dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 19

 

TEMA:

 

Isus ulazi u Judeju; proglašuje Božji standard za brak i daje jedini uzrok na temelju kojeg je moguće razvrći brak; blagoslivlja malenu djecu; susreće mladog bogataša; apostolima daje njihov položaj u dolazećem kraljevstvu.

 

Prateći gibanje u Matejevu evanđelju, sada pažnju usmjerujemo na zemljopis ovog evanđelja. Isus ponovno ulazi u Judeju na svom putovanju u Jeruzalem po posljednji puta prije svog raspeća. U svemu što govori i čini postoji sasvim određena nakana.

 

 

ISUS PONOVNO ULAZI U JUDEJU

 

Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. (Matej 19:1)

 

"Kad Isus završi ove besjede" - koje besjede? One koje smo promatrali u poglavljima 16, 17 i 18. Završivši s onime što je nakanio u Galileji, kreće prema jugu i dolazi do granica Judeje s onu stranu Jordana, što znači da je došao na istočnu obalu rijeke Jordan. Sada dolazi do gibanja u tjelesnom i zemljopisnom smislu. U Cezareji je Isus objavio da kani otići u Jeruzalem kako bi ondje umro. Otišao je u Galileju i ondje, na području galilejskog mora, proveo neko vrijeme. Kafarnaum je bio sjedište Njegovog stožera, a čak je otišao i u gadarski kraj. Sada se nalazi na granici Judeje.

 

Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi. (Matej 19:2)

 

Htio bih ovdje staviti na isto mjesto tri riječi i pomoću njih naglasiti ono što sam već naglašavao nekoliko puta. Dvije riječi su "silan svijet", a treća riječ je "izliječi." Nije se radilo o izlječenju samo nekolicine ljudi. Bilo je izliječeno čitavo mnoštvo ljudi. Kako napredujemo sa našim proučavanjem, ja sam sve više i više impresioniran ovom činjenicom. Ako imate nakanu postati izlječitelj po vjeri, tada biste trebali otići u bolnice i isprazniti ih. To je bilo ono što je naš Gospodin učinio kada je prolazio nekim krajem. Ako je netko želio biti izliječen, taj je to i mogao. Bilo je izliječeno mnoštvo ljudi.

 

 

BRAK I RAZVOD

 

Vjerski vođe sada pristupaju Isusu postavljajući Mu pitanje o razvodu. Naš je Gospodin tom prilikom ponovno istakao Božji ideal braka i temelj na kojem je jedino moguć razvod.

 

Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?" (Matej 19:3)

 

Farizeji su Mu pristupili kako bi ga isprobali, odn. iskušali. Oni su Mu stalno bili za petama, trudeći Ga staviti u suprotnost sa Mojsijevim sustavom. Iznijeli su pred Njega problem koji je jednako kompliciran danas kao što je bio kompliciran i u ono doba. "Je li dopušteno otpustiti ženu (razvod) s kojega god razloga?" Ovo pitanje jednako je živo i prisutno i među kršćanima u današnje doba.


Htio bih dati kratku pozadinu ovome. Bog je čitavome čovječanstvu dao određene stvari koje bi trebale poslužiti dobrom stanju cjelokupne ljudske obitelji. Na primjer, Bog je dao brak zbog zaštite doma. Brak je nešto što je Bog dao da bi bilo blagoslov čovječanstvu, bilo da je ono spašeno ili nespašeno. Još jedan primjer je i smrtna kazna, koju je Bog dao za zaštitu naroda, kako bi zaštitio živote njegovih građana. također, Bog je dao i zakon o suboti kako bi zaštitio pojedinca, da  bi ovaj imao jedan dan predviđen za odmor. Bog je ove zakone dao kako bi zaštitio pojedinca, obitelj i narod. Ovo su bili općeniti zakoni koje je Bog dao čitavome čovječanstvu. Kasnije ih je učinio svojinom Njegovog odabranog naroda.

 

Promotrimo sada ovo pitanje koje se tiče braka. Na ovom mjestu ga imamo izneseno u manjem kontekstu izraelskog naroda. Mi ga danas promatramo u svjetlu suvremenih kršćana. "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?"

 

On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih. (Matej 19:4)

 

Gospodin Isus vratio ih je na sami početak, k Božjem idealu braka.

 

Mojsijev Zakon dopuštao je razvod na vrlo širokim osnovama: "Kada tko uzme ženu i s njome postupi kao mu_, a potom na njoj otkrije što ružno, te ona više ne nalazi milosti u njegovim očima, i on joj napiše otpusno pismo, uruči joj ga i potjera je iz svoje kuće."

