dr. J. Vernon McGee

Dr. J. Vernon McGee proveo je 37 godina u pastorskom radu, počevši 1933. godine. Temelj tih godina bilo je stalno proučavanje Biblije. Nakon što je bio pastor crkava u Georgiji, Tennesseeju i Texasu, dr. McGee se sa svojom obitelji preselio u Californiju.

1949. godine započeo je svoju pastoralnu službu u Crkvi otvorenih vrata, nedenominacijskoj crkvi u Los Angelesu. Preko dvadeset godina propovijedao je Bibliju tisućama koji su dolazili iz raznih crkava tog područja svakog utorka navečer.

Gospodin je upotrijebio tih dvadesetak godina tjednog proučavanja Biblije u Crkvi otvorenih vrata kako bi usredotočio i pročistio naučavanje dr. McGeeja u njegovoj tridesetsedmogodišnjoj pastorskoj karijeri. To je postala osnova za ono što će postati programom »Kroz Sveto pismo«.

Kako je započela radio služba Kroz Sveto pismo?

Tijekom godina McGeejeva pastorstva mnogi su poželjeli poslušati njegove biblijske poruke, ali nisu svi mogli doći u crkvu kako bi ga čuli. Dr. McGee je dobio ideju da snimi poruke te ih emitira na lokalnoj radio stanici. Ispočetka su se mogle čuti samo u Los Angelesu, no na kraju su i druge radio stanice poželjele emitirati te programe. Tako je rođena služba »Kroz Sveto pismo« ili The Thru the Bible Radio (TTB).

Dr. McGee je iz Crkve otvorenih vrata otišao u mirovinu 1970. godine kako bi se u potpunosti i punovremeno posvetio radio službi koju je započeo kao pastor. Služba je uskoro počela brzo rasti.

Godine 1969. tijekom njegova posjeta misionarskoj radio stanici TWR-a na karipskom otoku Bonaire, dr. McGee je po prvi put shvatio nevjerojatnu silu radija u naučavanju Biblije, i to ne samo u Americi, već po cijelome svijetu.

Link: www.ttb.twr.org


Autor: dr. J. Vernon McGee

POGLAVLJE 5:8-48

 

 

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! (Matej 5:8)

 

Niti jedan pošteni čovjek ne može reći da je njegovo srce čisto. Kako čovjekovo srce, koje je beznadno pokvareno, može biti učinjeno čistim? Gospodin Isus je rekao: "Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio" (Ivan 15:3). Čisti bivamo po kupelji obnove. Samo nas Kristova krv može očistiti od svakog grijeha (1. Ivanova 1:7).

 

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! (Matej 5:9)

 

Možete li imenovati jednog mirotvorca u ovom svijetu u kojem živimo? Danas nema niti jednog čovjeka koji bi ulagao napore oko stvaranja mira. Samo je Krist Mirotvorac. On je svojom krvi stvorio mir između pravednog Boga i grešnog čovjeka. "Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu" (Rimljanima 5:1).

 

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!" (Matej 5:10)

 

Primjena ovog blaženstva na naše doba i Izraelov ostatak u doba velikih nevolja je sasvim očita. Međutim, hoće li biti moguće ove riječi primijeniti na kraljevstvo koje se tek treba ustanoviti? Neće li u tom kraljevstvu nestati svako zlo? Mnogi navodi u Bibliji pokazuju nam kako će i tijekom tisućljetnog kraljevstva još uvijek biti zla u svijetu jer će to biti vrijeme iskušavanja. Pucanje pobune na kraju tisućljetnog kraljevstva otkriva nam činjenicu da će zlo biti prisutno i tijekom tisućljetnog kraljevstva (vidite Otkrivenje 20:7 - 9).

 

Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona soliti? Nije više ni za što, da se baci van i da ljudi po njoj gaze." Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad koji leži na gori. (Matej 5:13, 14)

 

Božji narod u bilo kojem dobu i u bilo kojim uvjetima je sol i svjetlo ovome svijetu. Problem koji postoji danas je taj da mnogi crkveni članovi nisu izgubili samo svoj okus kao sol, već su kao papar izgubili svoju silovitost. U današnje doba imamo jako malo slanih i paprenih kršćana. Vi i ja trebali bismo biti sol ovoj zemlji i imati utjecaj na dobro.

