Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije:

1. biblijska KNJIGA:

otirač = Matej (mat=otirač, engl.)

2. POGLAVLJE:

broj osoba = 6. POGLAVLJE

3.TEMA:

ljudi se mole i gledaju u nebo = MOLITVA


EVANĐELJE PO MATEJU 6:  POZADINA

Molitva je sjajan Božji dar! U molitvi izravno komuniciramo s Bogom. Bog je obećao  da će nas čuti i odgovoriti nam. Kakva je to velika počast.

Kad nazovemo nekog telefonom, ako osoba ne odgovori, uglavnom ćemo poklopiti slušalicu. Ima ljudi koji se tako mole. Ako Bog ne odgovori odmah, oni odustaju. To je jako tužno. Kad se vjernici mole, oni su spremni strpljivo čekati na Božje vrijeme i Božju volju. U svojim molitvama ne trebamo nagovarati Boga da postupa u skladu s našom voljom i vremenom.

Krist nam je omogućio pristupati Bogu u molitvi. Omogućio nam je to po oproštenju grijeha koje je ostvario na križu. Krist zna da smo grešni, ali nas ipak proglašava svojom svetom djecom. Tako mi grešnici/sveci pristupamo svetome Bogu vjerujući u Njegovog Sina. Zato se sve molitve moraju upućivati u Isusovo ime. Jedino po Njemu imamo pristup Ocu (Evanđelje po Ivanu, 14,13-14).

Svatko tko želi da ga Bog koristi mora se neprekidno i gorljivo moliti.

Ali, kako se trebamo moliti? I Stari i Novi zavjet ispunjeni su molitvama Božjih vjernika. Možemo naučiti mnogo iz njih. Još bolje, Isus nam daje odgovor. Učenici su zamolili Isusa da ih nauči moliti. Dao nam je primjer molitve koji je zapisan u 6. poglavlju Evanđelju po Mateju.

KLJUČNI STIHOVI EVANĐELJA PO MATEJU 6

6. stih

"A ti, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata svoja i pomoli se Ocu svojemu koji je u tajnosti. I Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti javno."

Uvodni stihovi 6. poglavlja Evanđelja po Mateju upozoravaju nas da ne smijemo činiti duhovne stvari (davanje, molitva, a kasnije u poglavlju i post) za vlastitu slavu i nagradu. Upozorenja su nužna zato što smo samoživi i grešni.

Motivi su od ključnog značaja! Sve ovo trebamo činiti kako bismo dali Bogu slavu. Molimo se, dajmo i postimo za Božju slavu.

9. stih

"Vi dakle molite ovako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje;"

Naš odnos prema Bogu nalikuje odnosu djeteta s ocem punim ljubavi. Nosimo Njegovo ime. Očuvat ćemo to ime svetim tako što ćemo živjeti sveto i u skladu s Njegovom Riječju.

10. stih

"dođi kraljevstvo tvoje;

budi volja tvoja -

kako na nebu, tako i na zemlji;"

Tražimo:

da se Božje kraljevstvo milosti (Njegova crkva) prošiti i naraste,

da Božje kraljevstvo zavlada ovdje na zemlji jednako savršeno kao što vlada u nebu,

da se Gospodin uskoro vrati.

"Budi volja tvoja" – ovo je svakako najteži dio molitve. Trebamo pokoravati svoje želje i prioritete Božjoj volji. Je li to teško? Jest! Isplati li se? Svakako! Naš brižni Bog poznaje budućnost. Kao Bog pun ljubavi, On će učiniti samo ono što doprinosi našem vječnom dobru. Zbilja, "budi volja tvoja."

11. stih

"kruh naš svagdanji daj nam danas;"

Bog se u svojoj milosti brine za naše tjelesne i duhovne potrebe. Hrana spada u potrepštine, ne u luksuz. Primajte je u svoj zahvalnosti.

12. stih

"i oprosti nam duge naše

kako i mi opraštamo dužnicima našim;"

Ovaj stih se često pogrešno tumači. To ne znači da opraštajući drugima zaslužujemo vlastito oproštenje. Božja riječ ne dopušta takvo tumačenje. Ne možemo nikakvim svojim postupkom zaslužiti Božje oproštenje. Kao što Bog oprašta u svojoj milosti, tako i mi trebamo biti potaknuti opraštati (vidi Posl. Rimljanima 5,8-10; 8,5-8; Posl. Galaćanima 2,20-21.)

Jakov isto tako u svojoj poslanici povezuje vjeru i dobra djela (vidi "Ključna poglavlja – Jakovljeva poslanica 2: Djela). Naša vjera se očituje u opraštanju drugima. Ako nismo spremni oprostiti drugima, kako možemo tvrditi da smo primili Kristovo oproštenje?

