dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 5:1-7

 

TEMA:                                                             

 

Početak takozvane Propovijedi na gori (Besjede na gori), koja se bavi odnosom podanika kraljevstva prema samima sebi i prema zakonu.

 

UVOD U PROPOVIJED NA GORI

 

Iako ćemo svako od poglavlja Propovijedi na gori razmatrati i proučavati odvojeno, promotrimo je za početak kao cjelinu. Gospodin Isus izrekao je četiri velike propovijedi (besjede). Matej je zabilježio njih tri: (1) Besjedu na gori, u poglavljima 5, 6 i 7; (2) Besjedu u prispodobama, u poglavlju 13; (3) Besjedu na Maslinskoj gori (tzv. eshatološka besjeda - op. prev.), u poglavljima 24 i 25. Besjeda na gori je svojevrsni Kraljev manifest. Besjeda u prispodobama daje nam smjer u kojem će kraljevstvo ići nakon što Krist bude odbačen. Besjeda na Maslinskoj gori je proročanstvo, i usmjerena je prema budućnosti. Postoji i četvrta besjeda, zabilježena u Ivanovom evanđelju, koja se bavi novim istinama i odnosima u svezi s Kristovom smrti, uskrsnućem, uzašašćem i posredovanjem. Svakako treba usput napomenuti da smo vi i ja vitalno povezani s ovom posljednjom besjedom.

 

Dok je Propovijed na gori zabilježena u Evanđelju po Mateju 5, 6 i 7, neki njeni dijelovi također se mogu pronaći i u drugim evanđeljima. Nisam sklon vjerovati da je naš Gospodin ove istine izrekao samo jednom. Ponavljao je, kao što znate, veliki dio istina koje je prenosio, a ovu je poruku, koju nazivamo Besjedom na gori, vjerojatno izrekao nekoliko puta. Luka je zabilježio samo jedan njen dio i spominje činjenicu da je naš Gospodin sišao u ravnicu, čime nam daje do znanja kako je ista propovijed bila izrečena u drukčijim okolnostima. Ako ćemo iskreno, Matejev zapis je vjerojatno samo jedan dio Propovijedi na gori. Vjerujem da je naš Gospodin izrekao toga mnogo više nego što to mi imamo ovdje zabilježeno. Bilo kako bilo, ove su nam riječi a ne za naše učenje i naše razumijevanje.

 

Postoje dvije stvari koje bih svakako želio istaći u ovom uvodnom dijelu. Jedna je da krajnja ljevica i krajnja desnica nisu ograničene samo na politiku. Međutim, među teolozima koji analiziraju Pisma, također postoje oni koje bismo mogli svrstati u ljevicu, kao i oni koje bismo nazvali desničarima. Ova se istina očito razotkriva u tumačenju Propovijedi na gori. Teolozi koji su slobodoumni u svojim stavovima (liberalni teolozi) sačinjavaju ljevicu. Oni Propovijed na gori tretiraju kao Evanđelje - radosnu vijest. Oni se ponašaju (čak ako to riječima ne izriču) kao da je to jedini važni dio u Božjoj riječi.

 

Prije mnogo godina igrao sam odbojku sa jednim vrlo liberalnim propovjednikom, koji je kasnije postao izuzetno popularan kao vođa liberalnog krila. Jednog dana mi je rekao kako je sve što mu je potrebno iz Biblije u stvari samo Propovijed na gori. Otišao je tako daleko da je rekao kako mu je u stvari potrebno samo tzv. "zlatno pravilo", koje je zapisano u Mateju 7:12: "Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci." Reći da je ovo sve što vam iz Biblije treba možda zvuči dobro, međutim radi se o najobičnijem pobožnom blebetanju (buncanju). Pitanje nije u tome da li se vi osjećate tako kao da je Propovijed na gori sva vaša religija. Pitanje koje biste si trebali postaviti: Živite li prema riječima u zapisanim ondje? To je ono što je važno, a više o tome reći ćemo kasnije.