 

Koliko se ticalo Mojsijevog Zakona, razvod nije bio toliko strašna stvar koliko je to bio, primjerice, brak sa strancima. Na primjer, ako bi se kćer nekog svećenika udala za stranca, bila bi izopćena iz izraelskog naroda. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, Mojsijev Zakon postajao je sve beznačajniji i razvod se moglo dobiti i pod najbanalnijom izlikom, npr. kad bi ženi zagorio kruh. Kao rezultat takvog stanja, u doba našeg Gospodina došlo je do velike polemike oko teme razvod.

 

I reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja." (Matej 19:5, 6)

 

To je bio izvorni Božji plan za muškarca i ženu prije nego što je grijeh ušao u ljudsku obitelj. Razvod nije bio u izvornom Božjem planu. Zašto? Zbog toga što niti grijeh nije bio u izvornom Božjem planu, a razvod uvijek nastupa kao posljedica grijeha. Bez obzira na to što ćete reći, kao razlog razvoda u nekom odnosu uvijek stoji nekakvi grijeh. Tako ih je naš Gospodin suočio sa izvornim Božjim planom.

 

Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovijedi dati otpusno pismo i - otpustiti?" (Matej 19:7)

 

Trebali biste pročitati ono što je zapisano u Ponovljenom Zakonu 24:1 - 4 kako biste shvatili koja je pozadina njihovog pitanja. Zašto je Mojsije dopustio razvod?

 

Odgovori im: "Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. (Matej 19:8)

 

Zašto je Mojsije to dopustio? Zbog tvrdoće srca ljudi. Vidite, brak je bio dan čovječanstvu i to je najljepši i najnježniji od svih međuljudskih odnosa. Ne postoji ništa slično. U stvari, brak je trebao prikazivati odnos koji postoji između Krista i Crkve. Stoga, samo vjernici mogu pokazati ovaj uzvišeni i sveti odnos. Međutim, kada oni u tome ne uspiju i kada gorčina i tvrdoća koja se nalazi u srcu uđe u taj odnos, tada brak postaje isprazno pretvaranje i tada je takav odnos najobičnije ismijavanje braka. Dragi prijatelji, brak je ili raj ili pakao - ne postoji treće mjesto kojim bi se mogao opisati. Kada je brak zasnovan na krivome od ova dva mjesta, tada je to odnos pun nevolja već na samom početku. Čak i kršćani nalaze da brak u takvim uvjetima postaje vrlo labilan.

 

Zbog tvrdoće čovjekovog srca, Bog je dopustio razvode. Bog nam je milostiv - o, kako nam je milostiv! Međutim, Njegov ideal nikada nije sadržan u razvodu. Shvaćam da živimo u društvu koje je vrlo popustljivo na tom području. Postoji veliko mnoštvo razvedenih ljudi koji će slušati ove riječi. Dopustite mi ponoviti kako je pozadina svakog razvoda uvijek grijeh. Međutim, ipak smo svi mi grešnici. Kako Bog može oprostiti ubojicama, On može oprostiti i razvedenim ljudima. Međutim, neizostavno moramo prepoznati kako je korijenski uzrok svakog razvoda grijeh.

 

Sada će nam Gospodin dati nešto novo.

 

A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, čini preljub." (Matej 19:9)

 

Preljub prekida bračni odnos i to je jedini temelj za razvod. Netko će mi reći: "Da, ali ovdje imamo predivnu kršćansku koja je udana za onog pijanicu!" Ili je predivni kršćanin oženjen za bezbožnu ženu. Što učiniti u takvom slučaju. Vjernici se mogu odvojiti na nekim drugim temeljima, što je čini se i tema 1. Korinćanima 7, međutim, razvod je dopušten samo na temelju preljuba.

 

Razvod je dopušten kako bi se omogućilo nedužnoj strani da se ponovno oženi. Ovo pravilo primjenljivo je jedino na vjernike. Bog ne regulira živote nevjernika, već ih prvenstveno želi suočiti sa porukom o križu. Bog želi da nevjernici dođu Kristu. Oni su bez Krista izgubljeni, bili oni oženjeni, razvedeni ili neoženjeni. To ne igra nikakvu ulogu sve do onda kada oni prihvate Krista. Ono što je važno zapaziti je da Isus vjernicima daje samo jedan jedini razlog na temelju kojeg se mogu razvesti: preljub.