Kad ne možemo oprostiti drugima ili sami sebi, to znači da se moramo ponovno usredotočiti na oproštenje koje smo sami primili od Krista. Njegovo oproštenje će poteći od nas ka drugima (vidi Evanđelje po Marku 11,25-26).

Evanđelje po Mateju 6,14-15 nam objašnjava da će se Kristovo oproštenje u nama očitovati u našoj spremnosti da opraštamo drugima. Opraštajući drugima pokazujemo da je naša vjera živa i zdrava.

Vjera je odnos s Bogom. Bez vjere nismo izmireni s Bogom i nismo u stanju opraštati drugima. S vjerom smo izmireni s Bogom i moći ćemo opraštati drugima kao što je i nama oprošteno.

13. stih

"i ne uvedi nas u iskušenje,

nego izbavi nas od zla."

Bog ne kuša ljude (Jakovljeva poslanica 1,13), nego trebamo moliti Boga da nas čuva od Sotoninih kušnji, koje nas mogu navesti da sumnjamo u Boga i odlutamo od vjere.

Bog će nas povremeno testirati kako bi ojačao našu vjeru i približio nas k sebi (Posl. Hebrejima 12,6).

Možete jednostavno utvrditi služi li se nekim događajem u vašem životu Bog ili Sotona (budući da se i jedan i drugi mogu služiti bilo kojim događajem) tako što ćete se zapitati: "U kojem smjeru se kreće moj duhovni život: ka Bogu ili dalje od Njega?"

Svrha Božjeg discipliniranja (Izreke 3,12; Posl. Hebrejima 12,5-11; Otkrivenje 3,19; 1. poslanica Korinćanima  11,32) jest ispraviti nas, a Božja disciplina uvijek dolazi s ljubavlju (vidi Posl. Rimljanima 5,3-5).

Sotoni nije dovoljno samo nas ozlijediti. On želi uništavati! Poput lava, on nas ne želi samo ugristi, nego proždrijeti (1. Petrova poslanica 5,8).

Sotonin konačni cilj jest naše vječno odvajanje od Boga. Ljudska moć i snaga ne mogu mu se oduprijeti, jer on je duh (Posl. Efežanima 6,12). Da bismo izvojevali pobjedu, moramo se odjenuti u Božje oružje (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Efežanima 6: Štit). Za ovu zaštitu i pobjedu se molimo u Evanđelju po Mateju 6,13.

21. i 24. stih

"Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce."

"Nitko ne može služiti dvojici gospodara; jer, ili će jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."

Morate izvršiti predanje. Bog neće ni s kime dijeliti svoje mjesto u našim srcima. Bog želi naše cijelo srce, dušu i razum.

Čuvajmo se novca. U ovom materijalističkom društvu novac lako može postati lažni bog.

33. stih

"Već najprije tražite kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a ovo će vam se sve nadodati."

Bog želi biti na prvom mjestu u našem životu. On će nas blagosloviti.

34. stih

"Ne budite dakle zabrinuti za sutra, jer sutra će se brinuti za svoje. Dosta je svakomu danu zloće njegove."

Ovaj stih predstavlja sažetak prethodnih 9 stihova. Razotkriva se beskorisna i suluda narav zabrinutosti. Ističe se da se i pogani zabrinjavaju oko istoga. Kao Božji vjernici, pozvani smo vjerovati da će nas Bog voditi i brinuti se za nas (vidi Psalam 37,4-5; Poslanica Rimljanima 10,11; Evanđelje po Mateju 7,11).

PROMIŠLJANJA O MOLITVI

Prvi dan

Oko ilustrira ono što je izrečeno u Evanđelju po Mateju 6,22-23. Kad je oko zdravo, vidimo jasno i bistro. Kad je bolesno, vidimo nejasno i mutno te smo zbunjeni. Moramo uperiti svoj pogled u Isusa i tada ćemo svojim zdravim očima jasno vidjeti život.

* * *

Molitve vjere i poslušno srce idu ruku pod ruku (1. Ivanova poslanica 3,21-24).

* * *

Zabrinjavati se znači vladati se kao da smo duhovna siročad.

* * *

Martin Luther je smatrao da je post dobra priprema za kršćanski život, neka vrst samodiscipline.

* * *

Što više imovine osoba posjeduje, to je u većoj opasnosti od idolopoklonstva, jer potreba za zaštitom imovine i brigom o njoj može postati oblik ropstva.

* * *

Nebesko blago nije podložno nikakvom propadanju niti krađi. Vjernici neće izgubiti svoju baštinu (vidi 1. Petrovu 1,3-5).

* * *

Molitva je osobno zajedništvo s Bogom. Molitva je štovanje.