 

Oni koji reduciraju kršćansku poruku samo na Propovijed na gori predstavljaju najveći dio onih koje nazivamo liberalnima. Međutim, svakako zapazite kako se ono što nazivamo sadržajem kršćanske poruke ne nalazi zapisano u Propovijedi na gori. Na primjer, uopće se ne spominje Kristova smrt i uskrsnuće. Ipak, Pavao je rekao kršćanima u Korintu: "Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje..." Što je to Evanđelje? Propovijed na gori? Ne. Pavao je jasno dao do znanja kako se evanđelje sastoji od ovoga: "...Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima" (1. Korinćanima 15:3 - 4). Dragi prijatelji, evanđelje nije sadržano u Besjedi na gori, i to je razlog zbog kojeg mnogi ljudi vole upravo ovaj odjeljak iz Biblije isticati kao svoju religiju. Propovijedanje ove doktrine stvorilo je više licemjera u crkvama od svega ostalog. Ne radi se o ničem drugom nego o najobičnijem mlaćenju prazne slame kada ti ljudi kažu: živim prema onome što je zapisano u Propovijedi na gori. Ako je čovjek pošten i pročita Propovijed na gori, znat će da nikako ne živi prema onome što je ondje pročitao.

 

Dragi prijatelji, ako je Besjeda na gori neka vrsta Božjeg standarda (a ona to i jest), a vi ne ispunite ono što je ondje zapisano, što ćete tada učiniti? Imate li Spasitelja koji vam može iskazati milost? Poznajete li Onoga koji može milostivo posegnuti za vama kada se u vjeri pružate prema Njemu?

 

Reducirati kršćansku poruku na Propovijed na gori je pojednostavljivanje koje Biblija ne može dopustiti ni pod kojim uvjetima. Učiniti tako, znači zauzimati krajnje ljevičarsko mišljenje i poziciju.

 

Osim toga, također postoji i krajnje desničarsko stajalište. Ova skupina tretira Besjedu na gori kao da se radi o kugi. Oni ne žele imati ništa zajedničko s njom. Oni odišu uvjerenjem kako s njom nešto etički nije u redu. Ova skupina poznata je pod nazivom "hiperdispensacionalisti." (Nemojte me pogrešno razumjeti: ja sam dispensacionalist, međutim, nisam hiperdispensacionalist.) Oni se drže mišljenja kako se Propovijed na gori uopće ne može upotrijebiti. U stvari, jedan od njih mi je čak rekao kako molitva Očenaš uopće nema značenja za nas danas. Radilo se o istaknutom čovjeku, i nakon što sam ga čuo izreći ove riječi, načinio sam seriju propovijedi o Besjedi na gori i o Očenašu. U stvari, imam i knjigu naslovljenu Molimo se, koja se bavi Očenašem. Ta molitva nosi značenje i za nas koji živimo u ovom dobu. Namijenjena je nama. Iako nije upućena nama. Međutim, ekstremistički desničari željeli bi je u potpunosti izbaciti.

 

Istina je da u Besjedi na gori nema Evanđelja, i uistinu je žalosno predstaviti je neobnovljenom čovjeku kao standard ponašanja, i reći mu da ako se potrudi biti u skladu s onime što je ondje zapisano da je on tada kršćanin.

 

Besjeda na gori je Zakon podignut na n - tu potenciju. Ljudi nisu mogli održavati Zakon u Starome zavjetu. Pa kako bi onda mogli vlastitim snagama održavati Besjedu na gori, koja je podignuta na još viši nivo?

