dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 28

 

TEMA:

 

Isusovo uskrsnuće i davanje velikog poslanja.

 

Luk evanđelja stoji položen na dva velika stupa: (1) Kristovu smrt, i (2) Kristovo uskrsnuće. Poslušajmo što je napisao apostol Pavao definirajući evanđelje: "Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima" (1. Korinćanima 15:3 - 4).

 

U prethodnom poglavlju vidjeli smo smrt i ukop Gospodina Isusa, a u ovom poglavlju vidjet ćemo Njegovo uskrsnuće. Obje ove stvari su neophodne za moje i vaše spasenje. Isus je bio "predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja" (Rimljanima 4:25). On je za nas bio učinjen grijehom da bismo mi mogli biti učinjeni pravednošću Božjom u Njemu.

 

Činjenica koja je jedinstvena u evanđelju je uskrsnuće. Sve druge religije bilježe samo da su njihovi vođe umrli. Samo kršćanska vjera bilježi da je njen utemeljitelj i uskrsnuo. Svi drugi vjerski vođe su mrtvi. Samo je Isus živ. Ovo je vrlo važno znati.

 

Niti jedan od pisaca evanđelja nije iznio sve detalje koji su povezani s uskrsnućem. Svaki je zabilježio onaj aspekt uskrsnuća koji doprinosi promicanju cilja kojeg je Duh imao na umu. Stoga, četiri evanđelja predstavljaju kompozitnu sliku. Niti jedan pisac nije se trudio iznijeti čitavu i potpunu sliku, već je zapisao samo ono što služi njegovom cilju. Da bismo dobili cjelokupnu sliku, potrebno je sva četiri zapisa u evanđeljima staviti zajedno, i među njima nećemo pronaći nikakav konflikt ili kontradiktornost.

 

U svezi sa tijekom događaja povezanih sa Kristovim uskrsnućem, htio bih sa vama podijeliti kvalitetnu bilješku zapisanu u Scofieldovoj Bibliji sa bilješkama na 1043. stranici:

 

Tijek događaja, kombinirajući četiri izvješća, je slijedeći: Tri žene, Marija iz Magdale, Marija, Jakovljeva majka, i Saloma, krenule su prema grobu, a slijedile su ih druge žene noseći pomasti. Ove tri žene vidjele su da je kamen odvaljan s groba, i Marija iz Magdale je otišla to reći učenicima (Lk 23:55 - 24:9; Iv 20:1 - 2). Marija, majka Jakova i Josipa, približila se grobu i ugledala je Božjeg anđela (Mt 28:2). Ona odlazi kako bi se susrela sa ostalim ženama koje su nosile pomasti. U međuvremenu su stigli Petar i Ivan, upozoreni od Marije iz Magdale, pogledali u grob i otišli (Iv 20:3 - 10). Marija iz Magdale vraća se plačući, vidi dva anđela, a zatim i Isusa (Iv 20:11 - 18), i odlazi kad joj je On rekao da kaže Njegovim učenicima. Marija (majka Jakova i Josipa) je u međuvremenu susrela žene koje su nosile pomasti i, vraćajući se s njima, ugledale su dva anđela (Luka 24:4 - 5; Marko 16:5). One su također primile anđeosku poruku i, odlazeći tražiti učenike, susreće ih Isus (Matej 28:8 - 10).

 

Slijed pojavljivanja našeg Gospodina čini se da je slijedeći: na dan Njegovog uskrsnuća: (1) Mariji iz Magdale (Ivan 20:14 - 18). (2) Ženi koja se vraćala s groba noseći anđeosku poruku (Matej 28:8 - 10). (3) Petru, vjerojatno popodne (Luka 24:34; 1. Kor 15:5). (4) Učenicima na putu u Emaus pred večer (Luka 24:13 - 31). (5) Apostolima, osim Tome (Luka 24:36 - 43; Ivan 20:19 - 24). Osam dana nakon toga: (1) Apostolima, gdje je bio prisutan i Toma (Ivan 20:24 - 29). U Galileji: (1) Sedmorici uz Tiberijadsko jezero (Ivan 21:1 - 23). (2) Na gori, apostolima i skupu od pet stotina braće (1. Kor 15:6). Ponovno u Jeruzalemu i Betaniji: (1) Jakovu (1. Kor 15:7). (2) Jedanaestorici (Matej 28:16 - 20; Marko 16:14 - 20; Luka 24:33 - 53; Djela 1:3 - 12). Pavlu: (1) Pokraj Damaska (Djela 9:3    - 6; 1. Kor 15:8). (2) U hramu (Djela 22:17 - 21; 23:11). Stjepanu izvan Jeruzalema (Djela 7:55). Ivanu na Patmosu (Otkr 1:10 - 19).