 

Pretpostavimo da imamo vjernika čiji supružnik dobije razvod na nekom drugom temelju. Što je sa nedužnom stranom? Ako je tu došlo do preljuba, a u većini slučajeva jest, tada je nedužnoj strani dopušteno ponovno se oženiti. Vjerujem da je to misao vodilja u ovom slučaju.

 

Postoji ovdje još nešto što je vrlo važno.

 

Kažu mu učenici: "Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.“ (Matej 19:10)

 

Učenici su rekli: "Pa, u tom slučaju, bolje je ostati neoženjen." Time biste svakako izbjegli mnogo nevolje, u to nema sumnje.

 

A on im reče: "Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. (Matej 19:11)

 

Ovo je vrlo važno, poglavito u današnje doba. U stihu koji slijedi, Gospodin Isus izrekao je veliko načelo. Čak i danas se rimokatolička crkva bori sa ovim problemom.

 

Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše radi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti neka, shvati. (Matej 19:12)

 

"Ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše." Ima nekih muškaraca i žena koji se ne trebaju ženiti. Njima je tako samima sasvim dobro. Prije nekoliko godina jedna je domaćica rekla: "Ne trebam se udavati. Imam pećnicu koja dobro dimi, psa koji laje i papigu koja čini po svojem. Uopće mi u kući ne treba muškarac." Njoj je tako dobro, kao i određenom broju takvih ljudi, međutim, takvo što nije dobro za sve.

 

"Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše." Neke crkve propisuju kako ljudi koji obnašaju stanovite funkcije ne smiju zasnivati brak. Nemaju prava na to.

 

"A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše radi kraljevstva nebeskoga." Poznajem jednu ženu koja je otišla na misijsko polje, a prije nego što je to učinila, imao sam priliku razgovarati s njom. Rekao sam: "Gledaj, tvoje šanse da se ondje udaš su nikakve." Odgovorila mi je: "Ja sam o tome dobro razmislila i voljna sam prinijeti tu žrtvu." Ona je to učinila dragovoljno.

 

Netko će reći: "Mislite da bi se propovjednici trebali ženiti? Ili mislite da bi se svećenici trebali ženiti?" Na ovom mjestu Bog nam je izložio načelo. Rekao je da to ovisi o svakom pojedincu. Svatko od nas mora za sebe donijeti ovu odluku.

 

Poslušajte sada nešto predivno -

 

 

ISUS PRIMA MALU DJECU

 

Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Nato će im Isus: "Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!" I položi ruke na njih pa krene odande. (Matej 19:13 - 15)

 

Ovaj odjeljak je temelj za spasenje djece koja umru u ranom djetinjstvu. Radi se o činjenici da niti jedno dijete neće odbaciti Isusa ako Ga se djetetu predstavi na biblijskoj osnovi. To je jedan od razloga zbog kojeg bismo im trebali iznositi poruku Biblije. Netko će mi ovdje reći: "Pričekajte malo! Tada bi svatko mogao biti spašen kada bismo im pristupili dok su još mala djeca." To nije istina jer oni kasnije dostižu doba uračunljivosti. Razlog zbog kojeg bismo se trebali truditi donijeti evanđelje u srca djece je da kada oni dođu do doba kada budu uračunljivi mogli sami donijeti odluku o prihvaćanju Isusa kao osobnog Spasitelja. Važno je da se ovo i sprovede. Nemoj te se pouzdavati u činjenicu da je vaše dijete donijelo odluku kada je bilo staro dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam ili više godina. Moja je kćer donijela odluku za Krista kada joj je bilo sedam godina. Odonda sam je mnogo puta pitao je li se uistinu pouzdala u Krista kao svog osobnog Spasitelja. Jednog dana rekla mi je: "Tata, zašto mi uvijek iznova postavljaš ovo pitanje?" Rekao sam samo da želim biti siguran. U stvari, odluka će biti donesena u zreloj dobi. Reći ćete mi: "Kada nastupa to doba?" Ne znam. Znam samo da je vrlo važno evanđelje prenijeti našoj djeci. Umjesto da stojimo na gradskim trgovima i raspravljamo o tome, prenesimo im poruku i pratimo ih do zrelog doba kako bismo učinili sve što je u našoj moći da se oni pouzdaju u Krista.