 

Jednako je tako istinito da način rada svojstven kršćanskom življenju ne nalazimo zapisan na stranicama Propovijedi na gori. U njoj nam je dana etika bez da je predložena dinamika. življenje po sili nadahnuća Svetim Duhom je još jedna od istina koja se ne naučava u Besjedi na gori. Pavao je rekao:

 

Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu. (Rimljanima 8:3 - 4)

 

Ovo učenje nećete pronaći u Besjedi na gori. U njoj nije sadržano ništa od službe Svetoga Duha. Bilo kako bilo, sadržani su visoki etički standardi i praksa koja nije u proturječju sa kršćanskim življenjem; u stvari, tim je riječima izraženo ono što je Krit imao na umu, a to bi trebalo biti ono što svaki kršćanin ima na umu. Kršćanima će činiti dobro budu li proučavali veličanstvena načela izrečena u Besjedi na gori, međutim, nemoguće ih je postići vlastitom silom; da bi se primila sila za njihovo postignuće moramo otići na neko drugo mjesto kako bismo je potražili. Ono što imate u Besjedi na gori je predivna električna žarulja, međutim, također vam je potreban i generator pomoću kojega ćete proizvoditi silu za proizvodnju svjetlosti. Ono što je u svemu tome važno je svjetlo, a ne žarulja.

 

Primarna svrha kojoj treba poslužiti Propovijed na gori je da pred ljude iznese Zakon kraljevstva. U Matejevom evanđelju riječ je o Kralju koji se došao predstaviti. Ivan Krstitelj bio je njegov prethodnik, a Kralj je pozvao učenike da Ga slijede. Jednako tako, On na ovom mjestu proglašava zakon kraljevstva. Ovo je Kraljev manifest, odnosno, platforma Kneza mira. I to je zakon! To će biti zakon koji će vladati na ovom svijetu tijekom tisućljetnog kraljevstva, i u to će doba On doći do svoje pune zrelosti. Krist će vladati na zemlji i sprovest će svaku riječ ovoga zakona. Besjeda na gori konačno će prevladati kada dođe Onaj koji ima pravo vladati. Meni je nezamislivo da netko tko Ga danas priznaje svojim Gospodinom prezire ovaj dokument ili se od njega odvraća. Kršćani koji Isusa Krista nazivaju Gospodinom, težit će činiti ono što im On zapovijeda, međutim, Njegovim riječima mogu biti poslušni samo u sili Svetoga Duha. I više je nego jalovo pokušavati Besjedu na gori sprovesti u život među ljudima koji žive u pobuni protiv Boga i koji gledaju samo na vlastiti dobitak. Samo evanđelje Božje milosti može ljude učiniti poslušnima Kristu, i ono je bilo i dano kako bi se ljude privelo k poslušnosti Bogu.

 

Besjedu na gori treba propovijedati kako bi se dovelo do uvjerenja u srcima ljudi. Taj dokument ljudima daje do znanja da su sagriješili, on otkriva da nitko nije pravedan i da su svi lišeni Božje slave.

 

Kršćani mogu uzeti u obzir načela iznesena u Besjedi na gori i promatrati ih u svjetlu ostatka Biblije. Ovakav postupak osigurat će širi pogled i bolje razumijevanje onoga što Krist ima na umu. Na primjer, samo ovdje možete pronaći Kristovu definiciju ubojstva i preljuba. Krist je uzeo dvije zapovijedi i podigao ih na n - tu potenciju: "Ne ubij!" i "Ne učini preljuba!" (Izlazak 20:13, 14). Jesu li to jedine dvije koje je podigao na viši nivo? Odgovor se čini očitim. To su jedine dvije koje su zabilježene u Matejevom evanđelju. Očito je da je On mogao, što je s nekima i učinio, podići ih na mnogo viši nivo postignuća. Ako se za Mojsijev zakon moglo reći: "... Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona" (Galaćanima 2:16), tada bi čovjeku bilo deset puta bilo teže opravdati se po Besjedi na gori.