 

Matej je Isusa predstavio kao Kralja. Iznijete su slike o uskrsnoj priči koje u sebi sadrže elemente senzacije i spektakla. U Matejevom izvješću možemo čuti zvuke fanfara. On se rodio kao Kralj. Živio je poput Kralja. Umro je kao Kralj i ustao je od mrtvih kao Kralj. Matej nam govori o potresu koji je nastao dolaskom anđela, o kamenu koji je bio odvaljan s groba, o uplašenoj rimskoj straži i o naporima vjerskih vođa oko zataškavanja istine o praznom grobu.

 

Usporedite Lukino evanđelje s Matejevim izvješćem. Lukino evanđelje karakterizira tišina i podložan ton. Žene dolaze u tišini ranoga jutra, i kamen je već bio pomaknut. Gospodin Isus pojavljuje se dvojici nepoznatih učenika na opskurnom putu koji vodi u Emaus, a zatim i učenicima u tajnoj sobi na nepoznatoj adresi. Luka je zapisao ljudsku priču, dok Ga je Matej predstavio u Njegovoj Kraljevskoj službi. Oba ova izvješća su točna, jednako kao što su to i izvješća u ostala dva evanđelja, međutim, ista je priča predstavljena sa četiri različite točke gledišta.

 

 

DVIJE MARIJE SE PRIBLIŽAVAJU GROBU

 

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. (Matej 28:1)

 

U drugim izvješćima u evanđeljima rečeno nam je da su one nosile miomirisne pomasti kako bi njima pomazale Isusovo tijelo. Teško je reći koja je "druga Marija." Tradicionalno se smatra da se tu radi o majci Jakova i Josipa.

 

I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. (Matej 28:2)

 

Zašto je bilo neophodno otkotrljati kamen? Dabi se Isusa pustilo van? Ne, Njega već nije bilo kada je kamen bio otkotrljan. Grob nije bio otvoren kako bi se Njega pustilo van, već je bio otvoren kako bi se njih pustilo unutra.

 

Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. (Matej 28:3)

 

Zanimljivo je zapaziti kako je ovdje dan opis anđela, što je vrlo neuobičajeno u Bibliji. (Vidite Daniel 10:6 i Otkrivenje 10:1 za druge opise.)

 

Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. (Matej 28:4)

 

Mogu si zamisliti koliko su stražari bili sretni kada su mogli napustiti ovo mjesto nakon što se ovo dogodilo! U prisutnosti anđela, oni su bili bespomoćni.

 

A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa raspetoga tražite! (Matej 28:5)

 

"Ne bojte se" - svaki puta kad natprirodno ima doticaj sa prirodnim, taj je dodir popraćen riječima koje umiruju strah.

 

Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao (Matej 28:6)

 

Ovo je božansko objavljenje uskrsnuća. Isus je napustio grob prije nego što je kamen bio otkotrljan. Kasnije će On ući u jednu sobu iako su vrata te sobe bila zaključana. Isusovo proslavljeno tijelo je radikalno drukčije od tijela s kojim se rodio.