 

Kršćani su također i svjetlost ovome svijetu. Svakako, u kraljevstvu će vjernici biti svjetlo svijetu. Za nas je ovo veličanstveno načelo. U svome susjedstvu i kamo god idemo trebali bismo biti svjetlost. Mi nemamo nikakvo svjetlo u sebi, već je Božja riječ to svjetlo. Biti svjetlo znači predavati Božju riječ izgubljenom svijetu na ovaj ili onaj način. To ne znači da biste cijelo vrijeme trebali ljudima govoriti u citatima iz Biblije, već to znači da biste trebali s drugima podijeliti svjetlo koje je Bog milostivo podario vama. Jako je lako nekoga kultivirati i dovesti ga u crkvu u kojoj se propovijeda zdrava nauka. Postoje mnogi načini na koje vi možete biti svjetlost ovome izgubljenom svijetu.

 

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima." (Matej 5:16)

 

Postoje oni među liberalno nastrojenima koji smatraju da je Propovijed na gori antropocentrična, odn. usmjerena prema čovjeku, umjesto da bude teocentrična, to jest, usmjerena prema Bogu (to su pojmovi kojima oni barataju). Međutim, očito je da Propovijed na gori nije antropocentrična, to jest, usmjerena prema čovjeku, već je teocentrična. Piše li u ovom stihu: "Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vas, vas tapšaju po ramenu i vama daju zlatnu medalju i priznanja"? Ne! Ovaj stih nam govori da vi i ja trebamo tako svijetliti svojim svjetlom u ovom svijetu da bismo mogli proslavljati našeg Oca koji je na nebesima. Propovijed na gori je usmjerena prema Bogu (teocentrična). Tijekom tisućljetnog kraljevstva, dakle, tijekom kraljevstva koje će biti ovdje na zemlji, sve što će biti učinjeno ili rečeno, bit će usmjereno prema Bogu. U sadašnje doba, u vremenima u kojima vi i ja danas živimo, naša bi primarna motivacija trebala biti donošenje slave Božjem imenu. To je stvar koju bi svaki kršćanin trebao uzimati ozbiljno. Cilj i svrha naših života trebala bi biti donošenje slave Božjem imenu.

 

 

ODNOS PODANIKA KRALJEVSTVA PREMA ZAKONU

 

"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti nego ispuniti. (Matej 5:17)

 


Sjetimo se kako je dio Mojsijeva Zakona bio i obredni zakon. Krist je bio žrtva za grijehe svijeta, janje koje je bilo zaklano davno prije nego što su bili položeni temelji zemlji. Krist nije došao ukinuti Zakon, nego ga je došao ispuniti. On ga je ispunio time što ga je održao tijekom svog zemaljskog života. Standard koji je bio stavljen pred čovjeka, On je bio u stanju ispuniti, a sada je kadar vama i meni (i svakom drugom vjerniku) prenijeti svoju pravednost. Božji standardi nisu se promijenili, međutim, vi i ja nismo ih kadri ispuniti svojim snagama. Potrebna nam je pomoć, potreban nam je Spasitelj. Potrebna nam je milost, a tu milost i primamo kada dođemo Kristu.

 

Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne ostvari. (Matej 5:18)

 

Nadam se da nećete pogrešno interpretirati moje riječi koje se odnose na ovaj dio Božje riječi kojeg nazivamo Propovijed na gori. Ne želim reći da smo slobodni kršiti Mojsijev Zakon. Stvar je u tome da je Zakon još uvijek standard. On mi otkriva da ja nisam kadar niti približiti se standardu kojeg Bog od mene zahtijeva. Ta činjenica jednostavno me privlači križu Isusa Krista. Jedini način na koji mogu ispuniti Zakon je da prihvatim Jedinog koji ga je mogao ispuniti - Isusa Krista.

 

Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom." (Matej 5:19)

 

Ne možete jednostavno prekršiti zapovijed i samo se tako izvući s tim. Međutim, jednako tako vrijedi i činjenica da te iste zapovijedi ne možete održati svojim vlastitim snagama. Jedini način na koji ih možete ispuniti je da dođete Isusu Kristu kako biste primili spasenje, silu i snagu. Zapovijedi nisu put spasenja, već sredstvo koje će vam pokazati put prema spasenju prihvaćanjem otkupnog djela Isusa Krista.