 

Zanimljivo je da je naš Gospodin, nakon što je govorio o razvodu, odmah prešao na temu o djeci. Jedina stvar koja je bitna u svakom razvodu su upravo djeca. Jedna mi je žena jednom došla s idejom da se želi razvesti od svoga muža zbog toga što ga više ne voli. Rekla mi je: "Zbog svega što on čini, ja ga više ne volim i čula sam vas govoriti kako kada više nema ljubavi tada i odnos umire. Zbog toga, želim razvod." Istina je da kada nema ljubavi, tada nema niti odnosa, i to je tragično, međutim, to nije temelj za traženje razvoda. Toj sam ženi rekao: "Rekli ste mi da više ne ljubite svoga supruga, međutim, volite li svoju djecu?" Odgovorila mi je: "Naravno da ih volim. No, kakve to ima veze?" Rekao sam joj da je to jako bitno. "Ako volite tu djecu, tada morate ostati sa svojim suprugom kako god dugo možete." Dragi prijatelji, činjenica što je naš Gospodin rekao: "Pustite dječicu neka dolaze k Meni", trebalo bi svaki bračni par, naročito ako se radi o kršćanima, nagnati da se potrude svim silama održati svoj brak na okupu. Veliki postotak djece i mladeži, koji imaju problema sa zakonom, dolaze iz razbijenih obitelji. Bili biste iznenađeni brojem mališana koji su bili odbijeni od Krista zbog toga što su se njihovi roditelji rastali. Vrlo je znakovito što Isus povezuje temu razvoda i Njegove skrbi za malenu dječicu.

 

 

BOGATI MLADIĆ

 

I gle, pristupi mu netko i reče: "Učitelju dobri, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?" A on mu reče: "Zašto me zoveš dobrim? Jedan je samo dobar! Bog. Ali ako hoćeš       u život ući, čuvaj zapovijedi." (Matej 19:16, 17)

 

(Postoji veliko neslaganje u prijevodu između hrv. i engl. teksta. Hrvatski prijevod izostavlja nekoliko ključnih riječi - op. prev.) Zapazite na koji je način ovaj mladić pristupio Gospodinu Isusu. Obratio mu se sa: "Učitelju dobri." On je bio spreman priznati da je Isus bio dobar, što Kristovi neprijatelji nisu bili spremni učiniti.

 

"Zašto me zoveš dobrim?" Siguran sam da opa_ate što je Gospodin želio ovime reći. Kada je rekao: "Jedan je samo dobar! Bog", Isus je u stvari rekao: "Ako vidiš da sam dobar, to je zato što sam ja Bog." Isus je njegove misli usmjerio na takav način, da Ga ovaj mladić može prihvatiti kao Krista, Božjeg Sina. Nakon toga, Isus je ovom mladiću rasvijetlio Božje zapovijedi koje se tiču njegovog odnosa sa njegovim bližnjima.

 

Upita ga: "Koje?" A Isus reče: "Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!" Kaže mu mladić: "Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?" (Matej 19:18 - 20)

 

Ovaj je mladić mogao reći da je držao sve ove zapovijedi, a ipak je u svome životu prepoznao da nešto nedostaje. Zapovijedi koje mu je Gospodin izrekao predstavljaju posljednji dio razgovora, a tiču se čovjekovog odnosa s drugim ljudima. Prva od deset zapovijedi odnosi se na čovjekov odnos s Bogom. Gospodin nije upotrijebio ovu zapovijed jer je On bio taj koji je vodio ovog mladića u njegovom razmišljanju. Bilo kako bilo, sada je on mladićevo razmišljanje usmjerio na njegov odnos s Bogom.

 

Reče mu Isus: "Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom." (Matej 19:21)

 

"Hoćeš li biti savršen", što znači potpun. Slijeđenje Isusa navelo bi ga da shvati kako nije držao prvu zapovijed, koja se odnosi na čovjekov odnos s Bogom. Gospodin Isus nalazio se na svom putu prema križu. Ako bi ovaj čovjek slijedio Isusa, tada bi Ga slijedio do podnožja Njegovog križa. Nešto ga je, međutim, ipak sprečavalo od toga da počne slijediti Gospodina. Kamen njegova spoticanja bilo je njegovo bogatstvo. Za vas i mene, to može biti nešto u potpunosti drugačije.