* * *

Zar se ne trebamo moliti za svoje neprijatelje (Evanđelje po Mateju 5,44; Evanđelje po Luki 6,28)? Ne trebamo li se moliti za njihovo obraćenje? Svakako da trebamo! A što ako se oni odbiju obratiti? Što ako im srca otvrdnu? Što ako povedu druge u pakao nekim drugačijim evanđeljem? Molimo se za Božji sud nad njima kako ne bi odveli i druge od Boga (Poslanica Galaćanima 1,8-9; 2. poslanica Timoteju 4,14-15).

* * *

Gospodinova molitva je kratka. U njoj nema ponavljanja. Pozornost koju će Bog posvetiti vašim molitvama ne ovisi o količini izgovorenih riječi.

* * *

Božji odgovor na vaše molitve može biti "da", "ne" ili "kasnije".

* * *

Drugi dan

Bez vjere u Krista ne možemo se moliti Bogu.

* * *

Da bismo se oduprli Sotoni, moramo se opremiti Božjim oružjem (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Efežanima 6: Štit").

* * *

Lako je izgovarati riječi. Bog gleda na srce.

* * *

Zabrinutost je bolest koja može izazvati mnoga zla, od kojih je jedno i strah. Teret i breme zabrinutosti predstavljaju vid mentalnog i duhovnog samoubojstva (Evanđelje po Mateju 6,25-34). Međutim, Bog nam nalaže: "Svu svoju brigu bacite na nj, jer on se brine za vas" (1. Petrova poslanica 5,7).

* * *

Molimo se:

u Duhu (Posl. Rimljanima 8,26);

u vjeri (Jakovljeva poslanica 1,6-7; Evanđelje po Marku 11,24);

u skladu s Božjom voljom (1. Ivanova poslanica 5,14; Evanđelje po Mateju 26,39)

u Isusovo ime (Evanđelje po Ivanu 14,13; 16,23).

* * *

U Evanđelju po Mateju 6,24 pozvani smo odabrati između Boga i novca. Nema kompromisa kod ove odluke.

* * *

Jedan od ciljeva molitve jest otkriti Božju volju (Poslanica Kološanima 3,1-2).

* * *

Srce molitve izražava zahvalnost Bogu (Poslanica Kološanima 4,2). Učinkovita molitva se u velikoj mjeri sastoji od proslavljanja Boga (vidi i Evanđelje po Luki 17,11-19; 1. poslanica Solunjanima 5,18).

* * *

Gospodnju molitvu nalazimo na dva mjesta u Svetom pismu: u Evanđelju po Luki 11 i u Evanđelju po Mateju 6.

* * *

Ako Bog već unaprijed zna što nam treba, zašto bismo se trebali moliti? Ako vaša žena već zna da je volite, zašto biste joj to trebali govoriti? To su pitanja iste vrste. To što je Bog sveznajući ne treba nas spriječiti. Molimo se, ne zato što moramo, nego zato što se želimo pokoriti Njegovoj zapovijedi i prihvatiti Njegovo obećanje. Želimo razgovarati s Bogom kao sa svojim prijateljem. Ne samo da Bog zna što nam treba, nego nam to želi i dati (Evanđelje po Marku 11,24).

* * *

Sveti Duh se moli za nas. U Njegovoj snazi kličemo "Abba, Oče" (Poslanica Rimljanima 8,15-17; 26-27). Kao Božja djeca, možemo se moliti smjelo.

* * *

Treći dan

Evanđelje po Mateju 7,7: Kucajte, i otvorit će vam se.

Nevjernici to ne doživljavaju jer nemaju duhovni kapacitet nužan za pristupanje Bogu (Posl. Rimljanima 5,8-10; Posl. Galaćanima 2,20-21). Ove riječi su napomena slabim kršćanima, kojima se čini da njihove molitve ostaju bez odgovora, da trebaju biti ustrajni. Ako vam se čini da su vrata zatvorena, budite vjerni i strpljivi, a Bog će odgovoriti.

* * *

Dokaz vjere očituje se u djelima (plodu) (vidi i Evanđelje po Mateju 7,16-20). Bog traži našu poslušnost (Evanđelje po Mateju 7,2-23).

* * *

U molitvi se pokoravamo Božjoj volji (vidi 1. Ivanovu poslanicu 5,14-15).

* * *

Bogu je iznimno važna svetost Njegovog imena. Ne samo da se ono spominje u Gospodinovoj molitvi, nego je Bog dao i zapovijed o tome.

* * *

Tanka je crta koja razdvaja ustrajnost od strpljenja. Bog želi da čekamo Njegov odgovor. Naše čekanje treba biti aktivno, a ne pasivno; trebamo se pouzdavati, a ne živjeti u beznadnom očaju.

* * *

Bog u svakom trenutku stoji na raspolaganju svojim vjernicima. Naš Bog nikad ne spava (Psalam 121,4).