 

pa pođite žurno i javite Njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete Ga vidjeti. Evo, rekoh vam." (Matej 28:7)

 

Anđeoska objava u tom je trenutku prestala. Od tog trenutka, poruka će se prenositi ljudskim ustima: "Dođite i vidite... Idite brzo i recite drugima." Međutim, prije nego što bilo koji pojedinac uopće i pomisli na svjedočenje, mora imati neuzdrmljivo uvjerenje u istinu uskrsnuća. Mora u svome umu imati sasvim jasnu sliku kako je Krist umro za njegove grijehe i kako je bio pokopan - "Hajde, vidite mjesto gdje je ležao" - i da je Krist ponovno ustao - "nije ovdje. Uskrsnu." sa takvim uvjerenjem čovjek može "poći žurno i javiti." Dragi prijatelji, vi i ja moramo poći i moramo javljati.

 

 

ISUS SE UKAZUJE DVJEMA MARIJAMA

 

One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti Njegovim učenicima. (Matej 28:8)

 

Zapazite kako su osjećaji ove dvije žene bili sasvim izmiješani - one su bile uplašene, a također su imale i veliku radost.

 

Kad eto im Isusa u susret! Reče im: "Zdravo!" One polete k Njemu, obujme Mu noge i ničice Mu se poklone. (Matej 28:9)

 

Ovo je čini se u kontradikciji sa susretom kojeg je Marija iz Magdale imala sa uskrslim Gospodinom. u Ivanu 20:17 nalazimo ove riječi: "Kaže joj Isus: 'Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlaim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.'" Objašnjenje je u tome da je u međuvremenu, između ova dva susreta, Isus uzašao k svome Ocu i ondje prinio svoju dragocjenu krv u nebeskoj svetinji nad svetinjama.

 

Tada im Isus reče: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!" (Matej 28:10)

 

Ugovorio je s njima sastanak - da se susretnu u Galileji.

 

 

ALIBI STRAŽARA NA GROBU

 

Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. (Matej 28:11)

 

Ovi vojnici, koji su bili zaduženi za čuvanje Isusova groba, otišli su u grad i sve su ispripovijedali svećeničkim glavarima. Oni nisu znali kad je Isus napustio grob. Sve što su znali bilo je da, nakon što je kamen bio otkotrljan sa ulaza u grob, oni su ušli unutra, pogledali, i vidjeli da tijelo nije bilo ondje! Čitava ova epizoda prestrašila ih je gotovo na smrt. Mogli su bit pogubljeni zbog toga što su dopustili da Isusovo tijelo nestane njima pred očima.

 

Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: "Recite: 'Noću, dok smo mi spavali, dođoše Njegovi učenici i ukradoše Ga.' (Matej 28:12 - 13)

 

Ovo objašnjenje nije baš održivo! Zamislite si vojnika, poglavito jednog rimskog vojnika, kome je stavljeno u dužnost da čuva određenu stvar i da zabrani svako prolaženje tim područjem. Pretpostavimo da je netko došao i uzeo onu stvar koja je njemu bila dodijeljena na čuvanje. Pretpostavimo dalje da se vojnik svojim pretpostavljenima pravda riječima: "Zaspao sam." Što mislite kakva bi mu bila daljnja sudbina?

 

Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige." (Matej 28:14)

 

Drugim riječima: "Nemojte brinuti ako ovo dođe do upraviteljevih ušiju. Mi mu nećemo dopustiti da vas pošalje pred vod za strijeljanje."

 

Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas. (Matej 28:15)

 

Mito je uvelike pomogao u tome da se vojnike uvjeri da svima podastriju ovu labavu ispriku. Ovo je bio alibi kojeg su imali u prvom stoljeću, a kojim su objašnjavali Kristovo uskrsnuće. Nevjera je do sada imala preko devetnaest stoljeća da o svemu dobro razmisli, pa tako postoje i mnoga druga objašnjenja. Bilo kako bilo, niti jedno od ovih objašnjenja nije uspjelo pobiti pisane dokumente.

 

 

VELIKO POSLANJE

 

U našem suvremenom društvu imamo dva suprotna pogleda na tzv. veliko poslanje. Ako ćemo iskreno, ja oba ova pogleda smatram ekstremnima. Poslanje koje je naš Gospodin dao svojim učenicima, a koje je zapisano ovdje u Matejevom evanđelju, postalo je izvorom kontroverzi. Jedna ekstremna skupina osjeća kako je veliko poslanje jedina zapovijed koja je bila dana crkvi. To je to, i oni se toga drže. Druga ekstremna skupina smatra kako veliko poslanje nema značenje za današnje doba i kako bi ga trebalo isključiti iz programa crkve. Meni se čini da su obje ove skupine u krivu.