 

Pokušajte primijeniti na vaš život ove dvije zapovijedi: "Ne ubij!" i "Ne učini preljuba!" Dopustite mi da ilustriram ono što želim reći kratkom pričom. Događaj se desio na samom početku moje službe kada sam bio manje taktičan nego što sam to danas. Starješina u crkvi u kojoj sam služio pozvao me da govorim na jednom poslovnom ručku. Ovaj starješina je bio predivan čovjek. Bio je dopredsjednik upravnog odbora Gradske banke i član Trgovačke komore i kada me je pozivao da kažem kratku poruku, rekao mi je: "Nećeš imati više od nekoliko minuta, pa zato želim da ovi biznismeni čuju pravo Evanđelje." Došao sam malo ranije, i ondje je već bilo nekoliko ljudi koji su stajali naokolo. Došao sam do govornice, a ondje je stajao čovjek koji se rukovao sa mnom i onda počeo sipati psovke kao iz rukava. Nikad nisam vidio tako zgodnog i dobro odjevenog čovjeka da psuje kao što je to ovaj činio. Na koncu, rekao mi je: "S čim se ti baviš?" Rekao sam mu da sam propovjednik, a njemu je odmah bilo neugodno. Počeo se ispričavati zbog svojih riječi. Nije se trebao ispričavati meni; trebao se ispričati Bogu, jer ga je On cijelo vrijeme slušao - što sam mu i rekao. Nakon toga, želio je dati mi do znanja kako je on službenik u stanovitoj liberalnoj crkvi, pa se pohvalio: "Propovijed na gori je moja religija."

 

"Uistinu?" Rekao sam mu: "Možemo se rukovati. Čestitam vam - imate predivnu religiju! Onako usput, kako vam ide s njom?"

 

"Što misliš pod time?"

 

"Rekli ste da je Propovijed na gori vaša religija. Živite li po njoj?"

 

"Pa, trudim se."

 

"Nije to baš to. Gospodin je rekao da ćete biti blaženi ako činite te stvari, a ne ako budete za njih samo glasovali. Da li održavate ono što je ondje zapisano?"

 

"Mislim da da."

 

"Jeste li za to da napravimo mali test?"

 

"Nema problema!"

 

"U Propovijedi na gori kaže se da ako ste ljuti na svoga brata, tada ste odgovorni za ubojstvo. Držite li tu zapovijed?"

 

"To je dosta zahtjevno, međutim, ne mislim da sam se na bilo koga toliko rasrdio da bih ga bio spreman ubiti."

 

Tada sam mu citirao zapovijed koju je Gospodin dao u svezi s preljubom: "Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu." Pitao sam ga: "Što je s ovom zapovijedi?"

 

"Mislim da bi me ta stigla!"

 

"Ja sam mišljenja da ima nekoliko stvari u Propovijedi na gori koje bi vas stigle. Očito je da ne živite prema svojoj religiji. Kad bih bio na vašem mjestu, ja bih promijenio svoju religiju i primio se nečega što funkcionira."

 


Ima jako puno ljudi koji razmišljaju poput ovog čovjeka. Oni jako pobožnim glasom govore kako je Propovijed na gori njihova religija, međutim, sve što pod time misle je da se radi o dobrom dokumentu i vrlo lijepim izričajima, no, sve to njih se nimalo ne dotiče. Kasnije sam saznao da čovjek s kojim sam razgovarao ima dvije žene - jednu kod kuće i jednu u uredu. Dragi prijatelji, ako je Propovijed na gori vaša religija, bilo bi vam bolje da se potrudite u potpunosti je održati. Ona je jednostavno nabijena zakonom. Međutim, ako sagledate Propovijed na gori iskreno, ona će vas dovesti k Spasitelju koji je za vas umro na križu. Propovijed na gori iznosi nam velika načela i postavlja visoke ciljeve. Moramo ih poznavati, međutim, ona nam služe da nam pokažu koliko smo mi bili "kratki" u njihovom ispunjavanju.

