dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 25

 

TEMA:

 

Nastavak eshatološke besjede na Maslinskoj gori - prispodoba o deset djevica, o talentima i o sudu nad poganskim narodima.

 

U ovom se poglavlju šire odgovara na pitanje koje su učenici postavili Gospodinu: "Koji će biti znak Tvog dolaska?" Ovdje nalazimo prispodobu o deset djevica, koja ispituje iskrenost vjere Izraela; prispodobu o talentima, koja ispituje vjernost Njegovih slugu; i o sudu nad poganskim narodima, koja ispituje njihovo pravo na ulazak u kraljevstvo. Ovo poglavlje pokazuje značaj Kristovog dolaska u njegovom odnosu prema skupinama ljudi koji će tada biti prisutni na zemlji. Pomnija analiza svake od ovih skupina ljudi otkrit će nam kako svaka od njih može biti ogoljena i svesti se na osobni stav i odnos sa Isusom Kristom.

 

Prispodoba o deset djevica je temelj onima koji vjeruju u ono što se naziva djelomičnim uzdignućem crkve, kod kojeg bi samo neki bili uzeti od svijeta. Skupina koja podržava ovo "djelomično uznesenje" sačinjena je od vrlo zgodnih ljudi. Kada sam postao pastorom, u toj je crkvi postojala grupa za proučavanje Biblije. Oni su me podržavali u tome da u njihov grad dovedem svakovrsne biblijske konferencije. Ovu je skupinu kršćana od samog početka poučavao pastor koji je vjerovao u djelomično uznesenje. Ako ćemo iskreno, ja sam mišljenja kako teorija o djelomičnom uznesenju najviše odgovara nastajanju duhovnog snobizma. Nikada nisam susreo jednog od pripadnika ove skupine koji nisu vjerovali kako se upravo oni nalaze među onih pet mudrih djevica. U stvari, nikada u životu nisam susreo čovjeka koji bi za sebe smatrao da pripada u onih pet ludih djevica! U ono sam doba bio još mladi propovjednik, i kako sam radio s tim ljudima, imao sam osjećaj da nisu sigurni da i ja pripadam njihovoj skupini. Pretpostavljam da su me svrstavali u onih pet ludih djevica.

 

Zahvalan sam Bogu da će, kada se uznesenje dogodi, svi vjernici nestati sa lica zemlje. Osim toga, nećemo odlaziti na temelju svojih zasluga. Svi ćemo otići zbog Božje milosti. On nas spašava milošću; On nas održava milošću; On će nas uzeti od ovoga svijeta po milosti; i kada budemo ondje već deset milijuna godina, to će biti po Božjoj milosti.

 

Deset djevica se ne odnosi na crkvu, već se odnosi na Izrael. Dragi prijatelji, moramo dopustiti Gospodinu da odgovori na pitanja ovih ljudi koji su bili Njegovi apostoli. Oni su Mu postavili pitanja. Ako pokušavamo izmisliti kako On govori nama o nečem potpuno različitom, to je kao da Ga prekidamo. Poslušajmo Ga i znajmo da, iako On govori nekome drugome, mi možemo ove predivne prispodobe primijeniti i na svoje živote.

 

 

PRISPODOBA O DESET DJEVICA

 

"Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. (Matej 25:1)

 

Kako bismo bolje razumjeli običaje u Izraelu u novozavjetno doba, moramo otvoriti stranice Peshitte, a to je sirijska verzija Biblije. Iako se ne radi o tekstu kojeg bi se moglo preporučiti, ona ipak baca malo svjetla na neke od običaja onog vremena. Peshittin prijevod stiha koji je upravo pred nama govori nam kako su djevice izišle u susret zaručniku i zaručnici, što znači da se zaručnik vraća sa svadbe na svadbenu večeru. Moje je shvaćanje da iako se vjenčanje Krista i Crkve dešava u nebu, njihova svadbena večera dešava se ovdje dolje na zemlji. Odjeljak u Lukinom evanđelju podupire ovu misao. Kako je naš Gospodin izricao upozorenja i prispodobe, tako je i rekao: "Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca" (Luka 12:35 - 36). Vidite, svadba se već desila, i mladenka je s njim. Očito je: ako se vraća sa svadbe, mladenka je s njim; niti jedan čovjek još nije otišao sam na medeni mjesec - ako jest, onda to nije bio medeni mjesec!

