašto im reći baš tada? Zbog toga što je to dio priče iznesene u Evanđelju. Ono govori o tome tko je Isus. On je savršeno Janje Božje. Bio je isprobavan tri godine, i sada se nalazi na putu prema križu kako bi umro za grijehe svijeta. Vidite, Bogu je bilo potrebno janje bez mane, a Gospodin Isus je bio jedini koji je mogao umrijeti zastupničkom smrću za čovječanstvo jer je bio bez grijeha. U Svojoj savršenoj čovječnosti On se preobrazio. On je nada čovječanstva.

 

Nada za čovječanstvo nije u znanosti ili obrazovanju. Ovo nas oboje danas iznevjeruje. Stvorili su čudovišta poput Frankensteina i mi ne znamo što s time učiniti. Na primjer, izumili su malo rekreacijsko vozilo, koje nam stvara velike probleme kada je riječ o zagađivanju zraka i smetnjama na autocestama. Znanost ne može riješiti problem. Vjerujte mi, dragi prijatelji, nada za svijet se  nalazi u Osobi koja se zove Isus Krist. Pobrinite se da ga upoznate; On je vaša jedina nada.

 

Upitaše ga učenici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?" (Matej 17:10)

 

Dolazimo do ove izvanredne izjave -

 

On im odgovori: "Ilija će doduše doći i sve obnoviti. (Matej 17:11)

 

Isus potvrđuje ono što je zapisano u Knjizi proroka Malahije.

 

No velim vam: "Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih.“ (Matej 17:12)

 

Ovime se u mnogim ljudima pobuđuju pitanja o Ivanu Krstitelju. Je li on stvarno bio Ilija? Ovim  pitanjem smo se bavili u Matejevom evanđelju u 11. poglavlju. Naš Gospodin je u ovom poglavlju pokušao preduhitriti izjavu da će Isus morati umrijeti na križu jer Ivan Krstitelj nije bio Ilija - Ilija mora doći prije Kristovog povratka kako bi ustanovio Njegovo kraljevstvo. Naš Gospodin je rekao da ako Ga prihvate kao Kralja - Ivan će biti Ilija. Nemojte me pitati kako je to moguće - ja vam samo govorim ono što nas Pismo uči.

 

"Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih" - ovo je drugi puta da Gospodin Isus spominje kako je blizu Njegovo raspeće.

 

Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju. (Matej 17:13)

 

 

DJEČAK OPSJEDNUT DEMONOM

 

U ovoj sceni imamo situaciju kraljevstvo - nebesko, kao što je to u današnjem svijetu. Gdje se tu uklapa crkva? Pođite sa mnom do podnožja planine gdje su se ostali učenici (koji nisu bili sa Gospodinom na gori preobraženja) našli u pravoj nevolji.

 

Kada dođoše k mnoštvu, pristupi im čovjek, padne pred njim na koljena i reče: "Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti." (Matej 17:14 - 16)

 

Ovo je vjerojatno najgori slučaj koji je privukao Isusovu pažnju. To je također i bila tužna situacija jer su učenici bili nemoćni. Ovo je slika današnje crkve u svijetu koji je opsjednut demonom i prelazi u ludilo. Zašto je crkva nemoćna u ovom ludom svijetu? Zbog toga što nema dovoljno psihologije, metoda ili nema dovoljno novaca? Ona ima dovoljno svega toga, međutim, to nije ono što je crkvi stvarno potrebno.

 

Ovaj je čovjek morao reći Isusu: "Doveo sam ga Tvojim učenicima, ali ga oni nisu mogli izliječiti."

 

A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite ga ovamo!" (Matej 17:17)

 

"O rode nevjerni i opaki" bile bi Njegove riječi današnjoj crkvi i vjerojatno svakome od nas osobno. "Dovedite ga ovamo." Isus je veliki Liječnik. Predajte Mu svoj slučaj, dragi prijatelji.

 

I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa. (Matej 17:18)

 

Gospodin je ukorio svoje učenike, a tada je ukorio i demona. Ovo ovdje je vjerojatno najgori slučaj opsjednutosti demonom sa kojim se Gospodin pozabavio.

 

Tada učenici pristupiše nasamo k Isus i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati? Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće." (Matej 17:19, 20)

 

"Ništa vam neće biti nemoguće" - to jest, ništa što je u skladu sa Božjom voljom za vas. Bila je Božja volja da ovaj dječak bude izbavljen od opsjednutosti demona. Zašto ga učenici nisu mogli izbaviti? Zbog toga što nisu imali vjeru.

 

 

ISUS PONOVNO NAVJEŠTA SVOJU SMRT I USKRSNUĆE

 

Po treći puta Isus podsjeća svoje učenike da će umrijeti i ponovno uskrsnuti od mrtvih.

 

A kad su se skupili u Galileji, reče im Isus: "Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno. (Matej 17:22, 23)

 

Ovo je treći put da Isus svojim učenicima govori o svojoj smrti i uskrsnuću. Prvi puta je to spomenuo kada su bili u Cezareji. Sada se nalazi u Galileji, na putu u Jeruzalem, i još jednom to spominje. Sve što učenici mogu učiniti jest da budu žalosni.

 

 

POREZ IZ RIBLJIH USTA

 

Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: "Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?" (Matej 17:24)

 

"Dvodrahma" je bila porez koji se skupljao svake godine za održavanje hrama.

 

"Plaća", odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: "Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?" (Matej 17:25)

 

"Pretekne ga Isus" znači da je Isus išao ispred njega.

 

Kad on odgovori: "Od tuđih!", reče mu Isus: "Sinovi su, dakle, oslobođeni. (Matej 17:26)

 

Isus je pokušao pokazati Petru da isto tako kao što su kraljevske obitelji izuzete od plaćanja poreza, tako ni On, kao Božji Sin, nije obavezan plaćati za održavanje Božje kuće.

 

Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se." (Matej 17:27)

 


Njegova metoda nabavljanja novca za porez bio je uistinu čudnovat, u najmanju ruku. Sada je naš Gospodin pokazao da je On stekao sve što je Adam izgubio. Stvorenja su Mu bila poslušna. Riba je, baš kao i Petar, slijedila Njegove zapovijedi. Vjerujem da je Bog dao Adamu istu vlast nad svim stvorenjima, međutim, on je sve to izgubio nakon svog pada.

 

I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!" (Postanak 1:26)

 

U preobraženju vidimo čovjeka obnovljenog u njegovu izvornu svrhu. U odjeljku o plaćanju poreza vidimo čovjeka obnovljenog u svoje izvorno djelo (ono što bi trebao činiti).