 

PROPOVIJED NA GORI

 

Matejev zapis Propovijedi na gori je, uvjeren sam, samo kostur Kristove cjelokupne poruke. Ja sam Besjedu podijelio na slijedeći način:

 

1. Odnos podanika kraljevstva prema samima sebi (Matej 5:1 - 16)

 

2. Odnos podanika kraljevstva prema zakonu (Matej 5:17 - 48)

 

3. Odnos podanika kraljevstva prema Bogu (Matej 6)

 

4. Odnos podanika kraljevstva prema drugima (Matej 7).

 

Propovijed na gori započinje tzv. blaženstvima. One izriču što su podložnici kraljevstva - oni su osobe onakvog tipa kakav je opisan u tim istim blaženstvima.

 

Već u prvom stihu objašnjava nam se zašto se ova propovijed u stvari naziva Besjedom odn. Propovijedi na gori.

 

Kao prvo, trebalo bi zapaziti da naš Gospodin Propovijed na gori nije uputio mnoštvu. On ju je prenio svojim učenicima, to jest, onima koji su već bili Njegovi.

 

 

ODNOS PODANIKA KRALJEVSTVA PREMA SAMIMA SEBI

 

Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stade ih naučavati. (Matej 5:1, 2)

 

Iako On Propovijed na gori nije uputio mnoštvu, On ju je uputio svojim učenicima jer je vidio mnoštvo ljudi u njihovim potrebama. Stoga, ova je poruka upućena i mnoštvu, međutim, njima je upućena samo neizravno.

 

U naše doba, čovjek prvo treba doći Kristu. Dok je kraljevstvo još uvijek u stanju neizvjesnosti, njegovo sadašnje stanje je u razdoblju dok je sjeme već posađeno, a to je sjeme Božja riječ. Naš posao u ovome svijetu sastoji se od sijanja sjemena, a vrlo je blizu dan kada će Krist ustanoviti svoje kraljevstvo na ovoj zemlji.

 

"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! (Matej 5:3)

 

Ovaj stih kaže: "Blago siromasima duhom." U njemu se ne kaže kako postati siromahom duhom, već se kaže: "Blago siromasima duhom." U ovih dvanaest stihova, naš Gospodin upotrebljava riječ "blago" devet puta. Usput treba napomenuti kako Knjiga Psalama započinje ovom istom riječi: "Blago čovjeku..." Ovo stoji u izravnom kontrastu prema prokletstvima izraženim u Mojsijevom Zakonu. Možda se sjećate da je Jošui bilo rečeno da kada izraelski narod prijeđe preko rijeke Jordan, onda je jedan dio naroda trebao stati na brdo Gerizim kako bi blagoslivljao narod. A zatim, drugi dio naroda, trebao je izreći prokletstvo sa brda Ebal. Blaženstva izrečena u Propovijedi na gori stoje u potpunom kontrastu sa prokletstvima sa brda Ebal, i ona daleko nadmašuju blagoslove izrečene sa brda Gerizim, jer Krist sam donosi ove blagoslove. U naše doba samo spašeni grešnik može spoznati svoje siromaštvo duhom - "Blago siromasima duhom." Propovijed na gori, umjesto da ljude čini siromasima duhom, čini ih hvalisavcima - poput čovjeka kojeg sam već spominjao. On se hvalisao da je Propovijed na gori njegova religija, a samoga sebe i mene pokušao je zavarati da on sve ono što je ondje zapisano uistinu i drži. On uopće nije držao ono što je u njoj zapisano; te su riječi od njega samo činile licemjera. Postoji dosta takvih ljudi u našoj okolici.

 

Jednog sam dana igrao golf sa jednim izuzetno bogatim naftašem. On mi je rekao: "Išao sam u crkvu baš kao što čine i ostali licemjeri, i bio sam jedan od njih, jer sam govorio da držim ono što je zapisano u Propovijedi na gori. A onda sam jednog dana spoznao da sam ja u stvari izgubljeni grešnik koji se nalazi na putu u pakao. Okrenuo sam se Isusu Kristu i On me spasio!" Dragi prijatelji, nemojte se zavaravati. Samo vam Božji duh može otkriti vaše siromaštvo duhom. Gospodin Isus u Propovijedi na gori nije svojim učenicima govorio o tome kako postati građanima kraljevstva. Oni su već bili građani neba.