 

Tako ovdje u prispodobi o deset djevica Krist, ocrtan kao mladoženja (zaručnik), dovodi mladenku (zaručnicu) sa sobom, a vjernici na zemlji čekaju na Njegov dolazak. Dok je razdoblje velikih nevolja (velika tjeskoba) trajalo na zemlji, Krist je bio u nebu sa svojom mladenkom, crkvom. Tada, na završetku sedam godina nevolja, On se vraća na zemlju sa crkvom.

 

Ovdje je ocrtan stav onih na zemlji prema Njegovom dolasku -

 

Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.“ (Matej 25:2 - 4)

 

Ulje je simbol Svetog Duha. U ono će doba biti lažnih vjernika, kao što je to bilo i u vrijeme Njegovog prvog dolaska. Isus ih je nazvao licemjerima. Oni će imati svjetiljke, međutim, u njima neće biti ulja.

 

"Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. (Matej 25:5 - 7)

 

Zapazite kako su zaspale i mudre i lude djevice. Razlika između njih bila je u tome što su neke imale Svetog Duha (predstavljenog uljem), a neke Ga nisu imale - jer nisu bili pravi i iskreni vjernici.

 

Gospodin svoju prispodobu završava upozorenjem -

 

Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!" (Matej 25:13)

 

Zapazite da se ovdje govori o "danu i času", a ne o stoljeću ili godini, kao što se to čini iz naše perspektive. Stav kojeg bi Njegovi trebali imati tijekom ovog budućeg razdoblja je budnost. Bdijenje je ono što će biti važno.

 

 

PRISPODOBA O TALENTIMA

 

Ovo je prispodoba za onaj budući naraštaj koji će čekati na povratak našeg Gospodina na ovu zemlju.

 

"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. (Matej 25:14 - 15)

 

Zapazite kako je gospodar svojim slugama dodijelio odgovornosti prema njihovim osobnim sposobnostima.

 

Onaj koji je primo pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. (Matej 25:16 - 17)

 

Zapazite da su talenti bili stanoviti iznosi novca. Oni ne predstavljaju talente u smislu prirodne nadarenosti neke osobe, kao što je primjerice talenat za glazbu. Primjena ovog teksta na nas je da štogod nam je Gospodin dao, moramo upotrijebiti za Njega.

 

Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." (Matej 25:18)

 

Svakome od njih bila je dana stanovita količina novca i bilo im je rečeno da ga upotrijebe na način da on donese zaradu. Međutim, jedan od njih je zakopao talenat koji mu je bio povjeren. Nije bio vjeran svome gospodaru.

 

"Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'" Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!' A pristupi i onaj koji je primio jedan talent te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao, i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!' (Matej 25:19 - 25)

 

Odgovor njegovog gospodara bio je slijedeći -

 

A gospodar mu reče: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje           s dobitkom.' "'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onom koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'" (Matej 25:26 - 30)

 

U ovoj prispodobi nalazimo i veliko načelo primjenjivo na nas. Ono je bilo izneseno u svjetlu činjenice da ćemo svi mi - vi i ja smo ovdje uključeni - jednom morati stajati u Božjoj prisutnosti i dati Mu račun o tome kako smo upotrijebili ono što nam je on dao. Gospodin nas neće pitati koliko smo toga za Njega učinili, već koliko smo bili vjerni onome što je On od nas želio da učinimo.