 

Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. (Matej 5:20)

 

Jako je važno shvatiti što je Krist mislio ovim riječima. Farizeji su prema Zakonu imali jako visoki nivo pravednosti, međutim, to nije bilo prihvatljivo. Kako vi i ja možemo nadmašiti njihovu pravednost? Našim naporima to je nemoguće. Potreban nam je Krist koji će to učiniti za nas.

 

"Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu."(Matej 5:21, 22)

 

Ovo je izuzetna izjava. Ona znači da ako ste ljuti na svog brata, tada ste ubojica! Tvrdite li da držite Mojsijev Zakon? Ne možete prekršiti Zakon i izvući se s tim. Ne možete se izvući hvalisanjem kako je Propovijed na gori vaša religija i onda prekršiti svaki njen dio. Dragi prijatelji, i vama i meni je potreban Spasitelj koji je savršeno ispunio zakon i koji nam može udijeliti svoju pravednost.

 

Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.“  (Matej 5:26)

 

Zapazite kako je Isus rekao: "Zaista, kažem ti..." On je svoje učenje izdigao iznad Mojsijevog učenja. On je sebe podigao na nivo Zakonodavca i Tumača.

 

"Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. (Matej 5:27, 28)

 

Mnogo godina sam u javnosti izjavljivao kako nitko osim Gospodina Isusa Krista nije ispunio Mojsijev Zakon. Tako sam jednog nedjeljnog jutra tu izjavu ponovio u svojoj propovijedi i nakon toga mi je prišao jedan čovjek sav crven u licu ovim riječima: "Vi uvijek govorite da nitko ne drži Zakon. Želim da znate da ja držim zakon!" Usput trebam napomenuti kako je on bio pripadnik jednog kulta, iako je redovito dolazio na bogoslužja u moju crkvu. S obzirom na to da je tvrdio kako drži zakon, ja sam mu postavio pitanje: "U redu, hajdemo to malo pogledati." Tada sam mu pokazao riječi zapisane u Mateju 5:22 koje govore o tome kako je mržnja u stvari jednaka ubojstvu. Rekao mi je da on drži te riječi, iako mu ja ne vjerujem. Tako sam pred njega stavio dvadeset i osmi stih i rekao mu: "Ovdje piše da ako s požudom samo pogledate ženu već ste s njom učinili preljub. Sada me pogledajte otvoreno u oči i recite mi da nikada niste to učinili." Bio je sav crven u licu već kada mi je prišao; međutim, trebali ste ga vidjeti nakon mog pitanja: tada je bio sav crven! Nešto je promrmljao, okrenuo se elegantno na petama i otišao van. I ja bih vama želio poručiti: ako ste iskreni, tada nećete tvrditi da držite Zakon. Zapamtite da postoji Deset zapovijedi. Iako je Matej spomenuo samo ove dvije s kojima se Krist pozabavio, ja sam mišljenja da je On svaku od deset podigao na n - tu potenciju.

 

Dragi prijatelji, meni Propovijed na gori govori o tome da sam sagriješio i da moram doći k Njemu po milost i pomoć. Reći da živite prema onome što je zapisano u Propovijedi na gori dok cijelo vrijeme u stvari samo kršite ono što je ondje zapisano, jednako je tvrdnji da Zakon uopće nije važan.

 

U narednim stihovima, naš se Gospodin na veličanstveni način bavi Zakonom i čovjekovim odnosom prema njemu.

 

Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao." (Matej 5:29, 30)

 

Ovo je krajnje radikalno i u ovim riječima očituje nam se da ako ne možete ispuniti Božje standarde, tada vam je potreban Spasitelj. Nemojte se zavaravati riječima: "Ja držim Zakon." Sve što time činite je da ste u stvari jedan veliki licemjer. U kršćanskim krugovima skloni smo jedni druge tapšati po ramenu i davati priznanja jedni drugima za ono što činimo, dok smo istovremeno svi mi samo skupina pokvarenih grešnika koji ne zaslužuju ući u nebo. Propovijed na gori trebala bi vas dovesti do Kristova križa pod kojim biste trebali zavapiti za milosti. Učiniti tako, znači da poštujete i cijenite Zakon, dragi prijatelji. Nemojte mene zavaravati govoreći mi da držite Zakon. Ja znam da vam to ne uspijeva, a to je zbog toga što se vi i ja nimalo ne razlikujemo.