 

Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak. (Matej 19:22)

 

Njegov novac je bio taj koji ga je sprečavao od slijeđenja Gospodina Isusa. U naše doba postoji mnogo stvari koje ljude sprečavaju u tome da počnu slijediti Gospodina Isusa. Bogatstvo je samo jedna od tih stvari. Postoji mnoštvo drugih stvari. U stvari, crkveno članstvo sprečava mnoge ljude da pristupe Kristu, jer ih stavlja u malenu vrećicu od celofana koja ih štiti da se ikada suoče sa svojim grijehom. Oni se osjećaju sigurni jer su prošli kroz sve obrede i izrekli su naučeno priznanje, a ipak su neobraćeni poput najzabitijeg hotentota koji živi u najzabitijem kraju zemaljske kugle. Postoji li danas nešto što vas odvaja od Krista? Stoji li vam nešto na putu prihvaćanja Krista?

 

Za ovog mladića bilo je to bogatstvo -

 

A Isus reče svojim učenicima: "Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. (Matej 19:23)

 

Ova istina jednako tako vrijedi i u današnje doba - nema mnogo bogatih, mnogo plemenitih i mnogo velikih ljudi na zemlji koji bi bili kršćani.

 

Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." (Matej 19:24)

 

Mnogim ljudima promakne humor kojeg je naš Gospodin ponekad upotrijebio, a ovaj odjeljak je jedan od primjera toga. Ima ljudi koji se drže smiješnog objašnjenja kako su u Jeruzalemu onog doba postojala vrata koja su se nazivala "iglena ušica", pred kojima se deva trebala sagnuti kako bi kroz njih prošla i da je, stoga, Gospodin rekao kako čovjek mora postati ponizan kako bi ušao u nebesko kraljevstvo. Takvim tumačenjem se u potpunosti promašuje smisao. Naš je Gospodin govorio o pravoj devi i o pravoj igli sa njenom ušicom. Dragi prijatelji, dopustite mi da vam postavim sasvim jednostavno pitanje: "Je li moguće pravu devu provući kroz ušicu malene igle?" Mislim da vam je odgovor jasan: naravno da nije. Nemoguće je. Međutim, bi li Bogu bilo moguće provesti devu kroz ušicu od igle? Bog se ne bavi takvim poslom, međutim, bilo bi Mu moguće. Samo Bog može obnoviti čovjeka u potpunosti. To je smisao kojeg je Isus ovdje želio izraziti. Lakše je devi proći kroz iglene uši, nego što je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo. On onamo nikada neće ući zbog svog bogatstva.

 

Mnogi ljudi smatraju da će biti spašeni zbog onoga što oni jesu i zbog onoga što posjeduju. Vi ste uistinu spašeni kada shvatite da ste grešnik - prosjak u Božjim očima, i da nemate ništa za ponuditi Njemu kao otkupninu za svoje spasenje. Tako dugo dok netko misli da može učiniti nešto ili platiti Bogu za vlastito spasenje, taj čovjek ne može biti spašen, jednako kao što niti devi nije moguće proći kroz ušicu od igle.

 

Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: "Tko se onda može spasiti?“ (Matej 19:25)

 

Poslušajte dobro Isusov odgovor -

 

A Isus upre u njih pogled  pa im reče: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće." (Matej 19:26)

 

Ovo je objašnjenje. Bez obzira na to tko ste, vi ste kandidat za spasenje ako prepoznajete da nemate ništa za ponuditi Bogu, već da morate doći poput prosjaka - praznih ruku. Kada dođete k Njemu na ovaj način, tada vas On može spasiti. Bogu je sve moguće.

 

 

ISUS NAGRAĐUJE SVOJE APOSTOLE

 

Tada Petar prihvati  pa ga upita: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?" (Matej 19:27)

 

Nama je lako pomisliti kako je Šimun Petar ovim riječima izrekao nešto vrlo sebično. Je li ga naš Gospodin ukorio?

 

Reče im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. (Matej 19:28)

 

Naš ga Gospodin nije ukorio. Umjesto toga, rekao mu je kako velika nagrada ga očekuje. Jednako tako, ja sam mišljenja kako bismo mi kao kršćani trebali raditi za nagradu.

 

I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti." A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi." (Matej 19:29, 30)

 

Trebala bi postojati nagrada za spašene koji su se žrtvovali za Isusa. Mnogim nepoznatim svetima, za koje svijet nikada nije niti čuo, jednog će dana biti dano prvo mjesto u Njegovoj prisutnosti. U taj dan vjerujem da će mnogi istaknuti kršćanski vođe, koji primaju velike pohvale u današnje doba, biti jednostavno ignorirani, dok će nepoznati Božji sveti biti nagrađeni. Kakvu nam to predivnu sliku ocrtava.