 

Za Božje dijete postoje dvije vrlo važne stvari: (1) doznati što je to što Bog želi da učinimo; to jest, otkriti koji je to talenat kojeg nam je On dao, a zatim (2) biti vjeran u upotrebljavanju tog talenta. Nekima od nas Bog je dao sasvim malenu službu, i to nas možda uznemiruje, međutim, ako smo mi ljudi kojima je povjeren samo jedan talenat, Bog od nas očekuje da i s time budemo vjerni.


 

SUD NAD NARODIMA

 

U ovome poglavlju naš je Gospodin upozorio Božji narod na činjenicu da moramo biti spremni na Njegov dolazak. Ovo je svakako istinito u nekoliko slijedećih stihova.

 

Tijekom razdoblja nevolje (tjeskobe), svi će narodi imati priliku čuti i prihvatiti Božju poruku. Evanđelje o kraljevstvu će se propovijedati među svim narodima, kako nam je rečeno. Međutim, neki će odbacivati Božje glasnike, Kristovu braću, a time će odbacivati i Krista.

 

"Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. (Matej 25:31)

 

Polarizacija cjelokupne eshatološke besjede na Maslinskoj gori giba se ka postavljanju Isusa Krista na prijestolje ovoga svijeta. Ovo je poruka evanđelja po Mateju - u stvari, poruka cjelokupne Božje riječi.

 

Sada ćemo vidjeti da će narodima bit suđeno. Možda ćete se pitati: "Ne znači li to da će biti suđeno pojedincima?" Da, možete to shvatiti tako da pojedinci sačinjavaju narode. međutim, narodi su odgovorni Bogu.

 

I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. (Matej 25:32)

 


"Narodi" su u izvorniku opisani riječju ethnos; mogli bismo reći da se tu radi o etničkim skupinama.

 

Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.“ (Matej 25:33)

 

Ja ne znam za niti jedan slučaj u kojem bi Bog pojedince nazivao jarcima. Sve ljude se naziva ovcama. Postoje dvije vrste ovaca: izgubljene ovce i spašene ovce. "Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju" (Izaija 53:6). Postoje izgubljene ovce i spašene ovce, a ne ovce i jarci. Ja vjerujem kako jarci predstavljaju etničke skupine.

 

Zapazite koji je način ispitivanja –

 

"Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.' "Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'" (Matej 25:34 - 40)

 

144.000 Židova zapečaćenih tijekom razdoblja velikih nevolja ići će diljem čitavoga svijeta kako bi propovijedali poruku evanđelja o kraljevstvu, a ona je da ljudi trebaju prihvatiti Krista kao žrtvu za njihove grijehe i da budu spremni za Njegov brzi povratak. Neki će narodi odbaciti Krista. Antikrist će Božje glasnike poubijati, a svatko tko im da makar i čašu hladne vode učinit će to uz riskiranje vlastita života. Dati nekome čašu hladne vode ima danas malu vrijednost, međutim, u razdoblju velikih nevolja to će imati veliku vrijednost. To će značiti zauzimanje za Isusa Krista. Temelj na osnovu kojeg će se suditi narodima je njihovo prihvaćanje ili odbacivanje Isusa Krista. On je rekao: "Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste" - zbog toga što su glasnici predstavljali Njega. To će biti način na koji će oni dokazivati vjeru u poruci o tome da je blizu kraljevstvo nebesko i da se oni moraju pokajati i obratiti Kristu kako bi bili spašeni.

 

Za one koji Ga odbace, preostaje jedino sud –

 

Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'" I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni." (Matej 25:45 - 46)

 

Čitavi će narodi ući u tisućljetno kraljevstvo. U njima će biti pojedinaca koji će odbaciti Krista. Međutim, sud nad narodima prigodom Drugog Kristovog dolaska treba odrediti koji će narodi ući u tisućljetno kraljevstvo. Ovaj je sud odvojen i različit od svih drugih sudova.