 

"Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub." (Matej 5:31, 32)

 

Ovdje nam je Gospodin dao temelje za razvod braka. Ako je netko razveden zbog razloga koji nisu navedeni u Bibliji, tada je ta osoba preljubnik. To je nešto što se u kršćanskim krugovima u potpunosti zanemaruje i ignorira. Ovo će, međutim, biti zakon tijekom razdoblja kraljevstva jer će biti muškaraca i žena koji će željeti ostaviti svoje supružnike tijekom tog razdoblja. Pitanjima oko razvoda bavit ćemo se detaljnije kada dođemo do devetnaestog poglavlja.

 

"Čuli ste da je još rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! (Matej 5:33 - 35)

 

Gospodin Isus nam govori da vi i ja ne bismo trebali biti osobe koje će se zaklinjati. Kao dječak, sjećam se kako je moj otac mogao otići u banku, posuditi određenu svotu novca, a zatim doći nekoliko dana kasnije kako bi potpisao priznanicu. Ili, mogao je nazvati banku preko telefona i dobiti pozajmicu na svoj račun. Vjerujte mi, danas su stvari sasvim drukčije. Zašto? Zbog toga što danas ima mnogo više ljudi kojima se ne može vjerovati. Gospodin nam kaže da bi se Božjem djetetu moralo vjerovati u svim okolnostima. Bog kaže:

 

Vaša riječ neka bude: 'Da, da - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je." (Matej 5:37)

 

Kada mi neki čovjek kaže: "Zaklinjem se snopom Biblija visokim jedan kilometar", tada znam da se radi o čovjeku kojem ne mogu vjerovati jer je njegova laž visoka jedan kilometar.

 

"Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! (Matej 5:38)

 

Sve ovo izmijenit će se kada Krist bude upravljao svojim kraljevstvom.

 

A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. (Matej 5:39)

 

Živite li prema ovim riječima ili se opirete Zlomu? Ovdje nalazimo načelo koje je primjenjivo na nas, međutim, mi živimo u danima kada ljudi oružjem čuvaju svoje kuće. Pavao je mogao reći: "Aleksandar kovač nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima" (2. Timoteju 4:14). U kraljevstvu ćete biti kadri okrenuti drugi obraz. To me podsjeća na Irca kojeg je netko udario po obrazu i oborio ga na zemlju. Irac je ustao i okrenuo mu i drugi obraz. Čovjek ga je oborio i po drugi put. Ovaj put je Irac ustao i prebio ovog drugog. Promatrač ga je pitao: "Zašto si to učinio?" "Pa", odgovorio je Irac, "Gospodin je rekao da moram okrenuti i drugi obraz, međutim, nikada mi nije rekao što učiniti nakon toga."

 

Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš." (Matej 5:40 - 42)

 

Ako susretnete bankara koji vam kaže da živi prema onome što piše u Propovijedi na gori, recite mu da postoji ovaj stih u toj Propovijedi i pokušajte s njim otići što je dalje moguće. Prestanimo već jednom biti licemjeri i shvatimo da se ovdje radi o zakonu Kraljevstva. Kada moj Gospodin bude sjedio na prijestolju ovdje dolje na zemlji, tada će narod moći živjeti na ovakav način. U naše doba, poslovanje nije moguće sprovoditi prema ovom zakonu. Prije mnogo godina, nadbiskup irski McGee rekao je da je nemoguće rješavati pitanja britanskoga naroda prema načelima iznesenim u Propovijedi na gori. Ja nisam u nikakvom rodu sa nadbiskupom McGee - om, međutim, prema Propovijedi na gori odnosim se na jednaki način. Iako su u njoj sadržana velika načela za kršćane našeg doba, te se riječi mogu sprovesti u život samo kada Krist bude sjedio na prijestolju. Mislim da bi to svima trebalo biti sasvim jasno.