 


Već smo uspjeli u tome da pokažemo kako Matejevo evanđelje ima izravnu primjenu na nas, a veliko poslanje svakako ima primjenu na nas koji živimo u ovom dobu. To ne znači da ona neće pronaći svoje konačno i potpuno značenje u budućnosti - ja mislim da hoće. Međutim, kako je očito da nam Matej nije dao potpuno izvješće o uskrsnuću, nije nam dao niti potpuno poslanje. Ja sam mišljenja kako bi sve što je naš Gospodin rekao o bilo kojoj temi trebalo staviti zajedno na jedno mjesto i dati nam kao kompozitnu sliku, kako bismo dobili potpuni krug zapovijedi, kako za današnje doba, tako i za budućnost. Poslanje koje nalazimo u Matejevom evanđelju trebalo bi uzeti u obzir zajedno sa zapisima koje nalazimo u ostalim evanđeljima, a poglavito sa onime što čitamo u Djelima 1:8: "Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje." Mi moramo biti Njegovi svjedoci, i moramo biti opskrbljeni snagom od gore.

 

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad Ga ugledaše, padoše ničice preda Nj. A neki posumnjaše. (Matej 28:16 - 17)

 

Neki su Mu iskazali štovanje, a neki su sumnjali - tako je to bilo već gotovo dva tisućljeća! Dragi prijatelji, vi se nalazite bilo u jednoj skupini ovih ljudi, ili u onoj drugoj.

 

Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! (Matej 28:18)

 

On ovdje govori kao Kralj.

 

Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga (Matej 28:19)

 

Ovo će, u to sam uvjeren, imati svoju stvarnu primjenu tijekom razdoblja velikih nevolja, a čak i tijekom tisućljetnog kraljevstva. Bilo kako bilo, dragi prijatelji, ove riječi imaju također svoju primjenu i na nas danas.

 

"Krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Krštenje vodom u ime Trojstva prakticiralo se u crkvi od samih njenih početaka. Čak i Pavao, koji nije bio poslan krstiti (vidite 1. Korinćanima 1:14 - 17), prakticirao je ovaj obred rane crkve. "Ime Oca i Sina i Duha Svetoga" je dokaz za trojedinost Božanstva.

 

i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta." (Matej 28:20)

 

Zapazite kako je poučavanje dio posla koji spada na crkvu (Efežanima 4:11). Isusovo učenje ne nalazimo samo u evanđeljima, već također i u poslanicama (vidite 1. Solunjanima 4:2).

 

"I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta." Riječ "svijet" je Grčka riječ aion, što znači vrijeme, doba. Naš nam je Gospodin obećao da će s nama biti sve do samog kraja vremena. U Njegovoj sili (snazi), veliko poslanje može biti ispunjeno i sprovedeno.

 

Vidjeli smo veliko poslanje; sada promotrimo malo veliko ispuštenje. Jeste li zapazili što je Matej ispustio u svome izvješću? Ovdje nema Kristovog uzašašća. Zašto? Očiti razlog je taj da će kraljevstvo biti ovdje na ovoj zemlji, i Matej je ostavio Kralja na ovoj zemlji, jer je to mjesto gdje Kralj treba i biti. Luka 24:49 - 53 i Djela 1:6 - 11 bilježe Kristovo uzašašće. U vrijeme uzdignuća crkve, Gospodin Isus će one koji su Njegovi podići sa ovoga svijeta kako bi bili s Njim, i uzašašće je neophodno za ovo.

 

Bilo kako bilo, Matejevo evanđelje je evanđelje o Kralju. Isus se rodio kao Kralj. Živio je Kralj. Umro je kao Kralj. Ponovno je ustao kao Kralj. I, dragi prijatelji, On se vraća na ovu zemlju kao Kralj kraljeva i Gospodar gospodara! Nadam se da ćete Mu se danas pokloniti.