 

Mi, kršćani danas, smo uistinu vrlo siromašni duhom; u stvari, doživjeli smo duhovni bankrot, međutim, imamo nešto za dati što je mnogo vrjednije od srebra i zlata. Pavao je to izrazio ovim riječima: "Kao žalosni, a u vijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju" (2. Korinćanima 6:10). "Kao siromašni, a mnoge obogaćujemo" odnosi se na duhovna bogatstva koja stoje na raspolaganju svakome tko pripada Kristu.

 

Slijedeće blaženstvo je:

 

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! (Matej 5:4)

 

Zanimljivo je zabilježiti da istu misao izrečenu u ovom blaženstvu možemo pronaći i drugdje u Bibliji. Siromasi duhom spominju se i u Knjizi proroka Sefanije 3:12. Mihej je primjer onih koji žaluju i koji primaju utjehu (pogledajte u 7. poglavlju).

 

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! (Matej 5:5)

 

Ovu misao nalazimo u Psalmu 37:11. Krotki nisu ti koji nasljeduju zemlju u ovom dobu u kojem živimo - siguran sam da i vi prepoznajete ovu činjenicu. Tako, očito je da Propovijed na gori u današnje doba još uvijek nema puni učinak. Bilo kako bilo, kada će Krist vladati, krotki će biti ti koji će baštiniti zemlju.

 

Kako se postaje krotkim? Naš je Gospodin bio krotak i ponizan, i On će naslijediti sve, a mi smo baštinici Božji i subaštinici Kristovi. Rečeno nam je da su rodovi Duha ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost i uzdržljivost. Samo Božji Duh može vas slomiti i učiniti poniznima. Kad biste mogli proizvesti krotkost vlastitim naporima, tada biste postali oholi, zar ne? Tada bi vaša krotkost nestala! Krotkost se ne postiže naporima našeg ja, već naporima Duha. Samo Sveti Duh može proizvesti krotkost u predanom kršćaninu. Kršćanin koji je naučio tajnu proizvodnje rodova Duha, može se okrenuti ovom popisu blaženstava i pročitati: "Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!" i vidjeti da se nagrada krotkosti još uvijek nalazi u budućnosti. Pavao je kršćanima u Korintu postavio slijedeće pitanje: "Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet?" (1. Korinćanima 6:2).

 

Blaženstva predstavljaju ciljeve koje svako Božje dijete želi realizirati u ovom životu, međutim, iste ne može postići vlastitom silom. Mo_da ste čuli za propovjednika koji je jednu svoju poruku naslovio: "Krotkost i kako sam je postigao." On je rekao da je još uvijek nije ispropovijedao, međutim, čim će imati dovoljno veliki auditorij, tada će je predati ljudima! Meni se čini da je on već davno izgubio svoju krotkost. Krotkost može biti samo rod Svetoga Duha.

 

Zatim, u šestom stihu nam je rečeno:

 

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! (Matej 5:6)

 

Što je sa prirodnim čovjekom; je li on gladan i žedan pravednosti? Oni s kojima se ja susrećem nisu! "Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati" (1. Korinćanima 2:14). Taj "naravan čovjek" stoji u kontrastu sa duhovnim čovjekom koji je shvatio da je Krist njegova pravednost - "od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje" (1. Korinćanima 1:30).

 

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! (Matej 5:7)

 

Ovo blaženstvo je u potpunosti pogrešno razumijemo u današnje doba jer primanje milosti uvjetuje time da i mi trebamo biti milosrdni. Ovo nije uvjet pod kojim mi primamo milost - "On nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom" (Titu 3:5). Trebali bismo biti milosrdni jer smo i sami primili milosrđe. "A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; vi, nekoć Ne - narod, a sada Narod Božji; vi Ne - mili, a sada Mili" (1. Petrova 2:9 - 10).