 

U našem suvremenom društvu mnoge bogate crkve za sebe tvrde da slijede načela iznesena u Propovijedi na gori. To je ono što crkva dobiva za svoju prehranu svakog nedjeljnog jutra. Bilo kako bilo, ako dođete k tim istim bogatunima i kažete im da vam je nešto potrebno, uvjeravam vas da nećete doći daleko. Oni nedjeljom slušaju: "Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga tko hoće da mu pozajmiš." Stvar zvuči super. Oni misle da je Propovijed na gori veličanstveni dokument, međutim, u ponedjeljak ujutro sve se svodi na hladnokrvni biznis i novac je taj koji ima prvu i posljednju riječ. To je naravno način na koji svijet biznisa danas uopće i funkcionira.

 

Bilo kako bilo, u ovome stihu nailazimo i na veliko načelo koje je namijenjeno nama i mi ga nikako ne bismo smjeli propustiti. Svakako, trebali bismo biti od pomoći onima koji se nalaze u potrebi. Postoji mnogo velikih kršćanskih djela koje vjernici mogu sprovesti u život. Povijesno gledano, bolnice, sirotišta i humanitarni rad (koje Biblija naziva djelima ljubavi), slijedila su propovijedanje evanđelja. Ja ne znam za niti jedno mjesto na zemlji gdje su ta djela prethodila propovijedanju, međutim, mogao bih vam navesti mnoga na kojima su ona slijedila propovijedanje zdrave nauke. Trebali bi postojati rodovi dobrih djela u životu svakog vjernika.

 

"Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone. (Matej 5:43, 44)

 

Ovo pravilo, i na tome inzistiram, namijenjeno je kraljevstvu. Gospodin Isus podiže Mojsijev Zakon na n - tu potenciju. On kaže kako u kraljevstvu treba neprijatelja ljubiti umjesto da ga se mrzi.

 

Vjernici danas funkcioniraju na unekoliko drukčijim načelima. Zapovjeđeno nam je da ljubimo sve vjernike, a svoju ljubav prema neprijateljima izražavamo propovijedajući im evanđelje, dajući im poruku o Božjoj spasavajućoj milosti koja ih je kadra uvesti u nebo.

 

Zaključujući ovo poglavlje, naš je Gospodin rekao kako mi moramo biti savršeni -

 

"Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!" (Matej 5:48)

 

Kako je moguće da vi i ja budemo savršeni? Mi smo prihvaćeni u Kristu, Ljubljenome.

 

Nema više nikakve osude za one koji su u Kristu, a mi postajemo "u Kristu" vjerom u Njega. Jedini način na koji možemo postati savršenima je po našoj vjeri u Krista - Krist nam daje svoju pravednost. Tada započinje polagani proces posvećivanja kojim nas Bog želi poistovjetiti sa slikom svoga Sina. To bi, naravno, trebao biti cilj svakog vjernika. Međutim, tražiti da postignemo savršenstvo svojom silom i svojim naporima je sasvim jalovo. Mislite da možete doći pred Boga i reći Mu: "Pogledaj što sam ja načinio; pogledaj kako sam ja predivan!", pokušavajući svu slavu priskrbiti za sebe i natjerati Boga da vas spasi na temelju toga? Dragi prijatelji, vi nećete postići ništa takvog, jer niti vi niti ja nismo savršeni. Većina nas sjeća se ovog:

 

Mali Ivica

U kut je sjeo

Kolač je svoj jeo;

U usta stavio je palac

Izvukao šljivu,

I rekao, kakav sam ja malac!

 

U religiji danas možemo vidjeti dosta toga. Mali ljudi sjede, sisaju palac, iz kolača izvlače šljive i govore: "Kakav sam ja malac!" Dragi prijatelji, vi i ja nismo baš pretjerano dobri u usporedbi sa Božjim standardom. Potreban nam je Spasitelj.

 

Kao što smo vidjeli u ovom poglavlju, Kralj govori o pravednosti koju moraju posjedovati Njegovi podanici. To mora biti pravednost koja nadmašuje pravednost koju su imali književnici i farizeji. Oni su posjedovali religioznu pravednost. Na primjer, Nikodem je bio izuzetan čovjek i on je bio religiozan. Ne biste mogli pronaći baš previše stvari koje biste na njemu mogli kritizirati. Međutim, naš Gospodin mu je rekao: "Treba ti se nanovo roditi" (vidite Ivan 3:1 - 8). Naša bi pravednost trebala biti veća od one koju su imali književnici i farizeji, a nju možemo dobiti samo kroz vjeru u Krista.