* * *

Evo korisnog podsjetnika na to koja su djela molitve:

obožavanje (Psalam 34,1)

ispovijedanje (Psalam 51)

zahvaljivanje (1. posl. Solunjanima 5,17-18)

zastupanje (Posl. Efežanima 6,18)

* * *

Krist se moli za nas pred Očevim prijestoljem (Posl. Rimljanima 8,34).

* * *

Četvrti dan

Evo što sve može omesti molitvu:

namjerni grijeh (Psalam 66,18; Ev. po Ivanu 9,31);

oholost (Ev. po Luki 18,11-14; Ev. po Mateju 5,5-6)

sebični prohtjevi (Jakovljeva posl. 4,3);

manjak vjere (Posl. Hebrejima 11,6; Jakovljeva posl. 1,6-7);

loše ophođenje prema bračnom drugu (1. Petrova posl. 3,7).

* * *

Evo negativnih strana zabrinutosti koje su navedene u 6. poglavlju Evanđelja po Mateju:

Ne samo da je zabrinutost nepotrebna, nego je i beskorisna. Brigom nećemo promijeniti ništa (27. stih).

Zbog zabrinutosti zaboravljamo svoju vrijednost u Božjim očima (26. stih, stihovi 28-30).

Svjetovni ljudi će zaključiti da se ne razlikujete od njih (32. stih).

Zabrinutost zauzima mjesto pouzdanja u Boga. Tjeskoba će obuzeti naš  um i neće nam dopustiti da stavimo Boga na prvo mjesto (33. stih).

* * *

U Evanđelju po Mateju 15,21-28 nalazimo primjer ustrajne molitve koja je bila nagrađena.

* * *

Čekajmo na Gospodina, jer Božje tempiranje često nije naše tempiranje.

* * *

Luther je smatrao da je Gospodinova molitva izmrcvarena nepromišljenim ponavljanjem.

* * *

1. poslanica Solunjanima 5,17: "Bez prestanka molite!"

Naše zajedništvo s Bogom u molitvi nikada ne prestaje.

* * *

Pozvani smo moliti se za druge, čak i za svoje neprijatelje (vidi Evanđelje po Mateju 5,44; Poslanica Kološanima 1,3; 1. poslanica Solunjanima 5,25).

* * *

Bdijmo i molimo – te dvije stvari idu rame uz rame (vidi Evanđelje po Mateju 26,41; Evanđelje po Marku 13,32).

* * *

Za molitvu je potrebna poniznost (Evanđelje po Luki 18,9-14). Kad vam je srce ispunjeno, duša je meka.

Peti dan

Bog je obećao da će odgovarati na molitve. To će nas nagnati da:

vjerujemo (Ev. po Marku 11,22-24; 1. posl. Timoteju 2,8; Ev. po Mateju 21,22)

opraštamo drugima (Ev. po Marku 11,25-26)

molimo u Kristovo ime (Ev. po Ivanu 14,13-14; Ev. po Ivanu 16,23)

vršimo Božje zapovijedi (1. Ivanova poslanica 3,22; Jakovljeva poslanica 5,16)

molimo u skladu s Božjom voljom (1. Ivanova posl. 5,14; Ev. po Mateju 8,2; Ev. po Luki 11,13; Ev. po Luki 22,42; Posl. Rimljanima 8,28)

* * *

Molitva usklađena s Božjom voljom izgrađuje povjerenje (vidi 1. Ivanovu poslanicu 5,14-20).

* * *

Ponekad mislimo da je Bog odgovorio na naše molitve kad se ishod slaže s našim željama, dok s druge strane mislimo da Bog nije odgovorio ako ishod nije u skladu s onim što smo željeli (Psalam 42,9).

* * *

Bog voli kad je Njegov narod ujedinjen. Obećao je da će biti ondje gdje se dvoje ili troje okupe u Njegovo ime (Ev. po Mateju 18,20). To ne znači da će Bog biti primoran odgovoriti zato što nas ima mnogo. Bog je obećao i da će žarka molitva samo jednog pravednika privući Njegovu potpunu pozornost (Jakovljeva poslanica 5,16).

* * *

Božja volja obuhvaća:

navješćivanje poruke spasenja (1. posl. Timoteju 2,4);

naše pobožno življenje (1. posl. Solunjanima 4,3);

naše strpljenje u nevoljama (Ev. po Mateju 16,24; Djela apostolska 14,22; Posl. Hebrejima 12,6; 12,11);

naše suprotstavljanje Sotoni i njegovim djelima (1. Ivanova posl. 2,15-17; Posl. Rimljanima 16,20);

našu vjernost do samog kraja (Ev. po Mateju 10,22; Otkrivenje 2,10).

* * *

"Amen" znači "Da, da, istina je!"

* * *